Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után Szappan Csaba r. alezredes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után Szappan Csaba r. alezredes."— Előadás másolata:

1

2 A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után Szappan Csaba r. alezredes

3 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése3 A bűnözés fogalmi ismérvei:  társadalmi tömegjelenség,  egy meghatározott társadalomhoz kötődik,  egy meghatározott időszakhoz kötődik,  a hatóságok előtt ismertté vált jelenséghalmaz (teljes a látenssel együtt),  csak a közvádas bűncselekmények, vonhatók ebbe a körbe (egyes szerzők vonhatók ebbe a körbe (egyes szerzők szerint), szerint),

4 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése4 A bűncselekmény A Btk. 10. § (1) bek. az a szándékosan vagy – ha a tv. a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely  veszélyes a társadalomra és  amelyre a tv. büntetés kiszabását rendeli

5 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése5 A környezeti tényezők szerepe  Mikrokörnyezet (az egyén szocializációja, szülői család, baráti kapcsolat, iskola, munkahely, lakókörnyezet)  Makro környezet (urbanizáció, iparosodás, mobilizáció, migráció, elosztási viszonyok, társadalmi javakhoz hozzáférés egyenlőtlenségei, jogi környezet)

6 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése6 A kriminológia tárgya ( tágabb értelemben)  a bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség,  a bűncselekmény, mint egyedi társadalmi jelenség,  a bűncselekmény elkövetője,  a bűncselekmény sértettje,

7 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése7 A kriminológia fő részei Általános rész:  kriminálmorfológia (alaktan)  volumen, szerkezet (struktúra), változás (dinamika)  krimináletiológia, kauzalitás (okság)  kriminálprofilaxis (megelőzés, prevenció) Különös rész: Különös rész:  bűncselekményi csoportok (vagyon elleni, gazdasági, élet elleni, nemi erkölcs elleni)  elkövetői csoportok (fiatalkori, gyermek, visszaeső, női)  egyes társadalmi jelenségek (megélhetési, fehérgalléros, prostitúció, idegenforgalom)

8 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése8 Kriminológiai irányzatok  CESARE BECCARIA (1738-1794) Bűntett és büntetés  a bűncselekmények megelőzését helyezi előtérbe  Kriminálantropológiai irányzat  stigmatizálás, testi jegyek, született bűnözők  Kriminálszociológiai irányzat (XIX. szd.)  a bűnözés táptalaja a környezetben rejlik  Modern kriminológiai nézetek  funkcionális szociológiai irányzat Emil Durkheim anómia elmélete

9 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése9 Az elmúlt két évtizedben …  A rendszerváltás környékén a bűncselekmények száma jelentősen nőtt.  A bűnözés minőségi oldalát tekintve is rosszabbodott a helyzet (több súlyosabb).  Új, korábban nem tapasztalt elkövetési formák jelentek meg (bérgyilkosság, lőfegyver, robbantások).  Összevisszaság, értékvesztés (normátlanság, anarchia) a magyar társadalomban.  Mindez jelentős feladatot rótt a bűnüldözőkre.

10 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése10 A bűnügyi statisztika és a valóság  A bűnözésről az igazán érdekes dolgokat nem tudjuk meg.  A statisztikai elemzés csapdái csak részben kerülhetők el.  A bűnözés tényleges volumenének megítélése, a „sok” vagy „kevés” bűncselekmény és a tényleges közbiztonság viszonya.  A statisztikai idősorok „kisimulásának” problémája, a látencia hatásai.

11 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése11 MI a bűnözés ?  A társadalom működésének sajátos indikátora.  Mutatja a társadalmi- gazdasági környezet hibáit.  Egy főre jutó GDP magas (pl. Veszprém megye): bűnbefogadó megyék.  Egy főre jutó GDP alacsony (pl. Szabolcs megye): bűnkibocsátó megyék.

12 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése12 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása ORSZÁGOSAN

13 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése13

14 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése14

15 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése15

16 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése16

17 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése17

18 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése18

19 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése19 Regisztrált bűnözés megyénkben

20 A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 1994

21 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése21 A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 1994

22 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése22 A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 2007

23 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése23 A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 2007

24 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése24 A bűncselekmények TERÜLETI eloszlása 2011

25 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése25 A bűncselekmények MEGOSZLÁSA megyénkben 2011

26 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése26 Bűncselekmények megoszlása

27 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése27 Vagyon elleni bűnözés  Tömegével, kisebb kárértékre lopások,  Az ezredforduló után csökkenő számban voltak betörések a Balaton-parton,  Sorozatjellegű bűncselekmények, másutt is, de már nem gépkocsi lopások,  A súlyosabb bűncselekményeket a szervezettség, az előkészítés, a profi elkövetők jellemzik,  Növekvő felderítettség, magas látencia, lakossági feljelentési aktivitás erősödése.

28 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése28 A bűnözéssel OKOZOTT KÁR (millió Ft)

29 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése29 A bűnözéssel OKOZOTT és MEGTÉRÜLT KÁR (millió Ft)

30 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése30 Gazdasági bűncselekmények  A káremelkedés itt a legmarkánsabb.  A gazdálkodó szervek tevékenységének alulszabályozottsága is lehetőséget kínált.  Joghézagok kihasználása, pénzügyi politika bűnözést gerjesztő hatása (olajszőkítés, magán pénzintézeti tevékenység, az adó- és járulékjogszabályok kijátszása).  Eredeti tőkefelhalmozás lezajlott, a közpénzek mint aranybánya (visszaélések a kárpótlással, állami tulajdonok magánkézbe kerülése, jelentős tőke kevesek kezébe, gazdasági pozíciók, közbeszerzések, fiktív megrendelések)

31 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése31 ERŐSZAKOS-GARÁZDA bűncselekmények

32 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése32

33 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése33 Szándékos testi sértések

34 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése34 Erőszakos-garázda bűnözés  A 90-es években érezhetően emelkedett, utóbbi időszakban csökkenés, majd ismét növekedés,  Igen durva elkövetési magatartások is voltak,  Lőfegyverek, robbanóanyagok, leszámolások, zsarolások, gazdasági befolyás megszerzése,  A Balaton-parti vendéglátás feletti „hatalom” felosztása, tőkefelhalmozás,  Rablások száma nem, de az elkövetési módok változtak.

35 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése35 SÉRTETTEK száma megyénkben

36 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése36 SÉRTETTEK nemek szerint

37 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése37 SÉRTETTEK életkora

38 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése38 ELKÖVETŐK nemek szerint (országos)

39 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése39

40 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése40

41 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése41 ELKÖVETŐK (megyei)

42 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése42 ELKÖVETŐK nemek szerint

43 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése43 ELKÖVETŐK előélete

44 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése44 ELKÖVETŐK életkora (megyei)

45 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése45 Visszaélés kábítószerrel

46 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése46 ELKÖVETŐK szer hatása alatt

47 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése47 FIATALKORI bűnözés 1.Nem változott jelentősen a gyakoriság, 2.Többségük vagyon elleni bűncselekményt követ el, 3.Növekszik kábítószert fogyasztók száma, 4.Korábban kezdődik a bűnözői karrier, 5.Az elkövetők döntő többsége családban él, a hátrányos helyzet kimutatható, 6.Az elkövetők jelentős része gyenge tanuló, 7.A fiatalkori áldozatok száma NŐTT.

48 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése48 FIATALKORI bűnözés (megyei) E L K Ö V E T Ő K

49 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése49 FIATALKORI bűnözés (megyei) S É R T E T T E K

50 2014. 07. 25.2014. 07. 25.2014. 07. 25.Veszprém megye bűnözése50 Összefoglalás  Megyénkben a bűnözés volumene nem érte/éri el az országos átlagot, jóval alatta van,  A vagyon elleni bűncselekmények dominálnak,  Hullámzó, de nőtt az erőszakos bűncselekmények száma, az egyes jogsértésekben igen durva erőszak is tapasztalható,  Az erőteljes bűnözésnövekedés megállt, az ezredfordulótól hullámzó, de stagnáló trend,  Kirívó, köznyugalmat súlyosan zavaró bűncselekmények nem, vagy csak nagyon ritkán történtek.


Letölteni ppt "A bűncselekmények jellemzői Veszprém megyében az ezredforduló után Szappan Csaba r. alezredes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések