Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kis- és középvállalatok alapvető finanszírozási kérdései Baranyi Gergely UNIO Service Kft. 2006. szeptember 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kis- és középvállalatok alapvető finanszírozási kérdései Baranyi Gergely UNIO Service Kft. 2006. szeptember 19."— Előadás másolata:

1 1 Kis- és középvállalatok alapvető finanszírozási kérdései Baranyi Gergely UNIO Service Kft. 2006. szeptember 19.

2 2 Előadás célja KKV-k működésének és finanszírozási nehézségeinek feltárása Gyakorlatias, könnyen érthető tanácsok és eszköztár bemutatása

3 3 Mi is az a KKV? 2004. évi XXXIV. törvény szerint KKV MIKROvállalkozásKISvállalkozásKÖZÉPvállalkozás Maximális létszám (átlagos, állományi) 10 fő50 fő250 fő Maximális árbevétel 2 millió EUR10 millió EUR50 millió EUR Maximális mérlegfőösszeg 2 millió EUR10 millió EUR43 millió EUR Állami, önk.-i tulajdon maximális aránya 25% Kereskedelmi bankok gyakran ettől eltérően, saját szabályzatuk szerint definiálják, általában alacsonyabban a határok, gyakori a 2 millió EUR. *2005. január 1-től

4 4 KKV-k jelentősége Fejlett piacok: versenybarát, piac-konform támogatás EU, OECD Hazánkban: még kialakulóban –Konvergenciaprogram 2005-2009 –működnek közvetett/közvetlen állami intézmények (pl.: MFB, Eximbank, Hitelgarancia Zrt.) – kereskedelmi banki szektor is „megmozdult” –súlyuk számokban: bruttó hozzáadott érték közel 40%-a exportértékesítés közel 20% alkalmazottak több mint 60 %-a KKV szektorban Stratégiai kérdés!!!

5 5 A KKV szektor jellemzői l. Vállalkozás vagyonának alapját tulajdonosai adják KKV estében viszont: szűk tulajdonosi kör + Forrás bevonás fix tranzakciós költségei, fajlagosan magas költségek + Magasabb működési kockázat, magasabb kockázati felár ALACSONY TŐKEELLÁTOTTSÁG Ezt bizonyítja: összes vállalkozás saját tőkéjének csupán 17 % a KKV-k kezében

6 6 A KKV szektor jellemzői ll. Előbbiekből következően: általában nem tőke-intenzív tevékenység Könnyebb piacralépés, sok (új) vetélytárs + Méretéből kifolyólag kisebb rendelési mennyiségek Mind a vevőkkel, mind a szállítókkal szemben GYENGE ALKUPOZÍCIÓ

7 7 A KKV szektor jellemzői lll. Finanszírozás sok esetben kizárólag belső forrásból, saját eredményből Ez megterheli a vállalati cash-flowt + Vevőknél hosszú (60-180 napos) fizetési határidők, szállítóknak viszont azonnali fizetési kötelezettség LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK ALULFINANSZÍROZOTTSÁG Probléma ez azért is, mivel üzemi teljesítménytől független fizetésképtelenségi problémák hátráltathatják a növekedést!

8 8 A KKV szektor jellemzői lV. Likviditási problémák + Főként munka-intenzív szektorokban működnek, azaz nincs jelentős beruházási igény RÖVID LEJÁRATÚ, KISÖSSZEGŰ HITELIGÉNY Jellemzően átmeneti pénzhiány kezelésére

9 9 A KKV szektor jellemzői V. Gyenge tőkeerő Bevételek ingadozása ALACSONY KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG Keresleti oldalról: félelem az adósságcsapdától Kínálati oldalról: nagy vissza-nemfizetési kockázat

10 10 A KKV szektor finanszírozásának nehézségei l. A következőkben az eddig bemutatott jellemzőkre adott pénzügyi intézményi válaszok következnek - a másik oldal álláspontja Tranzakciós költség –rugalmatlan az igényelt pénzösszeg nagyságára –tőkebefektetési döntéshozatal költsége a hitelezésinél is magasabb Magas működési kockázat – magasabb felár –Általában nincs professzionális menedzsment → nagyobb a rossz döntések valószínűsége –Nagymértékű függés a tulajdonos vezetőtől mint kulcsembertől –Gyenge alkupozíció –Alultőkésítettség –Likviditási gondok

11 11 A KKV szektor finanszírozásának nehézségei ll. Transzparencia hiánya –valóságtól eltérő hivatalos számok –cél: adó-optimalizáció Elégtelen fedezetek –munkaintenzív ágazatok, kevés vagyon –adórendszer nem ösztönzi a nyereség visszaforgatását –sokszor tulajdonosok magánvagyona Pedig a transzparencia hiánya miatt a fedezet fontos lenne.

12 12 KKV finanszírozás szerepének növekedése Magyar pénzügyi rendszer alapvetően banki típusú Egyre nagyobb verseny a bankok között Míg lakossági üzletágban nehéz piacszerzés, addig nagyvállalati területen éles verseny, szűk marzs Összbanki hitelportfolióban kicsi a KKV-k aránya, (nemzetközi összehasonlításban) az összes vállalati hitel cca. 1/3-a KKV-k alacsony eladósodottsága (nemzetközi összehasonlításban) Egyre több tapasztalat a kockázat felmérésében Nemzeti és közösségi támogatás egyre növekvő volumene Nyitás a KKV-k felé!

13 13 Finanszírozás lehetőségeinek feltárása Két „irányból”: Belső finanszírozás Külső finanszírozás

14 14 Belső finanszírozás l. Vállalkozásban meglévő, korábban képződött vagy folyamatosan keletkező saját forrás felhasználása Belső forrás feltárásának lépései : 1.Tárgyévben képződött eredmény felhasználása 2.Forgóeszközök értékesítése, átváltása pénzeszközökre elsők közt: aktív (vevő)követelés behajtás elfekvő készletek felkutatása 3.Befektetett eszközök értékesítése Likvidtől a kevésbé likvid felé haladva Kettős haszon –Külső forrás költségének megtakarítása –Eszközeink intenzívebb kihasználásának feltárása Sok esetben pusztán belső források igénybevétele hátráltatja a fejlődést!

15 15 Belső finanszírozás ll. Azonban gyakori tévképzetek: „Addig jó, amíg nincs szükség hitelre…” „Akkor veszek fel hitelt ha teljesen elfogyott a pénzem…” „Addig jó,amíg nem fizetek adót…”

16 16 Külső finanszírozás I. Külső adósságjellegű, nem-intézményes Tagi vagy tulajdonosi kölcsön A legolcsóbbnak tűnik, DE Bonyodalmat okozhat az egyetértés és a visszafizetés Alternatív költség („Nincs ingyen ebéd…”) Családi, baráti kölcsönök Vevői előlegek Ha van rá lehetőség, akkor érdemes igénybe venni Felértékelődő, stabil beszállítói háttér (lásd pl.: autóipar) Egyéb pénzhelyettesítők – Közraktárjegy!

17 17 Külső finanszírozás Il. Külső adósságjellegű, nem-intézményes Szállítói hitelek –Megfelelő érdekérvényesítési képesség, kölcsönös egymásrautaltság, bizalom, fizetési határidők betartása kell –A 30 napnál rövidebb szállítói hitellel mindenképp érdemes élni, a burkolt ára nagyon alacsony, DE –A szállítói hitel kamata ritkán jelenik meg, de a burkolt ár a futamidő és az összeg függvényében egyre magasabb –Legideálisabb megoldás összhangba hozni a vevő fizetéssel, vagy ezzel pótlólagos forráshoz jutni

18 18 Külső finanszírozás lll. Külső adósságjellegű, intézményes 1.Bankhitel 2.Lízing 3.Faktoring 4.Állami vagy közösségi forrású támogatás

19 19 Külső finanszírozás lV. Bankhitel Számtalan konstrukció – konkrét termékektől a strukturált hitelezésig –Lejárat szerint: éven túli / éven belüli –Két alapforma: Meghatározott lejáratú, egyösszegű folyósítás Megújuló hitel vagy rulírozó hitelkeret –Hitelcél szerint: Folyószámlahitel Forgóeszközhitel Beruházási hitel

20 20 Külső finanszírozás Vl. Bankhitel Speciális konstrukciók KKV-knak –Fedezetlen, folyószámla hitel (legtöbb bankban elérthető) Fedezett helyett általában szigorú feltételek 6-36 hónapos minimum számlamúlt 500 ezer – 2 millió hitelösszeg Általában az árbevétel 5-10 %-a, korábbi számlaforgalom Lejárata általában 1 év (hosszabbítás) –Rövid lejáratú ingatlan fedezetes hitelek Általában 1 éves futamidő Legtöbbször meghosszabbítható vagy rulírozó hitelkeret Szabadfelhasználás, napi forráshiány –Hosszú lejáratú ingatlan fedezetes hitelek Beruházási, fejlesztési hitelek 5-10 éves futamidő Saját erő: általában 20-30%

21 21 Külső finanszírozás Vll. Bankhitel Támogatott hitelek –Mikrohitel Program –Széchenyi Kártya –MFB „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram –Eximbank (2 éven túli fix, AgrárExim, 3 havi Libor/Bubor+max. 1%) Egyéb speciális konstrukciók Lombard hitelek

22 22 Külső finanszírozás V. Bankhitel Hitelkérelem elkészítésének nehézségei, fortélyai –igényelt összeg mögé: számítások, előrejelzés, elemzés –rossz gyakorlat valós gazdasági helyzet eltitkolása magasabb hiteligény, mondván: „legyen miből engedni…” hiszen a banknak is érdeke a hitel kihelyezése –bonyolultabb ügyletekhez: üzleti terv kell – ha jó az kincset ér! Előszűrés után, ügyfél-, majd ügyletminősítés –elengedhetetlen a jó, pénzügyileg korrekt üzleti terv (+cash-flow terv, éves terv) Konklúzió: érdemes szakemberhez, tanácsadóhoz fordulni rövidebb átfutási idő mérsékeltebb kockázat pontos, hiánytalan kérelem pénzügyileg alátámasztott Költségei busásan megtérülnek

23 23 Külső finanszírozás lX. Lízing Eszközök hosszú távú használatát és / vagy beszerzését finanszírozza Operatív- / Pénzügyi- / Visszlízing Előnyei: –lízingtárgyon felül nem szükséges biztosíték –nincs bonyolult hitelképesség vizsgálat –gyorsan hozzáférhető –kíméli a saját tőkét, csak a használatért kell fizetni –operatív lízing: mérlegen kívüli tétel

24 24 Külső finanszírozás X. Faktoring Rövid lejáratú finanszírozási forma, vevő követelések értékesítésének lehetőségét kínálja Előnyei: –Lényegesen gyorsabb, mint a hitel –Egyéb banki finanszírozásra alkalmatlan vállalkozások is igénybe vehetik, a vevő fizetőképességi kockázata a döntő –Nincs szükség biztosítékra, mint a bankhitelnél –Nemcsak forrás, hanem likviditás is –Jól tervezhetővé teszi a fizetőképességet –Véd rossz követelések keletkezésétől – vevőbonitás vizsgálat, limitek Mindezek miatt, és a nemzetközi összehasonlításban is alacsony súlya miatt (GDP arányos forgalom: EU átlag 5,2%; Magyarország: 0,9%), a hazai faktoring piac óriási bővülés előtt áll!

25 25 Külső, tőke jellegű finanszírozás l. Formái: –Rokonok, barátok gyors, bár ajánlatos lenne a körültekintés sok, főleg személyes konfliktus forrása –Üzleti partner, szakmai befektető szállító, vevő, konkurencia stratégiai befektető –Üzleti Angyalok kockázati tőke befektetők szaktudás, tapasztalat, kapcsolatok magas hozamelvárás, nagy kockázat –Intézményes kockázati tőke Legtöbb vállalati élatciklusban professzionális alapkezelés –Állam és szervezetei

26 26 Külső, tőke jellegű finanszírozás ll. Kevés KKV gondol erre a megoldásra – ritka Pedig vannak előnyei –vállalkozás teljes élettartalmára szól –nincs visszafizetési kötelezettség –nincs „fedezet” –bővülő szaktudás, új üzleti kapcsolatok –javul a hitelképesség (nagyobb vagyon) Sajnos azonban vannak hátrányai is –Idő és ráfordítás igényes folyamat –csorbul a függetlenség, új szereplő az irányításban –csökken a rugalmasság, üzleti titkok kerülhetnek ki –magas hozamelvárások a befektetők részéről –rendszeres adatszolgáltatási és ellenőrzési pluszfeladatok –megbízó-ügynök probléma Számos hátránya ellenére kitüntetett szerepet tölt be az innovatív, gyorsan növekvő, professzionálisan vezetett vállalkozások finanszírozásában.

27 27 Támogatások II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Magyarország az Európai Uniótól megközelítőleg 22,6 millió € fejlesztési támogatásra jogosult (kb. 6,7 milliárd forint) 1.Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2.Közlekedés Operatív Program 3.Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program, Humán Infrastruktúra Operatív Program 4.Környezet és Energiafejlesztési Operatív Program 5.Területfejlesztés – regionális operatív programok 6.Államreform A 2006-ban elérhető támogatások száma elenyésző Az új támogatásokkal kapcsolatos tárgyalások lezárása 2006. novemberében várható

28 28 Finanszírozási stratégia elengedhetetlen! Költségei, tranzakciós költségek és egyéb hatások feltárása Mikor érdemes forrást bevonni? Honnan? Mennyire adósodjunk el? – Optimális tőkeszerkezet Optimális lejárati szerkezet meghatározása Csak kiváló üzleti tervvel és megfelelő pénzügyi szakértelemmel alátámasztott finanszírozási stratégiai lehet hatékony! Támogatott hitel- és támogatási konstrukciók ismerete, a kedvezőbb feltételek kiaknázásának esélye!

29 29 Tapasztalataink összefoglalva Transzparencia hiánya Nincs átgondolt finanszírozási stratégia KKV-ra jellemző: kiemelkedő szakértelem, de hiányos pénzügyi ismeretek vagy elégtelen a kapacitás Piacképes, innovatív vállalkozások elbukhatnak a pénzügyi hozzáértés hiánya miatt Jó üzleti terv súlya Megfelelő finanszírozási forma és termék kiválasztása A korai tervezés, a növekedés záloga

30 30 Köszönöm a figyelmet!

31 31


Letölteni ppt "1 Kis- és középvállalatok alapvető finanszírozási kérdései Baranyi Gergely UNIO Service Kft. 2006. szeptember 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések