Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radiometria, fotometria, színmérés. Jelenségek leírására használt három kategória távolság hosszúság méter világosság vagy láthatóság fénysűrűség cd/m.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radiometria, fotometria, színmérés. Jelenségek leírására használt három kategória távolság hosszúság méter világosság vagy láthatóság fénysűrűség cd/m."— Előadás másolata:

1 Radiometria, fotometria, színmérés

2 Jelenségek leírására használt három kategória távolság hosszúság méter világosság vagy láthatóság fénysűrűség cd/m 2  Jelenség z Mennyiség z Egység Kategóriák mechanikai pld. fotometria

3 Radiometria, fotometria, színmérés A radiometria az optikai sugárzást fizikai mennyiségek formájában határozza meg. A fotometria ezt a sugárzást az átlagos emberi megfigyelő látására jellemző színképi függvény alapján értékeli. A színmérés a színészleléshez kíván objektíven mérhető mennyiségeket rendelni.

4 RADIOMETRIA Elektromágneses sugárzás optikai sugárzás: 100 nm – 1 mm hullámhosszú elektromágneses sugárzás látható sugárzás: 380 nm – 780 nm fény: a látható sugárzás által kiváltott észlelet

5 Elektromágneses színkép

6 Radiometriai segédmennyiségek d  térszög : a sugárkúp által a gömbfelületből kimetszett terület és a gömbsugár négyzetének hányadosa: d  =dA/r 2

7 Színképfüggő mennyiségek hullámhossz függés: X( ) szűrő áteresztés színképi eloszlás: dX/d  X Katódsugár- csöves monitor fényporainak színképi eloszlás

8 Radiometriai mennyiségek MegnevezésTermJeleEgysége sugárzott energia radiant energy Q joule, 1 J  1 kg  m 2  s -2 sugárzott teljesítmény radiant flux  vagy Fwatt (J  s -1 ) besugárzásirradianceE W  m -2 sugárerősségradiant intensity I W  sr -1 sugársűrűségradianceL W  m -2  sr -1

9 Radiometriai mennyiségek összefüggései sugárzott teljesítmény , Fwatt (J  s -1 ) teljesítmény eloszlás   d  /d Wm-1Wm-1 sugárzott energia Q joule, 1 J  1 kg  m 2  s -2 besugárzás E  d  /dA E W  m -2 sugárerősség I  d  /d  I W  sr -1 sugársűrűség L  d 2  /(d  dA cos  ) L W  m -2  sr -1

10 Besugárzás E  d  /dA

11 Sugárerősség, pontszerű forrás I  d  /d 

12 Sugársűrűség A sugárzó felület dA felületeleme által a felület normálisától (n)  szögre elhelyezkedő irányban, a d  elemi térszögben kibocsátott d  sugáráram L  d 2  /(d  dA cos  ), spektrális sugársűrűség: L  dL /d  = d 3  /(d  dA cos  d )

13 Távolságtörvény (inverse square law) d   I d  d   dA 2 /d 2 d  /dA 2  E 2  (I d  )/dA 2  (I dA 2 )/(dA 2 d 2 ) = E 2  I / d 2

14 Általánosított távolságtörvény dE 2  (L cos  1 cos  2 dA 1 ) / d 2

15 Lambert sugárzó Lambert radiator sugársűrűsége szögfüggetlen: L(  )  L( ,  )  const.

16 Tükrös és diffúz reflexió

17 Lambert (reflektáló) felület egyenletesen diffúzan reflektáló felület nincs tükrös reflexiója reflexiós együttható:  =  refl /  be  refl =  be cos  a reflektált sugársűrűség irányfüggetlen: L refl  const.

18 Lambert reflektáló megvilá- gítás: E visszavert sugárzás, a sugár- sűrűség irány- független :

19 Lambert cosinus törvény

20 Lambert sugárzó fénysűrűsége független a ,  szögtől mivel a gömb felületén: dA 2 = R sin  R d  és az elemi térszög: d  = sin  d  d  a vetített térszög pedig:d  p = sin  d  d  cos  A féltérbe kisugárzott össz-fényáram: M =  / dA

21 A féltérbe kisugárzott fényáram: Lambert sugárzó esetén:

22 Fotometria az optikai sugárzást a látószerv színképi érzékenységének megfelelően értékeli vizuális alapkísérlet: fényinger egyenlőség –határvonal eltünése –villogás minimum –azonos világosság:ez más összefüggést ad!

23 Villogásos fotometria világosságészlelet egyenlőség meghatározása bizonytalan két fényingert felváltva juttatva a szembe, frekvenciát növelve, előbb szűnik meg a színkülönbség észlelet, mint az intenzitás észlelet (10 – 20 Hz-es tartomány)

24 Villogásos fotométer elvi felépítése

25 Mit ír le a V ( ) -láthatósági függvény? heterochromatikus villogásos fotometria eltünő-éles heterochromatikus fotometria látásélesség kritikus fúziós frekvencia látszólagos mozgás minimalizálás reakcióidő

26 Láthatósági (visibility) függvények Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (Commission Internationale d‘Éclairage, CIE) 1924-ben szabványosította a V  görbét (világosban, fotopos látás) : 3 cd/m 2 fölött érvényes 1954-ben a V’  görbét (sötétben, szkotopos látás): 10 -3 cd/m 2 alatt érvényes További láthatósági függvények: –V 10 ( ): nagylátószögű, 10°-os látószögre –V M ( ): módosított láthatósági függvény

27 Láthatósági függvények

28 A V ( ) -láthatósági függvény A kék színképtartományban korrekció: V M ( )- láthatósági függvény. Új ajánlás, mely a vörös és infravörös színképtartományban is ad korrekciót. Korrigált függvények csak tudományos célra, gyakorlati fotometria számára marad a V ( )- láthatósági függvény.

29 Világosban és sötétben való látás színképi érzékenysége

30 A fotometria kísérleti alapja szimmetria: ha A  B, akkor B  A; tranzitivitás: ha A  B és B  C, akkor A  C; arányosság: ha A  B, akkor  A  B; additivitás: ha A  B, C  D és (A+C)  (B+D), akkor (A+D)  (B+C) itt A, B stb. fényinger (stimulus): a sugársűrűség és a láthatósági függvény adott hullámhosszon vett értékének szorzata: pl. A  L V( ), általánosítva a sugárzás teljesítmény-eloszlását írhatjuk: S V( ).

31 A V ( ) -láthatósági függvény használata

32 A fotometria alapjai a fenti összefüggések alapján a monokromatikus komponenseket összegezhetjük: ez adja a fotometria és radiometria kapcsolatát

33 A fotometria alapjai Nappali (fotopos) látás: V( ), csapok közvetítik sötétben (szkotopos) látás: V’( ), pálcika- látás; szembíbor (rhodopsin), additivitás és proporcionalitás fennáll:

34 Fotometriai mennyiségek és egységek - 1 k és k’ konstansok: ahol K m = 683 lm/W alapján definiálhatjuk a fényáram egységét a lument. De a fényerősség egysége, a kandela az alapegység. K’ m = 1700 lm/W Fényáram jele:lm, egysége a lumen.

35 Fotopos, mezopos, szkotopos fotometria

36 Fotometriai mennyiségek és egységek - 2 fényerősség a pontszerű fényforrásból adott irányban, infinitezimális térszögben kibocsátott fényáram és a térszög hányadosa: jele: cd, egysége: kandela, 1 cd = 1 lm/sr

37 A kandela definíciója A kandela fényerősség SI egysége: azon 540.10 12 Hz frekvenciájú monokromatikus sugárzást kibocsátó fényforrás fényerőssége adott irányban, amelynek sugárerőssége ebben az irányban 1/683 W/sr.”

38 A fényáram származtatása a fényerősségből

39 Fénysűrűség a dA 1 felületelemet elhagyó (azon áthaladó vagy arra beeső) és adott irányt tartalmazó d  térszögben sugárzott d  fényáramnak, valamint az elemi térszögnek és a felületelem adott irányra merőleges vetülete szorzatának hányadosa: egysége:cd/m 2, jele: L v

40 Megvilágítás Az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáramnak és ennek a felületelemnek a hányadosa egysége: lux, jele:lx; 1 lx = 1 lm/m 2

41 Kontraszt, kontrasztviszony kontraszt: ahol –L t a jel (target) fénysűrűsége –L b a háttér (background) fénysűrűsége kontrasztviszony:

42 Hatásfok, fényhasznosítás sugárzási hatásfok, jel:  a sugárzó sugárzott és felvett teljesítményének hányadosa sugárforrás fényhasznosítása, egysége : lm/W a kibocsátott fényáram és a sugárzó által felvett teljesítmény hányadosa

43 Fényforrások fényhasznosítása Fényforrás típusaFényhasznosítás (lm/W) Izzólámpa/halogén izzó14,4 / 17 LED60 … 150 Kompakt fénycső85 Nagynyomású fémhalogén lámpa 90 Nagynyomású Na-lámpa116 Kisnyomású Na-lámpa206 Fehér LED 120 – 200 - 270

44 Mezopos fotometria CAD laboratóriumokban és irányító központokban előforduló számítástechnikusi feladat útvilágítás 3 cd/m 2 és 10 -3 cd/m 2 közötti fénysűrűség tartomány szem színképi érzékenysége V( )-tól V’( ) felé tolódik el.

45 A szín fogalma A „szín” fogalmát kiegészítés nélkül ne használjuk! - inger vagy észlelet –színészlelet - pszichológiai fogalom –színinger - pszichofizikai fogalom –radiometria - fizikai fogalom –fotometria - a színinger egyik dimenziója

46 Színészlelet - színmérés a szín észlelet, agyunkban keletkezik színinger, mely az észleletet kiváltja, számszerűen leírható, de csak adott külső körülmények közt ad azonos észleletet színinger-megfeleltetés színinger keltés: –additív színkeverés : monitor –szubtraktív színkeverés: színes film, nyomtató

47 A színmeghatározás történetéből Young (1773-1829) – Helmholtz (1821- 1894) 3 szín-látás

48 Ellenszín elmélet Ewald Hering (1834-1918): –fehér-fekete –vörös-zöld –Sárga-kék ellenszínek

49 Színkeverés Additív szubtraktív színkeverés

50 Az additív színegyeztetés alapkísérlete

51 Grassmann törvények 1.Minden színinger létrehozható 3 egymástól független színinger additív keverékeként. A függetlenség alatt azt értjük, hogy a három színinger közül egyik sem hozható létre a másik kettő additív keverékeként. 2.Színegyezés létrehozásához csak a választott alapszíninger a lényeges, a színképi összetétele nem. 3.Az egyes színingerek erősségének folyamatos változtatásának hatására az eredő színinger is folyamatosan változik.

52 Additív színingerkeverés Additivitás: Ha C 1  R 1 (R)+G 1 (G)+B 1 (B) C 2  R 2 (R)+G 2 (G)+B 2 (B) akkor C  R(R)+G(G)+B(B), és C  C 1 + C 2 ahol R= R 1 + R 2, G= G 1 + G 2, B= B 1 + B 2

53 Additív színingerkeverés Proporcionalitás Ha C 1  R 1 (R)+G 1 (G)+B 1 (B) akkor aC 1  aR 1 (R)+aG 1 (G)+aB 1 (B)

54 Színinger-megfeleltetés, színinger összetevők R =  S R( )  G =  S G( )  B =  S B( ) 

55 A SZÍNINGER-METRIKA ALAPJAI Additív színegyeztetés Fennáll a disztributivitás, additivitás és proporcionalitás törvénye Összehasonlító színingerek: vörös:700 nm zöld:546 nm kék:435 nm

56 Az additív színegyeztetés alapkísérlete

57 Színigermegfeleltető kísérlet

58 CIE színingermetrika, 1 A színinger-egyenlet feltételei: –2° osztott látómező, központi fixálás, sötét környezet. –Alapszíningerek (megfeleltető, refrencia, primér ingerek, -stimulusok): vörös (R): 700 nm, zöld (G): 546,1 nm, kék (B): 435,8 nm

59 CIE színingermetrika, 2 A színinger-egyenlet: –Alapszíningerek mennyiségei: a 3 alapszíninger egységnyi mennyiségének additív keveréke az equienergetikus színingerrel azonos észleletet keltsen.

60 Színinger-megfeleltető függvények (colour matching functions)

61 X,Y,Z színinger tér: CIE 1931 szabványos színinger-észlelő

62 RGB - XYZ matrix transformáció

63 A CIE 1931 színinger- megfeleltető függvények

64 CIE XYZ trirtimulusos érték-ek (színinger-összetevők), önvilágítók (fényforrások) esetén a színinger-megfeleltető függvények Az függvény azonos a V( ) függvénnyel, k = 683 lm/W

65 szín(inger-) vagy színességi koordináták

66 Szín(inger-) vagy színességi diagram R, G, B: katódsugár- csöves monitor alap- színingerei Planck sugárzók vonala

67 A színes- ségi dia- gram színes ábrája

68 Másodlagos sugárzók (nem önvilágítók) színmérése ahol S( ) a megvilágító sugárforrás színképi teljesítményeloszlása  ( ) a minta spektrális reflexiója

69 Szabványos sugárzáseloszlások és fényforrások CIE A sugárzáseloszlás CIE D65 sugárzáseloszlás további nappali sugárzáseloszlások, grafikus iparban: D50 CIE A fényforrás CIE D65 szimulátor

70 CIE A sugárzáseloszlás ahol: c 0 = 299792458 +/- 1,2 m/s

71 CIE A- és D65 sugárzáseloszlás színképe

72 CIE 1931 és 1964 színingermérő rendszer 2°-os látószög: CIE 1931 10°-os látószög: CIE 1964 X 10 ( ), Y 10 ( ), Z 10 ( ) színinger összetevők számítása

73 CIE 1931 és 1964 szabványos színingermérő észlelők

74 MacAdam ellipszisek The CIE x,y diagram színinger- megkülön- böztetési ellipszisek- kel

75 Egyenletes színességi skálájú diagram u' = 4X / (X+15Y+3Z) = 4x / (-2x+12y+3) v' = 9Y / (X+15Y+3Z) = 9y / (-2x+12y+3) u = u', v = (2/3)v' CIE 1976 u,v színezeti szög: h uv = arctg[(v' - v' n ) / (u' - u' n )] = v* / u* CIE 1976 u,v telítettség: s uv = 13[(u' - u' n ) 2 + (v' - v' n ) 2 ] 1/2

76 u’,v’ színességi diagram

77 Átlátszatlan, nem fémes anyag beeső fény tükrös reflexió diffúz reflexió A tárgy színe a diffúz reflexióból adódik

78 Felület (test) színingerek mérése A visszaverés etalonja: –Tökéletesen visszaverő diffúzor –A szórt visszaverési tényező másodlagos etalonjai Préselt BaSO4 por-tabletta “ halon" fehér etalon Szabványos mérési geometriák –45°/merőleges irányított visszaverési tényező (reflectance factor) –diffúz/merőleges visszaverési tényező, tükrös komponenst belemérve/kiküszöbölve –merőleges/diffúz, visszaverési tényező, tükrös komponenst belemérve/kiküszöbölve

79 Magasabbrendű színtan A Hering féle opponens mechanizmus figyelembevétele: CIELAB színrendszer Színi áthangolódás: adaptálás a képernyőhöz –Színvisszaadási kutatások (Sándor N.)

80 CIE 1976 (L*a*b*) szín(inger)tér, CIELAB színtér L*  116(Y/Y n ) 1/3 - 16 a*  500  ( X/X n ) 1/3 - (Y/Y n ) 1/3  b*  200  (Y/Y n ) 1/3 - (Z/Z n ) 1/3  ha X/X n > 0,008856 Y/Y n > 0,008856 Z/Z n > 0,008856

81 CIE 1976 a,b színinger- különbség és összetevői Színinger-különbség: –  E ab   (  L*) 2 + (  a*) 2  b*     CIE1976 a,b króma: –C ab *  (a* 2 + b* 2 ) 1/2 CIE 1976 a,b színezeti szög: –h a  arctan (b*/a*) CIE 1976 a,b színezeti különbség: –  H ab *   (  E ab *) 2 - (  L*) 2 - (  C ab*) 2  1/2

82 Munsell rendszer képe

83 Az NCS színtér

84 A Coloroid színtér alakja

85 Különböző hőmérséklet fogalmak Valódi hőmérséklet Sugárzási hőmérséklet Eloszlási hőmérséklet színhőmérséklet –Korrelált színhőmérséklet

86 Szín (inger-) diagram vagy színességi diagram

87 Világosság – fénysűrűség összefüggés Színes fény világosabbnak tűnik: Helmholz- Kohlrausch hatás Equivalens fénysűrűség fogalma L**=log(L)+C C=0,256 - 0,184y - 2,527xy + + 4,656x 3 y + 4,657xy 4

88 Azonos fény- sűrűség esetén észlelt világosság

89 Fényforrások színi jellemzése Fény(forrás) színinger-mérése –színhőmérséklet –korrelált színhőmérséklet Színvisszaadás –Az észlelt felület-szín függ a megvilágító színképi teljesítményeloszlásától színi áthangolódás: von Kries törvény, Bradford transzformáció, leírás az észleletet követő színrendszerben

90 Korrelált színhőmérséklet Azonos korrelált színhőmérsékletű vonalak (az u,v- diagramban merőlegesek a Planck görbére)

91 ISO-temperature lines in u,v diagram

92 Színi áthangolódás - 1

93

94

95 Von Kries színi áthangolódási törvény Fiziológiai alapszíninger-rendszerben dolgozunk Ahhoz, hogy az adott megvilágító (R w, G w, B w ) esetén az R, G, B-vel jellemzett szín a referencia megvilágító (R rw, G rw, B rw ) alatt ugyanolyan színészleletet hozzon létre a minta jellemzői a referencia megvilágító esetén R r, G r, B r a következőképen számítandók: R r =(R rw / R w ) * R, G r =(G rw /G w ) * G, B r =(B rw /B w ) * B

96 Színmegjelenés függ a megvilágítástól:

97 Két sugárzó színképe, melyek színingerpontja azonos Spetrális teljesítményeloszlás 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 350400450500550600650700750800850900 hullámhossz, nm rel. teljesítmény

98 A két sugárzó színpontja és a velük megvilágított minta színpontjai

99 Színvisszaadási index Minták színmegjelenése összehasonlítva ideális fényforrással történő megvilágítás alatt látható színmegjelenéssel Ideális fényforrás, a vizsgálandóval azonos korrelált színhőpmérsékletű: –5000 K alatt: Planck sugárzó –5000 K felett nappali (Daylight) sugárzáseloszlás Minták: 8 + 5 Munsell színminta von Kries színi áthangolódás Színinger-különbség U*,V*,W* térben R i =100-  E i, R a =  (R i )/8, i= 1... 8

100 A színvisszaadás számítás folyamatábrája Colour diff. Chrom. adapt. CRA CRI

101 Színmegjelenési modell Színészleletnek megfelelő színinger leírása két különböző környezetben Számos próbálkozás az elmúlt 10 – 20 évben –Hunt modell –CIECAM02 modell, figyelembe veszi: Színi áthangolódást Környezet fénysűrűségét Vizuális rendszer nonlinearitásait

102 CIECAM02 modell Bemenő mennyiségek: –Jel színinger összetevői –Megvilágító színinger összetevői –Fehér pont Y színinger összetevője –Háttér fénysűrűsége –Környezet jellemzői: világos, félhomályos, sötét

103 CIECAM97s modell Átfogó Tág ingerhatárok közt működjék: sötéttől világosig Tág adaptációs határok közt használható Az x,y,z függvényekre alapul Előrejelzések: színezeti-szög, világosság, telítettség, króma, színdússág Megfordítható Egyszerüsített és teljes változat Független színekre is alkalmas változat

104 CIECAM97s modell Bemeneti adatok –Az adaptációs mező fénysűrűsége, L A –A minta színinger-összetevői a vizsgált fényforrással történő megvilágítás esetén –A vizsgált körülmények közötti fehér-pont –A vizsgált körülmények közötti háttér relatív fénysűrűsége,Y b –Környezet hatása, kromatikus indukció, relatív világossági kontraszt tényező –Látási körülmények (világos, alkonyi, sötét)

105 CIECAM97s modell Színi áthangolódás –Színképileg kihegyezett csap érzékenységi eloszlások –módosított vonKries adaptáció. Indukciós szorzótényező számítása Nemlineáris hatás-kompresszió Megjelenés korrelátumok –Vörös-zöld, sárga-kék érték, színezeti szög –Relatív és abszolút világosság korrelátum –Színdússág, króma, telítettség

106 CIECAM02 modell Kimenő mennyiségek: –Színezeti szög / quadráns –Relatív világosság (korrelátum) –Világosság (korrelátum) –Telítettség (korrelátum) –Chroma –Színgazdagság

107 Magasabbrendű színtan Színmegjelenési modellek –Különböző fényforrásokkal való megvilágítás szimulálás (Madár G., Beke L.) –Színharmónia az eltérések detektálására (Szabó F.)

108 Kognitív hatások Színmemória –Memóriaszínek és felhasználásuk az informatikában (Tarczali T.) –Érzelmek színi megjelenítésének leírása Kedvelt színek –Kulturális különbségek

109 A világosság pszichofizikai korrelátuma A jelenlegi fotometriai rendszerben nincsen ilyen mennyiség A világosság információt más neurális hálózat továbbítja az agyba, mint amely a finom részletek felismerését biztosítja További bonyodalmak: tágasság, érdekesség stb.: esztétikai kategóriák


Letölteni ppt "Radiometria, fotometria, színmérés. Jelenségek leírására használt három kategória távolság hosszúság méter világosság vagy láthatóság fénysűrűség cd/m."

Hasonló előadás


Google Hirdetések