Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rogier van der Weyden (1399/1400–1464)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rogier van der Weyden (1399/1400–1464)"— Előadás másolata:

1 Rogier van der Weyden (1399/1400–1464)
(Levétel a keresztről) (Hét szentség oltára)

2 Rogier van der Weyden (eredetileg: Rogier de la Pasture, 1399/1400–1464) németalföldi festő, Jan van Eyck mellett a késő gótika és a kora reneszánsz átmenetének jelentős mestere. Műveinek témájában, komponálásában erősen érződik a középkori jelleg, a legkisebb részletek reális megjelenítése, határozott karakterábrázolása, képeinek mozgalmassága azonban már túlmutat ezen. Jelentősek szárnyas oltárai (pl. Levétel a keresztről), valamint portréi. Élete A belgiumi Tournaiban született, mint Rogier de la Pasture. Apja Henri de la Pasture, aki késgyárosként dolgozott Turnaiban, anyja Agnes de Watrélos. Rogier Robert Campin festőműhelyében volt tanonc hat évig ban feleségül vette Elisabethet, egy Jan Goffaert nevű brüsszeli cipőkészítő lányát. Négy gyerekük született ben Romában járt, mint zarándok június 18-án halt meg Brüsszelben.

3 Vallási képeket festett, híresek oltárképei és szárnyas
oltárai. Ábrázolási eszközeiben nem haladta meg a Van Eyck-testvérek művészetét, de mégis nagyon jelentős, amiben eltér, ez pedig a lélekábrázolás, az érzelmek kifejezése, s ezzel nagy hatást gyakorolt az őt követő németalföldi festészetre, sőt a ferrarai festők is követték, ilyen módon exportálta a lelki kifejezés eszközeit Itália földjére is. Őt magát az olasz festészet nem érintette meg. Rogier van der Weyden a kései gótika mozgalmasabb stílusát képviseli. Kevésbé nagyvonalú, térszemlélete nem annyira szemléletes, mint a Van Eyck-testvéreké, de mozgalmasabb, dekoratívabb, szenvedélyesebb. Realizmusa, a formák éles, gótikus törése, a szenvedé- lyek kifejező ereje leginkább Krisztus levétele a keresztről /közismertebb címén Keresztlevétel c. alkotásán figyelhető meg.

4 Ne örülj oly nagyon, Rogier, a dicsőségnek, Hogy amit festettél, ellenáll az időnek; Van sok szép látomány, méltán érdemli mind, Ész-korszakunkban is, hogy üljön a festőnek, s ki valóban eszes, mindent értőn tekint Ily nagy a festészet: a veszélyre legyint, Nem fél a brüsszeli törvényszéktől, ítélhet, Jóra törekedőt sohase félemít Mért bolygatott ilyen emberi eszme téged, Hogy nyomorultakra testáld a keresményed, Nagy gazdagságodat, mit hozott ecseted, Megosszák éhezők, vigasztalan szegények? A földön itt hagyád dús örökségüket, Amelynek végzete múlás, más nem lehet; Ám szép festményeid, rád emlékeztetően, Ön-fényükben lakók, ragyognak az időben. Karel van Mander idézi -Dominicus Lampsonius versét, melyet Weöres Sándor fordított magyarra. Önarckép / Rogier van der Weyden/

5 Madonna a gyermekkel Mária Magdolna

6 (Museo del Prado, Madrid, Spain)
Madonna vörösben (Museo del Prado, Madrid, Spain)

7 A szűz és a gyermek /1470-75, St. Luis Art Muzeum ,USA/
Madonna és a gyermek/1460/

8 Olvasó férfi /St. Ivo 1437/ Nikolas Rolin
Master of Fleemalle, Rogier van der Weyden? Robert de Masmines portréja Olvasó férfi /St. Ivo 1437/ Nikolas Rolin

9 Rolin kancellár /Utolsó ítélet poliptrihonról/ Magdolna /Braque családi triptichon/

10 Portugál Izabella Női portré

11 Levétel a keresztről /1435-38/

12 Angyali üdvözlet, Királyok imádása, Krisztus bemutatása a templomban/
Kolumba oltár/1455, Angyali üdvözlet, Királyok imádása, Krisztus bemutatása a templomban/

13 Hét szentség oltára restaurálás előtt

14 restaurálás után /200x97 és 119x63 cm/
Antwerpen Royal Museum of Fine Arts/

15 Krisztus születése, Krisztus siratása, feltámadásának öröme
Mária oltár Krisztus születése, Krisztus siratása, feltámadásának öröme

16 Keresztrefeszítés oltára
/ Magdolna a kenettel, Keresztrefeszítés a donátorokkal, Veronika

17 The Last Judgment polyptych (1446-1452) Utolsó ítélet

18 Az Utolsó ítélet oltár részletei

19 Az Utolsó ítélet,( középső tábla két részben)

20 A Kereszlevétel című festmény vázlata? Azonosságok, eltérések

21 Levétel a keresztről

22 Levétel a keresztről részletei
Mária Salome, János és Jakab anyja

23 Mária Magdolna Mária Kleofás, Jakab és József anyja Levétel a keresztről c, festmény részletei

24 Levétel a keresztről részletei
Jakab és József anyja János evangélista és testvére, Jakab anyja Levétel a keresztről részletei

25 Levétel a keresztről részletei Mária fájdalma

26 Részlet Nikodemus, Mária Magdolna, Servant , Arimathiai József /hitvallóvá lett zsidó főtanács tag/

27 Nikodemus, Mária Magdolna, Servant /cseléd/
Részlet Nikodemus, Mária Magdolna, Servant /cseléd/

28 Nikodemus fájdalma

29 Mária Magdolna ruhája, öve
Jézus anyja, János, Mária Kleofás /Jakab és József anyja/ Mária Salome /János és Jakab anyja/ Mária Magdolna ruhája, öve

30 Részlet az angyallal

31 A fekvő téglalap formából kiemelkedő rész az angyallal, kereszttel

32 Ma Madridban a Prado-ban örzik.
A sarkok díszítményei Van der Weyden fő műve, a leuveni lövészek megrendelésére készült 1438-ban, később Habsburg Mária királyné tulajdonában volt, majd V. Károly császárhoz került. Ma Madridban a Prado-ban örzik.

33 Idézzük fel ismét a teljes művet

34 Kálvária /El Escorial/
A finom kékesszürke színű köpeny gondosan elren- dezett redőkben omlik le számtalan szögletbe. Töredezett vonalai drámai kifejezőerőt kölcsönöznek a kereszt alatt álló alakoknak.

35 Az előző festmény mellékalakjai

36 The last Judgment. Utolsó ítélet /Rolin kancellár a donátor/

37 Pieta

38 Pieta

39 ...és még egy Pieta. Elárulok Nektek egy "nagy" titkot, miért kivételezek Rogier van der Weydennel, hogy három képét is beválogattam. Tudjátok miért áll hozzám közelebb, mint a többi, hasonló stílusban festő középkori mester? Mert csitrikoromban nagyon tetszett nekem az állandó modellje, aki szinte minden képén szerepel. (Itt Jézust tartja, az első két képen meg piros ruhában van-:)) És persze erről a jóképű pasiról felismerem, és azonosítani tudom a képeit-:)

40 Giovanni Bellini: Pieta/emlékeztek, ugye?/

41 A Hét szentség oltára

42 A Hét szentség oltára más megvilágításban

43 A középső tábla felső része a donátor címerével, aki Jean Chevrot a burgundi udvar befolyásos embere, majd Tournai püspöke volt. Egy gótikus katedrális középhajójában emelkedik a keresztfa. …..

44 …és jelen vannak az esemény szereplői
…és jelen vannak az esemény szereplői. Mária és az őt tartó János, Mária Magdolna zokog az előtérben a két másik Máriával

45 Hátul, a szentélyrekesztő előtti oltáron a pap felmutatja az ostyát,
míg a templomban járnak kelnek a hívek. Az ábrázolás az oltári szentség allegóriája.

46 Részlet: a Szűzanya és János fájdalma
Részlet: a Szűzanya és János fájdalma

47 Krisztus siratása, Mária Magdolna

48

49 Az oldalszárny eseményei: az utolsó kenet, a házasságkötés, az egyházi rend /a papi eskü/ szentségei. Fölöttük az angyalok színe: szimbóluma a szentségeknek.

50 …közelebbről

51 -a beteg kenete /közismerten az utol- só kenet/ szentsége

52 **A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe. .
Kék **Az égbolt, a tenger színe, a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma. **Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte. **A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe. . Lila.. Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát. **A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője. A szín szimbolikáról

53 Sárga **Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között. **A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították. **A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe. Narancssárga **Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.

54 A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
Piros Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó színe. A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől. Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek. A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától. Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba. Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum. Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel. A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe. Az ** Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe. Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a „nagy babiloni parázna” színe. A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal. Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a „Nagy Mű” harmadik fokozatát. Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.

55 A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket. Kínában a gyász színe. A fehér virág a gyermekáldást jelenti. **A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe. **A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett. **A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

56

57 Az oltárkép jobboldali táblája: a keresztség, a bérmálás és a bűnbánat /gyónás/ szentségének mozgalmas ábrázolásával.

58 a felső részben az egyes szentségeket szimbolizáló angyalokkal

59 részlet

60 A keresztelés szentsége

61

62 Ismét a teljes Hét szentség oltár

63 VÉGE 2012. Julius 17. Németh Katalin
Forrás:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seven_Sacraments_Rogier.jpg


Letölteni ppt "Rogier van der Weyden (1399/1400–1464)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések