Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Page 1 Közbeszerzés mint üzleti lehetőség a KKV-k életében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Page 1 Közbeszerzés mint üzleti lehetőség a KKV-k életében."— Előadás másolata:

1 Page 1 Közbeszerzés mint üzleti lehetőség a KKV-k életében

2 Page 2 Parányi Gabriella Közbeszerzési információs cég cégvezetője Ajánlattevői oldal problémáival találkozom Közbeszerzési tanácsadással csak gyakorlati szinten foglalkozom

3 Page 3 Miért közbeszerzés? Mert nagy üzlet! 2005: közbeszerzés: közel 1500 milliárd forint +16% vs 2004 Magyarországon kb a gazdaság 8% EU-ban: 16% EU támogatásokhoz kapcsolódó projectek csak ilyen módon hirdethetőek meg: –Útépítés, építkezés –Számítógépes ellátás –Oktatás

4 Page 4 A közbeszerzés A KÖZBESZERZÉS Jogszabály együttes(EU irányelvek, a Kbt, 2003. évi CXXIX.tv+ egyéb jogszabályok)2006.01.15-től a Kbt jelentősen módosult A KÖZBESZERZÉS FOLYAMATA: –A kíírónál realizálódott igények megfogalmazása –Felhívás közzététele vagy direkt küldése, esetleg tárgyalás –Dokumentációs anyag beszerzése –Pályázás ( tárgyalásos vagy írásbeli formában) –Szerződéskötés –Szállítás

5 Page 5 Közbeszerzés- áttekintés Ajánlatkérő típusa szerint: –Klasszikus ajánlatkérők ( egyéb EU vagy támogatáshoz előirt) –Közszolgáltatók Értékhatár szerint: –Közösségi ( EU) értékhatár –Nemzeti értékhatár –Nemzeti értékhatár alatt –Bagatell beszerzések Tárgya lehet: –Árúbeszerzés –Építési beruházás –Építési koncesszió –Szolgáltatásmegrendelés –Szolgáltatási koncesszió ( csak magyar)

6 Page 6 Értékhatárok ÁrúSzolgáltatásÉpítkezés Közösségi Értékhatár 53 mio34,4 mio1 326 mio Nemzeti Értékhatár 30 mio25 mio90 mio Egyszerű közbeszerzés 8 mio 15 mio A kiírónak meg kell becsülnie a közbeszerzés értékét- bizonyos eljárások pl a versenypárbeszéd ennek a pontos megállapítását is szolgálják

7 Page 7 Az Irányelvekből következő meghatározás Nyílt eljárás: –Alatt azok az eljárások értendők, melyek során minden érdekelt szállító ajánlatot nyújthat be Meghívásos eljárás: –Alatt azok az eljárások értendők, ahol csak az ajánlatkérő által felkért szállítók nyújthatnak be ajánlatot Versenypárbeszéd: –Olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa az általa – a tv. Szerint- részvételre kiválasztott jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek – az ajánlatkérő által meghatározott feltételrendszer keretei között- pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér Tárgyalásos eljárás: –Alatt azok az eljárások értendőek, melyek során az ajánlatkérő szervezetnek az általuk (a tv. szerint) kiválasztott szállítókkal tárgyalnak, és közülük eggyel vagy többel megtárgyalhatják a szerződés feltételeit

8 Page 8 Mítoszok a közbeszerzéssel szemben 1.Le van zsírozva a tender 2.Egyébként sem tudok indulni, kkv vagyok 3.A külföldiek mindent megnyernek 4.Túl sok munka –Sok tender speciális területet ölel fel- pl. lézeres vesekőzúzó-max 3 gyártó van –Sok tender „meghívásos”- ha nem ismernek, akkor miért hívnának meg? –Sokszor a kiíró nem elég tájékozott, és amit ismer abból indul ki- miért ne ismerne meg új céget? –Mint beszállító is részt vehetek- vagy szövetkezhetek más céggel hogy együtt induljunk –Részajánlatot is tehetek –Fel is készülhetek, hogy a legközelebbi tenderen indulhassak ( ISO, köztartozások…) –2%-át nyerték tavaly a közbeszerzéseknek külföldi cégek. A külföldi cégek magyar vállalatai tudják, hogy mekkora üzlet- ők indulnak is –MUNKA NÉLKÜL NINCS SIKER –Segítséget lehet kérni egy közbeszerzési tanácsadótól

9 Page 9 Közbeszerzési információ típusok Tenderkiírások: attól függ, milyen az eljárási igény –Ajánlati/ részvételi felhívás, Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására, Ajánlati felhívás egyes ágazatokban –Egyszerűsített eljárás ajánlati felhívása, Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása, –Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására, Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására, Részvételi felhívás egyes ágazatokban, Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására –Előzetes összesített tájékoztató,Időszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban - nem eljárás meghirdetése,Előzetes tájékoztató hirdetmény Tájékoztatók ( eredmények): a pályázatás folyamatát foglalja össze –Tájékoztató az eljárás eredményéről,Tájékoztató a szerződés teljesítéséről, Tájékoztató a részvételi szakasz eredményéről, Tájékoztató a szerzodés teljesítésérol,Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Egyéb infók: –Helyesbítés, Módosítás, A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁROZATAI, BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK Tender Éresítőben: +Privát tenderek: céges kiírások, meghirdetett beszerzések – nagyobb volumenűek +egyéb nyílt kiírások

10 Page 10 Kiírók Közbeszerzési törvény kötelezi rá: közintézmények. Pl kórház, BKV, önkormányzatok, KHTk Közbeszerzési értékhatárt eléri: 8 mio ft Közbeszerzéssel kell beszereznie: pl számítástechnikát Szeretne NEM KÖZBESZERZÉS: –volt állami vállalatot: MOL, Matáv= T-com HACSAK NEM KÖZSZOLGÁLTATÓ –Nem jellegzetes tevékenységek: pl költöztetés, állásközvetítési tanácsadás ( bár…) mert nem éri el a küszöbhatárt

11 Page 11 Mire írnak ki közbeszerzést? Projectekre –Pl építkezésre- de nem villanyszerelésre –Pl műemlék-felújításra- de nem gipszkartonozásra –Építkezésre, de nem műanyag nyílászárókra de nyílászáró cserére igen –1 éves élelmiszer beszerzésre - de nem kávébeszerzésre –Épületfelszerelésre- de nem lakberendezésre- de nem lámpaszállításra Ki kell találni, és meg kell találni, hogy a közbeszerzésben hogyan lehet részt venni.

12 Page 12 Ki tud résztvenni a közbeszerzésben? Vannak kizáró okok, melyeket a törvény szabályoz: Kbt. 60- 64, munkaügyi szabályok megsértése, adótartozás, hatályos jogszabályok megsértése –Figyelem: ez a 10%-nál mélyebben igénybevett alvállalkozóra is vonatkozik. Vannak alkalmassági követelmények, melyeket igazolni kell: Kbt. 65-69 tartalmazza a lehetséges variációkat, pl referencia, működési időszak, árbevétel, a kiírás részletesen taratalmazza ezeket. Nyilatkozatok pl Kbt 70, pl a kizáró okokkal kapcsolatban Az egyéb előirt dokumentumok, ( pl cégkivonat, aláírási címpéldány, tanusítványok) Formai követelmények megléte ( pl 2 eredeti példány, minden oldalon számozva- ennek hiánya kizáráshoz vezet)

13 Page 13 Miért és hogyan üzlet a közbeszerzés? Részt tud venni a cég a közbeszerzésben –Van gyakorlata –Nincs gyakorlata Nem tud részt venni direktben a közbeszerzésben ( kicsi, speciális területen tevékenykedik, beszállítói lánc végén van) –Beszállítóként a győztesnek ( ajánlatevőknek) adott vagy jövőbeli munkákra –közbeszerzés vagy nem közbeszerzés terén –Beszállítóként a kiírónak: lesz még pl hasonló munka? Kisebb volumenre. Közbeszerzésben pályázik Közbeszerzési infókat piacépítésre használja

14 Page 14 Hogy tud részt venni egy cég a közbeszerzésben?/ üzletet csinálni belőle? Megtalálom a felhívást/kiírást=tendert ami a cégemnek megfelel és pályázok. Megtalálom a tájékozatót=eredményt, ami a cégemnek megfelel, hogy: –Beszállító legyek a jövőbeli tendereket a győztesnél –Következő hasonló pályázatnál valamely másik pályázóval együtt résszállító –Végig gondolom, hogy a kiírónak szüksége lehet az én termékemre közbeszerzés hatálya nélkül is

15 Page 15 Hogyan tudok részt venni a közbeszerzésben?- Alapok Megtalálom a kiírást ami a cégemnek megfelel.-Ez csak a dokumentáció vásárlását készíti elő. Ellenőrzöm, hogy részt tudok venni a közbeszerzésen- a kiírás tartalmazza a szükséges kondíciókat? ( referenciák, ISO, köztartozások) Megvásárolom a dokumentációt. Megírom az anyagot és indulok. (Megiratom)

16 Page 16 Hogyan tudok részt venni a közbeszerzésben?- Még nem indult a cégem Megtalálom a közbeszerzési kiírást, mely megfelelne cégemnek. –Felkészülök, hogy a következő hasonlón részt tudjak venni: ISO, referenciák Közbeszerzési tanácsadóval előre átbeszélem a feladatokat Esetleg már most elkezdek beszállítói, résszállítói partnerek után nézni. Haladó: végiggondolom, hol lehetnek hasonló tendereket kiírók és bemutatkozom nekik, mivel pl tárgyalásos eljársáoknál ha ismernek, küldhetenek nekem is meghívót

17 Page 17 Hogyan tudok részt venni a közbeszerzésben?- Cégem nem tud közvetlenül indulni Miért: túl kicsi a cégem, speciális területtel foglalkozik, projectben beszállítói lánc végén áll NEM a KIÍRÁSOKAT, hanem a tájékoztatókat ( eredményeket) dolgozom fel. –Kapcsolatokat építek az indulókkal: mint beszállító –Kapcsolatot építek a kiíróval kisebb megbízásra- ha egy város díszburkolatot cserél, lehet hogy érdekli a jövőben díszkút?

18 Page 18 A közbeszerzés sok cég számára átláthatatlan, bizonytalan piac. A kiirók is hasonlóan vélekednek, mivel a közbeszerzés folyamata túlszabályozott, és az eljárások nagy részét megtámadja a veszetes ajánlattevő ( jogosan vagy nem jogosan). A közbeszezést lehet támadni, de ez nem fogja a helyzetet javítani rövid távon. MUNKA NÉLKÜL NINCS SIKER. Csak kellően elszánt, türelmes cég tud foglalkozni, és továbblépni a közbeszerzésben. A közbeszerzéssel dolgozni kell, gondolkozni és elszántnak lenni. VISZONT: folyamatosan növekvő piac, amiről nem szabad lemaradni! Az új NFSZ-ben lévő feljesztések nagy részénél közbeszerzéssel fognak beszerezni, mivel EU támogatásnál ez formai követelmény


Letölteni ppt "Page 1 Közbeszerzés mint üzleti lehetőség a KKV-k életében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések