Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MNB piacfelügyeleti és prudenciális kockázatértékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MNB piacfelügyeleti és prudenciális kockázatértékelése"— Előadás másolata:

1 Az MNB piacfelügyeleti és prudenciális kockázatértékelése
Végh Richárd igazgató Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. június 11.

2 Tőkepiac erősítése a vállalatfinanszírozásban
A tőkepiaci szektor felügyeletét meghatározó célok és külső körülmények STABILITÁS BIZALOM Tőkepiac erősítése a vállalatfinanszírozásban KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK: SZABÁLYOZÁS EU-s pénzügyi tárgyú jogszabályok jelentősége nő (EMIR, AIFMD, MIFID2,…) Új szereplők EU-s jogszabályok hatálya alatt (CCP-k, CSD-k, VC-k) Cél az átláthatóság növelése adatszolgáltatás növekedése Kockázatkezelés irányába történő elmozdulás (EMIR, CRD IV/CRR, AIFMD) Fogyasztók, ügyfelek védelme továbbra is napirenden (MiFID2, PRIPs) Növekvő verseny online platformok, határon átnyúló szolgáltatók részéről Csökkenő hozamkörnyezet Konzervatív, de a piaci folyamatokra gyorsan reagáló hazai befektetők Jogosulatlan szolgáltatások kockázata magas 2

3 Prudenciális felügyelés fókuszpontjai
Kiemelt ellenőrzési célterületek: Ügyfélkövetelések védelme, értékpapír fedezettség ellenőrzése Belső szabályozottság, compliance és kontroll folyamatok Ügyféltájékoztatás ellenőrzése, fogyasztói beadványokból levonható következtetések figyelembe vétele Díjterhelések ellenőrzése Új jogszabályoknak való megfelelés (CRD IV/CRR, EMIR, AIFMD) Támogató felügyeleti szerepkör: Állásfoglalások és szakvélemények kiadásával Aktív kommunikáció és kapcsolat ápolása a piaci szereplőkkel Prudenciális megbeszélések, innovatív üzleti modellek véleményezése Engedélyezési eljárások aktív támogatása a helyes gyakorlat megvalósítása érdekében Szakmai napok, publikációk és elemzések készítése 3

4 Piacfelügyeleti vizsgálatok
CÉL: A hazai tőkepiac integritásának és bizalmának növelése Beavatkozás korai fázisban Nem megfelelő gyakorlat, szereplők kiszorítása Kiszámítható, konzekvens gyakorlat Valós elrettentő erő ESZKÖZÖK: Kommunikáció, edukáció Határozott, a rendelkezésre álló eszköztárt kihasználó jogérvényesítés Hatékony módszertan alkalmazása Fejlett piacmonitoring rendszer üzemeltetése 4

5 Kibocsátási engedélyezési alapelvek
Cél: kapuőri szerep érvényesítése mellett az alapelvek következetes alkalmazása révén a hatósági szolgáltatási jelleg erősítése és az egyértelmű jogalkalmazási gyakorlat tudatosítása Befektetők védelme Befektetések biztonságának a növelése A kérelem megalapozott megítéléséhez szükséges eszköztár teljeskörű kihasználása Átlátható engedélyezési alapelvek Egyenlő bánásmód érvényre juttatása és következetes alkalmazása A hatósági tevékenység szolgáltatás jellegének erősítése 5

6 Nyilvános kibocsátók felügyelete
Rendszeres és rendkívüli tájékoztatások ellenőrzése és transzparencia és hitelesség biztosítására Az ellenőrzés szempontjai: Késések, elmaradások feltárása, Kötelező összetevők meglétének ellenőrzése Tartalom ellenőrzése, megalapozottság IFRS-eknek való megfelelés vizsgálata Ellenőrzési formák: Folyamatos felügyelés Kibocsátói cél, témavizsgálat Részvétel prudenciális (átfogó) vizsgálatokban 6

7 Tőkepiaci forgalom: trendfordulóhoz érkeztünk?
A I. negyedévet tovább élénkülő forgalom, a befektetési vállalkozások térnyerése jellemezte: A tőkepiaci összforgalom (OTC+tőzsdei) 14,4%-kal nőtt IV. negyedévhez és 13,6%-kal a I. n. évihez képest A befektetési vállalkozások forgalma kiugróan, 32,3%-kal emelkedett, a hitelintézeteké 12,3%-kal nőtt A befektetési vállalkozások forgalma elsősorban a bizományosi forgalom 36,1%-os bővülése miatt emelkedett Két éves időszakot tekintve a IV. negyedévi és III. negyedévi mélypont után élénkült a forgalom, de az még mindig alacsonyabb a I. negyedévinél Megnevezés 2013. IV. n. évi forgalom 2014. I. n. évi forgalom Megoszlás (2014. I. n. év) Index % (2013. IV. negyedév=100%) Saját számlás Megbízás alapján Tőkepiaci összforg. Befektetési vállalkozások 1 245 8 637 9 883 1 322 11 752 13 074 1,19% 10,58% 11,77% 106,2% 136,1% 132,3% Hitelintézetek 82 225 4 996 87 221 92 595 5 384 97 979 83,38% 4,85% 88,23% 112,6% 107,8% 112,3% Mindösszesen: 83 470 13 633 97 103 93 917 17 136 84,57% 15,43% 100,00% 112,5% 125,7% 114,4% 7

8 Továbbra is meghatározó a saját számlás OTC forgalom
A saját számlás forgalom 12,5%-kal, a megbízás alapján teljesített forgalom 25,7%-kal növekedett a IV. negyedévhez képest. A hitelintézetek saját számlás forgalma 12,6%-kal, a befektetési vállalkozásoké 6,2%-kal nőtt A bizományosi forgalom a hitelintézeteknél 7,8%- kal, a befektetési vállalkozásoknál 36,1%-kal emelkedett A szervezett piaci (tőzsdei) forgalom és az OTC forgalom is hasonló arányban nőtt (12%-kal , illetve 14%-kal) Az OTC forgalomban továbbra is meghatározóak a hitelintézetek k 90%-os arányukkal., de részesedésük 2%-ponttal csökkent a befektetési vállalkozások 39% -os növekedése miatt) A hitelintézetek magas OTC forgalmi arányának oka a saját számlás forgalom, itt a részesedésük közel 99% (deviza-, kamatcsere ügyletek, állampapír ügyletek). 8

9 Stabilan növekvő ügyfélvagyon és vezetett számlaszám
Növekvő számlaszám és ügyfélvagyon: Több mint 2,2 millió vezetett számla ügyfeleknek (+1,5%) NYESZ számla: 157 ezer db (-1,7%) TBSZ számla: 281 ezer db (+8,3%) Kezelt ügyfélvagyon: milliárd Ft (+6,0%) Ügyfelek száma Index % (előző negyedév=100) Befektetési vállalkozások 101,4 Hitelintézetek 101,5 Mindösszesen: Ügyfélvagyon piaci értéken, mrd Ft, Index % (előző negyedév=100) Értékpapír Pénz Összesen Befektetési vállalkozások 2 056 90 2 146 107,2 Hitelintézetek 23 729 105,9 Mindösszesen: 25 785 25 875 106,0 9

10 Befektetési vállalkozások: javuló jövedelmezőség
A kedvező tőkepiaci folyamatok (növekvő forgalom, ügyfél aktivitás) hatásaként a jövedelmezőségi szint javult: A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 5.3 mrd Ft (+0,6 milliárd Ft) A szektor szintű tőkejövedelmezőségi mutató (ROE) 7,5%-ra emelkedett az előző negyedévi 2,7%- ról Az előző negyedévi 15 intézménnyel szemben csak 6 intézmény esetében negatív a tőkejövedelmezőség Az adózás előtti eredmény 1,9 milliárd Ft-ra nőtt (kétszerese a IV. negyedévinek és 0,8 mrd Ft- tal magasabb a I. negyedévinél A likviditási és tőkehelyzet továbbra is kiemelkedő: A saját tőke 23,4 mrd Ft (2013. I. n.év: 21,8 mrd) A saját tőke/jegyzett tőke arány 276,3% (2013. I. n. év végén 245% volt) A szavatoló tőke/kockázatok fedezéséhez szükséges tőke aránya a múlt év végén 258% volt, nem volt tőkehiányos vállalkozás 10

11 Folytatódott a tőkebeáramlás az alapokba
A csökkenő kamatkörnyezet az alapokban lévő vagyon növekedését vonta maga után Az alapkamat csökkenése együtt járt az alapokban lévő vagyon növekedésével 3 év alatt a befektetési alapok vagyonnövekedése 42% volt Egy év alatt (2013. március végéhez képest) az alapok vagyonának növekedése 26,5% Az alapokban lévő vagyon egy negyedév alatt 6,3%-kal nőtt Az alapok I. negyedévi 292 milliárd Ft- os vagyonnövekedésén belül a tőkebeáramlás 243 milliárd Ft (83%), a hozamhatás 49 milliárd Ft volt (17%) Az alapokon belül első negyedévben az abszolút hozamú alapokba történt a legnagyobb, 23%-os tőkebeáramlás 11

12 Továbbra is konzervatív portfólió összetétel
Kezelt portfóliók változásai Az alapkezelők által kezelt teljes vagyon megközelítette a 7,9 ezer mrd Ft-ot, I. negyedévben a változása +5.2% (előző n.év: +3,8%) Nő a kezelt vagyonon belül az alapkezelés súlya, míg csökken az egyéb portfólióké (pénztári, biztosítói, egyéb) A kezelt biztosítói portfóliók növekedése 2,3%, a pénztári portfóliók emelkedése3,0%, ezen belül az önkéntes nyugdíjpénztárak kezelt állománya 1,6%-kal magasabb Az alapokban lévő vagyon 33,1%-a bankbetét (-1,4%), 36,4%-a állampapír (+3,1), 13,8%-a befektetési jegy (+0,2%), 3,8%-a részvény (-0,2%). 12

13 Befektetési alapkezelők: jelentősen emelkedő bevételek
Bevételek változásai Az alapkezelők összbevételei I. negyedévben 28%-kal nőttek I. negyedévéhez képest Az alapkezelésből származó bevételek ezen belül 34%-kal emelkedtek Nő a bevételeken belül az alapkezelésből származó bevételek aránya , I. negyedévben már megközelítette a 85%-ot. 13

14 Kockázati tőkealapok – minden JEREMIE alap nyilvántartásba vétele megtörtént
Megnevezés 2012. december 31. 2013. december 31. 2014. március 31. Támogatás összege Saját hányad Források összesen Támogatásö sszege JEREMIE-I. 31,5 16,5 48,0 JEREMIE-II. 28,5 12,4 40,9 JEREMIE-III. - -- 24,0 10,5 34,5 JEREMIE-IV. 6,0 2,6 8,6 JEREMIE alapok összesen 60,0 28,9 88,9 90,0 42,0 132,0 Széchenyi Tőkealap 14,0 Nem uniós alapok 63,5 68,6 69,6 Források összesen 74,0 92,4 166,4 104,0 110,6 214,6 111,5 215,6 JEREMIE források a kkv-k támogatására - összes forrás (jegyzett tőke) 132 mrd Ft a 30%-os önerővel: 2013. július: döntés a JEREMIE-III.-ról (3-3 mrd Ft 8 új alap számára) 2013. szeptember: döntés a JEREMIE-IV.-ről (3-3 mrd Ft új Jeremie forrás 2 új alapnak) Az új alapok nyilvántartásba vétele december – április hónapban megtörtént. Kihelyezések megkezdődtek: II. negyedévben elindultak a Jeremie-II. alapok (10 új alap, 41 mrd Ft tőke), megkezdték kihelyezéseiket a JEREMIE-III. és IV. alapok is (10 új alap, 43 mrd Ft tőke). A JEREMIE-I. alapoknál a év végén lejárt befektetési időszak 2 évvel meghosszabbításra került (a gyors, hatékony tőkeallokáció korlátai). 14

15 Folytatódtak a kockázati tőkealapok kihelyezései
A JEREMIE alapok jegyzett tőkéjének lehívása a befektetések függvényében történik. Befizetett tőke a JEREMIE alapoknál I. negyedévben 47,6 mrd Ft (+5,3 mrd Ft, +12,5%). Aránya 36%-ra nőtt a jegyzett tőkén belül. Tőkekihelyezések eddig: JEREMIE-I. 32,1 mrd Ft (I. n.év: +3,0 mrd Ft), céltársaságnak JEREMIE-II. 2,5 mrd Ft (I. n.év: +0,5 mrd Ft), 18 céltársaságnak JEREMIE-III. 56 millió Ft, 1 társaság JEREMIE-IV. – kihelyezés még nem volt A JEREMIE kockázati tőkealapok jegyzett tőkéjének felhasználása a negyedév végén 26%- os, a források nagy része (97 mrd Ft) még kihelyezésre vár. Tőkefelhasználás a JEREMIE alapokból: Jegyzett tőke (Mrd Ft) Kihelyezett forrás (Mrd Ft) Felhasználás aránya, % JEREMIE-I. 48,0 32,1 66,9 JEREMIE-II. 40,9 2,5 6,1 JEREMIE-III. 34,5 0,1 - JEREMIE-IV. 8,6 JEREMIE össz. 132,0 34,7 26,3 15

16 Köszönöm a figyelmet! 16


Letölteni ppt "Az MNB piacfelügyeleti és prudenciális kockázatértékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések