Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME MIT A felsőoktatás vélt és valós problémái Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME MIT A felsőoktatás vélt és valós problémái Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek."— Előadás másolata:

1 BME MIT A felsőoktatás vélt és valós problémái Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 2012. május 17.

2 Nyomasztó problémák Valós: Súlyos forráshiány … (KMR különösen) Kihasználatlan kapacitások … (Demográfiai adatok) Elaprózott szakstruktúra, túlkínálat … Értelmiségmegőrző szerep, Budapest Vidék... Minőség, színvonal … PPP-k … BME MIT

3 Nyomasztó problémák (A fenntartó által) vélt : Gazdálkodási problémák … (Néhány kirívó eset …) A menedzsment nem képes megbirkózni a feladattal … A vagyont elherdálják … A gazdálkodási autonómia káros … Nem hajlandóak reformokat végrehajtani … Nem hajlandóak együttműködni … BME MIT

4 Következtetés Új felsőoktatási törvény kell! BME MIT

5 Az első 6 hónap csatái … „Az állami felsőoktatás az állam speciális vagyontárgya, amelytől a társadalom sokrétű értékteremtést és vagyongyarapítást vár el. Ezért az állam célja nem lehet más, mint ezen speciális vagyontárgy társadalmilag hasznos értékteremtő képességének fenntartása és fejlesztése. Ehhez minden lehetséges eszközt a felsőoktatási intézmény rendelkezésére kell bocsátani. A gazdálkodási autonómia olyan motivációs „teret” biztosít, amely államháztartási szabályozással nem hozható létre.” (2010. november 9.) BME MIT

6 A második 6 hónap … Felsőoktatási problématérkép Minőség Az állami szerepvállalás a felsőoktatásban A felsőoktatás intézményrendszere, az intézményi struktúra Az intézmények belső szervezete (felépítése) Bejutás a felsőoktatási intézményekbe Képzés Kutatás-innováció A felsőoktatás nemzetközi szerepvállalása BME MIT

7 A második 6 hónap … A felsőoktatás átalakításának alapelvei Közjót szolgáló intézményrendszer … Mester-tanítvány kapcsolaton alapul … Szellemi alkotómunkára való készségek … A minőség kiemelt szerepet kap … Az állam szerepének egyértelművé tétele … A támogatott képzéseket az állam határozza meg … Fejkvóta helyett feladatfinanszírozás … Egyetem - főiskola szétválasztás … BME MIT

8 A felsőoktatás átalakításának alapelvei Kutatóegyetemek többlettámogatása … Vidéki városok intézményeinek fenntartása … Az autonómia szűkítése … Intézmények minőségelvű irányítása … A felvételi követelmények szigorítása … Tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek … Együttműködés határon túli intézményekkel … BME MIT

9 Költségvetési adatok: 1. Harvard University (USA) 836 milliárd HUF 10. Oxford University (GB): 300 milliárd HUF 50. University of Copenhangen: 266 milliárd HUF 93. Universität Bonn (D): 170 milliárd HUF 493. Technische Universität Wien : 71 milliárd HUF A magyar felsőoktatás egészének éves költségvetési támogatása: 160 milliárd HUF Az ELTE éves költségvetése: ~30 milliárd HUF A BME éves költségvetése: ~30 milliárd HUF A Corvinus éves költségvetése: ~ 9 milliárd HUF (Bazsa György összeállítása) BME MIT

10 A második 6 hónap kínjai … Széll Kálmán Terv 1.0 BME MIT Önköltségszámítás … „Röghöz-kötés” … Zárolás …

11 A harmadik 6 hónap kínjai … „a nemzetközi gyakorlat szerint olyan tudásszervezetekben, mint egyetemeink, nem a központosítás, a rendeletekkel történő, kézi vezérlés alkalmazása eredményez új minőséget, hanem a minőségorientáció és a szubszidiaritás jegyében megvalósuló önállóság és felelősségvállalás; a Széll Kálmán Terv diktálta kényszerű forráskivonás időszakában éppen a gazdálkodás szabadsága, és nem a gazdálkodási jogosítványok megvonása lenne a garanciája a tervezhető, kiszámítható és költséghatékony működésnek;” (2011. október 28. Levél a miniszterelnöknek) BME MIT

12 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal s lelkierejükkel ismét felemelik Magyarországot, a nemzeti felsőoktatás szabályozására új törvényt alkot. BME MIT

13 A törvénykoncepció alapproblémája Kerettörvény + később elkészülő/változó rendeletek = központosítás + kézi vezérlés. Ezzel az intézményi folyamatok tervezhetetlenné, kiszámíthatatlanná válnak. BME MIT

14 A negyedik 6 hónap kínjai … „A nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányai” Melléklet a 17344/2012/FOHAT sz. előterjesztés indokolásához [Tervezet! v.6.0] Ehhez igazodó Intézményfejlesztési Tervek 2012. június 30-ig! BME MIT

15 A negyedik 6 hónap kínjai … Az állami felsőoktatási intézményrendszer racionalizálása érdekében a tartósan együttműködő egyetemek, főiskolák intézményi közösségeit kell kialakítani, amelybe be kell vonni a gazdasági szereplőket is. A nemzetstratégiák célrendszeréhez igazodóan a Kormány kijelöli a felsőoktatás képzési és kutatási fejlesztési pólusait (FFP), azok főbb fejlesztési céljait, a támogatott fejlesztési profilokat és a bevonni tervezett állami felsőoktatási intézményeket. BME MIT

16 A negyedik 6 hónap kínjai … Az alábbi 12+1 FFP kijelölése javasolt: Nyugat-magyarországi felsőoktatási pólus Dél-dunántúli felsőoktatási pólus Észak-magyarországi felsőoktatási pólus Észak-alföldi felsőoktatási pólus Dél-alföldi felsőoktatási pólus Közép-magyarországi műszaki felsőoktatási és felnőttképzési pólus Közép-magyarországi agrár felsőoktatási pólus Pénzügyi-gazdasági főiskolai pólus A budapesti műszaki-gazdasági kutatóegyetemi pólus Orvostudományi kutatóegyetemi pólus (SE) Kiemelt nemzetközi universitas pólus (ELTE) Művészeti intézmények klasztere Nemzeti közszolgálati felsőoktatási pólus BME MIT

17 A negyedik 6 hónap kínjai … BME MIT Széll Kálmán Terv 2.0 Finanszírozás módja ismeretlen … Önköltségszámítás módja ismeretlen … Az új törvény szeptember elsején életbe lép … A legnagyobb gond a tervezhetőség és a kiszámíthatóság hiánya

18 BME MIT Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet !


Letölteni ppt "BME MIT A felsőoktatás vélt és valós problémái Péceli Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések