Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

?. Zombori Gyula, Ph.D. Az EU pénzügyi intézményrendszerének változásai Magyar Közgazdasági Társaság 47. Közgazdász-vándorgy ű lés 2009. szeptember 24-26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "?. Zombori Gyula, Ph.D. Az EU pénzügyi intézményrendszerének változásai Magyar Közgazdasági Társaság 47. Közgazdász-vándorgy ű lés 2009. szeptember 24-26."— Előadás másolata:

1 ?

2 Zombori Gyula, Ph.D. Az EU pénzügyi intézményrendszerének változásai Magyar Közgazdasági Társaság 47. Közgazdász-vándorgy ű lés 2009. szeptember 24-26. Zalakaros

3 Mottó Always look on the bright side of life. (Life of Brian) Mindig az élet napos oldalát nézd. (Brian élete)

4 Válság = veszély és esély kínai 危机 (wei-ji)válság = veszély + esély latinpurificatiomegtisztulás magyarpurgatóriumtisztító t ű z, tisztítóhely

5 Válságok - tanulságok TARP program (700 md USD) bankmentés & pénzmozgás Gazdasági válság 2008-09-19 Lehman Brothers cs ő dvédelmet kért Pénzügyi válság 2008-09-15 25+ jelzáloghitelez ő cég fizetésképtelen (DJIA -3,3%) Jelzálogpiaci válság 2007-02-27 Enron cs ő dvédelmet kért Arthur Andersen "elolvadt” Gazdasági (bizalmi) válság 2001-12-02 World Trade Centre lerombolása Biztonsági válság 2001-09-11 Gazdasági válság 1929

6 Válságok - különbségek pénzügyi eredet ű (kockázatkezelési, hitelmin ő sítési) Jelzálogpiaci... válság gazdasági eredet ű (cégvezetési + könyvvizsálói) Enron & Arthur Andersen World Trade Centrecivilizációk/vallások összeütközése

7 Válságok - hasonlóságok bizalom megrendülése / helyreállítása állami beavatkozás (jogalkotás, felügyel ő szervezetek) következmény lokális probléma - globális problémaglobalizáció USA szerepe profit, befolyás-szerzés, félelem-keltéshaszon maximalizálása gazdasági, kultúrális, vallási expanzió emberi tényez ő szerepemohóság, siker éhség > félelem a kockázatoktól

8 EU intézkedések - válsággal kapcsolatban COM (2008) 704 hitelmin ő sít ő k 2009/C 195/04állami támogatások COM (2009) 114 gazdaság élénkítése COM (2009) 211javadalmazás és ösztönzés COM (2009) 362 t ő kemegfelelés (CRD) pénzügyi stabilitás & felügyeletCOM (2009) 252 számviteli szabályokMarkt F3/RB/ab (2009) betétbiztosítás (€50 000)2009/14/EC hedge fundCOM (2009) 207

9 EU intézkedések - pénzügyi felügyeletekkel kapcsolatban 2009-02-25 De Larosière csoport - jelentése Lámfalussy eljárás2001- Bizottság – jogszabályok tervezete2009-09-23 Bizottság - közleménye - COM (2009) 2522009-05-27 Pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete2010-

10 EU - Lámfalussy-eljárás2001- európai pénzügyi felügyeleti konvergencia I.EU Parlament & Tanács III.Tanácsadó Bizottságok - harmadik szint ű bizottságok IV.EU Bizottság II.Szabályozó Bizottságok - második szint ű bizottságok

11 EU - De Larosière csoport jelentése 2009-02-25 helyreállítása bizalom ajánlások a Bizottság számára tagállami felügyel ő kegyüttm ű ködés er ő sítése felügyeleti szabályokmegszilárdítása új EU felügyeleteklétrehozása

12 Európai Pénzügyi Felügyelet (pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete)

13 EU -a pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete - két pillér hatóságok hálózata egyedi szolgáltatók (pénzügyi intézmények) (European System of Financial Supervisors - ESFS) "mikroprudenciális felügyelet”Európai Pénzügyi Felügyeletek Rendszere tanács, bizottság pénzügyi rendszer egésze (European Systemic Risk Board – ESRB) "makroprudenciális felügyelet”Európai RendszerKockázati Testület I.új EU IrányítóBizottság II.új EU Felügyeleti Hatóságok III.tagállami pénzügyi felügyel ő k

14 Európai Pénzügyi Felügyelet- I. pillér (pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete)

15 EU RendszerKockázati Testület feladatai új Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyéb szervezetek, országok összeköttetés kibocsátása - intézkedésekr ő lajánlások feltárása és rangsorolása kockázatok információgy ű jtése, elemzése (gazdaság i, pénzügyi rendszer) betartatásfigyelmeztetések és ajánlások nyomon követése figyelmeztetésekkiadása

16 EU Pénzügyi Felügyeleti Rendszer felügyeleti struktúra integrált:IrányítóBizottság (szektorokon átnyúló kihívások) ikertorony:két felügyel ő prudenciális tevékenységi (piaci folyamatok) (összes pénzügyi intézményre) általábanintegrált:egyetlen felügyel ő (az összes szektorban) EU szervezetszektorális:három új EU Felügyeleti Hatóság szektorális:három felügyel ő (banki, biztosítási, értékpapír)

17 Európai Pénzügyi Felügyelet- II. pillér (pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete)

18 III. Tagállami Felügyel ő Hatóságok(~27) EU Felügyeleti Hatóságok IgazgatóTanácsa(3) értékpapír-piaci felügyeleti hatóság (ESMA) bankfelügyeleti hatóság (EBA) I.EU IrányítóBizottság(1) biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság (EIOPA) EU Felügyeleti Hatóságok Felügyel ő Bizottsága(3) II.EU Felügyeleti Hatóságok(3) EU Pénzügyi Felügyeletek Rendszere szervezetek

19 EUPénzügyi Felügyeletek Rendszere I. IrányítóBizottság feladatai szabályok harmonizálása (közös elvek, esetleges különbségek) együttm ű ködés biztosítása szektorokon átnyúló kihívások kezelése konvergencia el ő segítése (felügyeleti gyakorlatok egységesítése)

20 EUPénzügyi Felügyeletek Rendszere II. Felügyeleti Hatóságok feladatai hitelmin ő sít ő k nézetkülönbségek feloldása (egyeztetés, határozat) egyetlen, kötelez ő szabályrendszer egységes alkalmazás, közös felügyeleti kultúra EU felügyelet EU szabályozás EU tanácsadás EU Bizottság számára - egyesülések és felvásárlások esetén nemzetközi szerepvállalás (EU Felügyeleti Kollégiumok - f ő bb pénzügyi csoportok) tagállamokkal kapcsolatban mikroprudenciális információk gy ű jtése (európai adatbázis) EU jog nyilvánvaló megsértése (ajánlás, határozat)

21 EUPénzügyi Felügyeletek Rendszere III. Tagállami felügyel ő k feladatai határokon átnyúló kockázatok kezelése pl. székhely szerinti és a fogadó hatóságok között együttm ű ködés tagállami felügyel ő k er ő s hálózata felügyelet egyedi hazai intézmények

22 Európai Pénzügyi Felügyelet (pénzügyi stabilitás meg ő rzésének új kerete)

23 USA - Felügyeleti Reform2009-06-17 új föderális koordináló tanács -fogyasztók védelme (Financial Consumer Coordinating Council) mind szektorálisan(bank, biztosítás, t ő kepiac) biztosításfelügyeletállami szint ű (nem föderális) bank- és t ő kepiaci felügyeletföderális új föderális koordináló tanács – pénzügyi intézményrendszer (Financial Services Oversight Council) széttagoltság esetenként kombinálódik is új fogyasztóvédelmi felügyelet -pénzügyek területén (Consumer Financial Protection Agency) befektet ő k védelme -értékpapír-piac területén (Securities and Exchange Commission) a felügyeleti rendszer továbbra is széttagolt marad mind területileg(föderális és állami hatáskörök)

24 USA - Felügyeleti Reform2009-06-17 biztosításfelügyelet - továbbra is állami szinten marad biztosít ás új föderális hivatal (koordinál) (Office of National Insurance) értékpapír-piacfunkciók megoszlanak (Securities and Exchange Commission) (Federal Reserve Board) Nemzeti Bank – új konszolidált felügyeleti hatáskör (konglomerátumok) (Federal Reserve Board) bankúj föderális felügyelet (National Bank Supervisor)

25 EGYÜTTM Ű KÖDÉS határokon átnyúló tevékenységek esetén EU Felügyeleti Kollégiumok EU Felügyeleti Hatóságok felügyelt területek között EU Felügyeleti Hatóságok IrányítóBizottsága EU-n belül tagállami felügyeletek között EU Felügyeleti Hatóságok globálisan Nemzetközi Valutaalap (IMF) makro és mikro szint között EU Rendszerszint ű Kockázati Tanács (ESRC) EU Pénzügyi Felügyeleti Rendszer (ESFS) új Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB)

26 TANULÁS Memento mori ! Emlékezz a halálra, a halandóságra ! Memento Arthur Andersen, Lehman Brothers.... Emlékezz a mulandóságra, (lehet ő leg) más kárán okulj !

27 Köszönöm a figyelmet ! Zombori Gyula, Ph.D. gyula.zombori@gmail.com

28 További információ FSB – Financial Stability Board http://www.financialstabilityboard.org/ EU - Financial Services http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ EU - Response to the Financial and Economic Crisis http://ec.europa.eu/financial-crisis/ USA - Financial Regulatory Reform http://www.financialstability.gov/ EU - Financial Services - Supervision and Committee Architecture http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/ IMF - International Monetary Fund http://www.imf.org/


Letölteni ppt "?. Zombori Gyula, Ph.D. Az EU pénzügyi intézményrendszerének változásai Magyar Közgazdasági Társaság 47. Közgazdász-vándorgy ű lés 2009. szeptember 24-26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések