Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatás alakulása az EU-ban és hazánkban, új tendenciák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatás alakulása az EU-ban és hazánkban, új tendenciák"— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatás alakulása az EU-ban és hazánkban, új tendenciák
„A válság kezelése a világban és Magyarországon” 47. Közgazdász-vándorgyűlés 2009. szeptember 24. és 26. Zalakaros A foglalkoztatás alakulása az EU-ban és hazánkban, új tendenciák Belyó Pál

2 A magyarországi foglalkoztatási ráta uniós jellemzőkhöz viszonyított változásai az közötti években

3 a munkaképes korú lakosság számának változásával,
A foglalkoztattak számának változása több tényező együttes hatásának eredője. Ez főként az alábbi faktorokkal hozható kapcsolatba: a munkaképes korú lakosság számának változásával, a gazdaságilag aktívak, illetőleg nem aktívak arányának módosulásával, és a munkanélküliek számának az alakulásával.

4 „A legtöbben azért szalasztják el a lehetőséget, mert az overálban van és munkának látszik”
Thomas Alva Edison

5 Az uniós tagországok évi foglalkoztatási ráta szerinti rangsora (15-64 éves lakosság száma = 100)

6 Külföldi munkaerő-állomány az összes foglalkoztatott arányában (%)
1995 2000 2004 2008 Magyarország 0,5 0,8 1,4 Finnország 1,1 1,6 1,9 1,8 Csehország 2,2 2,0 2,1 1,2 Dánia 3,0 3,4 3,9 4,6 Egyesült Királyság 4,0 5,2 7,8 Franciaország 6,2 6,0 5,6 Németország 8,8 9,1 8,5 USA 9,7 13,0 14,8 .. Forrás: OECD Employment Outlook 2004 adatbázisa alapján

7 Munkaerő-mobilitási adatok (az összes foglalkoztatott arányában, %-ában, 2005)
Forrás: Eurostat adatbázisa alapján ad=portal&_schema=PORTAL

8 A részidős foglalkoztatás aránya az összes foglalkoztatotthoz képest, %
Forrás: OECD Employment Outlook 2007 adatai alapján

9 A részmunkaidőben foglalkoztatottak részarány változása

10 Nemzetközi makro-körkép (százalék - 2009. július)
*év/év Forrás: EUROSTAT

11 Nemzetközi makro-körkép - folytatás (százalék – 2009. július)
*év/év Forrás: EUROSTAT

12 A 25 év alatti lakosság munkanélküliségi rátáinak változásai

13 Az idősebb (55-64 éves) munkavállalók foglalkoztatási rátájának változásai

14 ha Te vagy munka nélkül”
„A munkanélküliség 100 százalékos, ha Te vagy munka nélkül” egy ismeretlen

15 A tartós (vagy hosszú távú) munkanélküliek aránya

16 A munkájukat abbahagyók (nyugdíjba vonulók) átlagos életkora (év)

17 a „megújítható növekedés” jövőbeni esélyei
Az új gazdaságnövelési stratégia három pillére a kutatás-fejlesztés (röviden K+F), továbbá az innovációs tevékenység hatékonyságának a növelése; az anyag és energiaigényesség csökkentése, és a foglalkoztatás bővítése, az átlagos uniós foglalkoztatási ráta mielőbbi megközelítése.

18 A foglalkoztatás növelés hosszú távú céljainak meghatározása során figyelemmel kell lennünk :
az ország demográfiai folyamataira (például a népesség szám változásaira, kor és nemenkénti összetételére, képzettségi, területi, esetlegesen etnikai és egészségügyi szerkezetére), általános versenyképességi szempontokra (például a termelékenység, bér és adóterhek változási arányaira), a gazdasági növekedés potenciáljának a fenntarthatóságára (például a termelői, szolgáltatói kapacitások bővítési és modernizációs szükségleteire, a lakókörnyezet fenntarthatóságára, a belső és külső fogyasztói kereslet változásaira), életszínvonal politikai összefüggésekre (például a foglalkoztattak ösztönzöttségének a növelésére, az eltartottak számának változásaira, a társadalmi és egyéni szükségletek arányaira), a lakosság általános képzettségi színvonala növelésének, a gazdasági-társadalmi szükségletei kielégítésének, továbbá a termelő (szolgáltató) kapacitásokhoz szükséges munkaerő szakmai összetételének a minél teljesebb kielégítési szempontjaira, stb.

19 Az egy órára jutó bérköltség nagysága és változási üteme (euró/óra, illetve változási százalék)

20 A havi munkaerő költség adatok 2006. évi uniós rangsora (euró/hó)

21 Az összes bér- és kereset teljes munkaerő költséghez viszonyított aránya (2006. évben, összes munkaerő költség = 100)

22 A évi Európai Tanácsi értekezlet gazdaságpolitikai iránymutatása (ún. Win Kok jelentés ) nyolc pontban: teljes foglalkoztatás, a munka minőségének a javítása, a szociális kohézió erősítése; a munka életciklus alapú megközelítésének elősegítése; a munkavégzés vonzóvá és kifizetődővé tétele; a munkaerő-piac igényeinek az összehangolása; rugalmasság és biztonság megteremtése a munkaerő-piacon; foglalkoztatás-barát munkaerőköltség-fejlesztés biztosítása; humán-erőforrás befektetések fokozása; képzési rendszerek új munkahelyi körülményekre figyelemmel történő kiigazítása.

23 „ha egy közgazdász biztosan látja egy probléma megoldását, ugyanolyan biztos lehet abban, hogy téves.” H. A. Innis amerikai közgazdász

24 A magyarországi foglalkoztatottság alakulásáról

25 A foglalkoztatottak és alkalmazásban állók létszámának változása 2009
A foglalkoztatottak és alkalmazásban állók létszámának változása első. félév (előző év azonos időszaka=100)

26 A magyar kormányzati foglalkoztatáspolitikának az uniós irányelveknél reálisabb céljai:
a gazdasági aktivitás növelése; a foglalkoztatás bővítése, több munkahely létesítésével * a munkaerőpiacra való be- és visszalépés segítése; a munkavállalás esélyegyenlőségének mindenki számára való biztosítása. Mindennek érdekében: az aktivitás területi különbségeinek a csökkentése; a kereslet-kínálat összhangjának a megteremtése; a foglalkoztatás és képzés közötti összhang erősítése * A válság éveiben ezt értelemszerűen a meglévő munkahelyek megőrzésének célja váltotta fel.

27 Egy lehetséges több pilléres magyar foglalkoztatási politika kialakítása*:
az első pillért a piacgazdasági viszonyok között hatékonyan alkalmazott, de megfelelő oktatási (képzési) és foglalkoztatás ösztönző adó és járulék politikával kiegyenlített, a keresleti-kínálati viszonyok mellett működtetett üzleti foglalkoztatás politika jelentheti; a másik pillért a nonprofit szektorban működtetett, meghatározott hátrányos csoportok foglalkoztatásának növelése céljával létrehozott és koncentrált állami támogatásban részesített szervezetek és szövetkezetek létrehozása képezheti *Történelmi és nemzetközi tapasztalatok, valamint számos helyi (kistérségi, kistelepülési) foglalkoztatás növelő kezdeményezés példája alapján javasolható

28 A foglalkoztatottság alakulásának becslése a válság hatására
ECOSTAT előrejelzések: Két módszerrel történt becslések eredményeként mintegy ezer fővel csökkenhetne a válság hatására a foglalkoztatottság ÁKM-en alapuló modell Vállalati on-line panel becslése De a kormányzati munkahelymegóvó támogatások eredményeként ezerre becsülhető a foglalkoztatottság visszaesése

29 ún. foglalkoztatási multiplikátor- technika
kimutatja a végső kereslet egyes összetevőinek (fogyasztás, beruházás, export) kihatását, valamint segítségével elkülöníthetők a közvetlen és a közvetett (átgyűrűzésekből adódó) hatások is. Az alapgondolat nem sokban különbözik a hagyományos kibocsátás-multiplikátor kiszámításától.

30 A foglalkoztatás potenciális visszaesése ágazatonként (2009
A foglalkoztatás potenciális visszaesése ágazatonként (2009. szeptember fő)

31 A vállalatok létszámmal kapcsolatos várakozásai
Forrás: ECOSTAT vállalati konjunktúra-indexek szeptember

32 további eredményes tanácskozást kívánok!
Köszönöm a figyelmet, további eredményes tanácskozást kívánok!


Letölteni ppt "A foglalkoztatás alakulása az EU-ban és hazánkban, új tendenciák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések