Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői"— Előadás másolata:

1 11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Héregi Ágnes 2-es csoport, páratlan hét csütörtök, 9 óra Forrás: Büky Béla: Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként, 27–38. old. 11. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

2 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Tartalom I. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői Hangrendszerük kidolgozottsága, hangkapcsolatok Mondatalkotás fejlettsége ebben a korban Szupraszegmentális jelenségek Szövegalkotás Nem verbális kommunikáció II. Tanácsok a beszéd fejlesztésére 3–6 éveseknél A szótanulás és annak serkentésének módszerei A frazeológiai készlet fejlesztése az anyanyelvben Mondat- és spontán szövegalkotási készségfejlesztés 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

3 I. A 3–6 éves gyermekek beszédtevékenységének jellemzői
11. A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

4 Hangrendszerük kidolgozottsága, hangkapcsolatok
Sok a hiányosság a 3–6 évesek hangrendszerének kidolgozottságában, valamint gyakoriak a beszédhibák az iskolába lépéskor, amit az iskolaérettségi vizsgálatok bizonyítanak. A tanulásnak arra kell irányulnia, hogy a gyerek lehetőleg beszédhiba nélkül kerüljön az iskolába. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

5 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
A két tagból álló jelentéshordozó hangkapcsolatok egy része szerepel a gyermek szókincsében. Ezek között sok a felkiáltás Ezekre a hangkapcsolatokra könnyen alapozhatunk, mert könnyen taníthatóak. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

6 Mondatalkotás fejlettsége ebben a korban
Kialakultnak kell lennie az összes igeidő és igemód használatának, ezen belül a tárgyas és tárgyatlan alakok használatának is. Ha a gyermek mégsem képes összefüggő mondatok alkotására, akkor fejlesztenünk kell készségeit. (Erre sok gyermek rászorul) 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

7 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
FONTOS! A nyelvtani szabályok tökéletes ismerete, alkalmazni tudása még nem biztosíték a folyamatos szövegalkotási készségre. Ki kell emelni azokat a mozzanatokat, melyek a gyermek tudatában megvannak, de különféle gátlások megakadályozzák a szabad használatában. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

8 Szupraszegmentális jelenségek
Mik is azok a szupraszegmentális jelenségek? A mondatfonetikához és a szövegfonetikához tartozó jelenségek. (pl.: hangsúlyozás, hangerő stb.) A hangsúlyozás még kialakulatlan Az intenzitás és a hangerő tekintetében végletek között mozognak Pl.: - játszás közben az átlagosnál sokkal hangosabban nyilatkoznak meg. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

9 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Közösségben szintén hangosak a helyzet szociálpszichológiai normáit figyelmen kívül hagyják. Ha idegen kérdez, akkor nagyon halkan beszélnek. A hanglejtés és a beszéddallam aktív alkalmazása, produkálása csekélyebb fejlettségű, mint a dekódolása. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

10 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Az óvodai ritmikus mozgások növelik a gyermekek mozgáskészségét, ritmusérzékét, de ugyanakkor túl is fejleszthetik a ritmusérzéket. Így alakul ki pl. az, hogy a beszédükben is folyamatosan ritmusosságra törekednek. Pl.: Jó napot kí-vánok, melynek helyes ritmusa ez lenne: ― U U ǀ U U U 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

11 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Szövegalkotás CSAK hangos formában, spontán szöveg. A kisgyermekek viszonylag fejlett, aktív szókészletük ellenére csak kis mértékben képesek összefüggő beszédre. (Peabody-teszt/tematikus képsor alapján) Gyakoriak az egyszavas válaszok 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

12 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Iskolaérettségi vizsgálatok alapján: Öt-hat éves korban a gyermekek ismerős témát ábrázoló képről összefüggő mondatokban képesek beszélni. (cselekvések, tárgyak kapcsolatát kifejezik) 2-3 éves gyermekek a képen látható személyeket, tárgyakat felsorolják. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

13 Előforduló képz. száma+ lehetséges képz. száma
A nyelvi produktivitást szövegtani elemzésekkel mérhetjük: Előforduló képz. száma+ lehetséges képz. száma Előforduló képz. száma Pl.: Ha a gyermeket különböző raghasználatra szólítjuk fel, akkor a raghasználat produktivitását már ilyen korúaknál is vizsgálhatjuk az előző képlet alapján. ( A teljes kihasználtság értéke:2. Annál jobb a teljesítmény, minél közelebb kerülünk ehhez az értékhez.) 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

14 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Szöveg valósághoz való viszonya legyen adekvát (egyenlő értékű) Ha a gyermek a beszédfunkciók szerint beszél, segíti a szöveg valóságviszonyának adekvátságát. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

15 A nem verbális kommunikáció
Metakommunikáció, ki nem mondott, de jelezni kívánt tartalmak kódolása. (Buda Béla) Többnyire közvetlen 3–6 éves korban sokkal nagyobb szerepet játszanak ezek a jelzések (Pl.: fintor, mozgásos kommunikációs tevékenységek. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

16 II. Tanácsok a beszéd fejlesztésére 3–6 éves korban
11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

17 A szótanulás és annak serkentésének módszerei
A beszédbeidegzésben párhuzamos megismerési menetről van szó: Fonetika Szótanulás 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

18 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Fontos a szótanulásban az utánzóképesség: „A gyermek nagyon könnyen utánoz.” Különösen veszélyes az óvónő hibás, vagy csökkent hatékonyságú beszéde. abban a csoportban több lesz a beszédhibás gyermek. Ha rossz beszédgyakorlási alapelvből indulunk ki, rossz modellt hozunk létre. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

19 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
A szótanulás serkentésének módszerei: Sugárné Kádár Júlia módszere: 4 vizsgálati forma Ebből a Düss-próba a leghatékonyabb, majd CAT , végül szabad játszadozás közben alkalmazott beszéd. Szójelentés-kirakó játék 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

20 A frazeológiai készlet fejlesztése az anyanyelvben.
Frazeológiai készlet: Szókapcsolatok, szólások, közmondások, szállóigék stb. Fejlesztésére elsősorban idegen nyelv tanításakor fektetnek súlyt, pedig nagy segítség ebben a korban az anyanyelv esetében is. A régies vonatkozású frazeológiai anyag elavult. Egyfajta válságot érzékelhetünk. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

21 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Milyen frazeológiai anyag marad meg a veszendőben lévők mellett? Vulgarizált tudományos kifejezések Technikai szókapcsolatok Irodalmi, ill. filmvonatkozású szállóigék stb. Rövidített népies mondások Az újabb frazeológiai anyag pedig eldurvul az argó óriási hatására, így a gyermekek beszédében is gyakorta előfordulnak „nem oda illő” kifejezések. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

22 Mondat- és spontán szövegalkotási készségfejlesztés
Módszer: A gyerek feladata egy mese számára ragasztással, vágással elkészíteni a figurákat. A figurákat nem ők mozgatták, hanem végignézték a mesét. A gyerek azonosult az általa elkészített figurával. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

23 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
A történet felidézése a későbbiekben sokkal könnyebb volt számukra. Az eljárás segített a gyerek beszédgátlásait feloldani. FONTOS! : Ügyeljünk arra, hogy a gyerek jellemétől túlságosan eltérő figurát ne készíttessünk, mert árthatunk! 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

24 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
2. Módszer: Poétikai és metanyelvi funkciók fejlesztése: „Mondd mit akartál ezzel mondani? Beszédszépségre való törekvés fejlesztése. A beszédkészség fejlődésében való siker: monologikus és dialogikus beszédkészség párhuzamos fejlesztése arányosan. 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői

25 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői
Köszönöm a figyelmet! 11. A 3-6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői


Letölteni ppt "11. TÉTEL A 3–6 éves gyermek beszédtevékenységének jellemzői"

Hasonló előadás


Google Hirdetések