Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Óvodapedagógiai konferencia Sopron, 2005. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Óvodapedagógiai konferencia Sopron, 2005. május."— Előadás másolata:

1 1 Óvodapedagógiai konferencia Sopron, 2005. május

2 2 A többségi pedagógia és a gyógypedagógia dilemmája:  A gyógypedagógiai integráció megvalósítható?  szemléletváltoztatás  törvényi háttér  feltételek

3 3Előzmények Az Európai Unióban  a fogyatékossággal élőkkel és a kirekesztéssel fenyegetettekkel kapcsolatos általános politikára az 1960- as évektől egy erős integrálási törekvés figyelhető meg  Az Európai Szociális Alap létrehívta azokat az eszközöket, amelyek segítségével megindult a fogyatékosok integratív képzési és foglalkoztatási feltételeinek kiépítése  Az Európai Közösségek Helios-programja már a teljes társadalmi integrációt szolgálja  2003. Közös Memorandum az EU-val a íkirekesztettség leküzdése ellen  2004-06. Cselekvési terv az EU szempontjai alapján

4 4 Hazai viszonyok között  A 80-as évek végén a nevelési-oktatási területeken kísérleti jelleggel jönnek létre integrációs módok, amelyeket szakmai és laikusi értetlenség fogadott  Az 1993. közoktatási törvény az integráció bizonyos módjait megfogalmazza  A jogi értelemben kötelező direktívák /közoktatási, szociális, esély- és felsőoktatási törvények/ az ezredforduló körül a sérültek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét mondják ki.

5 5 Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról -szülő - gyermek - pedagógus - intézményes háttér szempontjai alapján rendelkezik

6 6 Sikeres integráció feltételei: Előkészítő folyamat Személyi, tárgyi feltételek Szervezeti keretek

7 7 Előkészítő folyamat vonatkozik  Az integrálandó gyermekre  A befogadó pedagógiai háttér  A befogadó gyermekközösségre  A szülői közösségre  Az integrálandó gyermek szülőjére

8 8 Személyi feltételek  többségi pedagógus szakmai és érzelmi felkészülése  a speciális pedagógus a gyermek speciális nevelési szükségleteit elégíti ki a gyógypedagógiai módszerek alkalmazásával  pedagógiai asszisztens

9 9 Tárgyi feltételek  A sérülés - típusa - típusa - súlyossága - súlyossága - tevékenység jellege határozza meg - tevékenység jellege határozza meg

10 10 Szervezeti háttér  csoportlétszám megfelelő alakítása,  speciális technikai eszközök (mozgás-, látás-, hallássérültek),  építészeti akadályok megszüntetése (mozgáskorlátozottak),  az azonos csoportba járó sérült gyermekek maximalizálása  pedagógiai program rugalmassága  a szülők bevonása a döntésekbe, a fejlesztés folyamatába

11 11 Óvodai színtér előnyei az integráció megvalósításában  az óvodai nevelés elsődleges célja a gyermek érzelmi és szocializációs fejlődése  az óvodáskorú gyermek érzelmi alapon választja vagy utasítja el társait, nem pedig elméletek, előítéletek alapján  az altruizmus erősen él még ennél a korosztálynál, amelyet a felnőtt világ, a korszellem lassan, de szívósan kiöl a felnövő gyermekből.  az óvoda napi tevékenységszervezése flexibilis, melynek átjárható keretei jól alkalmazhatóak a sérült gyermek speciális nevelési igényeihez  a heterogén óvodai csoportokban alkalmazott differenciálás formái közé könnyebben beilleszthető a sérült gyermek

12 12 Vonatkoztatások az óvodapedagógus-képzésben  Az elméleti felkészítés  Gyógypedagógiai ismeretek bővítése  Speciális kurzusok / esélyegyenlőség, integráció integráció felzárkóztatás/ felzárkóztatás/  Gyakorlati színterek

13 13 „Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya Teréz anya


Letölteni ppt "1 Óvodapedagógiai konferencia Sopron, 2005. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések