Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról"— Előadás másolata:

1 A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról
Stéger Csilla főosztályvezető OH Felsőoktatási Főosztály Educatio Kiállítás

2 A szereplők Oktatási Hivatal EMMI EDUCATIO Egyetem / Főiskola
Jelentkező

3 2014. évi általános eljárás 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Tanárképzés új (tavalyihoz hasonló) alapokon Felsőoktatási szakképzés (tavalyi évhez hasonlóan) Maximum 5 jelentkezés (tavalyihoz hasonló) Finanszírozás megváltoztatása (tavalyhoz képest az állami ösztöndíj szabályozási rendszere változott 2013 nyarán) Szóbeli felvételi bevezetése (2015/2016-tól)

4 A 2014. évi általános eljárás
Részletszabályok a 423/2012. (XII. 29.) felsőoktatási felvételi kormányrendeletben, mely módosult az 502/2013. kr. által 2013.XII.29-én (csak technikai módosítások történtek) Felsőoktatási felvételi tájékoztató (EMMI, OH, Educatio) érettségizetteknek, diplomásoknak 2013. december 21 óta a 2013. január 31-ig (hivatalos kiegészítés online beépül egy dátum jelzéssel) EGYBEN, Csak online verzióban, könyv nem lesz!

5 A felvételi eljárás menetrendje
Felvételi tájékoztató megjelenésének határideje a oldalon 02.15. 02.23. 07.10. 07.24. 08.05. 08.20. 12.21. Jelentkezési határidő Jogorvoslatok benyújtásának határideje Jelentkezés hitelesítésének határideje Besorolási döntés publikálásának határideje a felvi.hu-n Dokumentumok hiány- pótlásának határideje Ponthatárok megállapítása

6 Regisztrációs levél helyett
Figyelem! évi általános eljárásban nem küldünk regisztrációs levelet, Helyette a oldal E-felvételi szolgáltatásában online nyomon követési lehetőséget biztosítunk (az e-ügyintézés indulásától) A E-felvételi szolgáltatás,Hivatali Dokumentumok menü: Jelentkezői státuszlap nyomtatható, valamennyi adatot tartalmazza Kérjük ellenőrizzék adataikat online!

7 Amit tudni kell Nem lesz felvételi tájékoztató könyv formában, csak elektronikusan! Jelentkezés alapvetően online (jövő évtől csak online), idén jelentkezési lapot is be lehet adni. Jelentkezési lap beszerezhető az OH és az Educatio ügyfélszolgálatán és a KLIK megyei (fővárosban kerületi) tankerületeinél. Öt helyre lehet jelentkezni, rangsort kell felállítani, amely később még egyszer módosítható. Az osztatlan kétszakos tanárképzés egy jelentkezési helynek számít! Egy adott időpontban, a ponthatárok és a szakos kapacitásszámok alapján történik a döntés

8 Benyújtott jelentkezés útja
Jelentkezési lap E-felvételi Jelentkezési lap postázása Ellenőrzött adatok-hitelesítés megkezdése Jelentkezési lap előkészítése feldolgozásra hitelesítő adatlap Ügyfélkapu Adatrögzítés adatlap feldolgozás Adatellenőrzés Sikeres hitelesítés hiánytalan Hitelesített adatok betöltése a központi felvételi nyilvántartásba Hiánypótlás Pótolt adatok feldolgozása Adott intézménybe jelentkezők adatainak, dokumentumainak szinkronizálása az intézmények felé Adatok betöltése a központi felvételi nyilvántartásba

9 Pontszámítás A és O képzések esetén
Ahogy tavaly: Max. pont idén is 500 p. a középiskolai teljesítmény és a meghatározott 5 érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye vagy két érettségi vizsgatárgy %-os eredménye és a többletpontok alapján. Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye, a választandó érettségi vizsgatárgy különböző lehet kötelező két tárgy – pl. állatorvos, egy tárgy kötelező, a második egy listából választható – pl. műszaki, egy listából kell kettőt szabadon kiválasztani - pl. agrár. A kivétel: művészet és művészetközvetítő képzési terület szakjai, ahol gyakorlati vizsga van! Gyakorlati vizsga mellett többletpont számításra nincs lehetőség (max pontos rendszer).

10 Minimum (jogszabályi) ponthatár
Pontszámítás Minimum (jogszabályi) ponthatár A jelentkező emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának kell lennie ahhoz, hogy a jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E szabály az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre egyaránt vonatkozik. Jogszabályi minimum pontszám alatt a jelentkező nem besorolható. min. 260 pont alapképzésben és osztatlan mesterképzés esetén min. 220 pont felsőoktatási szakképzés esetén mesterképzés esetén min. 50 pont

11 Többletpont nyelvtudás alapján (legalább B2 komplex) – kivéve művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési területen : maximum 40 pont (B2 komplex: 28 pont; C1 komplex: 40 pont) emelt szintű érettségi: min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont számítása: vizsgatárgyanként 50 pont, maximum 100 pont előnyben részesítés okán (hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó): maximum 40 pont Képzési területenként eltérő módon adható tanulmányi-/szakmai-/művészeti- vagy sportverseny eredményért, valamint OKJ-s szakképesítésért.

12 A 2014. évi általános eljárás
Emelt szintű érettségi követelmények Képzési terület Szakok Agrár állatorvos - 2 emelt szinten, erdőmérnök - 1 választott emelt szinten, Bölcsészettudomány minden szakon - 1 választott emelt szinten, Jogi jogász osztatlan – 1 választott emelt szinten, Gazdaságtudományok alkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten, gazdaságelemzés - matematika emelt szinten, Műszaki építész - 1 választott emelt szinten, energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten, építészmérnöki – 1 választott emelt szinten Orvostudomány általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten, Társadalomtudomány Pedagógusképzés egyes szakpárokon (bölcsészettudomány) 1 emelt szinten.

13 Osztatlan tanárképzés
osztatlan képzésben is szervezhető /elsősorban osztatlan képzésként szervezendő! (vigyázat, van M-es tanár is) alkalmassági vizsga kötelező feltétel: Motivációs levél (pályaorientáció) Választható: pedagógiai szituáció leírásának elemzése, szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról beszélgetés 2 szakos a közismereti tanárképzés 1 szakos a művészeti/szakmai tanárképzés Általános iskolai 8 félév +2 félév Közép-iskolai 10 félév

14 Osztatlan tanárképzés
Közös képzési szakasz az első három év, ezt követően választás (ha lehet az adott intézményben): két általános iskolai szakképzettség, két középiskolai szakképzettség, egy általános- és egy középiskolai szakképzettség, egyes szakoknál nincs kétféle kimenet, vagy 5+1, vagy 4+1 éves a képzés. Meghirdetésenként lábjegyzet, ami megadja az idén érvényes alapinformációkat az intézményen belüli továbblépésről! Klébelsberg Ösztöndíj Program az osztatlan tanárképzésbe felvételt nyertek számára: ösztöndíj a tanulmányok alatt és oklevélszerzést követően állás. (Jelentkezés augusztustól, további információk: oldalon)

15 Osztatlan kétszakos tanárképzés érettségi követelményei
A megfelelő alapképzés érettségi követelményei a meghatározók Csak egy emelt szintű érettségi lehet kötelező Ahol emelt szintű érettségi az előírás az alapképzés mindkét szakján, ott a jelentkező választ – kivéve a nagy nyelvszakok TTK-s szakoknál csak a matematika tanárnak van kötelező érettségi vizsgatárgya, a többinél választható tárgyak vannak Ének, rajz – gyakorlati vizsga (nincs többletpont, max. 400 p)

16 Kapacitás Kapacitás: Nftv. alapján minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy min.-max. hány hallgatót tudnak felvenni. A kapacitás erejéig az összes jelentkezőt fel kell venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt. Ha több jelentkező van, mint a kapacitás max., akkor a ponthatár a minimális ponthatárnál magasabb lesz. Ugyanazon a 16 szakon, melyen 2013-ban, a ponthatár előre bejelentett és magasabb a minimumnál. Aki e ponthatárt eléri, az államilag támogatott, akinek kevesebb pontja lesz, az csak önköltséges hallgató lehet. E szakok esetén a várható ponthatárok a felvételi tájékoztatóban megtalálhatók!

17 Vagyis - Ki nyerhet felvételt?
aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat; továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik; pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot; jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot (ponthatárt); megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel).

18 Benyújtandó dokumentumok
A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás szempontjából négy csoportba sorolhatók: Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok. A többletpontokat igazoló dokumentumok. A felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai. A felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai.

19 Érvényes jelentkezéshez dokumentumok
Többletpontot igazoló dokumentumok Érvényes jelentkezéshez dokumentumok Érettségi bizonyítvány Érettségi tanúsítvány Oklevél Felvételi eljárási díj befizetésének igazolása Középiskolai bizonyítvány Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványok, oklevelek Nyelvvizsga (vagy ezzel egyenértékű dokumentum) Tanulmányi v. művészeti verseny eredmény igazolása Szakképesítést igazoló dokumentum Sportversenyen elért eredmény igazolása Hátrányos helyzet igazolása Fogyatékosság igazolása Gyermekgondozás igazolása (GYES, TGyÁS)

20 „Jó ha tudod” - Másodlatok kiadása
Ha középiskolai bizonyítvány v. tanusítvány elveszett, 100/1997. Korm. rendelet Törzslap alapján másodlat készíthető tartalom és nem formakényszer Iskola által hitelesített módon kérjük! Nem fogadható el: Naplókivonat Törzslapmásolat - kivonat szabad szöveges igazolás

21 Intézményspecifikus dokumentumok
Járulékos dokumentumok Intézményspecifikus dokumentumok FOI adja meg, hogy melyek ezek! Betöltött munkakör igazolása (Elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett dokumentumok Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) által kért speciális dokumentumok Orvosi igazolások Névváltoztatás igazolása Magyarországi tartózkodás igazolása (menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett)

22 Az állami ösztöndíj Állami ösztöndíjas: Ösztöndíjas konstrukció:
Példák: Mérnök (ANA/ALA): képzési idő = 3,5 év, oklevélszerzési határ = 5 év, ha a valós tanulmányi idő = 4 év, akkor hazai munkavégzés = 4 év, Bölcsész (ANA/ALA): képzési és tanulmányi idő = 3 év, hazai munkavégzés = 3 év Orvosképzés (ONA): képzési idő = 6 év, oklevélszerzési határ = 9 év, ösztöndíjas tanulmányi idő = 7 év, hazai munkavégzés = 7 év Állami ösztöndíjas: állami ösztöndíjas besorolás, NINCS állami ösztöndíj szerződés! az állam fizeti a képzés költségeit. Ösztöndíjas konstrukció: a képzési idő másfélszerese alatt oklevél szerzés, Ha nem visszafizeti a képzési költség felét, az oklevél szerzést követő 20 évben a képzési idő egyszereséig hazai munkavégzés, Ha nem visszafizeti a képzési költség kamatokkal növelt egészét. 22

23 Jelentkezési határidő:
2. 1 5. Jelentkezési határidő: Hitelesítés: ig!

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések