Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban"— Előadás másolata:

1 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban
Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Honlap:

2 Az előadásban érintett témák
A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról A különböző módszerek alkalmazási gyakorisága a közoktatásban A projektmódszer alkalmazási gyakorisága Fejlesztések a pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben

3 Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ Tantárgyi obszervációs vizsgálatok 2001-től Témavezető: Kerber Zoltán Általános iskolák Középiskolák Tanórai történések

4 Mintavétel 2002-ben 152 általános iskola 2185 tanára,
2003-ban 155 iskola 2346 tanára (6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, 4 évfolyamos gimnáziumok, szakközépiskolák, szakközép és szakiskolák, szakiskolák), 2005-ben 276 iskola magyar nyelv és irodalom, matematika tanárai és az igazgatók (145 általános és 131 középiskola), vettek részt a vizsgálatban, az ország minden tájáról.

5 Tantárgyi obszerváció 2002. és 2003.
Kérdőíves adatgyűjtés A kérdőív két részből állt: - közös, minden tantárgy esetében azonos rész, - tantárgyspecifikus rész.

6

7

8 Obszerváció 2005. Tantárgyköziség – korszerű tartalmak
Az igazgatói kérdőív fő témakörei: Tantárgyköziség – korszerű tartalmak Kompetenciák fejlesztése Iskola élete, tanárok munkája munkaközösségek tantestület vezetői munka tanulásszervezés hospitálások továbbképzések – innovációk iskola eredményességének tényezői

9 Obszerváció 2005. Tantárgyköziség gyakorlata
A tanári kérdőív fő témakörei: Tantárgyköziség gyakorlata Tanulásszervezési eljárások alkalmazása Kompetenciafejlesztés gyakorlata Értékelés Individualizálás, egyéni követelmények, felzárkóztatás, tehetséggondozás formatív értékelés elemei kimeneti mérések eredményeihez való igazodás (kompetenciamérés)

10 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága (1-5 skála)
Magyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép-iskolai tanárok Összes Projekt-módszer 2,38 2,18 2,44 2,09 2,28

11 Különböző szakos tanárok közös projektjei
Magyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép-iskolai tanárok Összes Ált. isk. igazga-tók Közép-iskolai igazga-tók 2,14 2,16 2,22 2,04 2,15 2,38 2,59

12 Azonos szakos tanárok közös projektjei
Magyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép-iskolai tanárok Összes Ált. isk. igazga-tók Közép-iskolai igazga-tók 2,98 3,01 2,84 3,17 3,00 2,78 3,10

13 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága az egyes iskolákban (%)
Egyáltalán nem fordul elő Egy-egy tanár gyakorlatában Több tanár gyakorlatában Általá-nos iskolák Közép- iskolák Általá-nos Iskolák 46,8 22,3 41,1 62,3 12,1 15,4

14 Mennyire ismerik a tanárok a projektmódszert?
Nem hallott róla Ismeri, de bizony-talan Néha alkal-mazza Gyakran alkal-mazza Ismeri, de nem alkal-mazza Tanárok 531 fő (%) 14,7 28,6 29,8 12,4 14,5

15 Fejlesztési területek
SuliNova Kht. HEFOP 2.1.A központi program Óvoda-iskola átmenet Lemorzsolódás Dráma Projekt Árnyalt tanulóértékelés… Hatékony tanuló megismerési technikák Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás heterogén csoportban Multikultúra Tevékenységközpontú pedagógia Integrációs pedagógiai rendszer (IPR ) Oktatási szakértői Tanártovábbképzés mentorálással, és alapképzés (didaktika és szakmódszertan)

16 Résztvevők Szakmai vezető: Szőke Judit Szakmai tanácsadók:
Nahalka István és Knausz Imre A projekt munkacsoport tagjai: Csirmaz Mátyás Mayer Ágnes Radnóti Katalin

17 szeretet, türelem, tolerancia.
Pedagógiai koncepció Mit jelent a projektoktatás az integráció szempontjából? Konstruktivista megközelítés. A pedagógus szerepének megváltozása. A műveltségeszmény kitágítása. Reformpedagógiai alapok. Mottó: szeretet, türelem, tolerancia.

18 Fő témakörök Tanuláselméleti háttér A tanulók a közoktatásban
A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése Az egyes tanulók lehetséges részvétele a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére

19 Felsőoktatási kipróbálás
Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke Munkamódszerek: a hallgatók aktivitására épülő kollektív munkaformák. Hallgatói projektek: szöveggyűjtemény létrehozása, honlap létrehozása.

20 Képek a miskolci kipróbálásról

21

22

23

24

25 Képzők képzése 3 x 3 nap Esztergomban Tantervkészítés
Integrált nevelés Felnőttoktatás Tanácsadás Mentorálás Feladatok: projektterv készítés, saját 30 órás program elkészítése, bevezetés megtervezése Munkamódszer: 4 fős csoportok, drámapedagógia (projektper eljátszása)

26

27

28

29

30

31 Összefoglalás A kapott adatok alapján valójában csak annyit tudunk biztosan megállapítani, hogy elég kevéssé alkalmazzák a módszert a kollegák. Arról, hogy a középiskolák vagy az általános iskolák alkalmazzák-e gyakrabban a módszert, gyakorlatilag nem tudunk mit mondani. Ugyanis hol az egyik, hol a másik javára mutathatunk ki akár statisztikailag szignifikáns különbségeket is a kérdőív különböző helyein. Ez rámutat a különböző adatgyűjtések eredményeinek értelmezési problémáira. Egészen biztosan működnek az úgynevezett megfelelési mechanizmusok. Például az igazgatók azt a képet akarják iskolájukról kialakítani, hogy ott nagyon modern szellemű nevelőmunka folyik. Ezért fölé becslik ezek alkalmazását. A felsőoktatási kipróbálások sikeresek voltak. A tantestületi képzések és mentorálások folyamatban vannak.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések