Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyv a képzőművészetben. Vincent van Gogh Still Life with Open Bible April 1885. Oil on canvas.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyv a képzőművészetben. Vincent van Gogh Still Life with Open Bible April 1885. Oil on canvas."— Előadás másolata:

1 Könyv a képzőművészetben

2 Vincent van Gogh Still Life with Open Bible April 1885. Oil on canvas

3 Vincent van Gogh Still Life with a Statuette Autumn 1887. Oil on canvas

4 BÁBELI KÖNYVTÁR "By this art you may contemplate the variation of the 23 letters..." THE ANATOMY OF MELANCHOLY PART 2. SECT II. MEM. IV. Az univerzumot (amelyet mások Könyvtárnak neveznek) meghatározatlan és talán végtelen számú, hatszög alakú galéria alkotja, melyeknek közepén alacsony korláttal körülvett nagy szellőzőaknák vannak. Minden hatszögből láthatók lefelé és felfelé az emeletek - sehol sincs végük. A galériák beosztása egyforma. Kettőt kivéve minden oldalon öt - összesen húsz - hosszú polc takarja a falakat a földtől a mennyezetig; magasságuk alig haladja meg egy átlagos könyvtáros magasságát. Az egyik szabad falrész keskeny előtérbe nyílik, az előtér pedig egy másik, az előzőhöz és a többihez hasonló galériába. Az előtértől jobbra és balra egy-egy parányi helyiség van. Egyikben állva lehet aludni, a másikban szükségét végezheti az ember. Itt kanyarog a csigalépcső a távoli mélység és távoli magasság felé. Az előtérben tükör áll, amely híven kettőzi mindazt, ami előtte van. A tükör létéből az emberek arra következtetnek, hogy a Könyvtár nem végtelen - ha valóban az volna, minek e csalóka kettőzés? -, magam azonban inkább arról álmodozom, hogy a finoman csiszolt felületek a végtelent sejtetik- ígérik... A fény gömb alakú gyümölcsökből árad, melyeket lámpának neveznek. Minden hatszögben kettő függ, átellenesen. Fényük állandó és elégtelen. […]

5 Anselm Kiefer Zweistromland 1986-89

6 Anselm Kiefer, Volkszählung, 1991. Image: ncf.ca

7

8 Mint bármelyik ember a Könyvtárban, ifjúkoromban sokat utaztam; zarándokoltam, hogy felleljek egy könyvet, talán a katalógusok katalógusát, de most, amikor szemem már alig tudja kibetűzni írásomat, a halálomra készülök, alig néhány mérföldre a hatszögtől, amelyben születtem. Halálom után lesznek majd könyörületes kezek, melyek áthajítanak a korláton; a levegő feneketlen mélysége lesz a sírom; testem hosszan merül alá, hogy végül elrohadjon és szétoszoljék a végtelen zuhanás örvénylő szelében. Én azt állítom, hogy a Könyvtár végtelen. Az idealisták azzal érvelnek, hogy a hatszögletes termek az abszolút tér szükségszerű formái, vagy legalábbis a mi térszemléletünké. Úgy vélik, hogy háromszög vagy ötszög alakú terem elképzelhetetlen. (A misztikusok azt állítják, hogy az eksztázisban egy kerek szobát látnak, egyetlen hatalmas, kerek könyvvel, amelynek egybefüggő gerince körben borítja a falat, ám vallomásuk gyanús, szavaik homályosak. Ez a kör alakú könyv: Isten.) Elég, ha itt felidézem a klasszikus mondást: A Könyvtár olyan gömb, amelynek középpontja bármelyik hatszög, és kerülete felfoghatatlan. […]

9 Greco, El Title: Apostle St James the Less Date: 1610-14 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Saints Technique: Oil on canvas

10 Greco, El Title: Apostle St Matthew Date: 1610-14 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Saints Technique: Oil on canvas

11 Greco, El Title: Apostle St Simon Date: 1610-14 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Saints Technique: Oil on canvas

12 Greco, El Title: Giulio Clovio Date: 1571-72 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Portrait Technique: Oil on canvas

13 Greco, El Title: Giacomo Bosio Date: 1610-1614 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Portrait Technique: Oil on canvas

14 Greco, El Title: St Luke Date: 1605-10 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Saints Technique: Oil on canvas

15 Minden hatszög minden falának öt polc felel meg; minden polcon harminckét azonos nagyságú könyv, minden könyv négyszáztíz oldalas, minden oldalon negyven sor, minden sorban mintegy nyolcvan fekete betű. A könyvek hátán is vannak betűk, ezek azonban nem azt jelzik vagy mutatják, amit a lapok tartalmaznak. Tudom, hogy ez az összefüggéstelenség egykor titokzatosnak látszott. Mielőtt a megoldást összefoglalnám (amelynek felfedezése, tragikus kihatásai ellenére is, talán a történelem legjelentősebb eseménye), néhány axiómát szeretnék felidézni. Az első: a Könyvtár ab aeterno létezik. Ebben az igazságban, amelyből a világ jövőbeni örökkévalósága is egyenesen következik, egyetlen értelmes elme sem kételkedhet. Az ember, ez a tökéletlen könyvtáros vagy a véletlen, vagy rosszakaratú demiurgoszok műve; az univerzum pedig, elegáns állványával, rejtélyes köteteivel, fáradhatatlan lépcsőivel - hogy felmenjen rajtuk az utazó -, és latrináival - hogy ráüljön a könyvtáros - kizárólag valamely istenség műve lehet. Isten és ember közti távolság azonnal felmérhető, ha csak összehasonlítjuk ezeket a durva és reszkető jeleket, melyeket téveteg kezem egy könyv fedelére ró, a könyv belsejében látható organikus betűkkel: ezek pontosak, finomak, koromfeketék, utánozhatatlanul szimmetrikusak. […]

16 Edouard Manet Portrait of Emile Zola 1867-1868. Oil on canvas. Musée d'Orsay, Paris, France

17 Rembrandt Harmenszoon van Rijn A Scholar 1631. Oil on canvas. The Hermitage, St. Petersburg, Russia.

18 Rembrandt Harmenszoon van Rijn An Old Lady with a Book. 1647. Oil on canvas. The National Gallery of Art, Washington, DC, USA.

19 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Philosopher Reading 1631. Oil on canvas. Nationalmuseum, Stockholm, Sweden.

20 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt's Mother as Biblical Prophetess Hannah 1631. Oil on canvas. Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands

21 Rembrandt Harmenszoon van Rijn Self-Portrait as St. Paul 1661. Oil on canvas. Private collection.

22 A második axióma: az ortográfiai jelek száma huszonöt. [1] E megállapítás lehetővé tette, hogy háromszáz évvel ezelőtt megalkossák a Könyvtár általános elméletét, és megnyugtató módon megoldják az addig megfejthetetlennek látszó problémát, azt, hogy szinte valamennyi könyv kaotikus zagyvaság. Az egyik, amelyet apám a tizenöt-per-kilencvennégyes részleg valamely hatszögében látott, az M C V betűket foglalta magába, perverz módon ismételve őket az elsőtől az utolsó sorig. Egy másik könyv (ebben a részlegben sokat forgatták) a betűk puszta labirintusa, de az utolsó előtti lapon ez van: Ó, idő, a te piramisaid! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú esztelen kakofónia, verbális limlom és összefüggéstelenség található. (Hallottam egy elmaradott vidékről, ahol a könyvtárosok szakítanak azzal a dőre babonával, hogy a könyvekben értelmet keressenek, mint ahogy nem keresnek értelmet az álmokban vagy a tenyér kusza vonalaiban sem... Felteszik, hogy az írás feltalálói a huszonöt természetes jelet utánozták, de azt állítják, hogy ezek alkalmazása esetleges, és a könyvek önmagukban semmit sem jelentenek. Ez a vélemény, mint látni fogjuk, nem egészen alaptalan.) [1] […]

23 Hans Holbein the Younger Portrait of Bonifacius Amerbach 1519. Oil on wood. Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland.

24 Albrecht Dürer St. Jerome 1521. Oil on panel. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbon, Portugal

25 Albrecht Durer The Four Holy Men 1526. Oil on panel. Alte Pinakothek, Munich, Germany.

26 Giuseppe Arcimboldo The Librarian c.1566. Oil on canvas. Skoklosters Slott, Balsta, Sweden.

27 Bol Ferdinand Portrait of an Old Woman with a Book Date: 1651 Movement: Baroque Theme: Portrait Technique: Oil on canvas

28 Nagyon sokáig azt hitték, hogy ezek a megfejthetetlen könyvek régi vagy távoli nyelveken íródtak. Bizonyos, hogy a legrégebbi emberek, az első könyvtárosok a mi mai nyelvünktől erősen eltérő nyelvet beszéltek; bizonyos, hogy néhány mérfölddel jobbra más nyelvjárást beszélnek, kilencven emelettel feljebb pedig egészen érthetetlen nyelvet. Mindez, ismétlem, bizonyos, de négyszáztíz oldalnyi változatlan M C V nem jelenthet semmit egyetlen nyelven sem, bármennyire kezdetleges vagy dialektális nyelv is az. Egyesek azt fejtegették, hogy minden betű befolyásolhatta a következőt, és így az M C V értéke a 71. oldal harmadik sorában nem azonos azzal, amit egy másik oldal másik sorában kifejez, de ez a ködös tétel nem sokáig tartotta magát. Mások titkosírásra gondoltak; e feltevést általában elfogadták, ámbár nem abban az értelemben, ahogy az elgondolói megfogalmazták. […]

29 Bortnyik Sándor Composition with Paraffine Lamp, Vase and Book Date: Movement: Cubism Theme: Still Life Technique: Oil on cardboard

30 Bronzino, Agnolo di Cosimo Portrait of Lucrezia Panciatichi Date: ca. 1540 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Portrait Technique: Oil on wood

31 Dali, Salvador Book Transforming Itself into a Nude Woman Date: 1940 Movement: Surrealism Theme: Abstract Technique: Oil on canvas

32 Gergely Árpád Title: Old book Date: 1992 Movement: Art Now / Recent Theme: Still Life Technique: Oil on fiberboard

33 Ötszáz évvel ezelőtt az egyik felső hatszög főkönyvtárosa[2] talált egy könyvet, amely ugyanolyan zavaros volt, mint a többi, de majdnem két oldalon keresztül összefüggő sorok voltak benne. Leletét megmutatta egy vándormegfejtőnek, aki azt állította, hogy portugálul van írva, mások viszont azt, hogy jiddisül. Majd' egy évszázadba telt, mire azonosították a nyelvet: a gauraninak egy szamojéd-litván ága, a klasszikus arab ragjaival. Tartalmát is megfejtették: a kombinatorikus analízis alapismeretei, végtelen számú variációk példáival illusztrálva. Ezek a példák tették lehetővé, hogy az egyik zseniális könyvtáros felfedezze a Könyvtár alaptörvényét. Ez a gondolkodó rájött, hogy minden könyv, bármennyire különbözzék is, hasonló elemekből áll; ezek: a szóköz, a pont, a vessző és az ábécé huszonkét betűje. Azt is állította - és ezt valamennyi utazó megerősítette -, hogy: A hatalmas Könyvtárban nincs két azonos könyv. E cáfolhatatlan premisszákból arra következtetett, hogy a Könyvtár teljes, és polcain a húsz-egynéhány ortográfiai jel valamennyi - bár nagyszámú, de mégsem végtelen - lehetséges kombinációja előfordul, vagyis mindaz, ami kifejezhető (és valamennyi nyelven megvan). Minden: a jövő minuciózusan leírt története, az arkangyalok önéletrajza, a Könyvtár pontos katalógusa, ezer és ezer hamis katalógus, e katalógusok hamisságának kimutatása, az igazi katalógus hamisságának kimutatása, Baszileidész gnosztikus evangéliuma, az evangélium kommentárja, az evangélium kommentárjának kommentárja, igaz beszámoló a halálodról, valamennyi könyv fordítása minden nyelven, minden könyv betoldott részletei minden könyvben, az az értekezés, amit Beda írhatott volna (de nem írt meg) a szászok mitológiájáról, Tacitus elveszett könyvei.[2] […]

34 Gris, Juan Title: The Book I. Date: 1913 Movement: Cubism Theme: Abstract Technique: Mixed technique

35 Gris, Juan Title: The Book II. Date: 1911 Movement: Cubism Theme: Still Life Technique: Oil on canvas

36 Gris, Juan Title: The Book and the Pipe Date: 1925 Movement: Cubism Theme: Still Life Technique: Oil on canvas

37 Gris, Juan Title: The Open Book Date: 1925 Movement: Cubism Theme: Abstract Technique: Oil on canvas

38 Amikor kihirdették, hogy a Könyvtár minden könyvet magában foglal, különös boldogság volt az első érzés. Minden ember az érintetlen és titkos kincs urának érezte magát. Nem volt probléma, sem egyéni, sem a világot érintő, amelyre ne lett volna ékesszóló megoldás valamelyik hatszögben. Az univerzum bizonyságot kapott, az univerzum hirtelen megnyitotta a remény határtalan dimenzióit. Az idő tájt sokat beszéltek az Igazolásokról: védőbeszédek és jövendölések könyvei ezek, amelyek a világ minden emberének minden cselekedetét mindörökre igazolták, és jövőjük csodálatos titkait is tartalmazták. Ezernyi kapzsi ember hagyta ott születésének édes hatszögét, nekiiramodott a lépcsőknek, a hiú szándéktól hajtva, hogy megtalálja saját Igazolását. Zarándokok vitatkoztak a szűk folyosókon, sötét átkokkal átkozódtak, fojtogatták egymást az isteni lépcsőkön, hamis könyveket hajigáltak az alagutak mélyébe, míg őket távoli vidékek emberei taszították a halálba. Mások megőrültek... Az Igazolások léteznek (magam is láttam kettőt, eljövendő személyekre vonatkoztak, talán nem is képzelt személyekre), de akik keresték őket, elfeledkeztek valamiről: a nullával egyenlő a valószínűsége annak, hogy egy ember megtalálja saját Igazolását vagy akár az Igazolás valamely csalóka változatát. […]

39 Jamshidi, Mehrdad Title: Mother and daughter and a book Date: 1998 Movement: New-Figuration / New-Academism Theme: Genre Technique: Oil on canvas

40 Kabakov, Ilya Title: The Interesting Book Date: 2002 Movement: Neo-Conceptualism Theme: Genre Technique: Mixed technique

41 Kupka, Frank Title: The Book Lover Date: 1897 Movement: Cubism Theme: Genre Technique: Oil on canvas

42 Lengyel, András Title: Book Date: 1984-1986 Movement: Art Now / Recent Theme: Allegory Technique: Oil on canvas

43 Azt is beszélték akkoriban, hogy megvilágosodnak az emberiség alapvető misztériumai: a Könyvtár és az idő eredete. Valószínű, hogy vannak szavak, melyekkel e súlyos titkok megmagyarázhatók; ha a filozófusok szótára nem volna elegendő, a sokarcú Könyvtár bizonyosan megalkotta a sose hallott nyelvet, ami kell hozzá, s e nyelv szótárát és nyelvtanát. Az emberek immár negyedik százada nyűvik a hatszögeket... Vannak hivatalos keresők, inkvizítorok. Láttam őket hivatásuk gyakorlása közben: mindig kimerülten érkeznek, valami lépcsőről beszélnek, amin nincsenek lépcsőfokok, és ami majdnem halálukat okozta; galériákról és lépcsőkről beszélnek a könyvtárosokkal; néha kézbe veszik a legközelebbi könyvet, belelapoznak, gyalázatos szavakat keresnek. Láthatóan egyik sem reméli, hogy talál valamit. Az óriási reménységet természetesen túlzott csüggedtség követte. A bizonyosság, hogy valamelyik hatszög valamelyik polcán értékes könyvek vannak, és hogy ezek az értékes könyvek hozzáférhetetlenek, szinte elviselhetetlennek tűnt. Egy istenkáromló szekta azt javasolta, hogy szüntessék be a keresésüket, és az emberek addig keverjék a betűket és a jeleket, amíg a véletlen valószínűtlen adományaként megalkothatják a kánoni könyveket. A hatóságok szigorú rendszabályok bevezetésére kényszerültek. A szekta eltűnt, de gyerekkoromból emlékszem öregekre, akik naphosszat a latrinákban rejtőzködtek, kezükben a tiltott kockavető pohár, fenekén fémkorongokkal, és erőtlenül majmolták az isteni rendetlenséget. […]

44 Lotto, Lorenzo Title: Young Man with Book Date: 1525-1526 Movement: Renaissance (High Italian, "Cinquecento") Theme: Portrait Technique: Oil on wood

45 Maes, Nicolaes Title: An Old Woman Dozing over a Book Date: c. 1655 Movement: Baroque Theme: Genre Technique: Oil on canvas

46 Márffy, Ödön Title: Man Smoking a Pipe and with a Book Date: 1920s Movement: Fauvism Theme: Portrait Technique: Oil on canvas

47 Mások ezzel szemben úgy vélték, hogy a haszontalan művek megsemmisítése a legfontosabb. Elriasztották a hatszögeket, megbízóleveleket mutogatva, amelyek nem mindig voltak hamisak; utálkozva belelapoztak valamelyik kötetbe, és egész polcokat ítéltek pusztulásra. Higiénikus, aszketikus dühüknek több millió könyv esztelen megsemmisítése köszönhető. Nevük átkozott, de azok, akik az őrjöngésben elpusztított "kincseket" sajnálják, megfeledkeznek két közismert tényről. Az egyik: a Könyvtár oly hatalmas, hogy az emberi eredetű csökkentés alig-alig észrevehető. A másik: minden példány egyedi, pótolhatatlan, de - mivel a Könyvtár totális - sok százezer tökéletlen fakszimile is van; ezek olyan művek, amelyek csak egy betűben vagy egy vesszőben különböznek egymástól. A közvéleménnyel szemben bátorkodom feltételezni, hogy a Tisztogatók fosztogatásainak következményeit eltúlozta az a rémület, amelyet e fanatikusok kiváltottak. Az az őrült vágy hajtotta őket, hogy kezükbe kaparintsák a Karmazsinvörös Hatszög könyveit: e könyvek a szokottnál kisebb formátumúak; mindenhatók, illusztráltak és mágikusak. […]

48 Parmigianino Title: Portrait of a Man Holding a Book Date: 1526 Movement: Renaissance (Late, Mannerism) Theme: Portrait Technique: Oil on canvas

49 Picasso, Pablo Title: Pot, Wine-glass and Book Date: 1908 Movement: Cubism Theme: Still Life Technique: Oil on canvas

50 Picasso, Pablo Title: Young Girl Reading a Book on the Beach Date: 1937 Movement: Cubism Theme: Body Technique: Mixed technique

51 Tudunk a kor egy másik babonájáról is: a Könyv Emberéről. Valamely hatszög valamely polcán - így vélték az emberek - kell hogy legyen egy könyv, amely az összes többinek kulcsa és tökéletes összefoglalása; egy könyvtáros egyszer átlapozta, és olyan lett, mint egy isten. E részleg nyelvében ma is megtalálhatók az egykori tisztségviselő kultuszának nyomai. Sokan indultak zarándokútra, hogy megkeressék Őt. Egy évszázadon át kutatták hasztalanul minden irányban. Hogyan találhatnák meg a titkos és szent hatszöget, amely befogadta? Valaki a regresszív módszert ajánlotta: az A könyv lokalizálásához szükséges a B könyv, amely megmutatja A helyét; a B könyv lokalizálásához előbb meg kell nézni C könyvet; és így tovább a végtelenségig... Efféle kalandokra pazaroltam én is sorvadó éveimet. Nem tartom valószínűtlennek, hogy az univerzum valamelyik polcán megvan a totális könyv;[3] esedezem az ismeretlen istenekhez, bár lett volna ember - csak egy, még ha évezredekkel ezelőtt élt is! -, aki átnézte és elolvasta azt a könyvet. Ha becsület, tudás és boldogság nem lehet enyém, hát legyen másoké. Csak létezzen az ég, még akkor is, ha az én helyem a pokol. Sértsenek meg, semmisítsenek meg, de egy pillanatra, egyetlen lényben kapjon értelmet a Te hatalmas Könyvtárad. […]

52 Raphael, (aka Raffaello Sanzio) Title: Madonna with the Book (Connestabile Madonna) Date: 1504 Movement: Renaissance (High Italian, "Cinquecento") Theme: Saints Technique: Tempera

53 NEMES LAMPÉRTH József Virágcsendélet könyvekkel 1916 Olaj, vászon, 65,5 x 46,5 cm Kiscelli Muzeum, Budapest

54 Robertson, Christina Title: Woman Reading a Book Date: Not dated Movement: Neoclassicism Theme: Portrait Technique: Watercolour

55 Az istentelenek azt állítják, hogy a Könyvtárban az esztelenség a törvényszerű, és hogy az ésszerűség (még a legegyszerűbb és legtisztább összefüggés is) szinte csodálatos kivétel. Mondják - jól tudom -, hogy "a lázas Könyvtár hazárd, szeszélyes köteteit szüntelenül az a veszély fenyegeti, hogy átváltoznak egy másik kötetté, és mindent állítanak, tagadnak vagy összekevernek, mint egy önkívületben levő istenség". E szavak, melyek nemcsak a zűrzavarról vádaskodnak, hanem annak példáját is adják, világosan bizonyítják ferde ízlésüket és reménytelen tudatlanságukat. A Könyvtár valójában az összes verbális struktúrát, a huszonöt írásjel minden lehetséges változatát magában foglalja, de nem tartalmaz egyetlen abszolút ostobaságot sem. Szükségtelen megjegyezni, hogy az általam irányított számos hatszög legjobb kötetének címe: Jól fésült mennydörgés, egy másiké A gipszgörcs, egy harmadiké Axaxaxasz mlö. E szavak első látásra talán összefüggéstelenek, de allegorikus vagy titkosírásos jellegük bizonyítható. A bizonyítás verbális és ex hypothesi, a Könyvtárban fellelhető. Nincs olyan betűkombináció, akár például a dhcmrlchtdj, […]

56 Hamilton, Richard Title: Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? Date: 1956 Movement: Pop art Theme: Other/Unknown Technique: Collage

57 Rosenquist, James Title: The Book Disappears for the Fast Student Date: 1977 Movement: Pop art Theme: Abstract Technique: Etching

58 amely az isteni Könyvtárban ne volna meg eleve, s a Könyvtár valamelyik titkos nyelvében ne rejtene magában valami szörnyűséges értelmet. Senki sem mondhat ki akár egyetlen szótagot, amely ne lenne tele gyöngédséggel vagy félelemmel, valamely nyelven ne lenne egy isten hatalmas neve. A beszéd tulajdonképpen tautológia. Ez a haszontalan és bőbeszédű levél is megvan már a megszámlálhatatlan hatszög valamelyikében, az öt polc harminc kötetének egyikében; de ott van a cáfolata is. (N számú lehetséges nyelv használja ugyanazt a szókészletet; némelyikben a Könyvtár fogalmának ez a pontos meghatározás a megfelelője: hatszögű galériák mindenütt jelenlevő és örökös rendszere, de a könyvtár kenyér is, vagy piramis, vagy valami más dolog, és a definíció hét szava más értékű. Hát te, nyájas olvasó, biztos vagy-e benne, hogy megérted a nyelvet, amin írok?) A rendszeres írás eltereli figyelmemet az emberek mai helyzetéről. A bizonyosságtól, hogy minden meg van írva, megsemmisülünk, vagy elbizakodottá válunk. Ismerek olyan helyeket, ahol az ifjak leborulnak a könyvek elé, és barbárul csókolgatják a lapokat, közben pedig egyetlen betűt sem képesek megfejteni. A járványok, eretnek viszálykodások, az óhatatlanul banditizmussá fajuló zarándoklatok jócskán megtizedelték a lakosságot. Azt hiszem, már említettem az öngyilkosságokat, melyeknek száma évről évre több. Talán az öregség és a félelem vezet félre, de azt gyanítom, hogy az emberi faj - az egyetlen - kihalóban van, és a Könyvtár fennmarad: kivilágítva, magányosan, végtelenül, tökéletes mozdulatlanságban, értékes köteteivel, haszontalanul, ronthatatlanul, titkosan. […]

59 Signac, Paul Title: Still Life with a Book Date: 1883 Movement: Pointilism Theme: Still Life Technique: Oil on canvas

60 FÉNYES Adolf Könyvek 1911 Olaj, papír, 71,5 x 96,4 cm Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

61 Leírtam imént a szót: végtelenül. Nem csupán retorikai megszokásból iktattam ide; állítom, hogy nem illogikus végtelennek gondolni a világot. Akik végesnek hiszik, azt tételezik fel, hogy a folyosók, lépcsők és hatszögek valahol a messzeségben felfoghatatlan módon megszűnnek, ami abszurdum. Akik pedig határtalannak képzelik, elfelejtik, hogy a könyvek lehetséges száma nem végtelen. E régi problémára én azt a megoldást bátorkodom sugallni: a Könyvtár határtalan és periodikus. Ha egy örökké élő utazó bármely irányban átutazna rajta, évszázadok múltán meggyőződhetne róla, hogy egyazon kötetek ismétlődnek egyazon rendetlenségben (amely, így ismétlődve, renddé, a Renddé válik). Ez a nemes remény édesíti meg magányom. Mar del Plata, 1941 Boglár Lajos fordítása

62 Holbein the Younger, Hans Title: Jean de Dinteville and Georges de Selve (The Ambassadors) Date: 1533 Movement: Renaissance (Northern) Theme: Portrait Technique: Oil on wood

63 VÉGE


Letölteni ppt "Könyv a képzőművészetben. Vincent van Gogh Still Life with Open Bible April 1885. Oil on canvas."

Hasonló előadás


Google Hirdetések