Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sopron, 2005.05.26. Az óvodapedagógiai szakma professzionalizálódásának néhány történeti csomópontja Magyarországon Dr. Szabolcs Éva ELTE Pedagógiai és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sopron, 2005.05.26. Az óvodapedagógiai szakma professzionalizálódásának néhány történeti csomópontja Magyarországon Dr. Szabolcs Éva ELTE Pedagógiai és."— Előadás másolata:

1 Sopron, Az óvodapedagógiai szakma professzionalizálódásának néhány történeti csomópontja Magyarországon Dr. Szabolcs Éva ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2 Sopron, Kisdedóvó a 19. században. Pannon enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Pannon Könyvkiadó, Budapest, l. xX1670.html

3 Sopron, Az óvodapedagógus-képzés lehetséges korszakolásai P.Szathmáry Károly: A magyar kisdedóvás és nevelés rövid története (1887) A kezdeményezés korszaka Az első föllendülés kora Az elhanyatlás és a belviszály kora A fölvirágzás kora Vág Ottó: Az óvodapedagógiai képzés különböző szintjei a magyar neveléstörténetben (1989) Az önképzés A tanfolyami szintű képzés A középfokú szakképzés A felsőfokú képzés 1959-

4 Sopron, önképzés 1834: Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület magyar nyelvű óvodák, polgári fejlődés előmozdítása október 7. Tolna: az első magyar óvóképző

5 Sopron, Az első óvóképző működése 14 óvoda kb.2000 gyermek 1843: Pest - példányóvoda - óvóképző tanfolyam - Továbbképző között 292 beiratkozott növendék

6 Sopron, Igazgatók Wargha István " Akit derék emberré akarunk képezni, azt a játék kedves óráiban kell kiskorától fogva arra formálnunk, mert a játék között több rendű hasznos szokások felvételére sokkal fogékonyabb, mint más bármely időpontban " / Elemi nevelés és oktatás kisdedóvók számára/ Ney Ferenc "A gyermekek is sokféle természetűek, és mindnyájával nem lehet egyképpen bánni." Rapos József „Brunswick Teréz grófhölgynek a legnagyobb magyar honleánynak élete és műve; vagyis a köz-alapnevelés-ügy múltja és jelene hazánkban” Pest, 1868

7 Sopron, Óvók és óvónők „ Az 1848 szept. 20-án tartott utolsóelőtti választmányi ülésen Ney Ferenc indítványára férfi növendékek hiányában nők felvétele határoztatott el, de legalább 24 éves kor mellett” (P. Szathmáry Károly) ben 30% a női növendékek aránya (Vág Ottó) 1871/72: 24 hallgató, ebből 8 férfi 1872/73: 15 hallgató ebből 3 férfi 1873/74: 27 női hallgató

8 Sopron, : gyermekkertésznő-képző 1874: Kisdednevelők Országos Egyesülete Országos Kisdedóvó Egyesület

9 Sopron, A budapesti képzőintézet növendékei I.évf.II. évf.Mintaóvoda

10 Sopron, A képzés tartalma az 1880-as években Főtantárgyak: kisdedneveléstan, módszertan, test-és egészségtan Melléktantárgyak: magyar nyelvtan, természetrajz, földrajz és történelem, számtan, ének-és hegedűgyakorlat, rajz, testgyakorlat, természeti és konyha-vegytan Heti 10 ill. 20 óra gyakorlati oktatás

11 Sopron, Az óvodaügy törvényi szabályozása XV. törvénycikk miniszteri utasítás, képzőintézeti tanterv „...lehetővé tesszük, hogy a nők hivatásukhoz és természetükhöz mért munkakörben kellő állást nyerhessenek, és így biztosíthassák a maguk fenntartását.” (Csáky Albin, 1891) „Hiszen csak rá kell mutatnunk a tényre, hogy korunk nője önkéntelenül is a társadalom ama munkáiban vesz részt, ahol a szív uralkodik...mindnyájan a társadalmi élet ama térein látjuk a családi körből kilépett nőt legszívesebben, hol az alkotásnak mindenekfölött a szeretetnek gyöngédsége kell...a kisdedek nevelése”(Peres Sándor, 1895)

12 Sopron,


Letölteni ppt "Sopron, 2005.05.26. Az óvodapedagógiai szakma professzionalizálódásának néhány történeti csomópontja Magyarországon Dr. Szabolcs Éva ELTE Pedagógiai és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések