Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Honlap:"— Előadás másolata:

1 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/

2 Az előadásban érintett témák A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról A különböző módszerek alkalmazási gyakorisága a közoktatásban A projektmódszer alkalmazási gyakorisága Fejlesztések a pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben

3 Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ Tantárgyi obszervációs vizsgálatok 2001-től Témavezető: Kerber Zoltán Általános iskolák Középiskolák Tanórai történések

4 Mintavétel 2002-ben 152 általános iskola 2185 tanára, 2003-ban 155 iskola 2346 tanára (6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, 4 évfolyamos gimnáziumok, szakközépiskolák, szakközép és szakiskolák, szakiskolák), 2005-ben 276 iskola magyar nyelv és irodalom, matematika tanárai és az igazgatók (145 általános és 131 középiskola), vettek részt a vizsgálatban, az ország minden tájáról.

5 Tantárgyi obszerváció 2002. és 2003. Kérdőíves adatgyűjtés A kérdőív két részből állt: - közös, minden tantárgy esetében azonos rész, - tantárgyspecifikus rész.

6

7

8 Obszerváció 2005. Az igazgatói kérdőív fő témakörei: Tantárgyköziség – korszerű tartalmak Kompetenciák fejlesztése Iskola élete, tanárok munkája  munkaközösségek  tantestület  vezetői munka  tanulásszervezés  hospitálások  továbbképzések – innovációk  iskola eredményességének tényezői

9 Obszerváció 2005. A tanári kérdőív fő témakörei: Tantárgyköziség gyakorlata Tanulásszervezési eljárások alkalmazása Kompetenciafejlesztés gyakorlata Értékelés  Individualizálás, egyéni követelmények,  felzárkóztatás, tehetséggondozás  formatív értékelés elemei  kimeneti mérések eredményeihez való igazodás (kompetenciamérés)

10 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága (1-5 skála) MódszerMagyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép- iskolai tanárok Összes Projekt- módszer 2,382,182,442,092,28

11 Különböző szakos tanárok közös projektjei Magyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép- iskolai tanárok ÖsszesÁlt. isk. igazga- tók Közép- iskolai igazga- tók 2,142,162,222,042,152,382,59

12 Azonos szakos tanárok közös projektjei Magyar tanárok Matek tanárok Ált. isk. tanárok Közép- iskolai tanárok ÖsszesÁlt. isk. igazga- tók Közép- iskolai igazga- tók 2,983,012,843,173,002,783,10

13 A projektmódszer alkalmazási gyakorisága az egyes iskolákban (%) Egyáltalán nem fordul elő Egy-egy tanár gyakorlatában Több tanár gyakorlatában Általá- nos iskolák Közép- iskolák Általá- nos iskolák Közép- iskolák Általá- nos Iskolák Közép- iskolák 46,822,341,162,312,115,4

14 Mennyire ismerik a tanárok a projektmódszert? Nem hallott róla Ismeri, de bizony- talan Néha alkal- mazza Gyakran alkal- mazza Ismeri, de nem alkal- mazza Tanárok 531 fő (%) 14,728,629,812,414,5

15 Fejlesztési területek SuliNova Kht. HEFOP 2.1.A központi program Óvoda-iskola átmenet Lemorzsolódás Dráma Projekt Árnyalt tanulóértékelés… Hatékony tanuló megismerési technikák Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás heterogén csoportban Multikultúra Tevékenységközpontú pedagógia Integrációs pedagógiai rendszer (IPR ) Oktatási szakértői Tanártovábbképzés mentorálással, és alapképzés (didaktika és szakmódszertan)

16 Résztvevők Szakmai vezető: Szőke Judit Szakmai tanácsadók: Nahalka István és Knausz Imre A projekt munkacsoport tagjai: Csirmaz Mátyás Mayer Ágnes Radnóti Katalin

17 Pedagógiai koncepció Mit jelent a projektoktatás az integráció szempontjából? Konstruktivista megközelítés. A pedagógus szerepének megváltozása. A műveltségeszmény kitágítása. Reformpedagógiai alapok. Mottó: szeretet, türelem, tolerancia.

18 Fő témakörök Tanuláselméleti háttér A tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése Az egyes tanulók lehetséges részvétele a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére

19 Felsőoktatási kipróbálás Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke Munkamódszerek: a hallgatók aktivitására épülő kollektív munkaformák. Hallgatói projektek: szöveggyűjtemény létrehozása, honlap létrehozása.

20 Képek a miskolci kipróbálásról

21

22

23

24

25 Képzők képzése 3 x 3 nap Esztergomban Tantervkészítés Integrált nevelés Felnőttoktatás Tanácsadás Mentorálás Feladatok: projektterv készítés, saját 30 órás program elkészítése, bevezetés megtervezése Munkamódszer: 4 fős csoportok, drámapedagógia (projektper eljátszása)

26

27

28

29

30

31 Összefoglalás A kapott adatok alapján valójában csak annyit tudunk biztosan megállapítani, hogy elég kevéssé alkalmazzák a módszert a kollegák. Arról, hogy a középiskolák vagy az általános iskolák alkalmazzák- e gyakrabban a módszert, gyakorlatilag nem tudunk mit mondani. Ugyanis hol az egyik, hol a másik javára mutathatunk ki akár statisztikailag szignifikáns különbségeket is a kérdőív különböző helyein. Ez rámutat a különböző adatgyűjtések eredményeinek értelmezési problémáira. Egészen biztosan működnek az úgynevezett megfelelési mechanizmusok. Például az igazgatók azt a képet akarják iskolájukról kialakítani, hogy ott nagyon modern szellemű nevelőmunka folyik. Ezért fölé becslik ezek alkalmazását. A felsőoktatási kipróbálások sikeresek voltak. A tantestületi képzések és mentorálások folyamatban vannak.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések