Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (2007-2013) Tudásdepó-Expressz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (2007-2013) Tudásdepó-Expressz."— Előadás másolata:

1 A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (2007-2013) Tudásdepó-Expressz

2 Kultúra és kohéziós politika a munkahelyteremtő produktív beruházások támogatása révén (Európai Regionális Fejlesztési Alap, ERFA); infrastrukturális beruházások (ERFA) – kulturális örökség megőrzése, egyéb, kulturális szolgáltatásokat megalapozó beruházások; a régiókban fellelhető belső potenciál erősítése, a helyi fejlesztési kezdeményezéseket ösztönző és támogató intézkedések által (ERFA) – pl. turisztikai vonzerő fejlesztése, városrehabilitáció; képzési és foglalkoztatási programok, egészségmegőrzés a munkaerő minőségi fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás és a társadalmi befogadás erősítése szellemében (Európai Szociális Alap, ESZA); a vidéki örökség megőrzése: turisztikai és kézművesipari beruházások ösztönzése(Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, EMVA).

3 Kohéziós Alap KÖZOP, KEOP, VOP Strukturális Alapok Európai Szociális Alap: foglalkoztatás, változásokhoz való alkalmazkodás, egész életen át tartó tanulás, oktatás, képzés, társadalmi befogadás TÁMOP (+ KMR), ÁROP Európai Regionális Fejlesztési Alap: Infrastruktúra-fejlesztés, fizikai beruházások számos területen (vállalkozásfejlesztés, környezetfejlesztés, közlekedés, turizmus, oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés, egészségügy, kultúra, információs társadalom) GOP, KÖZOP, KEOP, TIOP, EKOP, ROP -ok, KMOP Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap ÚMVP EU pénzügyi alapjai Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Integrált közösségi és szolgáltató központok, Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése

4 A programok struktúrája és koherenciája TÁMOP TIOP ROP ÚMVP „helyi igények” (pl. városrehabilitációhoz kapcsolódó, külső felújítás) ágazatpolitikai célok (pl. oktatási, képzési célú eszközbeszerzés)

5 Ágazatpolitika és fejlesztés – Könyvtárfejlesztés és foglalkoztathatóság KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS Az egész életen át tartó tanulás elősegítése (specifikus cél) A munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztathatóság) erősítése (átfogó cél) informális oktatási és képzési potenciál leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatásmunkaerő-piaci fejlesztések

6 ÚMVPROP-ok TIOP Ágazatpolitika és fejlesztés – Könyvtári „alszektor” TÁMOP KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ÁGAZATI SZEMPONTOKHELYI IGÉNYEK Tudásdepó Expressz Regionális Tudástárak közösségi infrastruktúra fejlesztése

7 Humán operatív programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A közgyűjtemények oktatási és képzési szerepének erősítése 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések Átfogó cél: Munkaerőpiaci részvétel növelése Specifikus célok: 1. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 3. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 5. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

8 Tudásdepó Expressz Cél: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése TIOP 1.2.3. Országos elektronikus katalógus Digitális dokumentumküldés Hálózati szolgáltatások infrastruktúrája IKT infrastruktúra fejlesztése »Szerverek, használói számítógépek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése »Számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése »egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas, speciális logisztikai eszköz beszerzése infrastruktúra

9 Tudásdepó Expressz TIOP 1.2.3. infrastruktúra Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra- fejlesztése A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 1,4 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 1-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR könyvtárak, megyei és városi könyvtárak, nyilvános könyvtárak A megvalósulás földrajzi helye: a 6 konvergencia régió! Konstrukció indítása: 2008. II. negyedév (2008. június 30.)

10 Támogatható tevékenységek 1. TIOP 1.2.3. A: „Országos könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése”: Szerverek, munkaállomások, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése; Az online szolgáltatások kialakításához és adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök beszerzése Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése. A TÁMOP_3.2.4 konstrukcióban megvalósuló fejlesztések létrehozásához vagy igénybevételéhez kapcsolódó, kizárólag épületen belüli korszerűsítés, funkcionális és olvasói terek bővítése, átalakítása, képzésekre alkalmas terek kialakítása, iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása infrastruktúra

11 Támogatható tevékenységek 2. B: Könyvtári szolgáltatások a kistelepüléseken A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések számítógéppel és internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése C: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása hardver, szoftver, berendezés: fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök és informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor, speciális bútorzat stb. a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, -korszerűsítés, -bővítés infrastruktúra

12 Tudásdepó Expressz „Globális könyvtár – lokális elérés” Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer elektronikus dokumentum- szolgáltatásának fejlesztése. A könyvtárakban őrzött dokumentumok országos lelőhely- nyilvántartásának létrehozása. „Könyvtár otthonról” Távolról elérhető, országos virtuális könyvtári szolgáltatások fejlesztése. „Olvass Te is!” Az olvasáskultúra fejlesztését célzó országos könyvtári programok, kampányok kialakítása. „Könyvtárosok szerepvállalása az egész életen át tartó tanulásban” A könyvtárosok képzése a korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítása érdekében. szolgáltatások TÁMOP 3.2.4.

13 TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepó expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Támogatási alap: ESZA –(10% ERFA átjárhatóság: könyvtári berendezések, bútorok, technikai eszközök) Támogatási keret: 2,2 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min. – max. összege: 10-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR tagkönyvtárak, nyilvános könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek A megvalósulás földrajzi területe: valamennyi régió Konstrukció indítása: 2008. III. negyedév (2008. szeptember vége) szolgáltatások

14 Támogatható tevékenységek 1. a) Rendszerfejlesztési tevékenységek: az országosan egységes elektronikus szolgáltatások tökéletesítéséhez illetve bevezetéséhez szükséges feltételek, az elektronikus formában elérhető szolgáltatások térítéses igénybevételéhez szükséges feltételek kialakítása, az elektronikus formában elérhető szolgáltatások által fölmerülő szerzői jogi kérdések kielégítő kezelését biztosító feltételek kialakítása b) Különböző olvasói csoportok igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek: az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése, távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása szolgáltatások

15 Támogatható tevékenységek 2. tanulást segítő, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően, a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő módszerek alkalmazása a könyvtári minőségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény- mutatókkal, a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok az olvasáskultúra fejlesztését célzó helyi programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre, romákra és a fogyatékkal élőkre, könyvtárosok továbbképzése. szolgáltatások

16 TÁMOP TIOP Egységes könyvtári szoftverbeszerzés, technikai infrastruktúra fejlesztése Egységes könyvtári adatbázis építés online eléréssel, közös szerverkiszolgálással Használói számítógépek beszerzése Mozgókönyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések, logisztikai fejlesztés Olvasásfejlesztési programok Nyilvános könyvtárak (községi, városi, megyei, iskolai) Nem nyilvános iskolai könyvtárak, szakkönyvtárak Tanulást segítő, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása Használóképzés formális és informális tanulás segítése Könyvtárosok képzése, továbbképzése

17 Együttműködés formája: konzorcium az érintett intézményekkel –Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.287http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.287 –Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.290 http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.290 –A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázatok költségvetésének minimuma 10 millió forint. Ilyen méretű pályázatokat iskolai könyvtárak csak kivételes esetben tudnak önállóan megvalósítani. Így esetükben különösen fontos a konzorcium. – Lehetőség szerint egy településen belül minden könyvtártípus működjön együtt. – Konzorcium sokféle elképzelhető, kerületi, kistérségi is.* A pályázat kivitelezése pályázatíró cég bevonásával történik Az IKT eszközök, könyvtári és egyéb szoftverek beszerzése közbeszerzési eljárás útján történik Társadalmi vita kiírása még ebben a hónapban várható, erről e- mailben küldünk értesítést * Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon : Szakmai konzultációs megbeszélés. Bp. Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon Szakmai konzultációs megbeszélés, 2008. április 3.

18 Tájékozódási lehetőségek a web-en http://www.nfu.hu/ http://www.ki.oszk.hu http://konyvtarostanar.klog.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Könyvtári Intézet KönyvtárosTanár


Letölteni ppt "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (2007-2013) Tudásdepó-Expressz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések