Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerminőség és gyógyszerbiztonság aktuális kérdései Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerminőség és gyógyszerbiztonság aktuális kérdései Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerminőség és gyógyszerbiztonság aktuális kérdései Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2 Gyógyszerminőség minőség hatékonyság biztonság
„A gyógyszergyártási engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy az általa gyártott termékek megfelelőek legyenek arra a célra, amire szánták őket, és hogy a forgalomba hozatali engedély követelményeinek eleget tegyenek. Ezen kívül, ezek a termékek ne veszélyeztessék a betegeket azzal, hogy nem kielégítő a biztonságuk, a minőségük vagy a hatékonyságuk.”

3 A megalkotástól a gyógyszert alkalmazóig
A minőség biztosítása A megalkotástól a gyógyszert alkalmazóig

4 Minőség és megfelelőség
Termék minőségellenőrzése pl. a gyógyszerek törzskönyvezés előtti értékelése Megfelelőség ellenőrzése A minőség lefordítása mérhető adatokra (követelmény + vizsgálati módszer, hatósági előírás vagy szabvány), s az ennek való megfelelőséget ellenőrizzük

5 A minőség biztosítása gyógyszer élete során
Gyógyszer életciklusa - minőségbiztosítás 44/2005 EüM rendelet EudraLex - Volume 10 -Clinical trials guidelines 32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelet 35/2005 EüM rendelet EudraLex - Volume 9 - Pharmacovigilance guidelines 9/2001 EüM-FVM együttes rendelet Gyógyszerkutatás-fejlesztés- Gyógyszerforma-fejlesztés- Gyártás -Gyógyszernagykereskedelem- Gyógyszertári expediálás (GLP, GCP) (GMP, QC) (GMP, GDP, QC)

6 A gyógyszerészeti minőség-biztosítási szabályok elemei
Gyógyszerkönyvi szint Minőségbiztosítási szabály Törzskönyvi szint Fejlesztés fázisa Ellenőrzött információk GLP GCP Ható- és segédanyagok készítmények minőségi követelményei GMP GCLP Gyártási fázis Termék minőségellenőrzése teszt-módszerek minőségi követelmények előállítási mód Elosztási fázis Szakmai és jogi szabályok szerinti felügyelet (GPP) (ISO)

7 A hamisítványok lehetséges belépési pontjai a zárt gyógyszerellátási láncba

8 Christopher James Shaw: Combating Pharmaceutical Counterfeiting
Christopher James Shaw: Combating Pharmaceutical Counterfeiting. Second Global Congress for Combating Counterfeiting, Lyon, France, November 14-15, 2005.

9 Hamisított gyógyszer Minden olyan gyógyszer hamisnak minősül, melynek eredetét, vagy összetételét szándékosan és tisztességtelenül, haszonszerzés céljából úgy tüntetik fel, amely nem felel meg a valóságnak.

10 Hamisított gyógyszerek típusai
olyan termékek, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak hatóanyagot (pl. fejlődő országokban terjesztett „antibiotikum” tabletta); olyan termékek, amelyek a feltüntetettnél kevesebb hatóanyagot tartalmaznak olyan termékek, amelyek a feltüntetett hatóanyagok mellett – vagy azok helyett – más hatóanyagokat is tartalmaznak Illegálisan forgalmazott olyan gyógyszerek, amelyek eredeti minőségű és mennyiségű hatóanyaggal rendelkeznek, de az adott országban nincs érvényes forgalomba hozatali engedélyük, ezért legális csatornákon keresztül nem juthatnak el a fogyasztókhoz olyan gyógyszerek, amelyek megfelelő mennyiségben tartalmaznak hatóanyagot, de a gyártó (forgalomba hozatali engedély jogosultja) más, mint a feltüntetett.

11 Hamisítás tényének megállapítása
A kérdéses termék az eredetivel összehasonlítva – küllemét, csomagolását és/vagy összetételét tekintve – eltérőnek mutatkozik A kérdéses termék külleme és/vagy összetétele nem felel meg a csomagoláson feltüntetett információknak

12 Példák a közelmúlt gyógyszerhamisításaiból
Antidiabetikum: Kína, 2009 a normál dózis hatszorosát tartalmazta glibenclamidból (2 beteg meghalt, 9 kórházba került) Metakelfin (antimaláriás szer): Tanzánia, 2009 (40 gyógyszertárban) Viagra & Cialis: Thaiföld, 2008 (csempészárú ismeretlen eredetű forrásból) Xenical (orlistat): USA, 2007 (nem tartalmazott hatóanyagot, USA-n kívüli internetes kereskedőtől származott) Lipitor, Zyprexa: UK,2007 (legális kereskedelmi csatornán belül szűrték ki) Jankovics P. et al.: Gyógyszerészet, 54, , 2010.

13 Védekezési lehetőség Az elsődleges cél: megfelelő szakmai és jogi környezetben a gyógyszerellátási lánc zártságának biztosítása a gyártótól a gyógyszertárig/kórházig Rutinszerűen alkalmazható gyors szűrési technikák beépítése elengedhetetlen A cikkek szűrési protokollba történő bevonását nem határozhatja meg sem az eladási volumen, sem az ár

14 Minőségbiztosított munkahely
Mindenki ismeri a feladatát (munkaköri leírás, helyettesítés) A munkavégzés módja írásban „műveleti előírásban” rögzített Valóban eszerint dolgoznak A munkavégzés ténye és eredménye dokumentált, a dokumentáció archivált

15 Minőségügyi rendszer Minőségpolitika Rövid dokumentum
Rögzíti a felső-vezetés elkötelezettségét A legfelső vezető és a minőségirányítás vezetője írja alá

16 Az ICH Q10 Gyógyszerminőségügyi rendszer (PQS) modellje

17 Minőségügyi rendszer Szervezeti felépítés
Tevékenység jellegének megfelelő működést biztosító, áttekinthető kapcsolatrendszerben álló szervezet működtetése Szervezeti és működési szabályzat Hatáskörök, felelősségek Jelentési kötelezettségek Döntések meghozatalához szükséges jogosultságok

18 Minőségügyi rendszer Dokumentáció Szabályozott rendszerben történő
Készítés Jóváhagyás Kibocsátás Megőrzés A dokumentum életciklusának meghatározása Dokumentum típusok Tervek, jelentések Kvalifikálási, validálási dokumentáció Műveleti eljárások egyedi szabvány műveleti eljárás és munkautasítás Vizsgálati dokumentáció Gyártási dokumentáció Szállítási dokumentáció

19

20 Minőségügyi rendszer Minőséget befolyásoló folyamatok
Minőségügyi rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése Kockázat elemzés és kockázat kezelés Javító és megelőző tevékenységek

21 Minőségügyi rendszer Erőforrások – Személyzet Elegendő számú
Kellően képzett Megfelelő gyakorlattal rendelkező Munkaköri leírásokHatáskörök és felelősségek meghatározása Feladatkörökben ne legyenek szükségtelen átfedések vagy hiányok OktatásSzinten tartó Új belépőknek Kulcsemberek (GMP területen)termelés vezetője minőség-ellenőrzés vezetője meghatalmazott személy (Qualified Person) Minőségügyi rendszer Erőforrások – Személyzet Elegendő számú Kellően képzett Megfelelő gyakorlattal rendelkező Munkaköri leírások Hatáskörök és felelősségek meghatározása Feladatkörökben ne legyenek szükségtelen átfedések vagy hiányok Oktatás Szinten tartó Új belépőknek Kulcsemberek (GMP területen) termelés vezetője minőség-ellenőrzés vezetője meghatalmazott személy (Qualified Person)

22 GMP: „soft” és „hard” law
„A gyártó rendelkezzen megfelelő… létszámú... képzettségű... alapterületű…” azért van a gyártásellenőr, hogy az adott helyszínre értelmezze a szabályt és döntsön!

23 KITENYÉSZTÉS EREDMÉNYE
HELYES BEÖLTÖZÉS ROSSZ ... KITENYÉSZTÉS EREDMÉNYE

24 Minőségügyi rendszer Minőségügyi célok Folyamatos fejlődés
Elegendő számú Kellően képzett Megfelelő gyakorlattal rendelkező Munkaköri leírásokHatáskörök és felelősségek meghatározása Feladatkörökben ne legyenek szükségtelen átfedések vagy hiányok OktatásSzinten tartó Új belépőknek Kulcsemberek (GMP területen)termelés vezetője minőség-ellenőrzés vezetője meghatalmazott személy (Qualified Person) Minőségügyi rendszer Minőségügyi célok Folyamatos fejlődés Minőségügyi rendszer periodikus felülvizsgálata Auditok, hatósági inspekciók eredményeinek elemzése Minőségügyi indikátorok elemzése pl. elutasított gyártási tételek Trendanalízis Minőségügy célok és program meghatározása

25 Minőségbiztosítási auditok
Az audit során az érvényben lévő hatósági irányelveknek való megfelelés vizsgálata történik Az audit során a helyi szabvány műveleti eljárásokban rögzített követelményeket az auditor összeveti az általa tapasztaltakkal, illetve felméri, hogy a vizsgált folyamatot / tevékenységet a szabvány műveleti eljárás vagy más írásos dokumentum megfelelően szabályozza-e Audit típusok Általános Dokumentációs Rendszer Vizsgálat Gyártási folyamat

26 A Gyógyszerkönyv 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet
a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII 11/2011. számú közleménye az Európai Gyógyszerkönyv 7.3 kötetének hatálybalépéséről

27 Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, 2003. április 12.
A GYÓGYSZERKÖNYV HELYE A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MEGFELELŐ MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN gyógyszerkönyvi galenikum „generikus” gyógyszer - gyógyszeranyagok cikkelyei - steril készítmények előáll. - sterilitásvizsgálat - bakteriális endotoxin vizsg. - gyógyszerforma vizsg. - csomagoló a. minősége „innovatív” gyógyszer FoNo készítmény egyedi magisztrális A gyógyszerkönyv akkor hatékony, ha az érvényességi területén használt gyógyszerkészítmények minőségét a lehető legnagyobb mértékben befolyásolni és egységesíteni tudja. Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, április 12.

28 Ph. Eur. 2000 monográfia, >1900 referencia standard Zsiradékok
Gyógyszerformák Növényi drogok Radiofarmakonok Humán vakcinák Állatgyógyászati vakcinák Műanyagok Vérkészítmények Antibiotikumok Gázok Homeopátiás készítmények Kémiai gyógyszeranyagok Biológiai gyógyszerek

29 Referenciaanyagok csoportosítása
Típus Kémiai referenciaanyagok (CRS) Biológiai referenciakészítmények (BRP) Nemzetközi standard vagy referenciakészítmény hiányában hatóértéküket Európai Gyógyszerkönyvi Egységben fejezik ki Célja Kvalitatív (azonosítás, rendszer alkalmasság) Kvantitatív (tartalmi meghatározás, külső standardok) Referenciaspektrumok Útmutatás – minta-előkészítés, spektrumfelvétel körülményei

30 Ph. Eur. referenciaanyagok
Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság állítja össze és a Szakmai Titkárságtól szerezhetők be Döntővizsgálatokhoz ezeket kell alkalmazni!

31 Fönikulin csúcsazonosítás- Anisi aetheroleum
monográfia fönikulin

32 A referenciaanyagokat, referenciakészítményeket a Gyógyszerkönyv vonatkozó cikkelyeiben előírt felhasználás figyelembevételével választották ki, és nem szükségképpen alkalmasak más vizsgálatok céljára

33 Gyógyszerformák csoportosítása beviteli kapuk alapján
Állatgyógyászati gyógypremixek Belégzésre szánt gyógyszerkészítmények Bendőben alkalmazott állatgyógyászati készítmények Bevételre szánt folyékony gyógyszerkészítmények vagy orális porok Bőrfelületre szánt folyékony, félszilárd gyógyszerkészítmények vagy dermális porok Bőrön keresztül ható tapaszok Fülészeti gyógyszerkészítmények Granulátumok Gyógyszeres habok Gyógyszeres pálcikák Gyógyszeres rágógumik Gyógyszeres tamponok Hüvelyben alkalmazott gyógyszerkészítmények Kapszulák Méhen belül alkalmazott gyógyszerkészítmények Orrüregben alkalmazott gyógyszerkészítmények Öblítésre szánt gyógyszerkészítmények Parenterális gyógyszerkészítmények Szájnyálkahártyán alkalmazott gyógyszerkészítmények Szemészeti gyógyszerkészítmények Tabletták Tőgy kezelésére szánt állatgyógyászati készítmények Túlnyomásos gyógyszerkészítmények Végbélben alkalmazott gyógyszerkészítmények

34 Gyógyszerformák csoportosítása a hatóanyag-leadás módja szerint
Hagyományos Módosított Nyújtott Késleltetett Szakaszos Dévay A.-Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai. Medicina Könyvkiadó Rt., 2009.

35 (Gyógyszerkönyvi rendelet 1)
A Gyógyszerkönyv • hivatalos kiadvány • a gyógyszerkészítés, -minőség, -ellenőrzés és –minősítés általános szabályait, valamint • egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazza

36 ALAPVETŐ SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK A Ph. Hg. VII. ÉS A Ph. Eur. KÖZÖTT
A Ph.Hg. VII. a magisztrális, kis- és középüzemi, valamint a nagyipari úton előállított gyógyszerek minőségét egyaránt szabályozza. A Ph.Eur. döntően a nagyipari törzskönyvezett készítmények minőségét szabályozza. A felhasználhatósági idő értelmezése A gyógyszeranyag felhasználhatósága és az egyedi cikkelynek való megfelelés közötti kapcsolat

37 Ph. Hg. VII. Ph. Eur. VAN NINCS HATÁSERŐSSÉG JELZÉS ADAGOLÁS
TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLAT

38 GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Megadja a gyógyszeranyagok és a gyk-i készítmények felhasználhatósági időtartamát A gyógyszeranyag addig használható, míg megfelel a cikkely követelményeinek. A készítmény felhasználhatósági idejét a hatóság állapítja meg.

39 ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELY KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS A GYÓGYSZER- ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ? Igen Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Nem „A vizsgált gyógyszeranyag azonban olyan idegen szennyezőt sem tartalmazhat, mely szakszerűtlen, gondatlan előállításra, továbbá nem szakszerű eltartásra, szállításra utal, még akkor sem, ha vizsgálatukra a vonatkozó cikkelyek előírásai külön nem utasítanak.” (Ph.Hg. VII. G/b.5, 350. o.)

40 Egyedi és általános cikkelyek
Általános cikkelyeket együtt kell olvasni az egyedi cikkellyel rekombináns fehérje vagy egyéb – genetikai módosításon alapuló eljárással –direkt géntermékként állították elő, egy adott anyagnak meg kell felelnie a Rekombináns DNS technológiával előállítottt termékek (0784) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fertőző spongiform encephalopathiára természetes körülmények között is fogékony állatfajokból származik, egy adott anyagnak meg kell felelnie Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (spongiform encephalopathia) átvivő ágenseivel veszélyeztetett termékek (1483) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fermentációs eljárásból származik – tekintet nélkül arra, hogy a felhasznált mikroorganizmusok módosítása hagyományos eljárással vagy rekombináns DNS (rDNS) technológiával történt – egy adott anyagnak meg kell felelnie a Fermentációs termékek (1468) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. Amennyiben az előállítás folyamán oldószereket alkalmaznak, azoknak megfelelő minőségűeknek kell lenniük. A felhasznált oldószerek toxicitására és az oldószermaradványok mennyiségére is figyelmet kell fordítani (5.4). Az előállítás során felhasznált víz minőségének megfelelőnek kell lennie.

41 Példák a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatokra
Cellulóz-származékok Tulajdonság FRC teszt Mikrokristályos cellulóz Kötőanyag Részecskeméret-eloszlás Töltőanyag Gördülékenység Szétesést elősegítő Cellulóz-acetát Filmképző Látszólagos viszkozitás Acetil-csoport Molekulatömeg-eloszlás Részecskeméret-eloszlás Gördülékenység Hipromellóz Kötőanyag Látszólagos viszkozitás Viszkozitás-növelő Szubsztitúciós-fok Filmképző Mátrixképző Látszólagos viszkozitás Szubsztitúciós-fok

42 (Gyógyszerkönyvi rendelet 2)
A Gyógyszerkönyvet • az OGYI szerkeszti • az egészségügyi miniszter által kinevezett szerkesztőbizottság közreműködésével

43 (Gyógyszerkönyvi rendelet 3)
Az OGYI • a Gyógyszerkönyv fejezeteit, cikkelyeit módosíthatja, törölheti, újakat vehet föl az Európai Gyógyszerkönyv változásaira figyelemmel. • Ezekről honlapján és az Eü.-i Közlönyben közleményt tesz közzé

44 (Gyógyszerkönyvi rendelet 4)
Nem ugyanaz a hatályos • Európai Gyógyszerkönyv és a VIII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv! Az utóbbi késve követi a Ph. Eur. változásait sajátos magyar cikkelyeket is tartalmaz

45 (Gyógyszerkönyvi rendelet 5)
Az Európai Gyógyszerkönyvet (idegen nyelven!) kell alkalmazni a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése során, ha az adott cikkely/fejezet a Ph. Hg. VIII.- ban még nincs benne • A Ph. Eur. változásairól az OGYI közleményt tesz közzé az Eü.-i Közlönyben

46 (Gyógyszerkönyvi rendelet 7)
(Átmeneti rendelkezések) • Ami szerepelt a Ph. Hg. VII.-ben, de nem szerepel a Ph. Hg. VIII.-ban, az OGYI ellenkező értelmű közleményéig hatályban marad • Ezeket az OGYI a saját lapjában (GYÓGYSZEREINK – OGYI KÖZLEMÉNYEK) tételesen fölsorolta

47 Pharmeuropa Negyedévente megjelenik Új monográfiák véleményezésre
Általános információk Olvasói fórum

48 Pharmeuropa Bio & Scientific Notes
Tudományos publikációk Tudományos keresőprogramokban szerepel (PubMed) Biológiai referenciatermékek meghatározásához szükséges vizsgálatok eredményei Állatkísérletek alkalmazásának csökkentése Évente legalább egyszer megjelenik

49 Standard Terms Online http://www.edqm.eu/StandardTerms/
Ingyenesen hozzáférhető a nyomtatott változattal rendelkezők számára 31 nyelven : gyógyszerformák alkalmazási módok tartályok

50

51 Technical guides Szerkezet / Nómenklatúra Monográfia kidolgozás
Technical Guide for the Elaboration of Monographs Technical Guide for the Elaboration of Monographs on Synthetic Peptides and Recombinant DNA Proteins European Pharmacopoeia Style Guide (European Pharmacopoeia Stiláris Útmutató) Ingyenesen letölthető: download

52 Combistats™ Statisztikai software speciálisan az
5.3 Statistical analysis of results című fejezettel történő alkalmazáshoz Computer Software for the Statistical Analysis of Biological Dilution Assay Results Közvetlenül az EDQM jelenteti meg

53 GMP Célja minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni megfelelőség-vizsgálatból derüljön ki Kiterjed előállítás minőségellenőrzés

54 GMP Biztosítja, hogy a terméket
azonos minőségben ellenőrzötten állítják elő Csökkenti a termék ellenőrzésével nem szabályozható kockázatot keresztszennyeződés keveredés

55 A GMP hatálya kiterjed valamennyi gyógyszerhatóanyag és gyógyszerforma gyártására orvosi gázok gyártására emberi vér, illetve vérkészítmények gyűjtésére, kivizsgálására, feldolgozására, tárolására és felszabadítására

56

57 A GMP fő fejezetei Melléklet - Vizsgálati készítmények gyártása
Személyzet Helyiségek és berendezések Dokumentáció Gyártás Minőségellenőrzés Szerződésen alapuló gyártás és analízis (bérmunka) Panaszok és forgalomból való kivonás, visszahívás Önellenőrzés Melléklet - Vizsgálati készítmények gyártása

58 Minőség-ellenőrző (Quality Control) Osztály
Gyártási engedély tulajdonosának működtetnie kell Megfelelőség-megállapítási Osztály = a termék laboratóriumi vizsgálata A gyártó és más egységektől független működés alapkövetelmény Megfelelő képzettségű és gyakorlott szakember felügyelete egy vagy több minőségellenőrző laboratórium felett

59 Gyártási tételek minőségellenőrzése, felszabadítás
EU – QP (qualified person) meghatalmazott személy végzi a késztermék minden egyes gyártási tételének felszabadítását 39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről A felszabadítás okmánya: Minőségi bizonylat Az adott gyógyszer minőségellenőrzésének lépései pontosan leírtak a törzskönyvi dokumentációban, irányadó: Európai Gyógyszerkönyvi vizsgálatok Végigkíséri a gyógyszer adott gyártási tételét a nagykereskedőig

60 Meghatalmazott személy
Igazolni kell, hogy a gyártási tételt a forgalomba hozatali engedélyben foglaltak szerint, az EU GMP előírásai szerint, egy harmadik ország kölcsönös elismerési egyezmény által egyenértékűnek elismert helyes gyártási gyakorlata szerint (Mutual Recognition Agreement -MRA - Svájc, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada) más törvényes követelményrendszer alapján gyártották

61 A készítmény felszabadítása
Megelőző értékelés Gyártási lapok (vizsgálati jelentések, gyártásközi ellenőrzések) Gyártási körülmények Kvalifikálás, módszerek validáltsága Stabilitásvizsgálati eredmények Tárolási és szállítási körülmények igazolását alátámasztó adatok A gyártó minőségügyi rendszerére vonatkozó audit jelentések Olyan dokumentumok, amelyekben az exportáló-ország illetékes hatóságai tanúsítják, hogy a gyártó jogosult vizsgálati vagy összehasonlító készítményt exportra gyártani. Ha szükséges, a forgalomba hozatali engedélyre vonatkozó hatósági követelmények, a GMP megfelelés hivatalos igazolása

62 Magyarországi szabályozás
A nagykereskedők is kötelesek QP-t alkalmazni Felelős, hogy a magyar előírásoknak megfelelően kerüljön az adott gyógyszer forgalomba

63

64 Good Distribution Practice
Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat A gyógyszereket a forgalmazásra való gyártói felszabadítást követően, a kereskedelmi forgalomban részletesen dokumentált módon kezelik Cél: eredeti minőségüket a lejárati idejük végéig megőrizhessék, alkalmasak legyenek a felhasználás céljára Vonatkozik: ellenőrzés, szállítás, raktározás

65 Good Distribution Practice
Figyelembe kell venni: Forgalmi engedélyben meghatározott tárolási előírásokat (hőmérséklet, páratartalom) Szállításra vonatkozó utasítások betartása (megfelelő anyagmozgatás, szállítási hőmérséklet, páratartalom) Raktár GMP előírásoknak megfelelő működése

66 Minőségbiztosítás a gyógyszer-nagykereskedelemben
Áruátvétel – Árufelszabadítás Árutovábbítás Minőségi panasz bejelentés Áruvisszahívás Hamisított gyógyszerek Parallel kereskedelem

67 Áruátvétel – Árufelszabadítás
Minőségbiztosító ellenőrzi: Áruval érkező műbizonylatokat egyezteti a szállítmánnyal Szállítási hőmérséklet ellenőrző monitor Amennyiben a nagykereskedelmi raktárba érkezett gyógyszer megfelel a magyarországi forgalomba-hozatali követelményeknek, megadja az engedélyt →hazai forgalomba kerül

68 Alaki hibás engedélyek
Nem felel meg a hatályos forgalomba hozatali engedélynek az adott gyártási számú készítmény Pl.: Betegtájékoztatóban elírás Idegen nyelvű csomagolásban érkezik az áru: magyar címkét kell ráragasztani, betegtájékoztatót cserélni kell

69 Árutovábbítás A termékek beérkezéskor gyártási tételenként minőségbiztosítási számot kapnak Megjelenik a minőségi bizonylatokon, és kíséri a terméket a megrendelőig

70 Minőségi panasz bejelentés
A forg. engedély tulajdonosa köteles értesíteni az OGYI-t feltételezett gyártási hiba, termékminőségi romlás, feltárt gyógyszerhamisítás, vagy bármely más, a termék minőségét súlyosan érintő hiba esetén.

71 Az áru visszahívása A gyógyszercég, ill. a forg. engedély tulajdonosának felelőssége a visszahívás lebonyolítása

72

73 Rapid Alert - Figyelmeztetések
A nemzeti hatóság (Magyarországon az OGYI) felelőssége gondoskodni arról, hogy az EU állampolgárok biztonságának érdekében a tagállamok hatóságai minél hamarabb értesüljenek egy hibás termékről, vagy a gyógyszerpiacról való termék visszahívásáról. fontos cél, hogy csak azok a figyelmeztetések kerülhessenek továbbításra, melyek esetén ez halaszthatatlan minden esetben része egy szakmai elbírálás, mely a „figyelmeztetés” kiküldése előtt megállapítja: a termékhiba komolyságát, milyen súlyos következmények lehetnek a betegekre nézve, az érintett termékeket, gyártási tételeket, a hibás termék által érintett országok lehetséges körét Pl: szibutramin hatóanyagú készítmények (EMA sajtóközlemény)


Letölteni ppt "Gyógyszerminőség és gyógyszerbiztonság aktuális kérdései Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések