Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói."— Előadás másolata:

1 ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói engedélyezési és jogérvényesítési főosztály Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. Június 11.

2 Tartalom Cél: a szakterületek tevékenységének átfogó bemutatása, a hangsúlyos tárgykörök kiemelésével és a jövő irányainak ismertetése Két különálló terület (osztály) – kétfajta gondolkodásmód, látásmód egy helyen: piactisztítás és szolgáltatás Piacfelügyeleti jogérvényesítési osztály feladatok, kihívások korábban és most új megközelítés (bírságpolitika, kommunikációs stratégia) Kettős cél minden lépés mögött B) Kibocsátási engedélyezési osztály (termékengedélyezés) termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében jogszabályi háttér, feladat- és hatáskörök MNB rendeletek, kiadás indokai az e-ügyintézés tapasztalatai termékengedélyezési statisztika kiemelendő feladatok a Kbftv. tükrében stratégiai irányvonal 2

3 Piacfelügyeleti jogérvényesítés
feladatok, kihívások teljesség igénye – gyorsaság magas látencia – elvárható preventív lépések határterületek közös fellépésének szükségessége – Cél: azonos szemmel nézni a világot korábban és most passzivitás – kezdeményező készség befektetővédelem és gyorsaság előtérbe helyezése új megközelítés (bírságpolitika, kommunikációs stratégia) preventív elemek a kommunikációban, együtt gondolkodás más hatóságokkal és a piaccal Kettős cél: a jogkövetkezmények alól ne bújhasson ki senki, elszívni a levegőt a deviáns piaci magatartást tanúsítók elől

4 Bírságpolitika A bírság mértékének megállapítása során alapul veendő érték Súlyosbító körülmény Engedély nélkül végzett tevékenység Bejelentés hiányában végzett tevékenység Rendelet Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás Vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok megsértése Bennfentes személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése Egyéb eljárás-specifikus körülmények – ,- Ft Súlyozás MNB TV. 75.§ (4) Alapérték – ,- Ft Egyéb eljárás-specifikus körülmények Enyhítő körülmény

5 A piacfelügyelet körébe tartozó magatartások szankcionálási politikájának változásai
Korábban: Most: Csak a haszon elvonásáról rendelkezett, Nem volt tekintettel a piacfelügyeleti eljárások különböző tárgyköreire, Nem használta ki a bírságkeret egésze adta mérlegelési lehetőséget, A legnagyobb probléma azonban az volt, hogy egyedi mérlegelés volt jellemző, beszorítva a felügyeleti szankciópolitikát szűk határok közé! Minden piacfelügyeleti eljárás alá vonandó magatartásról rendelkezik, A bírságkeret egészének figyelembe vételét tartja szem előtt, Kellően konkrét, de egyben nagyfokú rugalmasságot is biztosít, ami az egyedi ügyek sokszínűségéhez igazítható a gyakorlatban

6 Kibocsátási engedélyezés - termékengedélyezés
termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében jogszabályi háttér, feladat- és hatáskörök MNB rendeletek, kiadás indokai az e-ügyintézés tapasztalatai – fejlődési lehetőségek termékengedélyezési statisztika – mi volt és mi várható kiemelendő feladatok a Kbftv. tükrében stratégiai irányvonal

7 Termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete (MNB tv. 4. § (9) bekezdés) pénzpiac tőkepiac pénztárak,biztosítók felügyelés engedélyezés jogérvényesítés tőkepiaci intézmények, tőkepiaci közvetítők és hitelintézetek bef. szolg. tevékenysége értékpapír kibocsátás /MNB tv. 39. § (1) bek. h) és m) pontjai/ 7

8 Kibocsátói engedélyezési feladat- és hatáskörök
I. Szakmai szabályok MNB tv., Tpt., Kbftv., Ptk., Kormányrendeletek sokasága (pl. 98/1995. (VII. 24.) Korm. rendelet, 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) 20/2014. (VI.3.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról Főbb uniós normák példálódzó jelleggel ( irányelvek: USITS IV, PD, AIFMD; rendeletek: 809/2004/EK bizottsági rendelet, 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 583/2010/EU bizottsági rendelet) 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet – elektronikus ügyintézés technikai szabályainak meghatározása 19/2014 .(VI. 3) MNB rendelet – elektronikus ügyintézés során alkalmazandó e-űrlapok meghatározása II. Eljárási szabályok: Alapvető kettősség a rendszerben – ágazati jogszabályok tételes meghatározása és az MNB tv., valamint a Ket. kiegészítő jellege okán Kbftv. Tpt. és a Ket. együttes alkalmazása okán lehetséges a jogalkalmazás Kakukktojás: vételi ajánlat jóváhagyása 8

9 Az MNB rendeletek és kiadásuk indokai – hatálybalépés 2014. június 4.
Rendelet címe Rendelet jelentősége A rendelet kiadásának indoka A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelete az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról Elektronikus ügyintézés technikai szabályainak meghatározása Új jogszabályok (Ptk., Kbftv.) szabályainak átvezetése Jogalkotási törvény alapelvének való megfelelés (azonos életviszonyok egy helyen szabályozása) A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról Elektronikus ügyintézés során alkalmazandó e-űrlapok meghatározása A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról Értékpapírok azonosítása Az új Ptk-ban foglalt új értékpapírszabályok

10 E-rendeletek - Szabályozási körkép §§§
Kiindulópont: azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szinten kell szabályozni, tehát legyen minél kevesebb rendelet (8 rendeletből 2 rendelet) rendeletek közzététele 1/2013. PSZÁF rendelet 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról 30/2013. MNB rendelet 4/2013. PSZÁF rendelet 41/2013. MNB rendelet 7/2013. PSZÁF rendelet 33/2013. MNB rendelet 8/2013. PSZÁF rendelet 5/2013. PSZÁF rendelet 31/2013. MNB rendelet 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról 6/2013. PSZÁF rendelet 32/2013. MNB rendelet 2/2013. PSZÁF rendelet 29/2013. MNB rendelet 9/2013. PSZÁF rendelet 34/2013. MNB rendelet

11 a felügyeleti területen belül hazai viszonylatban is egyedülálló !
Az e- ügyintézés megvalósulása a Piacfelügyeleti igazgatóságon 5. szint: targetizáció; proaktív, ügyfél-orientált szolgáltatás, okos űrlap 4. szint: a teljes tranzakciót (ügyintézési folyamatot) online biztosító szolgáltatás 3. szint: interaktivitást, elektronikus kapcsolattartást biztosító szolgáltatás 2. szint: az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok (formanyomtatványok) letöltését és elektronikus kitöltési lehetőségét biztosító szolgáltatás 1. szint: információs, tájékoztató szolgáltatás 0. szint: offline világ az e-közigazgatási szolgáltatások fejlettségi szintjei A Piacfelügyeleti igazgatóság egyes főosztályai által megvalósított e-ügyintézés szintjei Pilot projekt a felügyeleti területen belül ( től), hazai viszonylatban is egyedülálló ! -123 „okos” e-űrlap: az MNB által ismert, tárolt adatok automatikusan betöltődnek az űrlapra, de az ügyfél által felülírhatóak; -kizárólagos e-kapcsolattartás : bizonyos ügyekben (MNB tv. 1. melléklet) az MNB is csak elektronikusan kommunikál, közlései (határozatok, végzések ) elektronikusan kiadmányozottak és ezek elektronikusan jutnak el a címzetthez; -ERA rendszer: elektronikus kézbesítési felület, ezen valósul meg a kapcsolattartás (e-űrlap kitöltése, beküldése, értesítések küldése); -ERA postaláda: az ügyfél számára az ERA rendszerben egy kézbesítési tárhely, ahová az MNB közlések megküldésre kerülnek; -e-értesítések: kézbesítésről elektronikus visszaigazolás, a kézbesítési vélelem beállásáról elektronikus tértivevény

12 Az e-ügyintézés tapasztalatai
Előnyök gyorsabb kommunikáció; ügyfélbarát szolgáltatások; papírkímélő , környezetbarát megoldás ; a dokumentumokat nem kell szkennelni, az iktatás is automatikus: felszabaduló humánerőforrás-kapacitás; könnyebb, gyorsabb irattározás; az űrlapok által meghatározott formai, tartalmi kellékek miatt kisebb az ügyfél hibázási, tévesztési lehetősége Továbbfejlesztés lehetőségek egyszerre beküldhető dokumentumok mérete növelendő; korábban beküldött dokumentumra való hivatkozás lehetőségének megteremtése az űrlapon; egyszerre több űrlap is beadható legyen (az ügyfél szabadon összeválogathassa őket: „bevásárlókocsi-elmélet”) Fejlesztést igényel

13 Egyéb feladatok Ellenőrzés:
- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete bevonásával az értékpapír-előállítási tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétének rendszeresen ellenőrzése /98/1995. (VIII. 24.) Korm. Rendelet 3. § (5)/ Kodifikáció: aktív részvétel a szakterületet érintő belső szabályozási kérdésekben (SZMSZ, egyéb szabályzatok) szakmai jogalkotásban (pl. Tpt.,Kbftv, e-ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek) Nemzetközi (uniós) szakmai képviselet: Corporate Finance Standing Committee (évente 4 ülés, szakmai anyagok vél.) Takeover Bids Network (évente 2 ülés, szakmai anyagok véleményezése) 13

14 Statisztikai adatok évben több mint 900 határozat, 20 végzés, 1000 feletti hiánypótlás! 14

15 Kiemelkedő feladatok 2013 Batv-nek való megfeleltetés második hulláma
- közel 520 befektetési alap vonatkozásában (többnyire kezelési szab. módosítások engedélyezésével jár) E-ügyintézés jogi és technikai előkészítése, a piac tájékoztatása, napjától átállás - megnövekedtek az adminisztrációs és ellenőrzési feladatok, az ERA rendszer működésével és az e-ügyintézés szakmai vonatkozásával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok is itt jelentkeznek! 2014 az AIFMD irányelv implementálásából adódó feladatok - megfeleltetés újra!!! - e-ügyintézéssel kapcsolatos jogszabályok módosítása megtörtént! az új Ptk. hatálybalépése ( ) - a megváltozott értékpapír-fogalom miatt az engedélyezési eljárás, feladatok áttekintése, felülvizsgálata – gyakorlatilag folyamatos 15

16 Stratégiai irányvonal
Ügymenet gyorsítása piaci igények, befektetések érdekében Kapuőri szerep erősítése befektetők védelme érdekében - a nyilvános forgalomba hozatalokhoz és szabályozott piacra bevezetésekhez készült tájékoztatók alátámasztottsága NAGYON fontos az MNB (KEO) a szűrő! a milliárdos értékűnek feltüntetett nem pénzbeni hozzájárulásokkal kapcsolatban a tényállás feltárása érdekében minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni javasolható a Könyvvizsgálói Kamarával való együttműködés kezdeményezése Kommunikáció, tájékoztatás erősítése hatékonyság, szakmaiság, bizalom a piaci szereplők bevonásával szakmai eszmecsere, fórumok, előadások szervezése (évente 1-2 alkalommal) 16

17 Köszönöm a figyelmet! 17


Letölteni ppt "ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések