Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK"— Előadás másolata:

1 A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK
AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN Szakképzési Akadémia Nagykanizsa

2 Jogszabályi környezet
Szakképzési törvény évi CLXXXVII törvény Szakképzési hozzájárulási törvény elfogadása évi CLV. Törvény „Gyakorlati normatíva” kormányrendelet - 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet Az új OKJ megjelenése - 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet Követelménymodulokról szóló kormányrendelet megjelenése /2012. (VIII. 9.) Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák (77 db) szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet /2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

3 Szakképzési törvény fő változásai
Tanulószerződés kötése már a 9. évfolyamon is 2012. szeptember 1-től hatályos Csak a szakiskolai képzésben Feltételek: csak a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében ezt a gazdasági kamara ellenőrzi csak az iskolai rendszerű szakképzésben, magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. Vagy továbbra is iskolai tanműhelyben A tanuló-előszerződés szabályainak eltörlése

4 A szintvizsga szabályainak módosulása
2012. szeptember 1-től hatályos Nem a tanulószerződés megkötésének a feltétele, szintvizsga teljesítése nem feltétele a tanulószerződés ellenjegyzésének Szintvizsga a feltétele annak, hogy a tanuló 10. évfolyamon külsős, vállalati tanműhelyben is részt vehessen gyakorlaton (nem csak kizárólag tanműhelyi célokat szolgáló gyakorlati képzőhelyen) a szintvizsga eredménye a tanuló év végi jegyébe nem számít bele, a szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló, javító szintvizsgát szervez, a szintvizsga-követelmények nyilvánosak

5 Minél több idő eltöltése az üzemben
Lényegét tekintve vállalati képzés, amelyet az iskolai képzés egészít ki A tanulót a cég veszi fel! 480 óra évente az iskolában: 320 óra szakmai 160 óra közismereti Dr. Szilágyi János MKIK ábrája Minél több idő eltöltése az üzemben

6 Teljes képzési idő: 3552 óra/3 év
Közismereti, közéleti és életvezetési program és testnevelés Szakmai ismeretek (elmélet+gyakorlat) 959 óra 2593 óra Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat 27% 73% 690 óra 1903 (1603+nyári gyakorlat ( ) Dr. Szilágyi János MKIK ábrája

7 Órakeretek számának alakulása képzési típusonként
2+2 3 éves (kamarai, duális) 3 éves új OKJ szerinti Közismereti tartalmak 1444 959 1300 Szakmai elmélet 559 690 792 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlat nélküli) 1141 1603 1548 Szakmai gyakorlat (összefüggő gyakorlattal) 1301 1903 1848

8 ÚJ OKJ Megjelent július 6-án a 150/2012. (VII. 6.) kormányrendeletben 2012. szeptember 1től hatályos Bevezetés Iskolai rendszerben: 2012 szeptember 01-tőlválasztható 2013 szeptember 01-től kötelező Iskolarendszeren kívül: 2012. dec. 31-ig a aug. 31-én hatályos OKJ szerint 2013. jan. 1-jétől a szept. 1-jétől hatályos OKJ szerint

9 ÚJ OKJ Szakképesítés-kimenetek Régi OKJ (2011) Új OKJ (2012)
részszakképesítés 358 147 önálló szakképesítés 311 286 szakképesítés- elágazás 432 - szakképesítés-ráépülés 202 199 ÖSSZESEN: 1303 632 Csak felnőttképzésben oktatható: 98 db Csak iskolarendszerben oktatható: 16 db Dr. Szilágyi János MKIK ábrája

10 Új OKJ főbb jellemzői Iskola rendszerben egységes képzési idő: (pl: 2 év, 3év) Felnőttképzés esetén: a maximális óraszámok helyett képzési időintervallumok, legjelentősebb változás, hogy a tanfolyami rendszerű szakképzéshez kötelező óraszámokat rendeltek, amelyek – többnyire – jelentősen meghaladják az eddig általánosan elterjedt óraszámok szintjét. Megszűnnek az ún. elágazások, csak szakképesítés, rész- szakképesítés és szakképesítés ráépülés lesz. Külön táblázatban találhatók a rész szakképesítések FSZ képzés kikerült Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító A szakképesítések ABC sorrendben A választható szakmairányok megjelölése Szakközépiskolai ágazatok feltüntetése

11 Új OKJ szintkódok alapfokú alsó középfokú 32, alsó középfokú 34, középfokú felső középfokú 52, felső középfokú 54, emelt szintű felsőfokú végzettségre épülő

12 Közismeret a szakiskolában
2012. szeptember 1-től hatályos „A szakiskolai, szakközépiskolai szakképzési kerettantervnek minimális közismeretet kell biztosítani” Szakközépiskola: nincs változás Szakiskola: 2+2-es képzés: a régi Kt. szerint előrehozott szakképzés: legalább egyharmad új, duális szakiskolai képzés: „fix” 33% (korábban „legalább” 33%-ot kellett biztosítani) a három szakiskolai év „átlagában” kell az egyharmadnyi (33%) közismeretet biztosítani

13 Közismeret a szakiskolában
Nyilvánosak az új szakiskolai kerettantervi javaslatok:

14 Komplex műveltségterület
Heti óraszám Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (nyelvtan, irodalom, művészetek, médiaismeret – kommunikáció) 1 Idegen nyelv 2 Matematika Társadalomismeret (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, gazdaságföldrajz) Természetismeret (biológia, fizika, kémia, természetföldrajz) Testnevelés 5 Osztályközösség-építés (életvitel, etika – egészségtudatosság, fenntartható fejlődés, életpálya-tervezés) Összesen 12

15 Éves óraszámok Komplex műveltségterület 9. évfolyam 10. évfolyam
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 36 34 Idegen nyelv 72 68 Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 180 170 Osztályközösség-építés

16 A szakképzési tantervi ajánlás
oldalról letölthetők (77 NGM szakma) Az ajánlások nem jogszabályok A köznevelési törvény Kt § (18) - hatályos július 25-től: „a szakképző iskolák a szakképzési tantervi ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem” A szakképzési kerettantervek végéig minden szakmára kiadásra kerülnek jogszabályban A szakképzési kerettanterv = központi programok A 2012/2013-as tanévben induló „pilot projektek” (új hároméves duális képzés) alapja

17 Szakképzési kerettantervek
A fejlesztés európai uniós források támogatásával valósul meg, a TÁMOP program 4.alprojektjében. A szakképzési törvény rendelkezései szerint a kerettantervek megjelenési határideje A fejlesztésekben a szakképző intézmények, oktatóik pályázati úton részt vehetnek ősztől.

18 Ajánlás az iskolai dokumentumok elkészítéséhez
Az új OKJ, SZVK, és modulrendelet felhasználása Az OKJ szerinti szakképesítés kiválasztása A szakképesítés SZVK-jának áttekintése Az SZVK-ban megjelölt modul azonosítók alapján a modulok kikeresése a modulrendeletből Szakképzési tantervi ajánlás felhasználása Köznevelési törvény: ig ( ) minden iskola felülvizsgálja pedagógiai programját. A szakképző intézmény szakmai programkínálatának kialakításhoz a következő algoritmust érdemes követni: 1. Az OKJ szerinti szakképesítés kiválasztása (A korábbi szakképesítéseknek való megfeleltetést az SZVK rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, 2. A szakképesítés SZVK-jának áttekintése (évfolyamok száma, előképzettség, elmélet/gyakorlat aránya, pályatükör, vizsgáztatási követelmények, eszközjegyzék stb.) 3. Az SZVK-ban megjelölt modul azonosítók alapján a modulok kikeresése a modulrendeletből (modul tartalmak: feladatprofil, szakmai kompetenciák stb. áttekintése) 4. Szakképzési tantervi ajánlás felhasználása (Tantárgyakra és azok témaköreire lebontott heti és éves óratervek felhasználása a tervezéshez, a tantárgyi tartalmak és módszertani ajánlások felhasználása a pedagógusok felkészüléséhez, szabad sáv helyi tervezése stb.)

19 A törzslapok elektronikus megküldése
A módosításig: 2012. szeptember 1-jétől lehetőség az elektronikus megküldés és 2013. március 31-től kötelező A módosítás után: 2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni

20 Indítható szakmák A jelenlegi szerkezetre július 31-ig a RFKB-k tették meg 2012. szeptember 30-ig a Kormány rendeletben adja ki a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan FONTOS! Csak az iskolai rendszerű képzése vonatkozik, a felnőttképzésre nem 2013. március 31-ig már a MFKB (Megyei fejlesztési és képzési bizottságok) tesznek javaslatot, a Kormány május 31-ig hozza meg döntését. A felnőttképzésre július 1-től kötelező

21 2012/2013. tanév A szakközépiskolai képzésben nincs változás,
A szakiskolai képzés ebben a tanévben még háromféleképpen indulhat: 2+2-es, Előrehozott új „duális” képzési formában (TÁMOP pályázat) 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről A szorgalmi időszak: első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) utolsó tanítási napja június 14. (péntek) A tanítási napok száma: 182 nap (nappali oktatásban: 181 nap) Kivételek: az utolsó tanítási nap: •A szakképző iskola befejező évfolyamán május 2. de a szakképzési tantervi ajánlások a szakközépiskola szakképzési évfolyamára is kiadásra kerültek egyes NGM-es szakmák esetében Utóbbi nem kötelező, de 2013/2014-től már igen

22 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok)
a) írásbeli: október –én 8 órától szóbeli és gyakorlati: október b) írásbeli: február án 8 órától szóbeli és gyakorlati: február – március c) írásbeli: május én 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: június Modulos szakképesítéseknél bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a vizsga! - Vizsgaidőpontok - Iskolai rendszerű szakképzés

23 Vizsgabejelentés és tételrendelés
EMMI, NFM, NGM (bizonyos) szakképesítéseit elektronikusan kell bejelenteni az NMH-SzFI-be. Új rendszer bevezetés alatt A vizsgabejelentés egyben tételigénylés is! PM rendeletekben előírt szakmai és vizsgakövetelmények alapján lebonyolításra kerülő szakmai vizsgák bejelentése, a vizsgaelnök kijelölése, központi tételek kiadása a NMH-SzFI vette át Jelenleg elektronikus + papír alapú Egyszerűbbé, olcsóbbá válik a folyamat a vizsgaszervezők és az SzFI részére is. Az online felületen történő bejelentés már az októberi vizsgákat is érinti. Bejelentési határidő: iskolai rendszerben: szeptember 5 !

24 A szakképzés tanulmányi versenyei
A szakképesítésért felelős miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben november 20-ig gondoskodik megjelenéséről.

25 Hatósági ellenőrzés 2013. március 1. és 2013. május 31. között
OH szakmai irányításával a Kormányhivatalok folytatják le szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módja, a megyei intézményfenntartó központok által január 1-jén átvett közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételei

26 Intézmények átszervezése a szakképzésben I.
Az eddig önkormányzatok és MIK-ek által fenntartott szakképző iskolák állami fenntartásba kerülnek „Az állami fenntartók tekintetében valós és kötelező integráció, az uniós projektben érintett TISZK-ek esetében a projekten belül” Az állami fenntartású intézményeknél létrejönnek a holland típusú, tagintézményes nagy szakképző iskolák (már az uniós projektek fenntartási időszakában) Fenntartás és működtetés: az állam 202/2012. (VII. 27.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Szakképzés estén: megyei szintű koordináció

27 Intézmények átszervezése a szakképzésben II.
Önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele: 2012. január és január Intézmény-összevonásokról döntés az állami fenntartóknál: 2013 május 31. TISZK felülvizsgálat Szakképzési megállapodások megkötése a nem állami fenntartóknál: 2013 szeptembere előtt Szakmaszerkezeti döntés: a 2013/2014. tanévre vonatkozóan MFKB feladatkörében még eljáró Bizottság július 31-ig beérkezően tette meg javaslatát. Kormányrendelet: szeptember 30. a 2013/2014. tanév beiskolázás alapját képezi.

28 Előadásomhoz felhasznált források
Hatályos jogszabályok Dr. Szilágyi János MKIK tanévnyitó előadása Dr. Odrobina László NGM tanévnyitó előadása Modláné Görgényi Ildikó NMH SzFI tanévnyitó előadása Bruckner László NMH SzFI tanévnyitó előadása Mihálka Gáborné NMH SzFI tanévnyitó előadása

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések