Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói."— Előadás másolata:

1 1 ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói engedélyezési és jogérvényesítési főosztály 2014. Június 11. Piacfelügyeleti igazgatóság

2 Tartalom 2 Cél: a szakterületek tevékenységének átfogó bemutatása, a hangsúlyos tárgykörök kiemelésével és a jövő irányainak ismertetése Két különálló terület (osztály) – kétfajta gondolkodásmód, látásmód egy helyen: piactisztítás és szolgáltatás A)Piacfelügyeleti jogérvényesítési osztály  feladatok, kihívások  korábban és most  új megközelítés (bírságpolitika, kommunikációs stratégia)  Kettős cél minden lépés mögött B) Kibocsátási engedélyezési osztály (termékengedélyezés)  termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében  jogszabályi háttér, feladat- és hatáskörök  MNB rendeletek, kiadás indokai  az e-ügyintézés tapasztalatai  termékengedélyezési statisztika  kiemelendő feladatok a Kbftv. tükrében  stratégiai irányvonal

3 Piacfelügyeleti jogérvényesítés  feladatok, kihívások teljesség igénye – gyorsaság magas látencia – elvárható preventív lépések határterületek közös fellépésének szükségessége – Cél: azonos szemmel nézni a világot  korábban és most passzivitás – kezdeményező készség befektetővédelem és gyorsaság előtérbe helyezése  új megközelítés (bírságpolitika, kommunikációs stratégia) preventív elemek a kommunikációban, együtt gondolkodás más hatóságokkal és a piaccal  Kettős cél: a jogkövetkezmények alól ne bújhasson ki senki, elszívni a levegőt a deviáns piaci magatartást tanúsítók elől

4 Bírságpolitika Alapérték A bírság mértékének megállapítása során alapul veendő érték 4 1.Engedély nélkül végzett tevékenység 2.Bejelentés hiányában végzett tevékenység 3.Rendelet 4.Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás 5.Vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok megsértése 6.Bennfentes személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése 100.000 – 500.000.000,- Ft 100.000 – 5.000.000,- Ft Súlyozás MNB TV. 75.§ (4) Súlyosbító körülmény Enyhítő körülmény Egyéb eljárás- specifikus körülmények

5 A piacfelügyelet körébe tartozó magatartások szankcionálási politikájának változásai Korábban: Csak a haszon elvonásáról rendelkezett, Nem volt tekintettel a piacfelügyeleti eljárások különböző tárgyköreire, Nem használta ki a bírságkeret egésze adta mérlegelési lehetőséget, A legnagyobb probléma azonban az volt, hogy egyedi mérlegelés volt jellemző, beszorítva a felügyeleti szankciópolitikát szűk határok közé! Csak a haszon elvonásáról rendelkezett, Nem volt tekintettel a piacfelügyeleti eljárások különböző tárgyköreire, Nem használta ki a bírságkeret egésze adta mérlegelési lehetőséget, A legnagyobb probléma azonban az volt, hogy egyedi mérlegelés volt jellemző, beszorítva a felügyeleti szankciópolitikát szűk határok közé! Most: Minden piacfelügyeleti eljárás alá vonandó magatartásról rendelkezik, A bírságkeret egészének figyelembe vételét tartja szem előtt, Kellően konkrét, de egyben nagyfokú rugalmasságot is biztosít, ami az egyedi ügyek sokszínűségéhez igazítható a gyakorlatban Minden piacfelügyeleti eljárás alá vonandó magatartásról rendelkezik, A bírságkeret egészének figyelembe vételét tartja szem előtt, Kellően konkrét, de egyben nagyfokú rugalmasságot is biztosít, ami az egyedi ügyek sokszínűségéhez igazítható a gyakorlatban 5

6 Kibocsátási engedélyezés - termékengedélyezés termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében  jogszabályi háttér, feladat- és hatáskörök  MNB rendeletek, kiadás indokai  az e-ügyintézés tapasztalatai – fejlődési lehetőségek  termékengedélyezési statisztika – mi volt és mi várható  kiemelendő feladatok a Kbftv. tükrében  stratégiai irányvonal 6

7 Termékengedélyezés az MNB tőkepiaci feladatkörében 7 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete (MNB tv. 4. § (9) bekezdés) pénzpiactőkepiac pénztárak,biztosítók felügyelésengedélyezésjogérvényesítés tőkepiaci intézmények, tőkepiaci közvetítők és hitelintézetek bef. szolg. tevékenysége értékpapír kibocsátás /MNB tv. 39. § (1) bek. h) és m) pontjai/

8 Kibocsátói engedélyezési feladat- és hatáskörök 8 I. Szakmai szabályok  MNB tv., Tpt., Kbftv., Ptk.,  Kormányrendeletek sokasága (pl. 98/1995. (VII. 24.) Korm. rendelet, 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet)  20/2014. (VI.3.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról  Főbb uniós normák példálódzó jelleggel ( irányelvek: USITS IV, PD, AIFMD; rendeletek: 809/2004/EK bizottsági rendelet, 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 583/2010/EU bizottsági rendelet)  18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet – elektronikus ügyintézés technikai szabályainak meghatározása  19/2014.(VI. 3) MNB rendelet – elektronikus ügyintézés során alkalmazandó e- űrlapok meghatározása II. Eljárási szabályok:  Alapvető kettősség a rendszerben – ágazati jogszabályok tételes meghatározása és az MNB tv., valamint a Ket. kiegészítő jellege okán  Kbftv. Tpt. és a Ket. együttes alkalmazása okán lehetséges a jogalkalmazás  Kakukktojás: vételi ajánlat jóváhagyása

9 Az MNB rendeletek és kiadásuk indokai – hatálybalépés 2014. június 4. Rendelet címeRendelet jelentősége A rendelet kiadásának indoka A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelete az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról Elektronikus ügyintézés technikai szabályainak meghatározása Új jogszabályok (Ptk., Kbftv.) szabályainak átvezetése Jogalkotási törvény alapelvének való megfelelés (azonos életviszonyok egy helyen szabályozása) A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról Elektronikus ügyintézés során alkalmazandó e- űrlapok meghatározása Új jogszabályok (Ptk., Kbftv.) szabályainak átvezetése Jogalkotási törvény alapelvének való megfelelés (azonos életviszonyok egy helyen szabályozása) A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról Értékpapírok azonosítása Az új Ptk-ban foglalt új értékpapírszabályok

10 E-rendeletek - Szabályozási körkép §§§ Kiindulópont: azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szinten kell szabályozni, tehát legyen minél kevesebb rendelet (8 rendeletből 2 rendelet) 1/2013. PSZÁF rendelet 4/2013. PSZÁF rendelet 7/2013. PSZÁF rendelet 8/2013. PSZÁF rendelet 5/2013. PSZÁF rendelet 6/2013. PSZÁF rendelet 2/2013. PSZÁF rendelet 9/2013. PSZÁF rendelet 30/2013. MNB rendelet 41/2013. MNB rendelet 31/2013. MNB rendelet 32/2013. MNB rendelet 29/2013. MNB rendelet 34/2013. MNB rendelet 2014.01.01.rendeletek közzététele 33/2013. MNB rendelet 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

11 11 5. szint: targetizáció; proaktív, ügyfél-orientált szolgáltatás, okos űrlap 4. szint: a teljes tranzakciót (ügyintézési folyamatot) online biztosító szolgáltatás 3. szint: interaktivitást, elektronikus kapcsolattartást biztosító szolgáltatás 2. szint: az ügy intézéséhez szükséges dokumentumok (formanyomtatványok) letöltését és elektronikus kitöltési lehetőségét biztosító szolgáltatás 1. szint: információs, tájékoztató szolgáltatás 0. szint: offline világ Az e- ügyintézés megvalósulása a Piacfelügyeleti igazgatóságon A Piacfelügyeleti igazgatóság egyes főosztályai által megvalósított e-ügyintézés szintjei az e-közigazgatási szolgáltatások fejlettségi szintjei -123 „okos” e-űrlap: az MNB által ismert, tárolt adatok automatikusan betöltődnek az űrlapra, de az ügyfél által felülírhatóak; -kizárólagos e-kapcsolattartás : bizonyos ügyekben (MNB tv. 1. melléklet) az MNB is csak elektronikusan kommunikál, közlései (határozatok, végzések ) elektronikusan kiadmányozottak és ezek elektronikusan jutnak el a címzetthez; -ERA rendszer: elektronikus kézbesítési felület, ezen valósul meg a kapcsolattartás (e-űrlap kitöltése, beküldése, értesítések küldése); -ERA postaláda: az ügyfél számára az ERA rendszerben egy kézbesítési tárhely, ahová az MNB közlések megküldésre kerülnek; -e-értesítések: kézbesítésről elektronikus visszaigazolás, a kézbesítési vélelem beállásáról elektronikus tértivevény Pilot projekt a felügyeleti területen belül (2013. 07. 01-től), hazai viszonylatban is egyedülálló !

12 Az e-ügyintézés tapasztalatai Előnyök gyorsabb kommunikáció; ügyfélbarát szolgáltatások; papírkímélő, környezetbarát megoldás ; a dokumentumokat nem kell szkennelni, az iktatás is automatikus: felszabaduló humánerőforrás-kapacitás; könnyebb, gyorsabb irattározás; az űrlapok által meghatározott formai, tartalmi kellékek miatt kisebb az ügyfél hibázási, tévesztési lehetősége Továbbfejlesztés lehetőségek egyszerre beküldhető dokumentumok mérete növelendő; korábban beküldött dokumentumra való hivatkozás lehetőségének megteremtése az űrlapon; egyszerre több űrlap is beadható legyen (az ügyfél szabadon összeválogathassa őket: „bevásárlókocsi-elmélet”) Az ERA BIG és Könyvespolc projekt meg fogja oldani Fejlesztést igényel

13 Egyéb feladatok 13 Ellenőrzés: - a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete bevonásával az értékpapír-előállítási tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétének rendszeresen ellenőrzése /98/1995. (VIII. 24.) Korm. Rendelet 3. § (5)/ Kodifikáció: -aktív részvétel a szakterületet érintő  belső szabályozási kérdésekben (SZMSZ, egyéb szabályzatok)  szakmai jogalkotásban (pl. Tpt.,Kbftv, e-ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek) Nemzetközi (uniós) szakmai képviselet:  Corporate Finance Standing Committee (évente 4 ülés, szakmai anyagok vél.)  Takeover Bids Network (évente 2 ülés, szakmai anyagok véleményezése)

14 Statisztikai adatok 14 - 2013. évben több mint 900 határozat, 20 végzés, 1000 feletti hiánypótlás!

15 Kiemelkedő feladatok 15 2013  Batv-nek való megfeleltetés második hulláma - közel 520 befektetési alap vonatkozásában (többnyire kezelési szab. módosítások engedélyezésével jár)  E-ügyintézés -jogi és technikai előkészítése, a piac tájékoztatása, 2013. 07.01. napjától átállás - megnövekedtek az adminisztrációs és ellenőrzési feladatok, az ERA rendszer működésével és az e-ügyintézés szakmai vonatkozásával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok is itt jelentkeznek! 2014  az AIFMD irányelv implementálásából adódó feladatok - megfeleltetés újra!!! - e-ügyintézéssel kapcsolatos jogszabályok módosítása megtörtént!  az új Ptk. hatálybalépése (2014.03.15.) - a megváltozott értékpapír-fogalom miatt az engedélyezési eljárás, feladatok áttekintése, felülvizsgálata – gyakorlatilag folyamatos

16 Stratégiai irányvonal 16  Ügymenet gyorsítása piaci igények, befektetések érdekében  Kapuőri szerep erősítése befektetők védelme érdekében - a nyilvános forgalomba hozatalokhoz és szabályozott piacra bevezetésekhez készült tájékoztatók alátámasztottsága NAGYON fontos az MNB (KEO) a szűrő! -a milliárdos értékűnek feltüntetett nem pénzbeni hozzájárulásokkal kapcsolatban a tényállás feltárása érdekében minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni -javasolható a Könyvvizsgálói Kamarával való együttműködés kezdeményezése  Kommunikáció, tájékoztatás erősítése hatékonyság, szakmaiság, bizalom -a piaci szereplők bevonásával szakmai eszmecsere, fórumok, előadások szervezése (évente 1-2 alkalommal)

17 Köszönöm a figyelmet! 17


Letölteni ppt "1 ÚJ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI TECHNIKÁK A PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN A KIBOCSÁTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Dr. Dakó Gábor – főosztályvezető Kibocsátói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések