Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államháztartás Az államháztartás alrendszerei, bevételek és kiadások Pénzügytan II.Horváth Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államháztartás Az államháztartás alrendszerei, bevételek és kiadások Pénzügytan II.Horváth Ferenc."— Előadás másolata:

1 Államháztartás Az államháztartás alrendszerei, bevételek és kiadások Pénzügytan II.Horváth Ferenc

2 Feladatai Az államháztartás az állam által vállalt feladatok finanszírozásának kerete Feladatok: Jóléti közgazdaságtan - az államnak ott kell szerepet vállalnia, ahol a piac kudarcot vall + jövedelmek elosztását méltányosabbá tegye Valóban képes-e a piaci kudarcok orvoslására? Nem kerül-e többe, mint az elkerülni remélt veszteség? Mit érdemes szabályozással, mit saját finanszírozással kezelni? (Hills [2004]) 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 2/25

3 Az államháztartás szerkezete Szerkezetére Magyarországon nincs törvényi szintű előírás A törvény az átláthatóságot és a pénzügyi fegyelmet kívánja megteremteni –működésének céljairól és feladatairól csak általánosságban rendelkezik 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 3/25

4 Alapegységei Az államháztartás alapegységei –Költségvetési szervek –Alapok –Előirányzatok 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 4/25

5 Az államháztartás bevételei Jellegük alapján: –végleges, vagy vissza nem térülő bevételek adók vámok illetékek járulékok befizetése hozzájárulások bírságok –átmeneti, vagy visszatérülő bevételek. belső kölcsönök külföldi kölcsönök egyéb visszatérítéses pénzigénybevételek 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 5/25

6 Bevételek – az adók A legfontosabb bevételek. Az egyes adótípusok gazdasági hatása és az újraelosztási és torzítási hatása is eltérő lehet. Csoportosítása –Közvetlen adó: amikor az adóalany az adót nem háríthatja tovább, az adó csökkenti a jövedelmét. Ilyen az SZJA, vállalati jövedelem adó. –Közvetett adó: amikor az adóalany jogszerűen vevőjére átháríthatja az adó megfizetését. Az adó az adóalany vagyoni helyzetét nem befolyásolja. Pl.: ÁFA. 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 6/25

7 Az államháztartás kiadásai Az állami kiadások: –szociális és egészségügyi ellátás –kultúra, oktatás –honvédelem és a rend-, és jogbiztonság –Egyéb kiadások: a központi költségvetés gazdálkodó szervek részére nyújtott támogatásai nemzetközi kapcsolatokból eredő kiadások adósságszolgálat 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 7/25

8 Alrendszerek Az államháztartási törvény 2010. január 1-je előtt négy államháztartási alrendszert sorolt fel: –Központi költségvetés –Társadalombiztosítási költségvetés –Elkülönített pénzügyi alapok mérlege –Helyi önkormányzatok gazdálkodása (mérlege) 2010. óta: –Központi alrendszer –Önkormányzati alrendszer 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 8/25

9 Alrendszerek (folytatás) központi alrendszer a)a központi kezelésű előirányzatokat kezelő szervezeti egységek b)a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezeti egységek c)a központi költségvetési szervek, d)a köztestületi költségvetési szervek, önkormányzati alrendszer a)helyi önkormányzati költségvetési szervek, b)a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek, c)a többcélú kistérségi társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek –[az a) és c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: helyi önkormányzati költségvetési szervek] 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 9/25

10 Az államháztartás alrendszereinek aránya a bevételek százalékában Pénzügytan II. – dr. Kovács Gábor 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 10/25

11 Az államháztartás alrendszereinek aránya a kiadások százalékában 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 11/25

12 Újraelosztási ráta és az 1 főre jutó GDP 2009-ben 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 12/25

13 Állami kiadások a visegrádi országokban funkciók szerint GDP arányosan 2009-ben 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 13/25

14 Az államháztartás adóssága a rendszerváltáskor a GDP 73 százalékát tette ki, ami eleve igen magas szintet jelentett. 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 14/25

15 Az államháztartás bevételei és kiadásai 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 15/25

16 Államháztartási modellek 1)Kontinentális / Continental: Germany, France, Austria, Benelux-Countries, Switzerland / 2)Mediterrán / South: Italy, Spain / 3)Skandináv / Nordic: Sweden, Finland, Denmark, Norway / 4)Angolszász / Anglo-Saxon: Great Britain, Ireland / 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 16/25

17 Modellek jellemzői 1)Kontinentális (konzervatív) –nagyvonalú munkanélküli- és nyugdíjellátás, szigorú munkajogi szabályok, jelentős jövedelem-újraelosztás, kis szegénység, alacsony jövedelem-szóródás 2)Mediterrán (déli) –szigorúbb munkajogi szabályozás, alacsony munkanélküli járadék, jövedelem-újraelosztás kevésbé hatékony 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 17/25

18 Modellek jellemzői 3)Skandináv (északi) -nagyvonalú munkanélküli és nyugdíjellátás, a kontinentálishoz képest lazább munkajogi szabályozás, jelentős és hatékony jövedelem- újraelosztás 4)Angolszász (liberális) –az angolszász modell (Egyesült Királyság és Írország) - viszonylag magas munkanélküli járadék, alacsony jövedelem-újraelosztás, munkaadóknak kedvező elbocsátási szabályok, liberális piacszemlélet jellemzi /Bakács, Borkó - Az állami szerepvállalás európai modelljei/ 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 18/25

19 GDP növekedése az egyes modelleknél 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 19/25

20 Összes kormányzati kiadás - modellek 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 20/25

21 Magán szektor kiadásai - modellek 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 21/25

22 Jóléti kiadások az egyes modelleknél 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 22/25

23 Jóléti kiadások összetétele 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 23/25

24 Köszönöm a figyelmet! 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. Horváth Ferenc E-mail: tucan.hf@gmail.com 24/25

25 Referencia, források http://www2.pm.gov.hu/ http://www.gki.hu/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ http://www.oecd.org/http://www.oecd.org http://hvg.hu/gazdasag/20110302_magyar_adossag_gki_elemzes „A Pénzügyminisztérium államháztartási információs rendszerének (ÁHIR) adatbázisából származó adatok” Bakács András (MTA VKI) – Borkó Tamás (ICEG EC): Az állami szerepvállalás európai modelljei… 2014. 07. 26. 7:06 Pénzügytan II. 25/25


Letölteni ppt "Államháztartás Az államháztartás alrendszerei, bevételek és kiadások Pénzügytan II.Horváth Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések