Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd."— Előadás másolata:

1 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd

2 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az akkreditációs folyamat alapelemei: –minőségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott) adatok bemutatása; –önálló analízisre épülő önértékelés; –helyszíni látogatás és értékelés; –minőségjavító intézkedések követése, közbülső és felülvizsgálati eljárások lefolytatása.

3 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az akkreditációs folyamat alapelemei: –minőségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott) adatok bemutatása; –önálló analízisre épülő önértékelés; –helyszíni látogatás és értékelés; –minőségjavító intézkedések követése, közbülső és felülvizsgálati eljárások lefolytatása.

4 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Olyan olyan minőségügyi rendszerre van tehát szükség, amely: –minőségre vonatkozó adatokat hoz létre (minőségre vonatkozó rendszeresen karbantartott adatok bemutatása); –ezekre elemzések alapozhatók (önálló analízisre épülő önértékelés); –az elemzések alapján pedig minőségjavító intézkedések születhetnek (minőségjavító intézkedések követése, közbülső és felülvizsgálati eljárások lefolytatása).

5 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Önértékelés: a szervezet tevékenységének és eredményeinek átfogó, rendszerszemléletű és periodikus vizsgálata. Az önértékelés célja az értékelés végrehajtása, valamint az önértékelés során szerzett információk felhasználása a továbbfejlődés érdekében. Önértékelésre azért van szükség, hogy többet tudjon a szervezet magáról – a vezetésről, a munkatársakról –, a folyamatairól, a hallgatókról, a partnerekről és a társadalomról. Az önértékelés lehetővé teszi a szervezetnek, hogy világosan megkülönböztesse erősségeit és azokat a területeket, amelyeket tovább lehet fejleszteni.

6 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei A Pannon Egyetem Szenátusa 2006. évi utolsó ülésén elfogadta az SzMSz mellékleteként a Pannon Egyetem minőségügyi rendszertervét, ami a fenti célokkal létrehozott önértékelési rendszer. www.vein.hu/oktatok/index.php Szabályzatok > SzMSz mellékletei > 45. Minőségügyi Rendszerterv A tavaszi félévben kerül kidolgozásra ennek kiegészítéseként az önértékeléseket ellenőrző és azokból visszacsatolással további következtetésekre lehetőséget adó auditrendszer.

7 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei HEFOP 3.3.1 - A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja Konzorciumi tagok: Miskolci Egyetem - konzorciumvezető Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Pannon Egyetem Szolnoki Főiskola

8 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelés két fő szempont összesen kilenc területét tekinti át 5 adottságelem: –vezetés –munkatársak irányítása –stratégia –erőforrások és partnerkapcsolatok –folyamatok 4 eredményelem: –munkatársi elégedettség, –hallgatói elégedettség, –társadalmi hatás, –szervezeti eredmények

9 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei A vizsgálatok két típusba sorolhatók: –Kérdőíves vizsgálatok Mind az 5 adottságelem esetén (vezetés, munkatársak irányítása, stratégia, erőforrások és partnerkapcsolatok, folyamatok), valamint a szervezeti eredmények kivételével az összes eredményelemnél (munkatársi elégedettség, hallgatói elégedettség, társadalmi hatás) elvégzendő. –Szöveges önértékelés A hallgatói elégedettség és a társadalmi hatás kivételével mindegyik területen készítendő.

10 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei

11 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az őszi félév folyamán két karon (Bölcsészettudományi Kar és Mérnöki Kar) és két szakon (informatikatanár és vegyészmérnök) elvégezték az önértékelést – az utolsó lépés kivételével, a szöveges önértékelés áttekintése még végrehajtandó. Ennek elvégzése után sor kerül egy kiértékelő megbeszélésre, ahol az önértékelés tanulságait összegezzük és ezek tanulsággal szolgálhatnak a többi kar számára is. Az így nyert észrevételekkel visszacsatolva a szükséges helyeken módosítható, finomítható az önértékelési rendszer.

12 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelési rendszer főbb területei: Az önértékelés területeinek főbb témakörei, értékelési szempontjai, az értékeléshez felhasználható minőségi mutatók rendszere és a legfontosabb bemutatandó témakörök

13 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok –4.a. Oktatási infrastruktúra bemutatása, fejlesztése, kihasználtsága –4.b. Kutatási infrastruktúra bemutatása, fejlesztése, kihasználtsága –4.c. Információ és tudásmenedzselés –4.d. Pénzügyi erőforrások menedzselése, értékelése, fejlesztése –4.e Partnerkapcsolatok menedzselése

14 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Mező: 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Alkritérium: 4.a Oktatási infrastruktúra bemutatása, fejlesztése, kihasználtsága Vizsgálandó területek:  oktatási infrastruktúra ellátottság Lehetséges mutatószámok:  termek, laborok, gyakorló iskolák, klinikák, tangazdaságok száma, igénybevétele  oktatástechnikai szolgáltatások száma  technikai felszereltség, elérhetőség  egyszerre fogadható hallgatók / összes hallgató aránya  szakkönyvtár felszereltsége, ellátottsága, kihasználtsága, elérhetősége Szövegesen bemutatandó témakörök:  az infrastruktúrának a tantervi, órarendi ütemezéssel való összhangja  az infrastruktúra használhatóság mértéke  az oktatói leterheltség és az infrastruktúra kihasználtság kapcsolata

15 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Mező: 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Alkritérium: 4.b Kutatási infrastruktúra bemutatása, fejlesztése, kihasználtsága Vizsgálandó területek:  kutatási infrastruktúra ellátottság  kutatási szolgáltatások Lehetséges mutatószámok:  laborok, szakkönyvtárak, műhelyek klinikák és azok használhatósága  más intézményekkel közösen lebonyolított kutatások és infrastrukturális hátterük  a kapacitáskihasználtság és a minőség kapcsolata  az infrastruktúra használhatóság mértéke Szövegesen bemutatandó témakörök:  kutatói leterheltség és az infrastruktúra kihasználtság kapcsolata

16 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Mező: 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Alkritérium: 4.c Információ és tudásmenedzselés Vizsgálandó területek:  alkalmazottak információval való ellátottsága  hallgatók információkkal való ellátottsága és annak mértéke  működési folyamatok informatikai ellátottsága  informatikai rendszer kihasználtsága  szellemi termékek védelme, hasznosítás támogatása Lehetséges mutatószámok:  teljesség  elérhetőség  hozzáférhetőség Szövegesen bemutatandó témakörök:

17 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Mező: 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Alkritérium: 4.d Pénzügyi erőforrások menedzselése, értékelése, fejlesztése Vizsgálandó területek:  finanszírozási formák  átoktatások elszámolása  vegyes finanszírozás  projektműködés rendszere Lehetséges mutatószámok:  pénzügyi források éves összegei és fajlagos mutatói  kihasználtság mértéke Szövegesen bemutatandó témakörök:  az átoktatások elszámolásának logikája  projekttevékenység karba, intézményekbe történő illesztése  finanszírozási formák aránya

18 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Mező: 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok Alkritérium: 4.e Partnerkapcsolatok menedzselése Vizsgálandó területek:  külső tájékoztatás rendszere  kapcsolati formák  kiadványok, periodikák  adatszolgáltatási kapcsolatok és belső adatbázisok viszonya Lehetséges mutatószámok:  külső partnerkapcsolatok számszerű bemutatása  kari kapcsolatrendszer értékelése hazai és nemzetközi viszonylatban  társintézményekkel való közös képzések száma  munkatársak külföldi kapcsolatai és belső együttműködések  kiadványok, periodikák száma, típusa  együttműködési szerződések száma Szövegesen bemutatandó témakörök:  pályázati tevékenység jellemzése  partnerintézményekkel, tudományos szervezetekkel való kapcsolat

19 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Információ szempontjából 1. Megfelelő szintű-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? 012345 2. Biztosított-e, hogy az adatállományokat rendszeresen aktualizálják, hogy azok naprakészek legyenek? 012345 3. A szervezeten belüli információkezelés technológiai fejlesztéseinek koncepcióját a stratégiai és a működési célokkal összhangban alakítják-e ki? 012345 Ahol: 0=nincs információ; 1=létezik, de nem megfelelő 2=megfelelő, elfogadható 3=közepesen jó, átlagos; 4=jó, jellemző; 5=kiváló, erőteljesen igaz

20 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Vagyonelemek szempontjából 1. Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 012345 2. Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, 3. valamint a technikai felszerelések használata olyan módon, hogy azok elősegítsék a szervezet stratégiai és működési célkitűzéseit, a munkavállalók személyes szükségleteit? 012345 3. Biztosított-e a szellemi értékek védelme, belső kiaknázása, fejlesztése? 012345

21 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Partnerkapcsolatok szempontjából 1. Biztosított-e a szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés, - fenntartás és a szándék az együttműködés kialakítására? 012345 2. Biztosított-e az központi, intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttműködés? 012345 3. Biztosított-e az egyetemen belüli, más karokkal való együttműködés? 012345

22 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Pénzügyi szempontból 1. Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? 012345 2. A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai célkitűzések megvalósítását? 012345 3. Folyamatosan figyelemmel kíséri-e a szervezet a tevékenységének költségalakulását? 012345 4. A szervezet a pénzügyi erőforrásokat költséghatékony módon használja-e fel? 012345 5. A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 012345 6. A pénzügyi ellenőrzés tartalmaz-e költség/haszonelemzési elemeket? 012345 7. A szervezet rendelkezik-e pénzügyi tervvel, amely összhangban áll a stratégiai és rövid távú céljaival? 012345

23 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei 7. Hallgatói elégedettség Kurzusra vonatkozóan –Az oktatás színvonalával kapcsolatos elégedettség Tananyag aktualitása, érthetősége, hozzáférhetősége Előadások, szemináriumok száma, gyakorisága, időtartama Az oktatók szakmai felkészültsége –Az egyéni fejlődést befolyásoló tényezők: Konzultációs lehetőségek Oktató-hallgató viszony

24 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei –A vizsgarendszerrel, számonkéréssel kapcsolatos elégedettség: Vizsgakövetelmények és tananyag összhangja Vizsga módjának választási lehetősége Vizsgarendszer rugalmassága A vizsgáztató(k) és a vizsga eredményének korrektsége, megalapozottsága

25 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Szervezeti önértékelés Képzéssel kapcsolatos elégedettség: –Tantervi struktúra –Képzési célok –Szakmai gyakorlat (csak a szakmai gyakorlaton résztvevőknek teendő fel) –Tanterv rugalmassága Az elégedettséget befolyásoló egyéb tényezők: –Hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra (kollégium, menza, stb.) –Szociális juttatások, támogatások –Kulturális lehetőségek, programok, tudatos egészséges életmód és sport lehetőségek –Összességében milyennek ítéli meg az intézményt

26 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az oktatási infrastruktúrával való elégedettség: –Oktatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége –Tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége (könyvtár, számítógép- ellátottság, stb.) –Szakmai továbbfejlődés, egyéni tehetséggondozás lehetőségei –A nem oktató dolgozók és hallgatók közti viszony

27 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei  Oktatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége 1. Milyen az épületek állapota? 012345 2. Milyen az épületek megközelíthetősége? 012345 3. Milyen az intézmény/kar adottságai, városon belüli elhelyezkedése? 012345 4. Milyen az oktatás tárgyi feltételei? 012345 5. Milyenek a tantermek az óra és a létszám tekintetében? 012345

28 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei  Tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége (könyvtár, számítógép-ellátottság, stb.) 1. Milyen a számítógéppel való ellátottság? 012345 2. Milyen a könyvtár(ak) színvonala? 012345 3. Milyen a tantermek felszereltsége? 012345  A nem oktató dolgozók és hallgatók közti viszony 1. Mennyire segítőkész és udvarias a nem oktató dolgozók (pl. a tanulmányi osztály adminisztrátorai) hozzáállása a hallgatókhoz és problémáikhoz? 012345 2. Mennyire színvonalas, rugalmas és hallgató-centrikus a hallgatói ügyintézés a karon/az intézményben? 012345 3. Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket?012345

29 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei  Szakmai továbbfejlődés, egyéni tehetséggondozás lehetőségei 1. Milyen az egyéni szakmai érdeklődés kielégítésének lehetősége? 012345 2. Milyen a szakmai önképzés lehetősége? 012345 3. Milyenek a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségek? 012345 4. Milyen a kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége? 012345 5. Milyen gyakran kapott segítséget problémái megoldására? 012345

30 Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Pannon Egyetem Napja Szentgyörgyi Szilárd: Az önértékelés területei Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések