Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cytokinek. Cytokinek - definíció ”Cytokin” (Cohen 1974):”Cytokin” (Cohen 1974): Sejtek közötti kémiai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cytokinek. Cytokinek - definíció ”Cytokin” (Cohen 1974):”Cytokin” (Cohen 1974): Sejtek közötti kémiai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési."— Előadás másolata:

1 Cytokinek

2 Cytokinek - definíció ”Cytokin” (Cohen 1974):”Cytokin” (Cohen 1974): Sejtek közötti kémiai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs faktor; az embryogenesis, haematopoesis, szöveti ‘repair’, gyulladásos és immunfunkciók szabályozói. Pl. a normális növekedés és fejlődés, sebgyógyulás.Sejtek közötti kémiai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs faktor; az embryogenesis, haematopoesis, szöveti ‘repair’, gyulladásos és immunfunkciók szabályozói. Pl. a normális növekedés és fejlődés, sebgyógyulás. Lymphokinek, monokinek, chemokinekLymphokinek, monokinek, chemokinek

3 Cytokinek jellemzése Összefoglalás Proteinek / glycoproteinek Oldott állapot Alacsony M.S. Indukálhatóság Hatás alacsony conc.- ón Szűk hatókör Specifikus receptorok Hálózat Multifunkcinalitás Szinergia Progressziós faktor Competencia faktor

4 Csoportosítás funkció szerint Természetes immunitásban és gyulladásos Természetes immunitásban és gyulladásos folyamatokban részt vevők folyamatokban részt vevők (IFN, TNF, IL-1, IL-6, kemokinek) Lymphocyták aktivációját, differenciációját Lymphocyták aktivációját, differenciációját szabályozók szabályozók (IL-2, IL-5, IL-6) Immunsejtek érésére hatók Immunsejtek érésére hatók (IL-3, GM-CSF)

5 Jellemzők Alacsony M.S. 15-25kDa Fehérvérsejtek termékei – azonban más sejtek is termelhetik Indukálhatóság keletkezésüket előidézhetik  fertőző anyagok és azok toxinjai (pl. LPS)  szöveti sérülés/ trauma (thrombocyta aggregáció)  immun stimulusok (hypersensitivitási állapotok)  egyéb cytokinek pl. IL-1 (pro-inflammatorikus cytokinek) Constitutív – pl. IL-16, IL-18, EPO, M-CSF

6 Jellemzők A legtöbb cytokint a sejtek szecernálják AZONBAN AZONBAN vannak  membránhoz kötöttek (TNF),  vesiculumokban i.c. raktározottak (hízósejtek vagy thrombocyta)  az extra-cellularis matrixban raktározottak (TGF-beta) – gyors felszabadulás lehetősége Szűk hatókör  autocrin hatás – a sejt által termelt cytoklin anyag hat ugyanazon sejt működéseire  paracrin hatás – a termelt cytokin a környező sejtekre hat  endocrin hatás – a termelt cytokin távoli sejtekre hat IL-1 a sérülés helyéről a thalamusra – testhőmérséklet szab. IL-6 a sérülés helyéről a májra – acut phasis reakció Erythropoetin a veséből a csontvelőre – vvs. differenciálódás

7 IL-1 Autokrin Parakrin Endokrin T sejt Makrofág Citotoxicitás ^ Monokin term. ^ Adhéziós mol. ^ Aktiváció ^ IL-2R ^ Lymphokinek ^ AGY ProsztaglandinokFájdalomküszöbLáz

8 Jellemzők Hatás alacsony koncentráción : 10 -9 – 10 -12 M 10 IL-1 molekula elegendő T sejtek IL-2 termelésének kiváltásához ! 50 IFN gamma molekulaelegendő a ‘vírus-ellenes’ hatás eléréséhez !

9 Receptorok Specifikus receptorok : nagy affinitás, indukálhatóság, specifikus intracelluláris szignál-transzdukciós és másodlagos hírvivő útvonalak.

10 Cytokin hálózat : a cytokinek sohasem termelődnek izoláltan, pozitív és negatív szignálok együttese szabályozza termelődésüket.

11 gyulladás fertőzés elleni védekezés Immun- suppressió Autoimmunitás, kilökődés

12 Jellemzők Synergia : két cytokin együttes hatása nagyobb mint a egyedi hatásaik összegzése gátolhatjákAntagonizmus : cytokinek gátolhatják egymás hatásást pl.: IL-4 és IFN- . Multifunkcionálisl : (pluripotens, pleiotróp) több, eltérő hatással különböző sejteken a legtöbb cytokin több, eltérő hatással bír a különböző sejteken. Progresszív faktor: proliferációt cytokinek proliferációt kiváltó hatása (IL-2, IL-3, IL-5) Kompetencia factor: differenciálódást cytokinel differenciálódást előidéző hatása (IL-1, IL-4, IL-6)

13 Faktorok (nevek) melyek a funkciót írják le - Történeti  colony stimulating factor-ok CSF  tumor necrosis factor-ok TNF  transforming growth factor-ok TGF Nevezéktan Sajátos gén-szekvencián alapuló osztályozás – Megállapodás szerint  IL-1 – IL-24 Szerkezetet és funkciót leíró nevek  chemotactikus faktorok - ‘chemokinek’.

14 Szabályozás DNS-szint  állandóan ‘bekapcsolt’ gének pl.: M-CSF, G-CSF, SCF, IL-6, Epo génjei  a többi cytokin gén alap állapotban ‘kikapcsolt’  koordinált expresszió pl.: IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF génjei az 5. Krsz. hosszú (q) karján Post-transcriptiós szint Post-secretiós szint  rövid fél-életidő szérumban pl.: TNF = 15 perc  solubilis cytokin receptorok, sTNF-R Célsejt  receptorok up- és down-regulációja  gyulladás indukciója vagy amplifikációja pl. pro- inflammatorikus cytokinekkel

15 Néhány példa IL-1 - az összes sejtmaggal rendelkező sejt termelheti, biológiai hatásspektruma széles, számos célsejten. In vivo hatások: hypotensio, láz, testsúly vesztés, neutropoenia és acut phasis reakció. Fő funkcióját mint a dendritikus sejtekből származó faktor játsza, T lymphocyták proliferációját segíti elő T lymphocyták proliferációját segíti elő. stimulálja colonia formációját IL-3 – egy haematopoetikus növekedési faktor, amely stimulálja az erythroid, megakaryocyta, neutrophil, eosinophil, basophil, hízósejt és monocyta sejtvonalak colonia formációját.

16 Néhány példa multifunkcionális cytokin IL-6 – egy multifunkcionális cytokin, melyet lymphoid és B-sejt funkciókathaematopoesistacut phasis reakciót nem-lymphoid sejtek egyaránt szecernálnak. Szabályozza a B-sejt funkciókat, a haematopoesist és az acut phasis reakciót. gyulladás IL-8 - egy gyulladás során felszabaduló cytokin, számos sejt termeli, chemoattractánsként hat a neutrophileken chemoattractánsként hat és aktiváló faktor. A basophilekre és egyes lymphocyta szubpopulációkra is hatással van. Hatásos angiogen (érnövekedés) faktor.

17 Néhány példa intracellularis pathogenek ellen. IL-12 – fontos az intracellularis pathogenek ellen. IFN gamma képződését T-sejtekben és NK sejtekben, valamint Indukálja az IFN gamma képződését T-sejtekben és NK sejtekben, valamint fokozza az NK és ADCC aktivitást. proliferációját ésdifferenciálódását. Stimulálja a Th1 CD4 sejtek proliferációját és differenciálódását.

18

19 Klinikai jelentőség auto-immun betegségek fertőzések immun-deficienciák rosszindulatú daganatok

20 Kemokinek

21 Az IL-8 kemokin jellemzése = Neutrofil aktiváló peptid - NAP2; = Melanóma növekedést stimuláló aktivitás - MGSA Neutrofilek - ic. Ca2+ felszabadulás - kemotaxis - exocitózis - resp. burst - hisztamin felszabadulás mikroér perm. fokozódás Homodimer (Leu25 + CH 3 blokkol) Receptora Ktx. IL-8R14000 +++ IL-8R21700 + (7 loop transzmembrán domain, G-prot.) domain, G-prot.) Célsejtek: neutrofilek, makrofág, T-Ly, hízósejt, endothél, keratinocita keratinocita

22 Szelektin-mediált rolling Aktiválódás Kemokinek által Integrin-mediált adhézió Extravazáció LeukocitaKemokin Vörös Vörös vértest vértest Endotél G-prot.receptor Gyulladás vagy Sérülés helye Szöveti tér tér Vérér Extravazáció és kemokinek

23 Kemokineket termelő sejtek

24 CXC kemokinek

25 CC kemokinek

26 RANTES

27 Kemokinreceptorok

28 Kemokin receptorok és ligand-specifitásuk ReceptorLigandCélsejt CXCR1IL-8, GRO-a, NAP-2, ENA-78neutrofil, NK-sejt 2IL-8neutrofil, NK-sejt 3IP-10, MÍG, I-TACmonocita, T-sejt 4SDF-1monocita, T-sejt

29 ReceptorLigandCélsejt CCR1MIP-1a, RANTES, MIP-1b,monocita, eozinofil MCP-1,-2,-3 2MCP-1,-2,-3,-4,-5monocita 3eotaxin, RANTES, MIP-1a,eozinofil, monocita MIP-1bbazofil 4MCP-1, MIP-1a, RANTESmonocita 5MIP-1a, MIP-1b, RANTESmonocita, T-sejt 6MIP-3bdendritikus sejt 7MIP-3bakt. T-sejt 8I-309monocita Kemokin receptorok és ligand-specifitásuk

30 ReceptorLigandCélsejt CX 3 CR1fraktalkin monocita, akt. T- sejt, NK-sejt ReceptorLigandCélsejt DARC1IL-8, GRO-a, NAP-2,vvt., post.cap. venulák (Duffy Ag)ENA-78,RANTES,endothelje MCP-1, MCP-3 MCP-1, MCP-3 ReceptorLigandCélsejt Virális rec. US28MIP-1a, RANTES, MCP US28MIP-1a, RANTES, MCP ECRF-3IL-8, GRO-a, NAP-2 ECRF-3IL-8, GRO-a, NAP-2

31 Interleukinek kemotaktikus potenciálja IL-2IL-2 < IL-8a  lánc szükséges a migráció kiváltásához LCF (limfocita kemoattraktáns faktor) az IL-2 receptorokon keresztül hat DE: - két LCF monomer jelenléte és - CD4 expresszió szükséges - CD4 expresszió szükséges IL-3eozinofil = neutrofil IL-5eozinofil > neutrofil IL-6NK killer

32 Kolónia stimuláló faktorok (~CSF-ek) Makrofág-CSF direkt hatás a „killing” mechanizmusra szintézis indukció: Granulocita-CSF,  -interferon, TNF, IL-1 PGE2 Granulocita-CSF gátolja a neutrofilek migrációját fokozza az adhéziót, marginációt fagocitózist, killinget fagocitózist, killinget

33 CC kemokinek jellemzése Monocyta chemotactic protein (MCP) Macrophag inflammatory protein (MIP) Regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES) and secreted (RANTES) Homológia Szerkezet: MCP1- MCP2 (62%) - MCP3 (71%) Hatás: - pertussis toxin gátolja az MCP1 és MCP3-at - cholera toxin gátolja az MCP2-t - Ser/Thr kináz gátlás főleg MCP2 kemotaxisára hat - MCP1 és MCP3 az i.c. Ca 2+ szintet növeli

34 CXC-receptorok átfedő indukciója

35 CC-receptorok és a HIV fertőzés


Letölteni ppt "Cytokinek. Cytokinek - definíció ”Cytokin” (Cohen 1974):”Cytokin” (Cohen 1974): Sejtek közötti kémiai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések