Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendelkezésre álló tőke 2007.03.26.. 2 Út a QIS3-ig QIS2: S1 szerinti tőke korrigálva az eszköz-forrás átértékelésből adódó különbözetekkel CP20: 3 szintű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendelkezésre álló tőke 2007.03.26.. 2 Út a QIS3-ig QIS2: S1 szerinti tőke korrigálva az eszköz-forrás átértékelésből adódó különbözetekkel CP20: 3 szintű."— Előadás másolata:

1 Rendelkezésre álló tőke 2007.03.26.

2 2 Út a QIS3-ig QIS2: S1 szerinti tőke korrigálva az eszköz-forrás átértékelésből adódó különbözetekkel CP20: 3 szintű tőkejavaslat Keretirányelv-tervezet Egyelőre nincs részletes javaslat, további elemzés, összhang a banki szektorral

3 3 CP20 (eredeti javaslat)/Alapelvek 3 szint (tier) a tőke rendelkezésre állásának megfelelően Rendelkezésre állás: állandóság, szenioritás, rögzített kötelezettségek (kamat, osztalék) hiánya Az egyes szinteken belül további kategóriák: core tier1, non-innovative tier1, innovative tier1, upper tier2, lower tier2 Határértékek az egyes kategóriák tőkén belüli maximális arányára

4 4 CP20 (eredeti javaslat)/Szintek 1. szint: véglegesen átadott folyamatos működés és felszámolás esetén is képes a veszteségek fedezésére rangsorban hátrasorolt nem kapcsolódik hozzá kötelezettség 2. szint: rangsorban hátrasorolt, a többi feltétel csorbul 3. szint: feltételes tőkeelemek veszteségfedezeti képesség nem automatikus felügyeleti mérlegelést/engedélyt kíván és értékelést, hogy mennyire lehet figyelembe venni + tőkét csökkentő elemek

5 5 CP20 (eredeti javaslat)/Példák 1. befizetett törzstőke, megtermelt eredmény elsőbbségi részvények mint hibrid tőkeelemek - osztalékelsőbbségi - kamatozó - átváltható - visszaváltható - nem kumulatív (1. szint) - kumulatív (2. szint) alárendelt kölcsöntőke - határozatlan idejű - határozott lejárattal (legalább 5 év)

6 6 CP20 (eredeti javaslat)/Példák 2. be nem fizetett elemek pótbefizetések egyesületeknél hitellevelek tőketámogatás várható eredmény?

7 7 QIS3 / 1. szint 3 szintű rendelkezésre álló tőke további alábontások nélkül 1. Szint: Szabad források (Eszközök – Kötelezettségek) piackonzisztens értékelés mellett Alárendelt források feltételek teljesülése esetén Folyamatosan rendelkezésre áll, felszámolás esetén is Teljes összeg rendelkezésre áll Az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségek után következnek Nem lehet határozott lejáratú Kötelezettségektől mentes

8 8 QIS3 / 1. szint konkrétan Befizetett jegyzett tőke/alaptőke + tőketartalék Megtermelt eredmény (eredménytartalék, lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény) Eszközök és források átértékeléséből adódó különbözet Előírt pótlólagos tagdíjbefizetések, amennyiben díjbevételként még nem vették figyelembe Alárendelt tagi vagyonrész Alárendelt kölcsöntőke 5 feltétel mellett, de legalább 4-et teljesít

9 9 QIS3 / 2. és 3. szint 2. szint 1. szintről kiszorult alárendelt források Olyan feltételes tőkeelemek, amelyek 4 feltételnek teljesen, 1-nek alapvetően megfelelnek 3. szint Feltételes tőke

10 10 QIS3 / Figyelembe nem vehető elemek Saját részvény Immateriális javak Piackonzisztens értékelés hiánya esetén a jelentős veszteségek 20%-nál nagyobb részesedések pénzügyi intézményekben, ha nem része kiegészítő csoportfelügyelésnek (50-50% az 1. és 2. szintről) Feltételes tőke nem képezheti MCR fedezetét (egyetlen határérték)

11 11 QIS3 / Szükséges korrekciók a jelenlegi számításhoz képest Átértékelés hatása Értékelési tartalék teljes összege figyelembe vehető Határozott lejáratú alárendelt kölcsöntőke értékének fokozatos csökkentésére nincs előírás, 5 éves korlát nincs, határérték nincs Függőkártartalék diszkontálása miatti különbözet nincs Részesedések levonása eltér Bit. előírásától

12 Csoport tőkemegfelelésének számítása QIS3

13 13 Csoportszámítások célja Diverzifikációs hatások felmérése Csoporton belüli átruházhatóság (transferability) vizsgálata mind a rendelkezésre álló tőke, mind a tőkeszükséglet szempontjából Csoport által hordozott kockázatok felmérése Számítások kivitelezhetőségének vizsgálata

14 14 Számítások I. Tőkeszükséglet 1.Standard formula alkalmazása a csoportra (részletes specifikáció, modulokból felépítve) 2.Konszolidált adatokra 3.Egyedi szükségletek szűrt összegzése 1. és 2. esetben kulcskérdés az átruházhatóság II. Rendelkezésre álló tőke III. Belső modell Alapvetően a biztosítói csoportok felügyeletéről szóló direktíva alapján (98/78/EC)

15 15 Terjedelem Az EGT-n belüli biztosító csoporttagok Nem EGT részesedések – leválasztva a csoportról, nincs diverzifikáció, többlettőke külön bemutatása, kiegészítő számítások Más pénzügyi szektorokban lévő részesedések – úgy mint az előző Szabályozás alá nem eső részesedések – információ a kockázatok figyelembe vételéről, számszerűsítéséről Technikai okokból kimaradó részesedések – levonandó Nem 100%-os részesedések - arányosan

16 16 Átruházhatóság 1.Tőkeszükséglet Egy portfólióból származó nyereség átvihető-e egy másik portfólió veszteségének rendezésére Ha nem, nincs létjogosultsága a diverzifikációnak 2.Rendelkezésre álló tőke Egy portfólió (csoporttag) többlettőkéje figyelembe vehető-e egy másik deficitének fedezetére

17 17 Példák az átruházhatóság korlátaira Csoporttagok közti diverzifikáció ld. tőketámogatás Nyereségrészesedéses szerződések Hibrid tőke, alárendelt kölcsöntőke* Kisebbségi részesedések* Átruházás költségei * Többlettőke nem vehető figyelembe. Más át nem ruházható elemnél ugyanígy. Diverzifikációs hatásokat arányosítjuk.

18 18 Csoport-specifikus kockázatok Nehezen számszerűsíthetők Káros befolyás Jogi kockázat Reputációs kockázat Struktúra komplexitása, transzparencia hiánya Érdekösszeütközések Kockázatok koncentrációja (tail dependencies)

19 19 Kockázati modulok/1 Nem-életbiztosítási Országon belül 75% korreláció, eltérő országok között 50%. Nem-élet katasztrófa kockázat Csoportra számított szcenáriókat aggregálva Partner kockázat (counterparty default) Helyettesítési költségek összeadódnak (kitettségeket egyenként kell vizsgálni) Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése Életbiztosítási Minden modul esetén egyszerű összegzés Nem ismer el diverzifikációs hatásokat

20 20 Kockázati modulok/2 Piaci kockázat Kamatláb, részvény, ingatlan, árfolyam élet ág: átruházhatóság nem teljesül, nem enged diverzifikációt → összegzés nem-élet → konszolidált adatokon Piaci rés-kockázat, koncentráció egységesen konszolidált adatokon Működési kockázat összegzés


Letölteni ppt "Rendelkezésre álló tőke 2007.03.26.. 2 Út a QIS3-ig QIS2: S1 szerinti tőke korrigálva az eszköz-forrás átértékelésből adódó különbözetekkel CP20: 3 szintű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések