Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agy, gének és a nyelvhasználó közösség felelőssége Előadás a Tanulás és idegtudomány tudományos ülésszakon Budapest, 2007. november 13. Pléh Csaba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agy, gének és a nyelvhasználó közösség felelőssége Előadás a Tanulás és idegtudomány tudományos ülésszakon Budapest, 2007. november 13. Pléh Csaba"— Előadás másolata:

1 Agy, gének és a nyelvhasználó közösség felelőssége Előadás a Tanulás és idegtudomány tudományos ülésszakon Budapest, 2007. november 13. Pléh Csaba pleh@cogsci.bme.hu

2 Vázlat A fejlődés magyarázó modelljei a kognitív tudományban A kognitív genetikai zavarok jelentősége: gének-agyak-gondolatok Disszociációs fejlődési modellek és a kognitív modularitás: külön rendszerek mindenre? A nyelvi fejlődés zavarain és a genetika A disszociáció empirikus megkérdőjelezése Következmények az emberi neoformációk értelmezésére: Epigenetikus beállítások Hol jön ide a felelősség?

3 Fejlődési modellek a tudásra (Cziko, 1995)

4 A fejlődés magyarázó modelljei a genetikára applikálva (Cziko) Fejlődés Gondviselés GÉNEK Instrukció TANULÁSI KÖRNYEZET Szelekció EPIGENETIKUS PROGRAMOK

5 Felfogás TézisekEllenfélSztár Preformizmusminden egyetemes kognitív mozzanat genetikailag meghatározott radikális környezetelvű ség Chomsky, Fodor, Baron- Cohen Környezetelvű biológiai konstrukcioniz mus tanulási elvek biológiai adományok, ezekből rögzül az egyéni rendszer az elsajátítás során preformáltság és lapos empirizmus Karmiloff- Smith, Tomasello, Gergely és Csibra Társadalmi konstrukcioniz mus még az építkezés elvei is társadalmi eredetűek. individualista emberkép G. H. Mead, Vigotszkij, M. Cole Modern fejlődéselméletek

6 A genetikai eredetű kognitív zavarok relevanciája Klasszikus disszociációs logika Modulok a kognitív építményben : megfelelnek a géneknek 1. Gén- Agy – Megismerési modul remények 2. Átfogó architekturális zavar 3. A fejlődés még zavartan is kibontakozás. Génszabályozás  1 gén → 1 vonás

7 Hogyan bontakozik ki viselkedésesen egy világosan genetikai eredetű zavar ? Kiindulás: disszociatív logika. Valami hiányzik a génekben, ami egy dolgot szabályoz, s ez hiányzik a megismerésben is. E helyett: összetettebb meghatározottság, számos szabályozó gén van. Időzítések s fejlődési dinamika

8 A sajátosan nyelvi zavar kérdése ? Specific Language Impairment? Korán jelentkezik, végig megmarad Lenneberg óta hisszük: van olyan, ami csak a nyelvet érinti, a gondolkodást nem Elsősorban nyelvtani Családilag halmozódik

9 Sajátos fogalmi gondok Fejlődési vs. szerzett zavar: egész architektúrára kihat Plaszticitás, kritikus periódus és fejlődési zavar Prevalencia –3-5 %, kor: óvodás, ill. kisiskola Gyakori kontrasztok:Down, Williams, autista Módszertani körforgás: A tesztben kiválasztva, B-ben mérve

10 Modularitás és SLI genetika Régi elv: kognitív – nyelvi disszociáció, Lenneberg Gopnik: K.E. család az érintetteknél alaktani zavarok, másban nincsen zavar Általában feltevés, hogy a nyelvtani zavar „öröklött” Nagyon sajátos nyelvi fenotípus: egyeztetési zavar, ‘jegy vakság’ They goes He go

11 Két architektúrális SLI kép MODULÁRIS specifikus zavar másra nem terjed ki kezdettől megvan korral kompenzálódik, de nem oldódik meg ÁTFOGÓ ZAVAR nem specifikus zavar Pl.szimbolizáció tanulás során alakul kompenzálható meg is oldható

12 Magyarázat típusok TípusNyelviKognitívIdegrendszeri MondandóNyelvtani zavarMinimális kognitív zavar Agyi strukt anomália Oki oldalReprezentáció és genetika Feldolgozási- elsaj zavar Bal félteke nem elég fejlett SzerzőkGopnik, Pinker, Wexler, van der Lelly Tallal, Bates, Gathercole Bishop, Galaburda

13 Modularitás és SLI genetika Régi elv: kognitív – nyelvi disszociáció, Lenneberg Gopnik: K.E. család az érintetteknél alaktani zavarok, másban nincsen zavar Általában feltevés, hogy a nyelvtani zavar „öröklött” A FOXP2 gén karrierje

14 Genetikai adatok Stromswold: SLI 46 %-ban rokonnál is gond Együttjárások három vizsgálatban Egypet Kétpet.86.48.70.46.96.69

15 Felsenfeld és Plomin (1997) gyermek beszéd gondok Nevelőszülő nyelvi gondok 11 % Biológiai szülő nyelvi gond 31 % Saját gyerekkel élő23 % Nincs szülői gond9 %

16

17 Bishop (2001): kognitív zavarok együttjárása akusztikai és munkaemlékezeti zavar, SLI arány

18 Több összetevőjű rendszer

19 Magyar (Vinkler és Pléh, 1995) Esettanulmány, J., 8 éves múlt vonzattévesztések bonyolultabb szerkezeteknél –A rendőr elment a bíróságra, miután megmondták hozzá [neki] a vádat különösen későbbi életkorban, a helyettesítés: a bonyolultabb, több illetve ritkább vonzatú ige felcserélése egyszerűbb igékkel –Célmondat –A bácsi integet a sapkával. –Helyettesítő mondat –A bácsi köszön.

20 Magyar (Vinkler és Pléh, 1995) Nehezen kapcsolja össze alaktani jegyeket megfelelő mondattani szerepekkel –Mivel vágjuk a papírt? Olló. gyakori ragok túláltalánosítása (tárgyrag): –Célmondat A fiú levágta az ágat a fűrésszel. – SLI mondat: A fiú vágta a fűrészt.

21 Spontán beszéd *zuhanyoz vs zuhanyozik *hazudi vs hazudik *baba nézik vs a baba néz vagy nézi *Az őzike őzikének van egy kis őzike Az őzikének van egy kis őzikéje *majomnak van egy kismajom A majomnak van egy kismajma A jelentés egy részének kifejezése –A fiú pörgeti ‘bukfencezik’ –Csúszkálnak ‘görkorcsolyáznak –Csúszkálgatják ‘gurulnak’ –Rátette a fejére ‘fejbeverte’ –A bácsi kopogtatja a képet ‘szöggel felkalapálja a képet’

22 Genetikai meghatározottság és plaszticitás: epigenetikus szabályok A ‘genetikai determinizmus’ egészen 1980ig a plaszticitás ellentéte Ma plasztikusabb genetika..Ez együtt jár a genom rácsodálkozással. Nincs oly sok gén, s javarészt állatiak. Csalódtunk a mendeli mechanikus képben: minden kognitív vonás egy sajátos gén által szabályozódna.

23 Új megfontolások -egy többkomponensű rendszer elemei nem függetlenek, adaptív funkciójuk közös lehet. Vö. szürkületi és nappali látás -az idegrendszer adaptív, éppen genetikailag hajlékony - a genetikai kognitív zavarok is fejlődési úton válnak az ismert képpé - Genet szabályozás Szabályozó gének Beállítás egy széles sávra

24 Kanalizáció Conrad Waddington Többdimenziós epigenetikus térkép A fejlődés maga a golyó útja A mély csatornák evolúciós eredetűek

25 Tovább Waddington metaforáján: Fejlődési régiók vannak, sávok, s nem lineáris hatások Fejlődések és kompenzációk

26 Mit jelent mindez a genetikai eredetű zavarokra? Vannak szakadékok, de nem minden zavar mögött ez áll A kritikus fejlődési ablakok meglétének következtében a lassabb fejlődés elvezethet oda, hogy a kritikus ablak bezárulásának idejére sem alakul ki egy stabil teljesítmény, s így az elmaradás egy adott területen véglegessé válhat. Az egyéni különbségek a fejlődési zavarokon belül igen nagyok. A megfelelő kutatási kontroll kérdése.

27 Mi az új? Dinamikus, soktényezős, hiszen maga génszabályozott idegrendszer tanulásra való. Ezt persze már Piaget is tudta Sok új tudás azonban: - a morfológia fejlődése - a kapcsolatbeállítás mechanizmusai -finom szabályozás, melyben a gének a szabályozás kulcspontjai

28 Hol jön ide a felelősség? Maga az ember önképe is fontos tényező „A hajlam” új jelentőséget nyer, akárcsak a testi betegségekben Vannak környezeti tényezők is: akusztikai mozzanatok Korai gazdag tapasztalat fontossága itt is

29 Köszönetnyilvánítás Lukács Ágnes, Racsmány Mihály és Kovács Ilona együttműködése NSF, OTKA és NKFP anyagi támogatása


Letölteni ppt "Agy, gének és a nyelvhasználó közösség felelőssége Előadás a Tanulás és idegtudomány tudományos ülésszakon Budapest, 2007. november 13. Pléh Csaba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések