Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása Szakmai konzultáció Dévényi Ágnes 2014. április 24-25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása Szakmai konzultáció Dévényi Ágnes 2014. április 24-25."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása Szakmai konzultáció Dévényi Ágnes 2014. április 24-25.

2 Tartalomjegyzék 1.Érvényes adatszolgáltatási rendelet 2.Kiemelésre kerülő adatszolgáltatási táblák 20B tábla 20C tábla 21B tábla 21C, 21 D táblák 21R tábla 22A 24C,24D,24E Egyezőségek 24C,24D,24E 25A, 25B 3.MNB-s kollégák elérhetőségei

3 Adatszolgáltatási rendelet 2014. 01. 01. 3 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről Elérési útvonal az MNB honlapján: http://www.mnb.hu/Statisztika/informaciok- adatszolgaltatoknak/rendeletekallasfoglalasok/43_2013 Ellenőrző szabályok elérhetősége: http://felugyelet.mnb.hu/intezmenyeknek/bal_menu/adatsz olgaltatas/penzugyi_vallalkozasok

4 20B – a számszaki változások mögötti folyamatok 4 A 20B „ A pénzügyi vállalkozás rendszeres negyedéves beszámolója” feleljenek meg a kitöltési útmutató irányelveiben foglaltaknak mind tartalmi, mind formai szempontok szerint, a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást előidéző okokat, üzleti döntéseket jelenítsék meg, számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat.

5 20C – személyi, tárgyi feltételek 5 A 20C „A pénzügyi vállalkozás engedélyezési feltételeknek való megfelelés” nem fedi le a határozatokban foglaltakat, engedélyezett tevékenységeket, vezető tisztségviselőket, tartalmában nem felel meg az adott intézmény negyedéves működésének, nem tüntetik fel a negyedévben bekövetkezett, engedélyezett és megvalósult változásokat.

6 21B – Források 6 21B „Pénzügyi vállalkozások mérlege – Források” nem töltik az intézmények a: 21B94,Tájékoztató adat: Befizetett jegyzett tőkeemelés összege - MNB-nek bemutatott, de Cégbíróságon még nem bejegyzett és a 21B95, Tájékoztató adatait: Tőkeleszállítás összege - Cégbíróságon még nem bejegyzett sorokat, a táblában kell feltüntetni a megszavazott / közgyűlés által jóváhagyott, de még ki nem fizetett) osztalékot a 21B4, Egyéb kötelezettségek soron  ha éven belül szándékozzák kifizetni, akkora az éven belüli lejáratú sorban (21B4,1)  ha éven túl akkor az éven túli lejáratú sorban ( 21B4,2).

7 21C, 21D – Mérlegen kívüli kötelezettségek,követelések 7 21C „Mérlegen kívüli kötelezettségek” 21C115 peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 21C3 A mérlegen kívüli kötelezettségek közül külön soron kell feltüntetni a továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok 0. számlaosztályban nyilvántartott értékét. 21D „Mérlegen kívüli követelések” 21D115 peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések Nem megfelelően töltik ki a 21D3 Biztosítékok és fedezetek értéke - teljes értéken és a 21D4 Biztosítékok és fedezetek értéke-követelés erejéig sorokat.

8 21R - Mérlegadatok részletezése 21R „Pénzügyi vállalkozások – Mérlegadatok részletezése” A 21R0 sorban a hitelintézetekkel szembeni követelések, meg kell egyezzen a felügyeleti mérlegben a 21A3 soron szereplő értékkel. A 21R1 sorban az ügyfelekkel szembeni követeléseket kell összegezni, amely megegyezik a felügyeleti mérlegben a 21A4 soron alatt szereplő értékkel. Ellentmondást tapasztalható a 21R-Mérlegadatok részletezése szektoronként megfelelő egyéb célú kihelyezések, valamint „ebből: faktoring követelés” sorokon,  és a 24E tábla Pénzügyi vállalkozások - Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) 24E3 faktoring sor 6.oszlop,  valamint a 24D Pénzügyi vállalkozások - Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével 24D3 faktoring sor 51. oszlop, Portfolió- összetétel faktoring sorokon jelentett értékek között.

9 22A-Eredménykimutatás 22A Pénzügyi vállalkozások eredménykimutatása: A 22A62, 22A63 – osztalék és részesedés sorok használata!! 22A62 eredménytartalék igénybevétele, jóváhagyott osztalék és részesedés ugyanezt az összeget kérjük feltüntetni a 22A63 sorban is, mindaddig, amíg ki nem fizetik

10 23C-Tőkekövetelések alakulása 23C „Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelés alakulása” A tábla nyitó értékei esetenként nem konformak az előző negyedév záró értékével.

11 Portfólió elemzés 24C, 24D, 24E táblák 24C Ügyfelekkel szembeni követelések kockázati monitoringja, 24D Minősítés - Fedezetek figyelembevételével, 24E Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) számos esetben eltérés mutatkozik a 24C, 24D és 24E táblák (21A, 21D) kitöltése során. A táblákban nem tüntetik fel megfelelően (esetenként teljesen elmaradnak) a fedezeteket, számos esetben a fedezetek besorolása a kapcsolódó szerződés lejártság szerinti összetétele nem megfelelő, valamint a megképzett értékvesztés állomány besorolása sem helytálló. a pénzügyi vállalkozások egy részénél nincs összhang a táblákban kimutatott fedezetek és a 21D táblákban szerepeltett fedezeti értékek között.

12 Egyezőségi szabályok 24C, 24D, 24E táblák MegnevezésKéplet 24C-21A ügyfélkövetelés_teljes tartozás HA (([23D31,q]+[23D32,q] + [21D5,c])> 0 akkor [24C13,i] > [21A4,c]) 24C-21A értékvesztés[24C14,i] = [21A4,d] 24D-24E Hitelek_háztartás_bruttó[24D11,u] = [24E11,f] 24D-24E Hitelek_háztartás_értékvesztés[24D11,w5] = [24E11,r] 24D-24E Pü.lízing_háztartás_bruttó[24D21,u] = [24E21,f] 24D-24E Pü.lízing_háztartás_értékvesztés[24D21,w5] = [24E21,r] 24D-24E Hitelek_Nem pü. Váll._bruttó[24D12,u] = [24E12,f] 24D-24E Hitelek_Nem pü. Váll._értékvesztés[24D12,w5] = [24E12,r] 24D-24E Pü.lízing_Nem pü. Váll._bruttó[24D22,u] = [24E22,f] 24D-24E Pü.lízing_Nem Pü. Váll._értékvesztés[24D22,w5] = [24E22,r] 24D-24E folyó faktoring_bruttó[24D31,u] = [24E31,f] 24D-24E folyó faktoring_értékvesztés[24D31,w5] = [24E31,r] 24D-24E wo faktoring_bruttó[24D32,u] = [24E32,f] 24D-24E wo faktoring_értékvesztés[24D32,w5] = [24E32,r] 24D-21A minősítendő mérlegtételek_követelések_bruttó[24D0,u] <= [21A4,c] 24D-21A minősítendő mérlegtételek_követelések_értékvesztés([24D0,w5] * -1) = [21A4,d] 24E-21D fedezetek [24E0,l] <= [21D4,c] )

13 24D Portfolió minősítés-fedezetek 24D „Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével” A fedezeteket és az értékvesztés a könnyebb kitöltés miatt egy összegben, egy minősítési csoportban tüntetik fel, vagy a sok esetben táblában a figyelembe vehető fedezetek értéke hiányos. A csoportos értékelési eljárás alkalmazó intézményeknek ezen követelések vonatkozásában a táblát a 24D6 sortól kezdve kell kitöltenie – megfeleltetve a társaság által kialakított egyes értékelési csoportokat a tábla oszlopaiban megjelenő minősítési kategóriáknak.

14 24E kockázatvállalás szerződésenként 24E „Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken)” nem kerül kitöltésre, vagy értékben nem a 21D4 „biztosítékok és fedezetek a követelés erejéig” sor összegével azonosan,a fedezetek értéke a tábla „Fedezetek értéke a követelés erejéig, a mérlegen kívüli tételek erejéig szerződésenként” oszlop megfelelő soraiban, 24E32,6 (24E321,6+ 24E322,6) valamint a 24E531,6 és 24E532,6 cellák kitöltésénél több intézmény azonos összegen jeleníti meg a lejárt követeléseket.

15 25A Követelések, 25B kötelezettségek 25A tábla „Pénzügyi vállalkozások - Követelések részletezése” Gyakori hiányosság hogy elmarad a 25A501 sortól kezdve - 25 legnagyobb adóst felsorolása- (ügyfelet, ügyfélcsoportot, ideértve a tulajdonos hitelintézetet is) 25B tábla „Pénzügyi vállalkozások - Kötelezettségek részletezése” A 25B501 sortól kezdve - folyamatosan - egyenként fel kell sorolni azt a 25 legnagyobb ügyfelet - beleértve a hitelintézetet is -, amelyekkel szemben a pénzügyi vállalkozásnak kötelezettsége áll fenn

16 MNB kollégák elérhetőségei Az adatszolgáltatás beküldésével kapcsolatos technikai kérdésekben: Katonáné Mozsár Ilona: 428-2600/2150 mellék Adatszolgáltatási kérdések: a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az adatszolgpuvall@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel, illetve az intézményi felügyelőknek: Dr. Pozsgai Éva: 06/1-489-9366 Dr. Turán Attila: 06/1-489-9213 Kovács Melinda: 06/1-489-9218

17


Letölteni ppt "Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása Szakmai konzultáció Dévényi Ágnes 2014. április 24-25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések