Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar gazdaság kilátásai és kihívásai Simor András, MNB elnök HBLF – XII. Pénzügyi csúcstalálkozó 2012. Február 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar gazdaság kilátásai és kihívásai Simor András, MNB elnök HBLF – XII. Pénzügyi csúcstalálkozó 2012. Február 12."— Előadás másolata:

1 A magyar gazdaság kilátásai és kihívásai Simor András, MNB elnök HBLF – XII. Pénzügyi csúcstalálkozó 2012. Február 12.

2 Helyzetkép: az alacsony növekedés és magas finanszírozási költségek miatt továbbra is fenntarthatósági kockázatok A növekedési környezet tartósan visszafogott maradhat A növekedést támogató gazdaságpolitikának a jól azonosítható strukturális gyengeségek leküzdésére kell irányulnia: Intézményi stabilitás Kiszámítható szabályozási környezet, hitelezés élénkítése Munkapiac rugalmasságának növelése, képzés Innovációs képesség erősítése Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Fő üzenetek

3 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Helyzetkép: miért vannak még mindig fenntarthatósági kockázataink?

4 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Az erős reálgazdasági alkalmazkodás ellenére az adósság lassan mérséklődik Külkereskedelmi egyenlegünkNettó külső adósságunk

5 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A magas külső és belső adósságszintünk miatt továbbra is a sérülékenyebb gazdaságokhoz tartozunk

6 Az államadósság hosszabb távú fenntarthatósága nemcsak a költségvetés elsődleges egyenlegétől függ, hanem az eladósodás szintjétől, valamint a reálkamat és a növekedés különbségétől A magyar adósságdinamikát legnagyobb mértékben a „hólabda hatás” (a reálkamat és a növekedés különbsége) rontja Kérdés: a jelenlegi alacsony növekedést ciklikus vagy trendszerű jelenségek okozzák a finanszírozási költségek hogyan csökkenthetők Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A befektetők a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetnek a hosszabb távú fenntarthatóságra

7 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Erős kormányzati elköteleződés a 3 százalék alatti hiánypálya mellett

8 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Nagyon erős hólabda hatás nyomja a magyar gazdaságot Forrás: IMF fiscal monitor, October 2012

9 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A tavalyi év eleje óta számottevően javult kockázati megítélésünk…

10 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt …azonban továbbra is magas prémiumot fizetünk a régióhoz viszonyítva 5 éves CDS felárak alakulása

11 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A piaci elemzők nem számítanak a növekedésünk számottevő gyorsulására Forrás: Consensus Economics Survey

12 Ciklikus hatás = ami középtávon korrigálódik (kibocsátási rés) Strukturális hatás = ami tartósan fennmarad (potenciális kibocsátás/növekedés) Közvetlenül egyik sem megfigyelhető a becslések bizonytalanok, vita tárgyát képezhetik A tüneteket látjuk, ezekből próbáljuk felállítani a diagnózist Minél több tünet mutat ugyanabba az irányba, annál biztosabbak lehetünk a diagnózisunkban A rossz növekedési számokban mekkora a ciklikus és strukturális tényezők hatása? Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt

13 Monetáris politika: Alapvetően a ciklikus ingadozások ellensúlyozására képes A jövőben várható infláció egyik legfontosabb meghatározója a gazdaság ciklikus helyzete Költségvetési politika: A ciklikus hatásoktól megtisztított egyenleg mutatja meg a költségvetés valós helyzetét Fiskális fenntarthatóság a potenciális növekedés függvénye Strukturális politikák: gyengülő potenciális kibocsátás/lassuló potenciális növekedés szerkezeti reformok szükségességére hívja fel a figyelmet Miért fontos a diagnózis? Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt

14 Gyenge külső környezetben, elhúzódó kereslethiány esetén a ciklusból is trend lesz

15 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt 2009 után ismét recesszió

16 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A válság előtt felhalmozott adósságok még évekig korlátozhatják a belföldi keresletet

17 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Külső piacainkon szinkronizált mérlegalkalmazkodás zajlik Forrás: IMF Fiscal Monitor, October 2012

18 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Megtorpant a külkereskedelem dinamikus bővülése, az egyensúly javulását egyre inkább a visszafogott import kereslet okozta

19 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Az elmúlt években egyre kevésbé tudtuk kihasználni a külső piacaink bővüléséből adódó értékesítési lehetőségeket

20 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Tartós növekedési problémák

21 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Az elmúlt évtizedben számottevően lassult a felzárkózásunk Forrás: Európai Bizottság

22 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A növekedés strukturális gyengeségei az ezredforduló óta jelentkeznek a kínálati kapacitások bővülése a 2000-es éve eleje óta egyre gyengülő dinamikát mutat a jelenséget a megfigyelt GDP adatokban 2006-ig a gyors állami és lakossági eladósodás elrejtette a tartósan gyenge növekedés mögött strukturális okok állhatnak Forrás: MNB becslés

23 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Valamennyi termelési tényezőben már korábban is elmaradásaink voltak, amik jórészt tovább romlottak Forrás: EC becslés MUNKATőkeTFP Egyes termelési tényezők hozzájárulása a potenciális növekedéshez

24 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A munkapiac kínálati oldalán már érezhetőek a válság éveiben végrehajtott reformok hatásai a munkapiaci aktivitás erősödése döntően a nyugdíj-rendszert érintő szigorítások következménye

25 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A munkaerő kereslet egyelőre csak az állami programoknak köszönhetően élénkül

26 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A strukturális munkanélküliség 2001 óta emelkedik, a meghozott reformok hatása hosszabb távon jelentkezhet Az emelkedő strukturális munkanélküliség okai: A kereslet és a kínálat képzettségbeli… és területi súrlódásai a munkaerőpiacon melyek hatását a válság miatti kereslet- csökkenés felerősítheti Az adórendszer átalakítása az átlagbér felett segített, de az alacsony-keresetűek esetében az átlagos adóterhelés növekedését okozta

27 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Beruházási rátánk historikusan alacsony szintre csökkent Az állami és a lakossági kiadások esetében látjuk a legerőteljesebb alkalmazkodást Részben természetes adósság- leépítési folyamat, de az EU források lehívásában maradtak tartalékaink Az exportáló ágazatok beruházása a válság előtti szint közelében alakul A mai beruházási döntések hatásai a következő évek kisebb kapacitásbővülésében jelentkezhetnek

28 A bizonytalan növekedési kilátások és a finanszírozási korlátok a termelékenység javulását is akadályozzák Beszűkült finanszírozási lehetőségek technológia-átvételt, termelékenységet javító, termelést átstrukturáló beruházások elmaradnak erőforrások re-allokációja a magasabb technológiájú vállalatok irányába korlátokba ütközik Alacsonyabb képzettségű munkavállalók növekvő munkakínálata Alacsony innovációs képesség Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt

29 Lelassult a működőtőke beáramlás Újrabefektetett jövedelmek (a profit arányában)

30 Visszafogott külső kereslet és a magas adósság szint miatt törékeny növekedési környezetre kell felkészülnünk …azonban a gazdaság potenciális kibocsátása is számottevően lelassult fő probléma a beruházások csökkenése és az alacsony termelékenység a munkaerőpiacon vegyes a kép, de nem is innen várható a gazdasági felzárkózás húzóereje a pénzügyi közvetítés lassulása, az alacsony hitelezési hajlandóság a beruházások mellett, a termelékenység- javulást is akadályozza Növekedési helyzetünk és kilátásaink összefoglalva Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt

31 Mit tehet a gazdaságpolitika?

32 A növekedési környezet számottevő javítására rövid távon kevés az esély A munkapiacon a növekedési potenciált javító intézkedések, hosszabb távon érhetnek majd be A tőkevonzó képességünk javítása mindenképpen szükséges A fenntarthatóság javítására a finanszírozási költségek mérséklésében lehet a legnagyobb mozgástér Erre a nemzetközi feltételek jelenleg kedvezők A gazdaságpolitikai kiszámíthatóság, az átláthatóság javításával rövidebb távon is sokat nyerhetünk Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A gazdaságpolitika mozgástere korlátozott

33 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A hosszú távú növekedés forrásai: tőke és termelékenység A sikeres felzárkózási pálya a tőke-akkumuláció erősítéséből és a termelékenység növekedéséből következhet Az alacsony hazai foglalkoztatási ráta növelése a fiskális fenntarthatóság miatt fontos, de a növekedési trendeket nem ez dominálja Potenciális növekedés a KKE régióban (2001-2010) Forrás: EC becslés

34 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A termelékenység bővülésében meghatározó az exportáló vállalatok teljesítménye Általános régiós tapasztalat, hogy a TFP növekedés-t az exportra termelő ágazatok termelékenység bővülése vezeti A direkt hatások mellett a hazai beszállítókon keresztül tovagyűrűző hatások is jelentkeznek Egy bővülő és sikeres export szektor a kulcs a gyors TFP növekedéshez Forrás: Benkovskis et al, Latvijas Banka WP 5/2012

35 Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A gazdaság gyengülő potenciálja közép távon összehangolt strukturál politikai lépésekkel megfordítható Beruházások erősítése Stabil, kiszámítható szabályozói környezet Hitelezési hajlandóság javítása Foglakoztathatóság növelése Munkapiaci rugalmasság erősítése Átképzések, „aktív munkapiaci programok” Munkaerő képzettségének javítása, oktatás A termelékenység növelése KKV-k technológia befogadóképességének javítása Tőke-reallokáció finanszírozhatósága Forrás: WEF, Global Competitiveness Report 2012-2013

36 A válság a kockázatok újraértékelését hozta, a befektetők kockázatviselési hajlandósága tartósan megemelkedhet Egyben a tőke-allokációs döntések újraértékelése is zajlik, a KKE régió továbbra is vonzó befektetési célpont lehet Amiben bízhatunk: A rendelkezésre álló EU források sikeresebb lehívása és célzott (gazdaságfejlesztés) felhasználása FDI beáramlás újbóli erősödésével növelhetőek a gazdaság termelőkapacitásai Bankrendszer hitelezési hajlandóságának javítása lendíthet Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt A válság után tartósan szigorúbb finanszírozási környezettel szembesülhetünk

37 Alapvetően a ciklikus ingadozások ellensúlyozására képes, Az árstabilitás elérésével és fenntartásával hozzájárulhat a stabil, kiszámítható üzleti környezet kialakulásához (  beruházások) A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának segítésével hozzájárulhat a hitelezési hajlandóság normalizálódásához és a hatékony pénzügyi közvetítéshez (  beruházások, termelékenység) Nem-konvencionális eszközökkel akut pénzpiaci zavarok esetén beavatkozik ÁTFOGÓ, SZISZTEMATIKUS, TRANSZPARENS GAZDASÁGPOLITIKA LÉPÉSEK VEZETHETNEK A SIKERHEZ! Simor András - Kihívások és kilátások a magyar gazdaság előtt Mit tehet a monetáris politika?


Letölteni ppt "A magyar gazdaság kilátásai és kihívásai Simor András, MNB elnök HBLF – XII. Pénzügyi csúcstalálkozó 2012. Február 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések