Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN Szakképzési Akadémia Nagykanizsa - 2012.11.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN Szakképzési Akadémia Nagykanizsa - 2012.11.27."— Előadás másolata:

1 A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN Szakképzési Akadémia Nagykanizsa - 2012.11.27.

2 Jogszabályi környezet Szakképzési törvény - 2011. évi CLXXXVII törvény Szakképzési hozzájárulási törvény elfogadása - 2011. évi CLV. Törvény „Gyakorlati normatíva” kormányrendelet - 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet Az új OKJ megjelenése - 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet Követelménymodulokról szóló kormányrendelet megjelenése - 217/2012. (VIII. 9.) Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák (77 db) szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet - 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

3 Szakképzési törvény fő változásai Tanulószerződés kötése már a 9. évfolyamon is 2012. szeptember 1-től hatályos Csak a szakiskolai képzésben Feltételek: – csak a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében – ezt a gazdasági kamara ellenőrzi – csak az iskolai rendszerű szakképzésben, – magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. Vagy továbbra is iskolai tanműhelyben A tanuló-előszerződés szabályainak eltörlése

4 A szintvizsga szabályainak módosulása 2012. szeptember 1-től hatályos Nem a tanulószerződés megkötésének a feltétele, szintvizsga teljesítése nem feltétele a tanulószerződés ellenjegyzésének Szintvizsga a feltétele annak, hogy a tanuló 10. évfolyamon külsős, vállalati tanműhelyben is részt vehessen gyakorlaton (nem csak kizárólag tanműhelyi célokat szolgáló gyakorlati képzőhelyen) a szintvizsga eredménye a tanuló év végi jegyébe nem számít bele, a szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló, javító szintvizsgát szervez, a szintvizsga-követelmények nyilvánosak

5 Lényegét tekintve vállalati képzés, amelyet az iskolai képzés egészít ki Minél több idő eltöltése az üzemben 480 óra évente az iskolában: 320 óra szakmai 160 óra közismereti A tanulót a cég veszi fel! Dr. Szilágyi János MKIK ábrája

6 Közismereti, közéleti és életvezetési program és testnevelés Szakmai ismeretek (elmélet+gyakorlat ) 959 óra 2593 óra Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat 690 óra 1903 (1603+nyári gyakorlat (140+160) 27% 73% Teljes képzési idő: 3552 óra/3 év Dr. Szilágyi János MKIK ábrája

7 Órakeretek számának alakulása képzési típusonként Órakeretek2+2 3 éves (kamarai, duális) 3 éves új OKJ szerinti Közismereti tartalmak 14449591300 Szakmai elmélet 559690792 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlat nélküli) 114116031548 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlattal) 130119031848

8 ÚJ OKJ Megjelent 2012. július 6-án a 150/2012. (VII. 6.) kormányrendeletben 2012. szeptember 1től hatályos Bevezetés Iskolai rendszerben: 2012 szeptember 01-tőlválasztható 2013 szeptember 01-től kötelező Iskolarendszeren kívül: 2012. dec. 31-ig a 2012. aug. 31-én hatályos OKJ szerint 2013. jan. 1-jétől a 2012. szept. 1-jétől hatályos OKJ szerint

9 Szakképesítés- kimenetek Régi OKJ (2011)Új OKJ (2012) részszakképesítés358147 önálló szakképesítés 311286 szakképesítés- elágazás 432- szakképesítés- ráépülés 202199 ÖSSZESEN:1303632 ÚJ OKJ Dr. Szilágyi János MKIK ábrája Csak felnőttképzésben oktatható: 98 db Csak iskolarendszerben oktatható: 16 db

10 Új OKJ főbb jellemzői Iskola rendszerben egységes képzési idő: (pl: 2 év, 3év) Felnőttképzés esetén: a maximális óraszámok helyett képzési időintervallumok, l egjelentősebb változás, hogy a tanfolyami rendszerű szakképzéshez kötelező óraszámokat rendeltek, amelyek – többnyire – jelentősen meghaladják az eddig általánosan elterjedt óraszámok szintjét. Megszűnnek az ún. elágazások, csak szakképesítés, rész- szakképesítés és szakképesítés ráépülés lesz. Külön táblázatban találhatók a rész szakképesítések FSZ képzés kikerült Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító A szakképesítések ABC sorrendben A választható szakmairányok megjelölése Szakközépiskolai ágazatok feltüntetése

11 Új OKJ szintkódok 21 ------- alapfokú 31 ------- alsó középfokú 32, 33 ------- alsó középfokú 34, 35 ------- középfokú 51 ------- felső középfokú 52, 53 ------- felső középfokú 54, 55 ------- emelt szintű 62 ------- felsőfokú végzettségre épülő

12 Közismeret a szakiskolában 2012. szeptember 1-től hatályos „A szakiskolai, szakközépiskolai szakképzési kerettantervnek minimális közismeretet kell biztosítani” Szakközépiskola: nincs változás Szakiskola: – 2+2-es képzés: a régi Kt. szerint – előrehozott szakképzés: legalább egyharmad – új, duális szakiskolai képzés: „fix” 33% (korábban „legalább” 33%-ot kellett biztosítani) a három szakiskolai év „átlagában” kell az egyharmadnyi (33%) közismeretet biztosítani

13 Közismeret a szakiskolában Nyilvánosak az új szakiskolai kerettantervi javaslatok: http://szaki.ofi.hu/

14 Komplex műveltségterület Heti óraszám Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (nyelvtan, irodalom, művészetek, médiaismeret – kommunikáció) 1 Idegen nyelv2 Matematika1 Társadalomismeret (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, gazdaságföldrajz) 1 Természetismeret (biológia, fizika, kémia, természetföldrajz) 1 Testnevelés5 Osztályközösség-építés (életvitel, etika – egészségtudatosság, fenntartható fejlődés, életpálya- tervezés) 1 Összesen12

15 Komplex műveltségterület 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 36 34 Idegen nyelv72 68 Matematika36 34 Társadalomismeret36 34 Természetismeret36 34 Testnevelés180 170 Osztályközösség-építés36 34 Éves óraszámok

16 A szakképzési tantervi ajánlás www.nive.hu oldalról letölthetők (77 NGM szakma) Az ajánlások nem jogszabályok A köznevelési törvény Kt. 132. § (18) - hatályos 2012. július 25-től: „a szakképző iskolák a szakképzési tantervi ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem” A szakképzési kerettantervek 2012. végéig minden szakmára kiadásra kerülnek jogszabályban A szakképzési kerettanterv = központi programok A 2012/2013-as tanévben induló „pilot projektek” (új hároméves duális képzés) alapja

17 Szakképzési kerettantervek A fejlesztés európai uniós források támogatásával valósul meg, a TÁMOP 2.2.1 program 4.alprojektjében. A szakképzési törvény rendelkezései szerint a kerettantervek megjelenési határideje 2012.12.31. A fejlesztésekben a szakképző intézmények, oktatóik pályázati úton részt vehetnek ősztől.

18 Ajánlás az iskolai dokumentumok elkészítéséhez Az új OKJ, SZVK, és modulrendelet felhasználása 1.Az OKJ szerinti szakképesítés kiválasztása 2.A szakképesítés SZVK-jának áttekintése 3.Az SZVK-ban megjelölt modul azonosítók alapján a modulok kikeresése a modulrendeletből 4.Szakképzési tantervi ajánlás felhasználása Köznevelési törvény: 2012.12.31-ig (2013.03.31) minden iskola felülvizsgálja pedagógiai programját.

19 A törzslapok elektronikus megküldése A módosításig: 2012. szeptember 1-jétől lehetőség az elektronikus megküldés és 2013. március 31-től kötelező A módosítás után: 2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni

20 Indítható szakmák A jelenlegi szerkezetre 2012. július 31-ig a RFKB-k tették meg 2012. szeptember 30-ig a Kormány rendeletben adja ki a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan FONTOS! Csak az iskolai rendszerű képzése vonatkozik, a felnőttképzésre nem 2013. március 31-ig már a MFKB (Megyei fejlesztési és képzési bizottságok) tesznek javaslatot, a Kormány 2013. május 31-ig hozza meg döntését. A felnőttképzésre 2013. július 1-től kötelező

21 2012/2013. tanév A szakközépiskolai képzésben nincs változás, A szakiskolai képzés ebben a tanévben még háromféleképpen indulhat: – 2+2-es, – Előrehozott – új „duális” képzési formában (TÁMOP pályázat) 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről A szorgalmi időszak: első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő) utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek) A tanítási napok száma: 182 nap (nappali oktatásban: 181 nap) Kivételek: az utolsó tanítási nap: A szakképző iskola befejező évfolyamán 2013. május 2.

22 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok) a)írásbeli: 2012. október 8. 9. 10. 11. 12.–én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2012. október b) írásbeli: 2013. február 4. 5. 6. 7. 8-án 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2013. február – március c) írásbeli: 2013. május 13. 14. 15. 16. 17.-én 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: 2013. május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: 2013. június Modulos szakképesítéseknél bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a vizsga! www.nive.hu - Vizsgaidőpontok - Iskolai rendszerű szakképzés

23 Vizsgabejelentés és tételrendelés EMMI, NFM, NGM (bizonyos) szakképesítéseit elektronikusan kell bejelenteni az NMH-SzFI-be. Új rendszer bevezetés alatt A vizsgabejelentés egyben tételigénylés is! PM rendeletekben előírt szakmai és vizsgakövetelmények alapján lebonyolításra kerülő szakmai vizsgák bejelentése, a vizsgaelnök kijelölése, központi tételek kiadása a NMH-SzFI vette át

24 A szakképzés tanulmányi versenyei A szakképesítésért felelős miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben 2012. november 20-ig gondoskodik megjelenéséről.

25 Hatósági ellenőrzés 2013. március 1. és 2013. május 31. között OH szakmai irányításával a Kormányhivatalok folytatják le szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módja, a megyei intézményfenntartó központok által 2012. január 1-jén átvett közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételei

26 Intézmények átszervezése a szakképzésben I. o Az eddig önkormányzatok és MIK-ek által fenntartott szakképző iskolák állami fenntartásba kerülnek o „Az állami fenntartók tekintetében valós és kötelező integráció, az uniós projektben érintett TISZK-ek esetében a projekten belül” o Az állami fenntartású intézményeknél létrejönnek a holland típusú, tagintézményes nagy szakképző iskolák (már az uniós projektek fenntartási időszakában) o Fenntartás és működtetés: az állam o 202/2012. (VII. 27.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról o Szakképzés estén: megyei szintű koordináció

27 Intézmények átszervezése a szakképzésben II. Önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele: 2012. január és 2013. január Intézmény-összevonásokról döntés az állami fenntartóknál: 2013 május 31. TISZK felülvizsgálat Szakképzési megállapodások megkötése a nem állami fenntartóknál: 2013 szeptembere előtt Szakmaszerkezeti döntés: a 2013/2014. tanévre vonatkozóan MFKB feladatkörében még eljáró Bizottság 2012. július 31-ig beérkezően tette meg javaslatát. Kormányrendelet: 2012. szeptember 30. a 2013/2014. tanév beiskolázás alapját képezi.

28 Előadásomhoz felhasznált források Hatályos jogszabályok Dr. Szilágyi János MKIK tanévnyitó előadása Dr. Odrobina László NGM tanévnyitó előadása Modláné Görgényi Ildikó NMH SzFI tanévnyitó előadása Bruckner László NMH SzFI tanévnyitó előadása Mihálka Gáborné NMH SzFI tanévnyitó előadása www.nive.hu

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN Szakképzési Akadémia Nagykanizsa - 2012.11.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések