Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi."— Előadás másolata:

1 11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként, 27–38. old. Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként, 27–38. old. 11. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 1

2 Tartalom I. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Hangrendszerük kidolgozottsága, hangkapcsolatok Mondatalkotás fejlettsége ebben a korban Szupraszegmentális jelenségek Szövegalkotás Nem verbális kommunikáció II. Tanácsok a beszéd fejlesztésére 3–6 éveseknél A szótanulás és annak serkentésének módszerei A frazeológiai készlet fejlesztése az anyanyelvben Mondat- és spontán szövegalkotási készségfejlesztés 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 2

3 I. A 3–6 éves gyermekek beszédtevékenységének jellemzői 11. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 3

4 Hangrendszerük kidolgozottsága, hangkapcsolatok Sok a hiányosság a 3–6 évesek hangrendszerének kidolgozottságában, valamint gyakoriak a beszédhibák az iskolába lépéskor, amit az iskolaérettségi vizsgálatok bizonyítanak. A tanulásnak arra kell irányulnia, hogy a gyerek lehetőleg beszédhiba nélkül kerüljön az iskolába. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 4

5 A két tagból álló jelentéshordozó hangkapcsolatok egy része szerepel a gyermek szókincsében.  Ezek között sok a felkiáltás  Ezekre a hangkapcsolatokra könnyen alapozhatunk, mert könnyen taníthatóak. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 5

6 Mondatalkotás fejlettsége ebben a korban Kialakultnak kell lennie az összes igeidő és igemód használatának, ezen belül a tárgyas és tárgyatlan alakok használatának is. Ha a gyermek mégsem képes összefüggő mondatok alkotására, akkor fejlesztenünk kell készségeit. (Erre sok gyermek rászorul) 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 6

7 FONTOS! A nyelvtani szabályok tökéletes ismerete, alkalmazni tudása még nem biztosíték a folyamatos szövegalkotási készségre. Ki kell emelni azokat a mozzanatokat, melyek a gyermek tudatában megvannak, de különféle gátlások megakadályozzák a szabad használatában. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 7

8 Szupraszegmentális jelenségek Mik is azok a szupraszegmentális jelenségek? A mondatfonetikához és a szövegfonetikához tartozó jelenségek. (pl.: hangsúlyozás, hangerő stb.) A hangsúlyozás még kialakulatlan Az intenzitás és a hangerő tekintetében végletek között mozognak Pl.: - játszás közben az átlagosnál sokkal hangosabban nyilatkoznak meg. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 8

9 9 -Közösségben szintén hangosak  a helyzet szociálpszichológiai normáit figyelmen kívül hagyják. -Ha idegen kérdez, akkor nagyon halkan beszélnek. A hanglejtés és a beszéddallam aktív alkalmazása, produkálása csekélyebb fejlettségű, mint a dekódolása.

10 Az óvodai ritmikus mozgások növelik a gyermekek mozgáskészségét, ritmusérzékét, de ugyanakkor túl is fejleszthetik a ritmusérzéket. Így alakul ki pl. az, hogy a beszédükben is folyamatosan ritmusosságra törekednek. Pl.: Jó napot kí-vánok, melynek helyes ritmusa ez lenne: ― U U ǀ U U U 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 10

11 Szövegalkotás CSAK hangos formában, spontán szöveg. A kisgyermekek viszonylag fejlett, aktív szókészletük ellenére csak kis mértékben képesek összefüggő beszédre. (Peabody- teszt/tematikus képsor alapján) Gyakoriak az egyszavas válaszok 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 11

12 Iskolaérettségi vizsgálatok alapján: o Öt-hat éves korban a gyermekek ismerős témát ábrázoló képről összefüggő mondatokban képesek beszélni. (cselekvések, tárgyak kapcsolatát kifejezik) o 2-3 éves gyermekek a képen látható személyeket, tárgyakat felsorolják. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 12

13 A nyelvi produktivitást szövegtani elemzésekkel mérhetjük: Előforduló képz. száma+ lehetséges képz. száma Előforduló képz. száma Pl.: Ha a gyermeket különböző raghasználatra szólítjuk fel, akkor a raghasználat produktivitását már ilyen korúaknál is vizsgálhatjuk az előző képlet alapján. ( A teljes kihasználtság értéke:2. Annál jobb a teljesítmény, minél közelebb kerülünk ehhez az értékhez.) 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 13

14 Szöveg valósághoz való viszonya legyen adekvát (egyenlő értékű)  Ha a gyermek a beszédfunkciók szerint beszél, segíti a szöveg valóságviszonyának adekvátságát. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 14

15 A nem verbális kommunikáció Metakommunikáció, ki nem mondott, de jelezni kívánt tartalmak kódolása. (Buda Béla) Többnyire közvetlen 3–6 éves korban sokkal nagyobb szerepet játszanak ezek a jelzések (Pl.: fintor, mozgásos kommunikációs tevékenységek. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 15

16 II. Tanácsok a beszéd fejlesztésére 3–6 éves korban 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 16

17 A szótanulás és annak serkentésének módszerei A beszédbeidegzésben párhuzamos megismerési menetről van szó: o Fonetika o Szótanulás 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 17

18 Fontos a szótanulásban az utánzóképesség: o „A gyermek nagyon könnyen utánoz.” o Különösen veszélyes az óvónő hibás, vagy csökkent hatékonyságú beszéde.  abban a csoportban több lesz a beszédhibás gyermek. o Ha rossz beszédgyakorlási alapelvből indulunk ki, rossz modellt hozunk létre. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 18

19 A szótanulás serkentésének módszerei: o Sugárné Kádár Júlia módszere: 4 vizsgálati forma  Ebből a Düss-próba a leghatékonyabb, majd CAT, végül szabad játszadozás közben alkalmazott beszéd. o Szójelentés-kirakó játék 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 19

20 A frazeológiai készlet fejlesztése az anyanyelvben. Frazeológiai készlet: Szókapcsolatok, szólások, közmondások, szállóigék stb. Fejlesztésére elsősorban idegen nyelv tanításakor fektetnek súlyt, pedig nagy segítség ebben a korban az anyanyelv esetében is. A régies vonatkozású frazeológiai anyag elavult. Egyfajta válságot érzékelhetünk. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 20

21 Milyen frazeológiai anyag marad meg a veszendőben lévők mellett? o Vulgarizált tudományos kifejezések o Technikai szókapcsolatok o Irodalmi, ill. filmvonatkozású szállóigék stb. o Rövidített népies mondások Az újabb frazeológiai anyag pedig eldurvul az argó óriási hatására, így a gyermekek beszédében is gyakorta előfordulnak „nem oda illő” kifejezések. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 21

22 Mondat- és spontán szövegalkotási készségfejlesztés 1.Módszer: A gyerek feladata egy mese számára ragasztással, vágással elkészíteni a figurákat. A figurákat nem ők mozgatták, hanem végignézték a mesét. A gyerek azonosult az általa elkészített figurával. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 22

23 A történet felidézése a későbbiekben sokkal könnyebb volt számukra. Az eljárás segített a gyerek beszédgátlásait feloldani. FONTOS! : Ügyeljünk arra, hogy a gyerek jellemétől túlságosan eltérő figurát ne készíttessünk, mert árthatunk! 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 23

24 2. Módszer: Poétikai és metanyelvi funkciók fejlesztése: o „Mondd mit akartál ezzel mondani? Beszédszépségre való törekvés fejlesztése. A beszédkészség fejlődésében való siker: monologikus és dialogikus beszédkészség párhuzamos fejlesztése arányosan. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 24

25 Köszönöm a figyelmet! 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői 25


Letölteni ppt "11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések