Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után"— Előadás másolata:

1

2 A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után
Szappan Csaba r. alezredes

3 A bűnözés fogalmi ismérvei:
társadalmi tömegjelenség, egy meghatározott társadalomhoz kötődik, egy meghatározott időszakhoz kötődik, a hatóságok előtt ismertté vált jelenséghalmaz (teljes a látenssel együtt), csak a közvádas bűncselekmények, vonhatók ebbe a körbe (egyes szerzők szerint), Veszprém megye bűnözése

4 Veszprém megye bűnözése
A bűncselekmény A Btk. 10. § (1) bek. az a szándékosan vagy – ha a tv. a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra és amelyre a tv. büntetés kiszabását rendeli Veszprém megye bűnözése

5 A környezeti tényezők szerepe
Mikrokörnyezet (az egyén szocializációja, szülői család, baráti kapcsolat, iskola, munkahely, lakókörnyezet) Makro környezet (urbanizáció, iparosodás, mobilizáció, migráció, elosztási viszonyok, társadalmi javakhoz hozzáférés egyenlőtlenségei, jogi környezet) Veszprém megye bűnözése

6 A kriminológia tárgya (tágabb értelemben)
a bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség, a bűncselekmény, mint egyedi társadalmi jelenség, a bűncselekmény elkövetője, a bűncselekmény sértettje, Veszprém megye bűnözése

7 A kriminológia fő részei
Általános rész: kriminálmorfológia (alaktan) volumen, szerkezet (struktúra), változás (dinamika) krimináletiológia, kauzalitás (okság) kriminálprofilaxis (megelőzés, prevenció)  Különös rész: bűncselekményi csoportok (vagyon elleni, gazdasági, élet elleni, nemi erkölcs elleni) elkövetői csoportok (fiatalkori, gyermek, visszaeső, női) egyes társadalmi jelenségek (megélhetési, fehérgalléros, prostitúció, idegenforgalom) Veszprém megye bűnözése

8 Kriminológiai irányzatok
CESARE BECCARIA ( ) Bűntett és büntetés  a bűncselekmények megelőzését helyezi előtérbe Kriminálantropológiai irányzat  stigmatizálás, testi jegyek, született bűnözők Kriminálszociológiai irányzat (XIX. szd.)  a bűnözés táptalaja a környezetben rejlik Modern kriminológiai nézetek  funkcionális szociológiai irányzat Emil Durkheim anómia elmélete Veszprém megye bűnözése

9 Az elmúlt két évtizedben …
A rendszerváltás környékén a bűncselekmények száma jelentősen nőtt. A bűnözés minőségi oldalát tekintve is rosszabbodott a helyzet (több súlyosabb). Új, korábban nem tapasztalt elkövetési formák jelentek meg (bérgyilkosság, lőfegyver, robbantások). Összevisszaság, értékvesztés (normátlanság, anarchia) a magyar társadalomban. Mindez jelentős feladatot rótt a bűnüldözőkre. Veszprém megye bűnözése

10 A bűnügyi statisztika és a valóság
A bűnözésről az igazán érdekes dolgokat nem tudjuk meg. A statisztikai elemzés csapdái csak részben kerülhetők el. A bűnözés tényleges volumenének megítélése, a „sok” vagy „kevés” bűncselekmény és a tényleges közbiztonság viszonya. A statisztikai idősorok „kisimulásának” problémája, a látencia hatásai. Veszprém megye bűnözése

11 Veszprém megye bűnözése
MI a bűnözés ? A társadalom működésének sajátos indikátora. Mutatja a társadalmi- gazdasági környezet hibáit. Egy főre jutó GDP magas (pl. Veszprém megye): bűnbefogadó megyék. Egy főre jutó GDP alacsony (pl. Szabolcs megye): bűnkibocsátó megyék. Veszprém megye bűnözése

12 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása ORSZÁGOSAN
Veszprém megye bűnözése

13 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

14 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

15 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

16 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

17 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

18 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

19 Regisztrált bűnözés megyénkben
Veszprém megye bűnözése

20 A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 1994

21 MEGOSZLÁSA megyénkben 1994
A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 1994 Veszprém megye bűnözése

22 Veszprém megye bűnözése
A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 2007 Veszprém megye bűnözése

23 A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 2007
Veszprém megye bűnözése

24 Veszprém megye bűnözése
A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 2011 Veszprém megye bűnözése

25 A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 2011
Veszprém megye bűnözése

26 Bűncselekmények megoszlása
Veszprém megye bűnözése

27 Veszprém megye bűnözése
Vagyon elleni bűnözés Tömegével, kisebb kárértékre lopások, Az ezredforduló után csökkenő számban voltak betörések a Balaton-parton, Sorozatjellegű bűncselekmények, másutt is, de már nem gépkocsi lopások, A súlyosabb bűncselekményeket a szervezettség, az előkészítés, a profi elkövetők jellemzik, Növekvő felderítettség, magas látencia, lakossági feljelentési aktivitás erősödése. Veszprém megye bűnözése

28 A bűnözéssel OKOZOTT KÁR
(millió Ft) Veszprém megye bűnözése

29 A bűnözéssel OKOZOTT és MEGTÉRÜLT KÁR (millió Ft)
Veszprém megye bűnözése

30 Gazdasági bűncselekmények
A káremelkedés itt a legmarkánsabb. A gazdálkodó szervek tevékenységének alulszabályozottsága is lehetőséget kínált. Joghézagok kihasználása, pénzügyi politika bűnözést gerjesztő hatása (olajszőkítés, magán pénzintézeti tevékenység, az adó- és járulékjogszabályok kijátszása). Eredeti tőkefelhalmozás lezajlott, a közpénzek mint aranybánya (visszaélések a kárpótlással, állami tulajdonok magánkézbe kerülése, jelentős tőke kevesek kezébe, gazdasági pozíciók, közbeszerzések, fiktív megrendelések) Veszprém megye bűnözése

31 ERŐSZAKOS-GARÁZDA bűncselekmények
Veszprém megye bűnözése

32 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

33 Szándékos testi sértések
Veszprém megye bűnözése

34 Erőszakos-garázda bűnözés
A 90-es években érezhetően emelkedett, utóbbi időszakban csökkenés, majd ismét növekedés, Igen durva elkövetési magatartások is voltak, Lőfegyverek, robbanóanyagok, leszámolások, zsarolások, gazdasági befolyás megszerzése, A Balaton-parti vendéglátás feletti „hatalom” felosztása, tőkefelhalmozás, Rablások száma nem, de az elkövetési módok változtak. Veszprém megye bűnözése

35 SÉRTETTEK száma megyénkben
Veszprém megye bűnözése

36 SÉRTETTEK nemek szerint
Veszprém megye bűnözése

37 Veszprém megye bűnözése
SÉRTETTEK életkora Veszprém megye bűnözése

38 ELKÖVETŐK nemek szerint (országos)
Veszprém megye bűnözése

39 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

40 Veszprém megye bűnözése
Veszprém megye bűnözése

41 Veszprém megye bűnözése
ELKÖVETŐK (megyei) Veszprém megye bűnözése

42 ELKÖVETŐK nemek szerint
Veszprém megye bűnözése

43 Veszprém megye bűnözése
ELKÖVETŐK előélete Veszprém megye bűnözése

44 ELKÖVETŐK életkora (megyei)
Veszprém megye bűnözése

45 Visszaélés kábítószerrel
Veszprém megye bűnözése

46 ELKÖVETŐK szer hatása alatt
Veszprém megye bűnözése

47 Veszprém megye bűnözése
FIATALKORI bűnözés Nem változott jelentősen a gyakoriság, Többségük vagyon elleni bűncselekményt követ el, Növekszik kábítószert fogyasztók száma, Korábban kezdődik a bűnözői karrier, Az elkövetők döntő többsége családban él, a hátrányos helyzet kimutatható, Az elkövetők jelentős része gyenge tanuló, A fiatalkori áldozatok száma NŐTT. Veszprém megye bűnözése

48 FIATALKORI bűnözés (megyei) E L K Ö V E T Ő K
Veszprém megye bűnözése

49 FIATALKORI bűnözés (megyei) S É R T E T T E K
Veszprém megye bűnözése

50 Veszprém megye bűnözése
Összefoglalás Megyénkben a bűnözés volumene nem érte/éri el az országos átlagot, jóval alatta van, A vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, Hullámzó, de nőtt az erőszakos bűncselekmények száma, az egyes jogsértésekben igen durva erőszak is tapasztalható, Az erőteljes bűnözésnövekedés megállt, az ezredfordulótól hullámzó, de stagnáló trend, Kirívó, köznyugalmat súlyosan zavaró bűncselekmények nem, vagy csak nagyon ritkán történtek. Veszprém megye bűnözése


Letölteni ppt "A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után"

Hasonló előadás


Google Hirdetések