Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esélyegyenlőség és tanügyigazgatás Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esélyegyenlőség és tanügyigazgatás Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét."— Előadás másolata:

1 Esélyegyenlőség és tanügyigazgatás Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax: 48-510-056 E-mail: direktor@sagim.hudirektor@sagim.hu www.sagim.huwww.sagim.hu, www.petroczi.eoldal.huwww.petroczi.eoldal.hu 2014. 07. 25. Hálózati együttműködés Magyarországon 1 1

2 2014. 07. 25. 2 Az esélyegyenlőség vezetői szemmel Az esélyegyenlőtlenség csökkentésére irányuló tanügy-igazgatási tevékenység legfontosabb motívumai: az intézményi szabályozottság megfelelő szintjének biztosítása ▫a tanulók esélyegyenlőségi motívumai ▫pedagógusok a társadalomban ▫gazdálkodási esélyegyenlőség ▫esélyegyenlőség a tájékoztatásban ▫esélyegyenlőség az új közoktatási törvény vitaanyagában 2 Hálózati együttműködés Magyarországon

3 2014. 07. 25. 3 A korrekt intézményi dokumentáció A korrekt esélyegyenlőségi tevékenység kizárólag akkor lehetséges, ha ahhoz az intézmény szabályozó rendszere megfelelő hátteret biztosít: ▫Megfelelően frissek e a legfontosabb tanügyi dokumentumok (az elvárható dátum zárójelben):  SzMSz és melléklete: adatkezelési szabályzat (2010)  alapító okirat (2010)  házirend (2008)  esélyegyenlőségi intézkedési terv (két évnél nem régebbi)  minőségirányítási program (2009) ▫Hogyan állapítható meg az adekvátság szintje? 3 Hálózati együttműködés Magyarországon

4 2014. 07. 25. 4 Teszteljük iskolánk szabályozását! Ez a gyorsteszt megmutatja, hogy az Ön iskolájának szabályozó rendszere mennyire van rendben (vélhetően)! 4 Hálózati együttműködés Magyarországon DokumentumAz ellenőrző kérdés Szabályzat elvárható szabályozási dátuma A hivatkozott jogszabály és hatálya Igen x Nem x 1.Alapító okirat Szerepel-e a tevékenységek között kiegészítő v. kisegítő tevékenység! Kizárólag alaptevékenység és vállalkozói tevékenység lehet. Csak ezek szerepelnek? Ha 2010. augusztus 15. előtti, akkor bizonyára nem felel meg. A 292/2009. (XII.19.) államháztartási kormányrendelet 20.§ (2)/c, hatályos 2010.08.15-től 2.SzMSz Szerepelnek-e a szabályzatban szereplő összes munkakörre vonatkozóan a feladat- és hatáskörök, a helyettesítés módja? Ha 2010. január 1-je előtti, akkor nem valószínű, hogy megfelel. A 292/2009. (XII.19.) államháztartási kormányrendelet 20.§ (2)/h, hatályos 2010.01.01-től 3.Házirend Szabályozza-e a normatív tankönyvek megvásárlásának lehetőségét, az elvesztéssel kapcsolatos kártérítést? Ha 2008 előtti, akkor bizonyára nem szabályozza. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. § (8), hatályos 2008.01.01- től 4.IMIP Tartalmazza-e, hogy a pedagógusok értékelésekor az összpontszám 80%-a felett kiváló a minősítés? Ha 2009 előtti, akkor bizonyára nem tartalmazza. 138/1992. (X.8.) Korm. r. 8. § (1)-(2), hatályos 2009.01.01-től 5.Pedagógiai program Szabályozza-e az otthoni felkészüléshez előrt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait? Ha 2006 előtti, akkor bizonyára nem szabályozza. A Közoktatási törvény 8. § (4)/b, hatályos 2005.12.25-től 5 igen4 igen3 igen2 igen1 igen0 igen Minden szuper!Ne törődjön vele!Nagyjából rendben!Volna egy kis dolog!Szabályozzon!Adja föl!

5 2014. 07. 25. 5 A hh és hhh tanulók azonosítása Akut probléma a hh-s és hhh-s tanulók konkrét azonosítása, figyelemmel követése ▫kisebb a gond, ha az iskola és a lakóhely azonos településen van, hiszen ilyenkor az önkormányzatnál és az iskolában lévő lista tételesen összevethető ▫probléma akkor van, amikor a tanuló lakóhelye az iskola székhelyétől különböző másik településen van  jogszabály ugyanis nem írja elő az önkormányzat jegyzője számára, hogy ki kell adnia a hh/hhh-s adatokat a tanuló iskolája számára 5 Hálózati együttműködés Magyarországon

6 2014. 07. 25. 6 A hátrányos helyzet azonosítása Az iskola székhelyétől különböző településen lakó tanulók esetében az azonosítás az iskola és a tele- pülés jegyzője együttműködésével valósítható meg  hhh - piros kiemelés, hh - kék kiemelés 6 Hálózati együttműködés Magyarországon Intézmény Iskola Lakóhely Tanuló/gyermek Ádám Jenő Á.I.ÁdámTardonaAldi JánosBalsai Aliz Ádám Jenő Á.I.DózsaTardonaKöves ZsoltKövesi AdélTábori Dóra DédestapolcsányiskolaTardonaKiss ErzsébetAndor ÉvaAndrás RóbertHorva EvelinVáradi Andor DédestapolcsányiskolaTardonaGyesei RóbertRomán Csaba KazincbarcikaSágváriTardonaAndó AdrienBali EndreBalsai ImreGálos AnitaIllényi László KazincbarcikaSágváriTardonaKovács TímeaKulcsos Béla KazincbarcikaIrinyiTardonaFóris BenceGórdi MáriaGubacsi DávidIván EditIvánfy Tünde KazincbarcikaIrinyiTardonaTóth ÁbrahámTurai Elemér KazincbarcikaDon B.TardonaAndrássy GáborBekecsi Bence KazincbarcikaJókaiTardonaGórdi ÁronMikóci TímeaSzalai Katalin KazincbarcikaóvodaTardonaLovassy LászlóGyulafy Judit Pollack M.Á.I.PollackTardonaAndrás FranciskaAlváry VivienAlváry ZsomborBarna TihamérBalla Viktor Pollack M.Á.I.PollackTardonaNohai András

7 2014. 07. 25. 7 A további adatfeldolgozás A településenként azonos formátumban elkészített táblázatot egyesítve iskolánként szűrjük és megküldjük az adott iskolának (adatvédelem!)  a teljes táblázat több ezer (köztük sok üres) sort tartalmaz  HH-HHH-2011-adatok.xls HH-HHH-2011-adatok.xls 7 Hálózati együttműködés Magyarországon Intézmény Isk. Lakóhely Tanuló/gyermek KazincbarcikaSágIzsófalvaBodolai MárkBorsos JánosFöldesi MargitFarkas János KazincbarcikaSágAlacskaÜvegi ZsoltSallai Tamás KazincbarcikaSágAlsószuhaDombrád Vince KazincbarcikaSágBánhorvátiAlsai VilmosBelsai PálForgó IstvánZsirka Dalma KazincbarcikaSágBerentePolc AidaSzeder Éva KazincbarcikaSágDédestapolcsányBalogh FatimaForgó KázmérHarta NikolettaLázár GyulaMező Tamara KazincbarcikaSágDédestapolcsánySéra KálmánSemsei Adrien KazincbarcikaSágTardonaKovai JózsefKöves DiánaTörő TamaraVadas Tibor KazincbarcikaSágZubogyKiss LajosLippai KornéliaMohai TamásOrosz BalázsRemete Katalin

8 2014. 07. 25. 8 A házirend és az esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség biztosítása elsősorban jogszabályi rendelkezéseket igényel! Feladata lehet-e a házirendnek az esélyegyenlőség biztosítása? A funkcionális házirendnek igen, mert ▫találhatóak csak a házirendben szabályozható motívumok, pl.  a középiskolai felvételi döntésnél elsőbbséget élveznek hh-s, hhh-s tanulók, ▫elsőbbséget lehet adni az sni-s vagy „más” diákoknak ▫általános iskolában a felvételnél preferálni lehet a hh-s státust 8 Hálózati együttműködés Magyarországon

9 2014. 07. 25. 9 A középiskolai felvételi rendszer A középiskolák egy része kontraszelekciós felvételi eljárást valósít meg, amelyet a jogszabály is támogat! ▫Felvételi szabályok.pdfFelvételi szabályok.pdf ▫A 11/1994 (VI.8.) MKM-r. 8. sz. melléklete 7.2 előírja:  az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hhh-s, hh-s, a helyi lakos és a sajátos helyzetű tanulókat  a sajátos helyzetet az iskola házirendjében kell szabályozni (vajon van-e szabályozva a középiskolákban?)  hogyan lehet a jogszabályt kijátszani:  a szóbeli vizsgával, a tizedre, századra számított pontokkal ▫a kontraszelektivitás tehát mesterségesen biztosítható 9 Hálózati együttműködés Magyarországon

10 2014. 07. 25. 10 De hogyan kezelhető a hh-s státus? A felvételinél csak akkor realizálható pozitív diszkri- mináció a hh-s vagy sni-s tanulók számára, ha az erről szóló információ eljut a középiskolába ezt jogszabály jelenleg nem írja elő, lehetőségek: ▫a szülő önként közli az iskolával, pl. jelentkezési lapon ▫az iskola közli a középiskolával az adatkezelési szabályok betartásával ▫a rendszerben részt vevő iskolák szerződnek egymással a hh-s, sni-s adatok megfelelő átadására és kezelésére  a középiskola pedig biztosítja az adatok felhasználását  a Kormányhivatal ellenőrzi ezt a tevékenységet! 10 Hálózati együttműködés Magyarországon

11 2014. 07. 25. 11 Az óvodai, iskolai felvétel ügye Az óvodai felvétel alapelve a lakóhely vagy a szülő munkahelye (Kt. 65.§), kötelező felvételt biztosít ▫a kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a hhh-s gyermek felvételét, ha az 3. életévét betöltötte Az iskolák felvételi eljárásában a hhh-sok aránya nem térhet el 15%-nál jobban a települési átlagtól ▫ez sokkal jobb a „régi” szabálynál (szomszédos iskola) Kötelező felvételt biztosító iskolaként nem jelölhető ki az az iskola, ahol a hhh-s tanulók aránya nem tartható, ha... ▫a hhh-s arány elérné az 50%-ot! 11 Hálózati együttműködés Magyarországon

12 2014. 07. 25. 12 Az általános iskolai felvételi Esélyegyenlőségi szempontokból jól definiált, talán túldefiniált is, hiszen a hhh-s tanulók arányára: ▫a hhh-s arány tartási kötelezettsége (többségében!) pozitívan diszkriminál, a negatív diszkriminációt gátolja ▫ugyanakkor a hh-sok arányára nincs előírás ▫ez az eljárásrend a Kt módosításakor bizonyára jelentősen változni fog (most így látható) Az iskola a szabadon maradó helyek betöltésekor pozitív diszkriminációt köteles alkalmazni a hhh-sokkal szemben (előnyben részesítve a helyi lakosokat)  sorsolásos eljárásról szerencsére nem hallunk! 12 Hálózati együttműködés Magyarországon

13 2014. 07. 25. 13 Mi várható a Kt. módosításakor? A Kt. módosítása az ismert nézetkülönbségek miatt lekerült a tavaszi ülésszak napirendjéről ▫a vitaanyag több ponton visszalépést jelent a polgárjogot kapott esélyegyenlőségi (integrációs elvek) szempontokból:  az 1. osztály előtt vagy a 8. osztály után előkészítő év  hídprogram a középiskolára való felkészítésre  kislétszámú osztály (3-8 fővel) ott, ahol az sni-s gyermekek száma 3 főnél nagyobb lenne  ezek a lépések – a leendő végrehajtási rendelet előírásainak függvényében – kontraszelektivitást valósíthatnak meg 13 Hálózati együttműködés Magyarországon

14 2014. 07. 25. 14 A törvénytervezet pozitívumai A törvény vitaanyaga számos pozitív vonást hordoz ▫8 fővel óvodai-bölcsődei csoport 2,5 éves kortól ▫8 fővel minden településsel biztosítani kell az alsó tagozat működtetését ▫az iskolaváltást segítő osztálytípusok pozitív tartalommal is megtölthetők ▫problémák:  hogyan finanszírozható a rendszer a jelenlegi normatív támogatási csökkentéssel  az egy évfolyamra jutó átlaglétszám tovább csökken 14 Hálózati együttműködés Magyarországon

15 2014. 07. 25. 15 Esélyegyenlőség az elit számára A törvény vitaanyaga a 4-o. gimnáziumot preferálja: ▫a 6-8 évfolyamos gimnáziumok számára olyan feltételrendszert állít, amelyeket kizárólag az elit- iskolák tudnak biztosítani, ▫ezek számára azonban garantált többletszolgáltatást biztosít (és vár el):  tehetséggondozó órák, szakkörök, harmadik id. nyelv  1,5 órával magasabb átlagos óraszám  minden tanuló két emelt szintű érettségit tesz le ▫Ezek az intézkedések esélyegyenlőségi szempontból kétségesek és az európai trenddel ellentétesek! 15 Hálózati együttműködés Magyarországon

16 2014. 07. 25. 16 Pedagógus esélyegyenlőség… Hogyan változhat a pedagógusok társadalmi esélyegyenlősége az életpálya-modell szerint? ▫A modellben szereplő bruttó bérek a 2011. évi minimálbérrel számítva biztosítanák a felzárkózást:  gyakornok: 125-156 eFt, ma 122-129 eFt  pedagógus 1 (>2 év): 136-187 eFt, ma 126-142 eFt  pedagógus 2 (>8év) : 187-374 eFt, ma 135-176 eFt  mestertanár (>14 év): 250-382 eFt, ma 144-262 eFt  tudóstanár (>14 év): 275-413 eFt, ma 154-289 eFt ▫pozitív elem a végzős mestertanárok 90%-os minimálbére, ▫a 19-54 eFt-os of-i pótlék, a nyugdíj előtt állók kedvező óracsökkentési feltételei, a kötelező óraszám csökkentése (?) ▫Kjt-besorolás-2011.xlsKjt-besorolás-2011.xls 16 Hálózati együttműködés Magyarországon

17 Fizetési fokozatok és életpálya… Az életpályamodell leendő szakaszainak megfelelő fizetési besorolások 2011-ben FokozatStátusFGHIJÉvek 1.Gyakornok1220001270001295001420001545000-3 év 2. Pedagógus 1 1263001314001360001484001638004-6 év 3.1308001362001425001566001754007-9 év 4. Pedagógus 2 13540014100014890016580018690010-12 év 5.14000014570015540017640019850013-15 év 6. Mestertanár, tudóstanár 14460015050016320018710021010016-18 év 7.14910015530017290019770021940019-21 év 8.15430016160018260020840022900022-24 év 9.15950016920019230021690023870025-27 év 10.16680017720020200022540024840028-30 év 11.17420018510021040023390025800031-33 év 12.18150019300021890024250026770034-36 év 13.18880020100022730025240027850037-39 év 14.19610020890023570026230028930040-évtől 2014. 07. 25.Hálózati együttműködés Magyarországon 17

18 2014. 07. 25. 18 Milyen munkafeltételeket kínál… Biztosítaná a pedagógusbérek állami finanszírozását ▫kötelező óraszám: 22-ről 21-re csökkenne  ez legalább 5%-os létszámnövekedést generálna ▫Az alkalmazottak számát növelné:  az igazgatóhelyettesek száma 500 fő felett 3, 250 felett 2  az iskolatitkárt reálisan terhelné (500 fő felett +1)  laboránsokat biztosítana 5. évf. felett (250 fő/ +1 fő)  könyvtáros 500 tanulónként +1 fő  biztosítaná a pedagógusbérek állami finanszírozását ▫Egy területen azonban kirívóan aránytalan:  az adminisztratív-technikai állományt csak a pedagóguslétszám 20%-áig finanszírozná 18 Hálózati együttműködés Magyarországon

19 2014. 07. 25. 19 Gazdálkodási esélyegyenlőség Biztosítani kell a gazdálkodással kapcsolatos összegek felhasználásának nyilvánosságát az iskola honlapján ▫az államháztartási törvény előírásait respektálva Az 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B §-a rendelkezik a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékű szerződések nyilvánosságra hozataláról. ▫Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét A 292/2009. (XII.19.) államháztartási kormányrendelet 1. § és 20.§ (3)/f szakasza írja elő a költségvetés közzétételét. 19 Hálózati együttműködés Magyarországon

20 2014. 07. 25. 20 Informálódási esélyegyenlőség Mindenki számára biztosítsa a közoktatás az adatokhoz, információkhoz való egyenlő hozzáférést ▫a KIR ebben igen jelentős tartalmat halmozott föl  hiányossága az alapító okiratok „késedelmes” közzététele  http://www.kir.hu/intezmeny/intreszl.asp?om10kod=029256 http://www.kir.hu/intezmeny/intreszl.asp?om10kod=029256  http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp ▫Nem kellő színvonalúak az intézmények honlapjai, amelyeknek tartalmazniuk kell az alábbi dokumentumokat:  házirend, SzMsz, pedagógiai program, minőségirányítási program  előírja a Kt. 40. § (13) bek.  különös közzétételi lista  osztályok, pedagógusok, eredmények (pl. kompet.), iskolai elvek, stb.  dokumentumokról tájékoztatás kérhető: 11/1994. (VI.8.) MKM-r. 8.§ 20 Hálózati együttműködés Magyarországon

21 2014. 07. 25. 21 Egy tipikus belső probléma A tanulók számára gyakori probléma a javító, osztályozó és különbözeti vizsgák lebonyolításában tapasztalható szabályozatlanság, ▫amely komoly esélyegyenlőtlenségi forrás lehet ▫alapvető szabályokat állapít meg a 11/1994. (VI.8.) MKM-r. 9. sz. melléklete, ▫a belső vizsgák szabályait az iskola saját belső vizsgaszabályzatának kell tartalmaznia  mik a vizsgatárgyak, van-e írásbeli vizsga, hogyan kell értékelni a vizsgateljesítményt, stb.  Vizsgaszabályzat-Ságvári.doc Vizsgaszabályzat-Ságvári.doc 21 Hálózati együttműködés Magyarországon

22 Tisztelt Hallgatóim! Köszönöm szíves figyelmüket! Az előadás és egyéb vezetői anyagok megtalálhatók szakértői honlapomon a www.petroczi.eoldal.huwww.petroczi.eoldal.hu webcímen 22


Letölteni ppt "Esélyegyenlőség és tanügyigazgatás Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium 3700 Kazincbarcika Jószerencsét."

Hasonló előadás


Google Hirdetések