Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 SZOLVENCIA II PSZÁF konzultáció 2008 QIS 4 SZAVATOLÓTŐKE-SZÜKSÉGLET (STANDARD FORMULA) MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLET Szabó Péter 2008. március 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 SZOLVENCIA II PSZÁF konzultáció 2008 QIS 4 SZAVATOLÓTŐKE-SZÜKSÉGLET (STANDARD FORMULA) MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLET Szabó Péter 2008. március 20."— Előadás másolata:

1 1 SZOLVENCIA II PSZÁF konzultáció 2008 QIS 4 SZAVATOLÓTŐKE-SZÜKSÉGLET (STANDARD FORMULA) MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLET Szabó Péter 2008. március 20.

2 2 Szavatolótőke-szükséglet SZTSZ alapelvek Az SZTSZ egy olyan gazdasági tőkeszükségletnek felel meg, amely a társaság részére fedezetet nyújt jelentős nem várt veszteségekkel szemben, és ezáltal megfelelő védelmet biztosít az ügyfeleknek is. Számítása történhet standard formula alapján, illetve részleges vagy teljes belső modellel.  folytatódó tevékenységet tételez fel (going concern)  minden számszerűsíthető kockázatot figyelembe vesz  a várható szinten túli veszteségek fedezését szolgálja  rögzített csődvalószínűségnek és időhorizontnak megfelelő gazdasági tőkeszükségleten alapul: 99,5% Value-at-Risk 1 éves távon

3 3 Szavatolótőke-szükséglet A standard formula összetevői  Alap SZTSZ: 5 kockázati modul aggregátuma:  biztosítástechnikai kockázatok − nem-élet ág  biztosítástechnikai kockázatok − élet ág  biztosítástechnikai kockázatok − egészségbiztosítás  piaci kockázatok  partnerek nemfizetésének kockázata  Működési kockázat tőkeszükséglete  Korrekció a nyereségrészesedéses tartalékok és az elhatárolt adók veszteségelnyelő hatása miatt

4 4 Szavatolótőke-szükséglet Az alapmodulok aggregálása  Formula:  Korrelációs mátrix: Nem-életÉletEgészségPiaciNemfiz Nem-élet100 %0 % 25 %50 % Élet0 %100 %25 % Egészség0 %25 %100 %25 % Piaci25 % 100 %25 % Nemfiz50 %25 % 100 %

5 5 Standard formula: QIS4 struktúra

6 6 Standard formula: Újdonságok Miről lesz szó − a teljesség igénye nélkül  Elhatárolt adók miatti korrekció  Egyszerűsítések és egyedi paraméterek  Nem-élet ági katasztrófakockázat  Élet ági törlési és katasztrófakockázat  Egyéb újdonságok

7 7 Elhatárolt adók miatti tőkekorrekció Térkép

8 8 Elhatárolt adók miatti tőkekorrekció Elhatárolt adó:  az adómérleg és a Szolvencia II mérleg közötti értékelési különbözetekből eredő nem realizált eredmény adótartalma − az eszközök és az egyéb kötelezettségek vonatkozásában A korrekciós tag számítása:  az alap SZTSZ az elhatárolt adó nélküli mérleg alapján számítandó  az alap SZTSZ szcenárió-alapú számításaiban a nettó eszközérték változása az elhatárolt adó nélkül értendő  az elhatárolt adó újraszámítandó a következő szcenárió alapján: a biztosítót az alap SZTSZ és a működési kockázat összegének megfelelő veszteség éri  korrekció: a szcenárióból számított eredmény és a tényleges elhatárolt adó különbözete Az EC álláspontja szerint a biztosítástechnikai tartalékok átértékelésének nincs adóvonzata; ezért a QIS4-ben a tartalékok átértékelése nem generál elhatárolt adót. IAS 12 Deferred tax liabilities are the amounts of incame taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences. Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of: (a)deductible temporary differences; (b)the carryforward of unused tax losses; and (c)the carryforward of unused tax credits. Temporary differences are differences between the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base. Temporary differences may be either: (a)taxable temporary differences, which are temporary differences that will result in taxable amounts in determining the taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled; or (b)deductible temporary differences, which are temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining the taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liabilty for tax purposes.

9 9 Elhatárolt adók miatti tőkekorrekció Elhatárolt adó − illusztráció AdómérlegSzolvencia II mérleg EszközökForrásokEszközökForrások elhatárolt adó Szolvencia II mérleg stressz után EszközökForrások

10 10 Egyszerűsítések és egyedi paraméterek A számítási módszerek skálája egyszerűsített standard formula feltételekhez és mennyiségi korlátokhoz kötve standard formula standard formula egyedi paraméterekkel felügyeleti engedéllyel részleges belső modell felügyeleti engedéllyel, validálással, elvileg átmenetként a teljes belső modell felé teljes belső modell felügyeleti engedéllyel, validálással  egyszerű összetett 

11 11 Egyszerűsítések és egyedi paraméterek Térkép: egyszerűsítések

12 12 Egyszerűsítések és egyedi paraméterek Térkép: egyedi paraméterek

13 13 Egyszerűsítések és egyedi paraméterek Az egyszerűsítések alkalmazásának kritériumai  egyszerű szerződéstípusok  és egyszerű ágazati kockázati profil  és a konkrét egyszerűsítés specifikáció szerinti kritériumai teljesülnek  és az egyszerűsítve számított összeg abszolút vagy relatív értelemben nem materiális:  élet ágban legfeljebb 50 millió EUR, nem-élet ágban legfeljebb 10 millió EUR vagy a nem diverzifikált SZTSZ-nek  tételenként legfeljebb 5%-a  és összesen legfeljebb 15%-a

14 14 Egyszerűsítések és egyedi paraméterek Egyedi paraméterek − Keretirányelv-javaslat 104(7): A felügyeleti hatóságok jóváhagyásától függően a biztosítók és viszontbiztosítók az élet-, a nem-élet- és a különös egészségbiztosítási modul számításakor a standard formula paramétereinek egy részét a rájuk jellemző paraméterekkel helyettesíthetik. Egyedi paraméterek a QIS4-ben  hatókör: a díj- és tartalékkockázati részmodulok lognormális feltevés melletti ágazati szórásparaméterei  standardizált módszer a paraméterbecslésre  követelmény a felhasznált adatok teljessége, pontossága, megfelelősége és relevanciája  felügyeleti engedély a hatástanulmányban nem szükséges  ajánlott az alkalmazott egyedi paraméterek alátámasztása

15 15 Nem-élet ági katasztrófakockázat Térkép

16 16 Nem-élet ági katasztrófakockázat Többszintű megközelítés:  alapmódszer: faktoralapú standard formula − egyéni és felügyeleti szcenárió hiányában alkalmazandó  felügyeleti szcenáriók: a tagállami felügyeletek által megadott területi katasztrófa-szcenáriók  egyéni szcenáriók: a résztvevő biztosító saját szcenáriói

17 17 Nem-élet ági katasztrófakockázat Alapmódszer ahol P j a j-edik ágazat éves nettó díjelőírása és a c j -k rögzített ágazati faktorok: ágazatcjcj cjcj 1. gépjármű felelősség0,157. jogvédelem0,02 2. gépjármű casco0,0758. segítségnyújtás0,02 3. szállítmány0,509. egyéb0,25 4. tűz- és egyéb vagyoni kár0,7510. vb vagyon1,50 5. felelősség0,1511. vb veszteség0,50 6. hitel és kezesség0,6012. vb szállítmány1,50

18 18 Nem-élet ági katasztrófakockázat Alapmódszer − baleset- és betegségbiztosítás ahol P j a j-edik ágazat éves nettó díjelőírása és a c j -k rögzített ágazati faktorok: ágazatcjcj c 1. rövid távú betegség0,10munkavállalói0,07 2. baleset0,10

19 19 Nem-élet ági katasztrófakockázat Felügyeleti szcenáriók (Magyarország) Piaci veszteség alapú számítás a földrengés, vihar és árvíz kockázatokra  P u = a biztosító tárgyévi bruttó díjelőírása a tűz-és elemi kár, egyéb vagyoni károk ágazatokban  P m = a tűz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk ágazatok összpiaci bruttó díja a tárgyévben  ML i = az adott elemi kockázatra (földrengés, árvíz, vihar) vonatkozó, 99,5% VaR biztonsági szintnek megfelelő becsült bruttó összpiaci veszteség PmPm 520 millió EUR ML földrengés 705 millió EUR ML árvíz 50 millió EUR ML vihar 25 milló EUR

20 20 Élet ági törlési és katasztrófakockázat Térkép

21 21 Élet ági törlési és katasztrófakockázat Katasztrófakockázat: A QIS3-beli katasztrofális törlési szcenárió (75%- os unit linked törlés) megszűnt Törlési kockázat: Kiegészül egy 30%-os tömeges törlési szcenárióval:  Lapse down = alacsony törlési szcenárió: a törlési arányok maradandó 50%-os csökkenése  Lapse up = magas törlési szcenárió: a törlési arányok maradandó 50%-os emelkedése  Lapse mass = tömeges törlési szcenárió: azonnali 30%-os törlés

22 22 Standard formula: egyéb újdonságok Nyereségrészesedés miatti korrekció  „alsó határ” SZTSZ  alternatív módszer: ekvivalens szcenárió (UK)  egyszerűsített számítás (IT) Részesedések részvénykockázata  1. alternatíva: 20% részesedés felett aggregálás és levonás  2. alternatíva: standard QIS4 részvénykockázat  3. alternatíva: alcsoport-konszolidáció Részvénykockázati alternatíva  futamidőn alapuló módszer és ciklikus tompító tényező Kamatréskockázat  értékpapírosítás Nem-élet ági kockázatok  földrajzi diverzifikáció  egyéb változások Szabad eszközök nélküli SZTSZ: mexünt

23 23 Minimális tőkeszükséglet MTSZ Alapelvek  Az MTSZ olyan tőkeszint, amely alatt a biztosító tevékenysége elfogadhatatlan kockázatot jelent az ügyfelek számára  Számítása egyértelmű, egyszerű és auditálható  Kalibrációja egyéves távon 80% és 90% Value-at-Risk közötti biztonsági szintnek felel meg  Abszolút minimuma  nem-élet biztosítók és viszontbiztosítók részére 1 millió EUR  életbiztosítók esetén 2 millió EUR  kompozit biztosítók részére 3 millió EUR Kompozit biztosítók esetén az MTSZ ágakra szétválasztandó Csoporttámogatási keretek között az MTSZ egyúttal a helyi szinten rendelkezésre álló tőke minimuma

24 24 Minimális tőkeszükséglet Kombinált számítás Az MTSZ számításának lépései a QIS4-ben:  Lineáris formula (faktoralapú)  Plafon és padló:  plafon: 50%∙SZTSZ (standard formula vagy belső modell)  padló: 20%∙SZTSZ (standard formula vagy belső modell)  Abszolút minimum:  nem-élet biztosítók és viszontbiztosítók részére 1 millió EUR  életbiztosítók esetén 2 millió EUR  kompozit biztosítók részére 3 millió EUR A QIS4-ben az élet és nem-élet ági MTSZ szétválasztása nem következetes: csak a lineáris formula és az abszolút minimum szétválasztása történik meg, az SZTSZ-hez kötött plafoné és padlóé nem (nincs ágankénti SZTSZ-számítás)

25 25 Minimális tőkeszükséglet Lineáris formula: nem-élet ág* ahol TP j és P j az ágazatonkénti nettó tartalékok és díjak, és a faktorok a következők: ágazatαjαj ßjßj αjαj ßjßj 1. munkavállalói 0,130,09 9. hitel és kezesség 0,20 2. betegség 0,100,04 10. jogvédelem 0,130,06 3. baleset 0,200,06 11. segítségnyújtás 0,130,10 4. gépjármű felelősség 0,160,12 12. egyéb 0,130,14 5. gépjármű casco 0,090,12 13. vb vagyon 0,20 6. szállítmány 0,130,16 14. vb veszteség 0,20 7. tűz- és egyéb vagyoni kár 0,13 15. vb szállítmány 0,20 8. felelősség 0,200,16 járadéktartalékok 0,20 *egyszerűsítve

26 26 Minimális tőkeszükséglet Lineáris formula: élet ág* ahol TP i a szegmensenkénti nettó tartalék és CAR j a szegmensenkénti nettó kockáztatott összeg, és a faktorok a következők: αiαi haláleseti és megtakarítási túlélési és betegségi nyereségrészesedéses: garantált0,035 nyereségrészesedéses: nem garantált−0,09 unit-linked0,0050,0175 nem nyereségrészesedéses0,010,035 hátralevő tartamßjßj 5+ év0,00125 3-5 év0,0009 0-3 év0,0005 *egyszerűsítve

27 27 Minimális tőkeszükséglet Lineáris formula: teszteredmények a QIS3 adatain MTSZ-SZTSZ arány biztosítónként (élet)

28 28 Minimális tőkeszükséglet Lineáris formula: teszteredmények a QIS3 adatain MTSZ-SZTSZ arány biztosítónként (nem-élet)

29 29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 SZOLVENCIA II PSZÁF konzultáció 2008 QIS 4 SZAVATOLÓTŐKE-SZÜKSÉGLET (STANDARD FORMULA) MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLET Szabó Péter 2008. március 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések