Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Amit tanárnak és diáknak is érdemes tudni a pénzügyi stabilitásról Homolya Dániel,vezető közgazdasági szakértő – Pénzügyi stabilitás Tanárszeminárium a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Amit tanárnak és diáknak is érdemes tudni a pénzügyi stabilitásról Homolya Dániel,vezető közgazdasági szakértő – Pénzügyi stabilitás Tanárszeminárium a."— Előadás másolata:

1 Amit tanárnak és diáknak is érdemes tudni a pénzügyi stabilitásról Homolya Dániel,vezető közgazdasági szakértő – Pénzügyi stabilitás Tanárszeminárium a jegybankban 2011. december 12.

2 A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Pénzügyi közvetítőrendszer feladatai Mi a pénzügyi stabilitás? Miért is került az elmúlt években a pénzügyi stabilitás az érdeklődés előterébe? Aktuális pénzügyi stabilitási kihívások Tartalom jegyzék

3 A pénzügyi közvetítő rendszer fő feladatai Megtakarítások mobilizálása A gazdasági tranzakciók költségének csökkentése Ellenőrzés és monitorozás Az erőforrások optimális allokációjának elősegítése Kockázatmegosztás, kockázatok diverzifikálása, likviditás menedzsment BankrendszerTőkepiac 3

4 A pénzügyi közvetítő rendszer pozitív hatással van a gazdasági fejlettségre 1 százalékos hitel/GDP arány növekedés a reál GDP növekedési ütemét 1,8 százalékkal növeli. 1 százalékos értékpapírpiac likviditási indikátor növekedése a reál GDP növekedési ütemét 0,3 százalékkal emeli. A pénzügyi fejlettség magyarázza a növekedést és nem fordítva. Minél fejlettebb a pénzügyi rendszer, egy adott ütemű gazdasági növekedés annál kisebb kilengésű ciklusok mellett valósul meg. 4

5 „A financial system is in a range of stability whenever it is capable of facilitating (rather than impeding) the performance of an economy, and of dissipating financial imbalances that arise endogenously or as a result of significant adverse and unanticipated events.” Elemek: pénzügyi rendszer (bankok + biztosítók + pénzügy váll. + pénzügyi infrakstruktúra + ????...) stabilitás intervalluma gazdaság teljesítményének támogatása korlátozás helyett (pl. hiteladagolás) endogén kockázatok tisztítása (pl. Millenium híd)Millenium híd külső események (pl. Tacoma híd)Tacoma híd Általánosabban pénzügyi kockázatok árazása, allokációja, kezelése annyira megfelelő, hogy a gazdaság teljesítményéhez hozzájáruljon. 5 Pénzügyi stabilitás általános definíciója (Schinasi, 2004)

6 „A pénzügyi stabilitás olyan állapot, amelyben a pénzügyi rendszer, azaz a kulcsfontosságú pénzügyi piacok és a pénzügyi intézményrendszer ellenálló a gazdasági sokkokkal szemben és képes zökkenőmentesen ellátni alapvető funkcióit: a pénzügyi források közvetítését, a kockázatok kezelését és a fizetési forgalom lebonyolítását..” 6 Pénzügyi stabilitás – MNB definíció

7 7 Pénzügyi rendszer hasonlatos a Gömböchöz: stabil vs. nem stabil egyensúly Forrás: Gomboc.eu

8 8 Pénzügyi stabilitás az érdeklődés „homlokterében” Forrás: trends.google.com

9 9 Nemcsak a mikro, hanem a makro/ globális megközelítés is számít 9 1980 2007 Camelia Minoiu & Javier A. Reyes, 2011. "A network analysis of global banking:1978-2009," IMF Working Papers 11/74, International Monetary Fund

10 Egyre komplexebb pénzügyi piacok Gazdaság és pénzügyi rendszer összekapcsolódása („akcelerátor”) Meddig helyettesítheti a piacokat a monetáris hatóság? Határon átnyúló dimenzió Válasz: új hatóságok, felelősségek- feladatok újra leosztása, szabályozás erősítése 10 Válság során képbe kerülő elemek

11 11 Makroprudenciális elemzés = folyamatos visszacsatolások Kockázat- azonosítás Kockázat -mérés Kockázatkezelés Kockázat- monitoring Adatszolgáltatás megelőzés korrigáló intézkedések válságkezelés

12 12 Pénzügyi stabilitás helye az MNB szervezetében

13 13 MNB Pénzügyi stabilitási kiadványai Jelentés a pénzügyi stabilitásról Évente kétszer Átfogó értékelés a pénzügyi stabilitási kockázatokról, kockázatorientáltság, fókuszált szemlélet Hitelezési felmérés Évente négyszer Felmérés hitelezési vezetők között Fókuszban: háztartási, vállalati és önkormányzati hitelezés Kontribúció az MNB többi kiadványába: MNB Szemle, Inflációs jelentés stb.

14 A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az eurozóna perifériális országainak adósságválsága mélyül A kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztés csökkenti a programban résztvevő adósok terheit, megszünteti az árfolyamkockázatot, azonban az átváltáskor felmerülő devizakereslet gyengítheti a forint árfolyamát ami növelheti a programban részt venni nem tudó adósok terheit a bankrendszerben felmerülő veszteség gyengíti a hitelezési képességet ha a háztartások árfolyam-pozícióját a jegybank veszi át, akkor a devizatartalékok szintje csökken Nem hatékony az egyre jobban emelkedő nem teljesítő hitelportfolió kezelése A tőkepufferek csökkenése miatt a vállalati hitelezés korábbinál nagyobb visszafogására kényszerülnek a bankok, a vállalati hitelpiac kiszáradhat Az elégtelen lakossági árverseny magasan tartja az adósok kamatterheit Aktuális pénzügyi stabilitási kihívások

15 Jelentős kockázatot jelent az eurózóna szuverén és a pénzügyi rendszer válságának összekapcsolódása  Globális recesszió, globális pénzügyi instabilitás? Forrás: MNB. 15 A globális pénzügyi válság (I. fázis) és a szuverén adósságválság (II. fázis) kapcsolata

16 Az állam és a bankok refinanszírozási költsége jelentősen emelkedik az eurozónában Forrás: Thomson-Reuters, Bloomberg. 5 éves CDS felárak 16 Anyabankok ötéves CDS felárainak alakulása

17 A kockázati prémium fertőzési csatorna Magyarországra egy külső válság gyorsan és erőteljesen hathat 17 Forrás: MNB. A pénzügyi integrációs fertőzési csatorna

18 A devizahitellel rendelkező adósok törlesztőrészlete növeli a forint árfolyamának gyengülése, miközben a külföldi forrásköltségek is növekednek 18 Forrás: Thomson-Reuters, MNB. A svájci frank árfolyama és abban a CHF/EUR keresztárfolyam szerepe Magyarország relatív kockázati megítélése a régióban (5 éves szuverén CDS felárak alapján)

19 A globális gazdaság és a pénzügyi rendszer között újra kialakulhat egy pénzügyi akceleráció 19 Forrás: IMF WEO, MNB. Az IMF és az MNB GDP előrejelzése 2011-re és 2012-re a fejlett országokra és Magyarországra

20  Költségtranszfer: A háztartások a jelenlegi árfolyamnál kedvezőbb szinteken válthatják át a hiteleiket. Az árfolyam-különbözetből eredő költségeket a bankrendszernek kell állnia. A végtörlesztés növekvő devizakeresletet teremt, ami növelheti a programban részt venni nem tudó adósok terheit.  Árfolyam-kockázati transzfer: Az átváltásnál szükség van devizára, amit a külföld csak magasabb kamat vagy gyengébb árfolyam mellett bocsát a hazai szereplők rendelkezésére. A jegybank árfolyamhatás nélkül képes átvenni ezt a pozíciót, ekkor a devizatartalék csökken. A végtörlesztés szektoron belüli és szektorok közötti jövedelem- és kockázatátcsoportosítással jár 20

21 A jegybank képes és kész csökkenteni a végtörlesztésből eredő kockázatokat 21 A jegybank a devizahitelek előtörlesztéséhez szükséges devizamennyiséget a devizatartalék terhére a hazai bankrendszer rendelkezésére bocsátja, amivel:  csökkenti a végtörlesztésből eredő devizakereslet árfolyamra gyakorolt hatását,  ezáltal mérsékli a programban részt venni nem tudó adósok terheinek növekedését,  a bankrendszer vesztesége a részvételi aránytól és az átváltáskori árfolyamtól függ, ez utóbbi bizonytalanság csökken,  az ország devizatartalékai csökkennek, ugyanakkor a rövid külföldi adósság is mérséklődik, így a sérülékenység várhatóan érdemben nem emelkedik.

22 A nemteljesítő vállalati portfolió aránya eléri a 16 százalékot A problémás vállalati hitelek aránya a teljes hitelállományon belül Forrás: MNB. 22 A nemteljesítő hitelek aránya és az értékvesztés eredményt rontó hatásának előrejelzése a vállalati szegmensben

23 A háztartási szektor nemteljesítő hiteleinek aránya 2011 közepére megközelítette a 13 százalékot A nemteljesítő háztartási hitelek aránya a bankrendszerben Forrás: MNB. 23 A nemteljesítő hitelek aránya és az értékvesztés eredményt rontó hatásának előrejelzése a háztartási szegmensben* *Az adatok nem tartalmazzák az árfolyamgát és a kedvezményes végtörlesztés hatását.

24 Fordulópont csak 2013-ban várható a vállalati hitelezésben, mivel… A nettó vállalati hitelfelvétel előrejelzése Forrás: MNB. 24 A vállalati hitelezés alakulása* *év/év változás, árfolyamszűrt. -4,5%

25 25 … nőnek a bankrendszert érő sokkok, és csökken a sokkellenálló képesség. A tőkemegfelelési mutató darabszám alapú eloszlása 2012 végén Forrás: MNB. A stresszteszt eredménye a 8 százalékos szabályozói tőkeszint mellett

26 A lakossági hitelállomány is jelentősen zsugorodik A nettó háztartási hitelfelvétel előrejelzése Forrás: MNB. 26 A háztartási hitelezés alakulása* *év/év változás, árfolyamszűrt. -5,1%

27 A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Fő kockázatok és lehetséges kockázatcsökkentő lépések Prudens hazai költségvetési politika Lejárati összhang javítását célzó deviza-megfelelési mutató bevezetése Bankrendszer finanszírozási és tőkehelyzetének megerősítése Eurozóna perifériális országainak adósságválsága mélyül MNB devizatartalék rendelkezésre bocsátása Kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztéssel potenciálisan együttjáró kockázatok Átstrukturálás értékvesztés-képzési szabályainak szigorítása Magáncsőd intézményének bevezetése Nem hatékony az egyre emelkedő nem teljesítő hitelportfolió kezelése Állami garanciavállalás A nem banki finanszírozási csatornák kiépítése Anyabanki tőkeemelés A tőkepufferek csökkenése miatt a vállalati hitelezés korábbinál nagyobb visszafogására kényszerülnek a bankok Referencia kamat alapú fix felárral rendelkező vagy fix kamatozású hiteltermékek bevezetése Pozitív adóslista létrehozása Az elégtelen lakossági árverseny magasan tartja az adósok terheit


Letölteni ppt "Amit tanárnak és diáknak is érdemes tudni a pénzügyi stabilitásról Homolya Dániel,vezető közgazdasági szakértő – Pénzügyi stabilitás Tanárszeminárium a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések