Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Losoncz Miklós Kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt. A globális gazdaság és az EU: kihívások és lehetőségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Losoncz Miklós Kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt. A globális gazdaság és az EU: kihívások és lehetőségek."— Előadás másolata:

1 Losoncz Miklós Kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt. A globális gazdaság és az EU: kihívások és lehetőségek

2 Kihívások Rövid távú kihívások: Globális pénzügyi válság Gazdasági recesszió Hosszabb távú kihívások (post Lisbon – Budapest (?) - strategy): Energia Klíma Európai szomszédsági politika

3 Válságkezelés: szervezeti hiányosságok Az EKB likviditási hitelek folyósításán túlmenően nem segítheti ki a GMU tagállamait. Az EKB kompetenciája a GMU-n kívül az ERM-2-ben résztvevő országokra terjed ki. Aszimmetria. Az Európai Tanács 2002-ben a jelenlegihez hasonló helyzetekre gondolva egy 12 milliárd eurós hitelkeretet hozott létre, ami felett az Európai Bizottság rendelkezik. Magyarország az első kedvezményezett. Kötvénykibocsátás. A bajba jutott országoknak az IMF-hez kell fordulniuk. Új intézményekre és mechanizmusokra van szükség.

4 Válságkezelés: az EU-n belüli együttműködés Új konfiguráció a válságkezelésben: Eurocsoport + UK + EKB + Bizottság A kiegészített Eurocsoportnak nincs formális létjogosultsága. A kiegészített Eurocsoport nincs összhangban a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel.

5 Válságkezelés: a Breugel Institute európai konjunktúraösztönzési programja Szerzők: Jean Pisany-Ferry, André Sapír, Jacob von Weizsäcker Az Európai Tanács decemberi csúcsához készült háttéranyag. A bankmentő akciókon és a jegybanki kamatlábcsökkentéseken túlmenően fiskális ösztönzése is szükség van. EU-szintű koordináció a konzisztencia biztosítása és a potyautasok kiszűrése végett.

6 Válságkezelés: a Breugel Institute európai konjunktúraösztönzési programja Kockázat: sok EU-tagállamban strukturális államháztartási (ÁHT) deficit van. Veszély: a fiskális ösztönzés aláássa az ÁHT fenntarthatóságát. A fiskális ösztönzést ÁHT-reformokkal és a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) megerősítésével kell kiegészíteni.

7 Válságkezelés: a Breugel Institute európai konjunktúraösztönzési programja Fiskális ösztönzés: ÁFA-kulcs csökkentés a GDP 1%-ának megfelelő adóteher-mérséklés érdekében 2009. január 1-től, 2010-ben visszatérés az eredeti állapothoz vagy az adócsökkentés mértékének megfelelő bevételi többlet elérése. (UK támogatja, D nem). Reformok melletti elkötelezettség: a GDP- arányos hiány 3%-os plafonjának átlépését az érintett ország az ÁHT fenntarthatóságát biztosító reformokkal kompenzálja.

8 Válságkezelés: a Breugel Institute európai konjunktúraösztönzési programja Kikényszerítés: ha a reformok melletti elkötelezettség sérül, akkor a túlzott deficiteket korrigálni kell 2010-ben. Prudens hitelezés: GMU-tagországok nem vesznek fel hitelt 200 bázispont felett a legalacsonyabb kamatlábú országok kamatlábánál. Részvételi korlát: Csak azokra az országokra vonatkozik, amelyek nem részesülnek IMF- hitelben (Magyarország nem vehetne részt a konjunktúraösztönzési programban).

9 Válságkezelés: Az Európai Bizottság konjunktúraösztönzési programja Fiskális ösztönzés: Olyan fiskális ösztönző program, amely mind a konjunktúrát, mind a hosszú távú versenyképességet ösztönzi (infrastruktúrafejlesztés, K+F, innováció, tiszta technológiák, beruházások stb.) Tagállamok sajátosságaira szabták, közpénzügyek erősségei és gyengeségei alapján (kiadásnövelés vagy adócsökkentés). Nagyságrendje 200 milliárd euró, ami a tagállamok GDP-jének 1,5%-a (170 md euró: tagállamok; 30 md euró: EIB+EB forrása).

10 Válságkezelés: Az Európai Bizottság konjunktúraösztönzési programja A fiskális ösztönzés alapelvei: Az alapelvek nem változnak, de rugalmasabban értelmezik őket. Írország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország: SNP megsértése, de kívülálló okok miatt: GDP visszaesése, pénzügyi válság. Túlzott deficit eljárás indul. SNP határértéke túlléphető, ha az érintett tagállam megígéri az ÁHT egyensúlyba hozását középtávon (2013-ig).

11 Az Európai Bizottság konjunktúraösztönzési programja Meglévő programok módosítása: 6,3 md euró kifizetését (2007-2013 előirányzat 2%-a) gyorsítják SA-ból (utófinanszírozás helyett előfinanszírozás), 2009 közepére rendelkezésre áll: KKV, oktatás, tud. parkok, zöld technológiák, infrastruktúrafejlesztés ESZA forrásainak jobb kihasználása (évi 11 mrd euró, foglalkoztatási problémák enyhítésére). Az új EU-tagállamok számára lehetővé teszik a regionális támogatások (347 mrd euró 2007- 2013) későbbi időszakára előirányzott összegek 2009-2010-ben történő kifizetését.

12 Az Európai Bizottság konjunktúraösztönzési programja Meglévő programok módosítása: Speciális támogatás az autó- és az építőiparnak, de feltételekkel (környezetkímélő autók, energiahatékony építkezés stb.). Autóipar: 5 md euró. Az Európai Beruházási Bank forrásainak a válságkezelés szolgálatába állítása (KKV- nek), 15 mrd euró többletforrás.

13 Az Európai Bizottság konjunktúraösztönzési programja Értékelés: EU összehangolja a nemzeti lépéseket Rövid távú válságkezelést a lisszaboni célok szolgálatába állítja. Nem világos: mennyiben van szó meglévő programok átfazonírozásról, és mennyiben új forrásokról.

14 Magyar javaslatok a 2008 decemberi európai tanácsi csúcsra Az egyes támogatott programokon belül kisebb legyen a nemzeti hozzájárulás minimálisan megkövetelt mértéke, így csökkenhet a nemzeti költségvetés terhe. Egyes régiókon belül válságkezelő alapok jöjjenek létre, ahol koncentrálva lehessen felhasználni azokat az összegeket, amelyek eddig külön-külön álltak a pályázók rendelkezésére. Recessziós időkben célszerű felfüggeszteni a 3%-os GDP-arányos ÁHT-hiány további csökkentésére vonatkozó kötelezettséget, azaz 0 és 3% közötti hiány esetén szabadon meghatározható legyen a költségvetési pálya. Normális gazdasági viszonyok fennállásakor viszont kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség.

15 Magyar javaslatok a 2008 decemberi európai tanácsi csúcsra Függetlenül attól, hogy egy EU-tagállam tagja a Gazdasági és Monetáris Uniónak vagy nem, az Európai Központi Bank ugyanazokat az intervenciós eszközöket használhassa. A pénzügyi felügyeletek tevékenységében új, egységes európai uniós szintű szabályozást kell bevezetni.

16 Veszélyek és kockázatok A fiskális ösztönzés az ÁHT fenntarthatóságát veszélyezteti, a fiskális lazítás és a bankok feltőkésítése nyomán megnő egyes országok államadóssága, adósságcsapda jöhet létre. A GMU-ban az inflációs kritériumot az összes EU-tagállam adatai alapján számítják, a referenciaorszgáokban beálló defláció esetén irreális követelményeknek kell megfelelniük a GMU-ba belépni akaró országoknak.

17 Magyarország mozgástere és lehetőségei Magyarország mozgástere korlátozott: SNP rugalmasabb értelmezése elvileg tágítja a költségvetési politika mozgásterét. Fiskális expanzió azonban a törékeny egyensúly és nagy államadósság miatt nem jöhet szóba. ÁHT-deficitet növelő lépéseket az IMF-fel kötött megállapodás is kizárja. IMF+IBRD+EKB hitel külső fegyelmező erő.

18 Hosszabb távú kihívások: klíma A klímastratégia megvalósítása pótlólagos költségeket ró a tagállamok gazdasági szereplőire, ÁHT-t is beleértve. Kockázat: a válság miatt felpuhulnak az eredeti célok. Lehetőségek: rövid távú válságkezelésből előnyök (környezetbarát technológiák, megoldások stb.).

19 Hosszabb távú kihívások: energiabiztonság Ellátásbiztonság: Oroszországtól való függőség (főleg földgázból). Az energiahordozók világpiaci árának csökkenésével háttérbe szorulhat az energiabiztonság. Külpolitikai támogatás: EU-Oroszország párbeszéd. Tézis: vezetékvita nélkül is javítható az ellátásbiztonság jogi-intézményi eszközökkel.

20 Hosszabb távú kihívások: európai szomszédsági politika Új keleti stratégia: Ukrajna, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia. Társulási szerződések tagsági ígéret nélkül. Az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés kiterjesztése.


Letölteni ppt "Losoncz Miklós Kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt. A globális gazdaság és az EU: kihívások és lehetőségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések