Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóelvonás a közösséget sértő deliktum, mert az államot létalapjában veszélyezteti. Rómaiak az adókat az állam idegeinek tekintették: „nervos rei publicae”.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóelvonás a közösséget sértő deliktum, mert az államot létalapjában veszélyezteti. Rómaiak az adókat az állam idegeinek tekintették: „nervos rei publicae”."— Előadás másolata:

1 Adóelvonás a közösséget sértő deliktum, mert az államot létalapjában veszélyezteti. Rómaiak az adókat az állam idegeinek tekintették: „nervos rei publicae”. Cicero római író, filozófus,politikus © Kolta Ádám

2 Magyar Közgazdasági Társaság 49. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Pécs, 2011
Magyar Közgazdasági Társaság 49. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Pécs, szeptember 30. „KRIMIK A KÖLTSÉGVETÉSEK KÉT OLDALÁN” közpénzek védelme a csalások ellen Kolta Ádám Sándor Okleveles közgazdász Kamarai tag könyvvizsgáló Okleveles adószakértő Igazságügyi könyv, adó - járulék szakértő © Kolta Ádám 2

3 Előadás tartalma Aktualitás Közpénzek kriminalizálódása
Csalás célpontja az államháztartás, Adócsalás fogalma Közpénzekre irányuló gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények 2011. évi LXIII. tv. törvény, Hazai és a nemzetközi adócsalás elleni küzdelem Javaslatok Összegzés © Kolta Ádám © Kolta Ádám 3

4 Aktualitás Adó, járulék, jövedék, vám a költségvetés legnagyobb bevételi forrása Minden magyar életében a központi helyen: - közpénzek befizetése részesedés az újra elosztásból Anyagi jogszabályok az adóteher csökken, de még mindig magas, egyes jövedelmek esetén folyamatos amnesztia Eljárási jogszabályok folyamatos közösségi hatások egyre szigorodnak, Súlyos visszaélések közadók fizetése, begyűjtése, újraelosztása, felhasználása EU adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia EU új Irányelv az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről Kormány költségvetés védelmének minden eddiginél nagyobb jelentőséget tulajdonít, a védelem jelenlegi rendszere elavult! Új törvény: évi LXIII. Törvény január 1-jétől hatályos © Kolta Ádám © Kolta Ádám 4 4

5 Közpénzek kriminalizálódása, gazdaság és jog
Közgazdaságtan önálló tudomány XVIII. szd paci tevékenységek szabályozása (Adam Smith ) közjogi terület, büntetőjog gazdasági elemzése, szabályozása (Jeremy Bentham ) Büntetőjog és a közgazdaságtan kapcsolata büntetőjogi normák (legerősebb jogi tilalmak) közgazdaságtan módszerei felhasználhatóak a büntetőjogban(mintavétel, elemzés, modellezés) Költségvetést károsító bűncselekmények a klasszikus csalások evolúciója a közvetlen jogtárgy megnevezésével! (adó, járulék, vám, jövedék, …) Gazdasági bűnözés közpénzek elleni irányultságán túl a társadalom bizalmát rendíti meg! © Kolta Ádám

6 Egy kis kriminalisztikai módszertan
Kriminalisztika ismeret anyaga kriminalisztikai elméletek története, krimináltechnika, krimináltaktika és stratégia, kriminál metodika(módszertan, gyakorlat) Kriminalisztikai(riporteri) alapkérdések: 6W +H Ki? Mi? Mikor? Hol? Mivel? Miért? Hogyan? Kivel? Mit? Mi az a valóságos gazdasági tartalom?(OECD) Btk. általános büntető jogi törvényi tényállás elemei: a tárgy a tárgyi oldal az alany az alanyi oldal Költségvetést védelmére hivatott jogszabály a Btk. Bűncselekmény közvetlen jogi tárgya(adó,vám,..) annak sérelmét jelentő elkövetési magatartás a pedig a valótlan nyilatkozat tétele(önadózás) © Kolta Ádám

7 Kriminális szektor, bűnözés gazdasági kibocsátása,
Növekvő bűnözés a gazdaság területein „termelő” irreguláris szektor, - előállítás illegális - kibocsátás legális kriminális szektor, - előállítás illegális. - kibocsátás illegális nem termelő, fekete gazdaság, csalás - befizetés, - juttatás, - felhasználás Termelés, szolgáltatás Háztartások, önkéntes szervezetek és az informális szektor termelése Kriminális szektor, bűnözés gazdasági kibocsátása, Hivatalos termelés, vállalkozások formális és magán közösségi szektor Szürke - fekete (illegális) gazdaság Hivatalos(statisztikai) termelés © Kolta Ádám

8 Csalás, adócsalás megvalósulása
Csalás elemei: haszonszerzési szándék, megtévesztő magatartás, károkozás tévedésbe ejtés, tévedésben tartás kár, vagyonban bekövetkezett tényleges hátrány Adócsalás háromszöge: vélt / valós lehetőség ésszerű bűnözői magatartás(racionalizálás) környezeti nyomás(motiváció) - nem/alig teljesíthető csalás eredménye a bűncselekmény, költségvetés hiánya Közvetett ok-okozati kapcsolat, elkövetési magatartás és az eredmény között! © Kolta Ádám

9 Csalás célpontja az államháztartás
Csalás a közjavak, a bevételek megcsorbítására irányul Állami beavatkozástól mentes piaci mechanizmus gyakran mutat működési zavarokat, a "láthatatlan kéz„, "éjjeliőr állam" koncepciója meghaladott. Közjavakból egyes egyének fogyasztását nem lehet kizárni! Közteherviselés Alkotmány. 70/I.§. Alaptörvény ALAPVETÉS O) cikk, SZABADSÁG ÉS FELELÕSSÉG Közpénzek  cikk Ezt támadják a csalók, és a potyautasok! Állami beavatkozáshoz kell a közpénzügyi rendszer(költségvetések): központi költségvetés, társadalombiztosítás. helyi önkormányzatok, elkülönített állami pénzalapok, © Kolta Ádám

10 Magyar költségvetésének főbb adatai
2010. évi költségvetés ( terv ) md Ft bevételi főösszeg md Ft kiadási főösszeg, hiány 870 md Ft 2011. évi költségvetés (terv ) md Ft bevételi főösszeg md Ft kiadási főösszeg, hiány 687 md Ft, (GDP 2,94%) 2010. tény Vállalkozások Tao md Ft Egy vállalkozásra jutó Tao E Ft Adófizetési kötelezettség Mikró 67, Kis 51, Közép , Nagy 174, Összesen 343, 256.8 ezer kettős könyvvitelt vezető vállalkozás van SZJA ,2 © Kolta Ádám © Kolta Ádám 10 10

11 Adócsalás fogalma Összetett jelenség: gazdasági, társadalmi, pszichológiai tényezők, köznyelvi, adójogi, büntetőjogi, kriminológiai fogalom Adóigazgatási fogalom Art.4.§(1), (Alkotmány, OEDC ) Büntetőjog adófogalma (Btké. adó definíciót a 26. § ig), Adótényállás elemei: adóalany, adótárgy, adóalap(növelés, csökkentés), adómérték, adómentességek, adókedvezmények, adóeljárási kérdések © Kolta Ádám

12 Adócsalás általános módszerei
Alap bizonylatok nem valósak(számlák, készletleltárok, értékelések) Bevallások nem a valóságot tükrözik (bevétel, költség, alapul vett könyvelés, adókiszámítás nem valós) Pénzalapok mozgatása annak érdekében, hogy elkerüljék a lelepleződést és a fizetést Offshore ügyletek, eszközök alkalmazásával Adófizetés forrásának a vagyonnak az eltüntetése Adótervezés, adókikerülés, adómenekülés, adókijátszás, adócsalás, © Kolta Ádám

13 Adónemek szerinti módszerek
ÁFA, Jövedéki adó bevétel eltitkolás(összejátszás a vásárlóval), klasszikus csalás: fiktív számlázás, import eltitkolás, láncértékesítések, körbeszámlázás az Európai Unióban, egyéb csalási módszerek:- jogosulatlan visszaigénylés, TAO bevétel eltitkolás, klasszikus csalás: fiktív számlázás, magánfogyasztás, piacártól eltérő értékű Offshore számlák, költségátcsoportosítás), könyvelési praktikák (értékcsökkenés, készlet, értékelések), SZJA ( egyéni vállalkozó - magánszemély) bevétel eltitkolás(jövedelmek átsorolása), klasszikus csalás: fiktív számlázás, jogosulatlan adókedvezmények igénybevétele(adójóváírás), SZJA+ Járulékok bejelentés nélküli fekete foglalkoztatás, munkaidő csorbítása © Kolta Ádám

14 Közpénzekre irányuló gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények 2011
Közpénzekre irányuló gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények december 31-ig Bevételi oldal (gazdasági bűncselekmények) adócsalás 310.§ munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 310/A.§ visszaélés jövedékkel 311.§, csempészet 312.§ (Vagyon elleni bűncselekmény) adóra elkövetett csalás ill. a csalás minden olyan esete, amely költségvetés sérelmével jár 318.§, Kiadási oldal(gazdasági bcs.) jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 288.§ Európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 314.§ adóra elkövetett(ÁFA-ra) csalás ill. a csalás minden olyan esete, amely költségvetés sérelmével jár 318.§, © Kolta Ádám

15 Adócsalás 310.§ 2011.december 31-ig
(1) Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel nagyobb mértékben csökken. (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel jelentős mértékben csökken. (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökken. (5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki a megállapított adó meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti, vagy megakadályozza. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője nem büntethető, ha a vádirat benyújtásáig az adótartozását kiegyenlíti. © Kolta Ádám

16 Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 288. § negatív adócsalás 2011
Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 288. § negatív adócsalás 2011.december 31-ig 1) Aki a) a központi költségvetésből, a helyi önkormányzati költségvetésből vagy az elkülönített állami pénzalapokból jogszabály alapján, b) külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által céljelleggel nyújtott pénzügyi támogatást vagy más gazdasági előnyt úgy szerez meg, hogy e végett valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, avagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a céljelleggel nyújtott támogatást a jogcímétől eltérően használja fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ……. Több költségvetésből, származhat! Nem csak pénzügyi támogatás lehet! (garancia, hitel,…) © Kolta Ádám

17 2011. évi LXIII. tv. Új törvény, A Btk
2011. évi LXIII. tv. Új törvény, A Btk. és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról 1. § Btk. 309.§. Kiegészül „Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással” 2. §.Btk. 310.§ „Költségvetési csalás” 3. § Btk. 310/A.§ „Költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása”  4. § Btk. 313/E. §-a törvényi értelmezések   5. § Btk. 326.§ „ vámellenőrzés alól és a jövedéki adózás alól elvont termékek”  6. § Büntetőeljárásról szóló évi XIX. tv. (Be.) változtatás, 7. § évi 5. törvényerejű rend. (Btké.) változtatás 8. § évi XCII. tv (Art.) változtatás 9. § Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló évi CXXX. törvény változtatás 10. § Törvény január 1-i hatályba lépéssel kapcsolatos egyéb változtatások © Kolta Ádám © Kolta Ádám 17

18 Költségvetés veszélyeztetett területei
Költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában a csalás Költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában a csalás Költségvetések: államháztartás alrendszerei: Központi Költségvetés, Önkormányzati Költségvetések, Társadalombiztosítási Alapok (Egészségbiztosítási -, Nyugdíjbiztosítási Alap) Elkülönített állami pénzalapok (Munkaerő-piaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap). Nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetések Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetések, pénzalapok. Költségvetések:államháztartás alrendszerei: Társadalombiztosítási Alapok (Egészségbiztosítási Alap, Nyugdíjbiztosítási Alap), Külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetés, pénzalapok © Kolta Ádám

19 Költségvetési csalás Btk.310.§ összefoglaló
Aki költségvetésbe történő a)befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja, b)költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe , c)költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt 3 évig terjedő nagyobb vagyoni hátrány vagy ha (1) bekezdést bűnszövetségben, üzletszerűen követik el (3) 5 évig terjedő jelentős vagyoni hátrány (4) 2-8 évig terjedő különösen nagy vagyoni hátrány (5) 5-10 évig terjedő különösen jelentős vagyoni hátrány (6) (1)-(5) szerint büntetendő, aki a jövedéki adóval kapcsolatban okoz kárt (7) Elszámolási, adminisztratív kötelezettségek megsértése (8) Büntetés korlátlan enyhítése © Kolta Ádám © Kolta Ádám 19

20 Új fogalmak ADÓ helyett PÉNZESZKÖZ "költségvetés„ Btk. 310.§
államháztartás alrendszereinek költségvetése, TB pénzügyi alapjainak költségvetése, elkülönített állami pénzalapokat, nemzetközi szervezet által vagy nevében kezel költségvetést, EU által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalap „vagyoni hátrány” Btk § és a 310.§ költségvetésbe a befizetési kötelezettség nem teljesítése miatti bevételkiesést költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt Be. 96.§ (1) tanú adatainak zártan kezelése Btké. 27.§(1) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással bűncselekményt (309. §) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva követik el. (2) Nem valósul meg bűncselekmény, illetve vámszabálysértés valósul meg, ha a költségvetési csalással (310. §) okozott vagyoni hátrány a százezer forintot nem haladja meg. (3) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a hanyag kezelést (320. §) százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el. Art. 40.§ elkülönített számlára kell megfizetni a költségvetési csalás büntethetőséget megszüntető okot eredményező összeget § (1) elévülés meghosszabbodása akár 10 évre! © Kolta Ádám © Kolta Ádám 20

21 Hazai adócsalás elleni küzdelem
2011-től NAV adóigazgatás, vámigazgatás, bűnügyi tevékenység Integráció kihasználására + kapcsolat a Nemzeti Nyomozó Irodával+ külföldi szervekkel Tapasztalat ellenőrzésre történő kiválasztás megalapozottabb, bevallások vizsgálatára irányuló ellenőrzések szakszerűbbek, érezhető, hogy cél a törvény teljes szigorával való fellépés a csalók ellen Adókikerülés korlátozásának régi eszközei Közép Kelet-Európában generálklauzulákat 1990-től egyre több a speciális adókikerülést korlátozó szabály Adókikerülés korlátozásának új eszközei NAV új jogosítványai egyre javuló EU, OECD és nemzetközi együttműködés Hagyományos eszköze a jól felkészült, alapos, revizor a kérdései: Nagy erőfeszítéssel, határozat van de az adóbevételek nem emelkednek, adóvégrehajtás nehézkes A NAV kiemelt feladata, hogy azon adózók számára, akik önkéntesen, pontosan tesznek eleget adókötelezettségüknek, az adózást minél könnyebbé, egyszerűbbé tegye, azokat, akik ismerethiány, vagy tévedés miatt adóznak pontatlanul, segítse a jogkövetésben, azon adózókat pedig, akik hajlamosak kibújni kötelezettségeik teljesítése alól, ettől visszatartsa, és a helyes irányba terelje. Ugyanakkor a NAV a törvény teljes szigorával lép fel azokkal szemben, akik szándékosan szegik meg az adószabályokat, kárt okozva ezzel közvetlenül a költségvetésnek, közvetett módon pedig a társadalom minden tagjának. A NAV ellenőrzési tevékenységének legfontosabb feladata, egyben legfőbb célja a évben is az adóelkerülés és a költségvetésnek történő károkozás különböző formáival szembeni hatékony fellépés, az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, magatartási formák feltárása, nyomon követése, visszaszorítása. Kérdés: van-e valós gazdasági tartalom? meg vannak-e a személyi és a tárgyi feltételek? Szerződés valódi tartalma szerinti minősítés, Rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye (a joggal való visszaélés tilalma), illegális források adóztathatósága az adózás rendjében. kapcsolt vállalkozás szabályainak meghonosítása, szigorítása, alul tőkésítés szabályai a társasági adóban. elszámoló árak szabályai a társasági adóban,kapcsolt vállalkozások, kettős adózási egyezmények információ cserére (OECD egyezm.26. cikke) VÁM HIVATAL Pénzügyi Informácos Osztály Financial Intelligens Unit magyar egysége bejelentésre, elemzés, megalapozott gyanú NYOMOZÁS FELDERITÉS (titkos is) Hagyományos eszköze a felkészült, alapos, revizor és annak a kérdései: Mi a valós gazdasági tartalom? Szerződés valódi tartalma szerinti minősítés, Megvannak-e a személyi és a tárgyi feltételek? Megvannak-e a szabályzatok, szerződések, bizonylatok, ….? Példák: TAO +ÁFA csalás, Vagyonosodási vizsgálatok, © Kolta Ádám

22 Lehető legszélésebb körű információ csere
77/799 /EGK JOGSEGÉLY irányelv helyett TANÁCS 2011/16/EU IRÁNYELVE (2011. február 15.) EU hatóságaival fokozott együttműködés, től INFORMÁCIÓCSERE megkeresésre történő információcsere kötelező automatikus információcsere spontán információcsere KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYÉB FORMÁI jelenlét a hivatalokban és részvétel a közigazgatási vizsgálatokban egyidejű ellenőrzések közigazgatási kézbesítés visszajelzés bevált gyakorlatok és a tapasztalatok megosztás Célok régiek: adóelkerülési célú ügyletek feltárása(fiktív számlázások) ellenőrzött külföldi társaságok, bejelentés nélküli foglalkoztatás csökkentése csalási módszerek hatékony felderítése © Kolta Ádám

23 Hazai példa Adócsalás, VPOP Adóbevétel kiesés: 1.5 md Huf
Tényállás: jogtanácsosi iroda vezetője fiktív vállalkozások alapítása, külföldi állampolgárok nevére nagy adótartozású vállalkozásokat íratott külföldi állampolgárok nevére Megvalósulás: legális nagy ker. vállalkozás forgalmaz számítás techn. terméket fiktív vállalkozásokon keresztül fiktív vállalkozás nem fizet ÁFA-t nagykereskedő 0-ás ÁFA bevallás ad le fiktív vállalkozás fokozatosan megszüntetése Eredmény: 6 fő letartoztatás alatt, ebből egy fő könyvelő( társtettes) Büntető eljárás jelenleg is folyik! © Kolta Ádám

24 Nemzetközi adócsalás elleni küzdelem
Globális piacok, Globális adózás, Globális szabályozás Költségvetések védelme, pénzmosás elleni harc NAV együttműködése az EU tagállamok hatóságaival információcser, behajtási jogsegély, együttműködés egyes eljárási cselekményekben, FISCALIS programokban adóhatóságok kétoldalú és több oldalú együttműködése Küzdelem az ADÓPARADICSOMOK ellen! EP állásfoglalása Európai Unió és a fehérgalléros bűnözés (OLAF) USA(FBI), Vagyon és jövedelem tesztek Kettős adózást elkerüléséről szóló egyezmények, ellenőrzött külföldi társ. OECD javaslatok Adócsalás , kormányzati megvesztegetések ellen Tapasztalat: Adóeljárások egyre fontosabbak! © Kolta Ádám

25 Német példa Német adóhivatal eleve szélesebb adat bázissal rendelkezik
Adóbevétel kiesés: md EUR/év Jelentős rész külföldre vitt jövedelem adó nem fizetés miatti kiesés Módszerek: hagyományos + titkos szolgálati(2009) Ellenőrzés megvalósítás: adónyomozó helyszíni szemleinek jelentősége Adócsalás gyanúja esetén a bizonyítási teher megfordul © Kolta Ádám

26 „management fee” veszélyei
mi volt a tanácsadás tárgya? ki vette igénybe a tanácsadást? adott helyen a megbízott részéről a közreműködés megtörtént-e? adott időpontokban a megbízott részéről a közreműködés megtörtént-e? megbízott eszközei melyek voltak? elvégzésére a megbízó adott-e utasítást? megbízott a megbízó utasításai szerint járt-e el? a megbízott a feladat teljesítéséről beszámolt-e a megbízó részére? hol, mikor és milyen formában történt a beszámolás az elvégzett feladatokról? © Kolta Ádám

27 Offshore jelenség Előnyös: Hátrányos: adócsalás, adóelkerülés, pénzmosás gyanú adóalap, adómérték anonimitás(valódi tulajdonos!?) csak tulajdonlás Valós cél: nem lehet adó elkerülés, optimalizálása Tao.4.§.11 Megszívlelendő az adószentháromság Art 1.§(7) 2.§(1), Tao 1.§(2) Szja 1.§( 3)(4)(5) Nem Offshore: EU, OECD tagok, egyezményekkel rendelkezők. Ellenőrzött külföldi székhelyű társaságok Adótervezésben: nehéz eldönteni mi a „tiszta - feketepénz „ ? IGAZI GOND (jogsértés) ha a felveszik az offshore jövedelmet ! Legalitás – illegalitás határán lehetőség az adóamnesztia © Kolta Ádám

28 Offshore kivégző lista / G20 2009.09.18 /
Ahol tevékenykedik a gazdálkodó köteles nyilvánosságra hozni auditált adatait Nyilatkozat szükséges, hogy a nem alkalmaznak valótlan árképzést, transzfer árszabályozás (G20, IMF, OECD, Világbank) Haszonhúzó neve (UBO) nyilvános, anonimitás vége Pénzintézeti automatikus információ csere( EU kamat direktíva) Banki ügyfél nyilvántartás részletesebb, forrás ellenőrzés szükséges (pénzmosás elleni szabályos) Pénzmás kapcsán bűncselekménynek kell tekinteni az adócsalást © Kolta Ádám

29 Offshore ügyletek Káros adóverseny Üzleti működési feltételek mesterséges alakítása Megállapodások a tőkeküldő állam és az adóparadicsom között Jogszerűtlen (törvénytelen) színlelt áron kötött ügyletek (olcsón ad el, drágán vásárol) fiktív költség számlázása korrupciós pénz megőrzése jövedelem felvétele az adó megfizetése nélkül tartozás fedezetének elvonása Jogszerű(így önmagában törvényes) osztalék adómentes kiutalása belföldi ingatlan vásárlása ingatlan vásárlása külföldön újra befektetés másik vállalkozásba üzletrész vásárlása részesedéscsere tőzsdei ügyeletek bonyolítása Az offshore halála © Kolta Ádám

30 2011-től új eszköz az ellenőrzésben 2010 évi CXXII. Tv
2011-től új eszköz az ellenőrzésben évi CXXII. Tv. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  IV. FEJEZET TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 51.§ -65.§- 51. § (1) A NAV bűnügyi főigazgatósága és a bűnügyi főigazgatóság középfokú szervei (a továbbiakban:felhatalmazott szervek) a Be. által a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bűncselekmény elkövetésének megelőzésére, felderítésére, megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására, elfogására, tartózkodási helyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetőeljárásban résztvevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelme érdekében - e törvény keretei között – titokban információt gyűjthetnek. bírói engedélyhez kötött és nem kötött titkos információgyűjtés leplezett figyelés elrendelése Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett leplezett figyelésre irányuló jelzés végrehajtása együttműködők díjazása feljelentés elutasításának vagy a nyomozás megszüntetésének kilátásba helyezése © Kolta Ádám

31 Javaslatok Lebukás * valószínűsége várható büntetés Bűncselekményből
Jogi fenyegetettség től lényegesen fokozottabb! Nincs még gyakorlat: tág fogalmak Meggondolás – számítások - elkövetői oldalon(adózó) Kérdések: Adóalanyok, adózók, felelősök, tettesek hogy reagálnak az anyagi és eljárási szabály változásokra? NAV adóellenőrzése és a bűnügyi tevékenysége milyen lesz? Lebukás * valószínűsége várható büntetés Bűncselekményből >> származó jövedelem adóellenőrzés nyomozás büntető eljárás növekvő információ a hatóságoknál, jogsegély csere adó, birság , kamat illetékek, ügyvédi díj Börtön! Btk. 310.§ Költségvetés kára © Kolta Ádám © Kolta Ádám 31 31

32 2012-ben a bevallások, pénzmozgások által sérül a jogi tárgy a költségvetés
2011. éves gazdálkodás 1-11. hó Áfa, Szja -Tb,… ig hatályos Btk évi IV. tv. 12. hó bevallás január 12., 20. módosított Btk. éves bevallások (magánszemélyek 1153, vállalkozások 1128, 1129) től évi LXIII. tv. új tv. Figyelem az önellenőrzésre! Fokozott veszélyek! © Kolta Ádám

33 Összegzés Nem kialakult a hatékony büntetőjogi gyakorlat Folyamatosan változó jogszabályok ellentmondásosak, megnehezítik a feltárást, ellenőrzést és a végrehajtást Lakosság, vállalkozások normakövetése elmarad a várttól Szükséges lenne: kiszámítható jogszabályi környezet javítani a felderítési hatékonyságot, szankciórendszert folyamatos, hibafeltáró, hatékony külső-belső ellenőrzés szakemberek célirányos tovább képzése fokozni a közpénzek beszedésének hatékonyságát törvény eszközeivel Nem csak az adófizetésnek az adó-, költségvetési csalásnak is van tényleges költsége! (folyamatos kockázat viselés) © Kolta Ádám

34 INTELEM és VIGASZ a kinek a vámmal, a vámot;
„Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.” (Pál levele a Rómabeliekhez 13,7.) „Az igazán gazdag emberek megtalálják a módját, hogyan kerüljék el az adót.” (George W. Bush) © Kolta Ádám

35 Bajcsy-Zsilinszky Endre út.74.
Köszönöm a figyelmet! Kolta Ádám Sándor Panhans, Kolta és Társa Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. Budapest, 1055. Bajcsy-Zsilinszky Endre út.74. Tel: Fax: © Kolta Ádám 35


Letölteni ppt "Adóelvonás a közösséget sértő deliktum, mert az államot létalapjában veszélyezteti. Rómaiak az adókat az állam idegeinek tekintették: „nervos rei publicae”."

Hasonló előadás


Google Hirdetések