Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2560/2001/EK rendelet Prágay István. Az Egységes Euró Övezet jogi szabályozása a Belső Piacon n A jogi szabályozás céljai (a felülvizsgált Pénzügyi Szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2560/2001/EK rendelet Prágay István. Az Egységes Euró Övezet jogi szabályozása a Belső Piacon n A jogi szabályozás céljai (a felülvizsgált Pénzügyi Szolgáltatások."— Előadás másolata:

1 2560/2001/EK rendelet Prágay István

2 Az Egységes Euró Övezet jogi szabályozása a Belső Piacon n A jogi szabályozás céljai (a felülvizsgált Pénzügyi Szolgáltatások Akció Terv része) n Fizetési forgalom Belső Piaca = belföldi piac n A hatékony és biztonságos fizetési eszközök és rendszerek támogatása n A fogyasztóvédelem és ezáltal a fogyasztók fizetési eszközök iránti bizalmának fokozása n A tisztességes és kiegyensúlyozott verseny biztosítása

3 Jogforrások n Nemzeti szinten: a tagországok jogszabályai és adminisztratív rendelkezései n EU/EEA szinten: Egyezmény, Rendeletek, Irányelvek, az Európai Parlament és Tanács Ajánlásai, a Bizottság, az Európai Központi Bank.... n Nemzetközi szinten:UNCITRAL, Bank for International Settlements...

4 Az EU fizetési forgalomra vonatkozó és egyéb kapcsolódó jogi szabályozásának rendszere

5 EU-LEGISLATION ON PAYMENTS AND OTHER RELEVANT LEGAL ACTS

6 Tagországok közötti euró pénzforgalomról szóló rendelet n 2560/2001 (OJ L 344 of 28/12/2001) számú rendelet n A csatlakozó országok csatlakozási időpontjától azonnal alkalmazható n Miért? Euró miatt Magas költségek Egységes pénzforgalmi övezet 1990 óta nincs javulás

7 Háttér n 2002 január 1: € hivatalos születése n 304 millió EU állampolgár nemzeti valutaként használja n Meg kell őrizni az € iránti bizalmat n A bizalmat aláássa a nemzetközi euró fizetések magas költsége, különösen a belföldiekhez képest

8 Tagországközi fizetési megbízások ára n 100 € EU-n belüli átutalására: átlagosan 23,93 € 1993-ban átlagosan 25,41 € 1994-ban átlagosan 24,09 € 2001-ban n Egy 100 €-s elektronikus fizetési művelet esetén átlagosan 4 € készpénzfelvételekre átlagosan 0,5 € kártyás fizetésekre

9 1. Cikkely: tárgy és hatály n A rendelet az EU-n belüli, tagországok közötti, euróban lebonyolított, 50.000 € alatti fizetési forgalomra terjed ki. n Célja: a tagországok közötti fizetési forgalom díja azonos legyen az euróban lebonyolított hazai fizetési forgalom díjával. n Csekkre nem vonatkozik. n Nem terjed ki a pénzügyi intézmények saját átutalásaira.

10 3. cikkely: megkülönböztetés tilalma n Tagországon belülre irányuló és tagországok közötti (EU+EFTA=EGT) 12 500 eurónál kisebb értékű, euró fizetési műveletek után felszámított díj nem lehet különböző: n 2002. július 1. után elektronikus fizetésekre n 2003. július 1. után átutalásokra n 2006. január 1-ével az értékhatár 50 000 euróra emelkedik

11 3. cikkely értelmezése n Euró fizetés  ha a megbízás pénzneme euró n Nem euró fizetés  más EU valutában adott megbízás n Azonosság (megkülönböztetés tiltása) ügyfél/termék szinten értelmezhető

12 3. cikkely értelmezése n ÁTUTALÁSRA Euró övezeten belül  u.a. mint belföldön küldőnél és fogadónál Euró övezetbe  a küldő díja, mint belföldi euró műveletre (+átváltás díja), fogadónál mint belföldire Euró övezetből  a küldőnél ua. mint belföldre, a fogadónál mint belföldi euró műveletre (+átváltás díja) Euró övezeten kívül  a küldő díja, mint belföldi euró műveletre (+átváltás díja), fogadónál mint belföldi euró műveletre (+átváltás díja)

13 3. cikkely értelmezése n KÁRTYÁS VÁSÁRLÁSRA Euró övezeten belül  u.a. mint belföldön birtokosnak és kereskedőnek Euró övezetbe  a birtokos díja, mint belföldi euró műveletre (+átváltás díja) (valószínűtlen), elfogadónak mint belföldire Euró övezetből  a birtokosnak ua. mint belföldre, elfogadónak mint belföldi euró műveletre (valószínűtlen) Euró övezeten kívül  igen valószínűtlen

14 3. cikkely értelmezése n KÁRTYÁS KÉSZPÉNZFELVÉTELRE Euró övezeten belül  a birtokosnak u.a. mint belföldön Euró övezetbe  birtokos díja, mint belföldi euró ATM készpénzfelvételre (+átváltás díja) (valószínűtlen) Euró övezetből  a birtokosnak ua. mint belföldön (valószínűtlen, hogy felvehet eurót) Euró övezeten kívül  igen valószínűtlen

15 4. cikkely: áttekinthető díjszabás n Előzetes, írásos tájékoztatás a belföldi és EU-n belüli díjakról n Módosításokról is a fentihez hasonló, előzetes tájékoztatás szükséges n Előzetes és utólagos tájékoztatás az átváltás díjáról (ha a számla pénzneme nem euró)

16 5. cikkely: rásegítő intézkedések n Kérésére az ügyféllel közölni kell az intézmény BIC kódját és az IBAN számát n Az átutalónak kérésre közölnie kell a jogosult számlájának IBAN számát és a számlavezető BIC kódját n 2003. július 1-től a kivonaton, illetve mellékletén fel kell tüntetni az IBAN és BIC számokat n Az export számlákon az eladónak fel kell tüntetnie a BIC és IBAN számokat

17 6. cikkely: tagállamok kötelezettségei n 2002. július 1-től meg kell szüntetni a 12 500 euró alatti összegű műveletek fizetési mérleghez történő statisztikai adatbejelentési kötelezettségét n 2002. július 1-től meg kell szüntetni továbbá minden olyan előírást, ami a fizetések automatizált teljesítését megakadályozza.

18 7. cikkely: szankcionálás n A rendelet betartását nemzeti szinten, hathatós, arányos és visszatartó erejű büntetéssel kell biztosítani.

19 8. cikkely: felülvizsgálat n A Bizottság 2004 január 1-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és Tanács elé az infrastruktúra fejlődéséről, a piaci versenyhelyzetről, a szabályok belföldi díjakra gyakorolt hatásáról, a 6. § (1)-ben meghatározott értékhatár emelés célszerűségéről n A jelentés – ha szükséges – fogalmazzon meg módosítási javaslatot

20 9. cikkely: hatálybalépés n Az Európai Közösség Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba n Más tagállam pénznemére is kiterjed, ha ez úgy határoz és döntéséről értesíti a bizottságot. Az értesítés megjelenik az Európai Közösség Hivatalos Lapjában. A kiterjesztés a kihirdetést követő 14. napon lép hatályba

21 9. Cikkely értelmezése n 2002. júliustól a svéd koronára is kiterjed n Ahol a rendelet eurót ír, ott svéd koronát is érteni kell, de az értékhatárok euróban értelmezendők n Forintot és más csatlakozó ország devizáját is be lehet jelenteni május 1. után.

22 9. cikkely: diszkrimináció tilalma n Eurózónából érkező forint átutalás Az euróövezeti (pl. osztrák) ügyfél ugyanannyit fizet, mint egy belföldi (ausztriai) forint átutalásért. A magyar ügyféltől annyi díjat lehet levonni, mint a belföldi forgalomban érkező forint jóváírásáért. n Eurózónába irányuló forint átutalás A magyar ügyfél annyit fizet az átutalásért, mint egy belföldi átutalásért. Az osztrák ügyfél számára felszámított díj megegyezik egy ausztriai belföldi forintátutalás esetén levont díjjal.

23 9. cikkely: diszkrimináció tilalma n Eurozónán belüli forint átutalás A művelet két végén az ügyfelek számára felszámított díj nem lehet más, mint amit egy belföldi forint átutalás esetén fizetnek n Vásárlás, illetve készpénzfelvétel kártyával Az osztrák ügyfél Magyarországon vásárol, vagy készpénzt vesz fel, olyan díjat köteles fizetni, ha ugyanezt forintban Ausztriában tenné (leszámítva a konverzió díját). A kereskedő által fizetett díj annyi, mint a belföldi kártyák esetén

24 9. Cikkely: A 4-8. §-ben előírtak alkalmazása n 4. cikk: forint átváltásáról is előzetes információt kell adni. n 5. cikk: IBAN és BIC a forintátutaláshoz is szükséges, és fel kell tüntetni a kivonatokon n 6. cikk: a fizetési mérleg statisztikai jelentési kötelezettség alóli mentesség a forint műveletekre is kiterjed n 7. cikk: szankciók a forint fizetésekre is alkalmazandók n 8. Cikk: a felülvizsgálati jelentés a forintforgalom helyzetét is számbaveszi


Letölteni ppt "2560/2001/EK rendelet Prágay István. Az Egységes Euró Övezet jogi szabályozása a Belső Piacon n A jogi szabályozás céljai (a felülvizsgált Pénzügyi Szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések