Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állami sportirányítás a megváltozott gazdasági körülmények között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állami sportirányítás a megváltozott gazdasági körülmények között"— Előadás másolata:

1 Az állami sportirányítás a megváltozott gazdasági körülmények között
SPORTOLÓ NEMZET Az állami sportirányítás a megváltozott gazdasági körülmények között 2009. November 4. Szombathely

2 Földesi-Gál-Dóczi: Társadalmi riport a sportról 2008
Jelenlegi helyzet I. Az életben legfontosabb 12 dolog rangsorában az egészség a 2. helyen, a sport csupán a 11. helyen áll. Földesi-Gál-Dóczi: Társadalmi riport a sportról 2008

3 határozattal elrendelt I. és II. körös zárolás következményei:
Jelenlegi helyzet II. 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozattal és az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozattal elrendelt I. és II. körös zárolás következményei: A NUSI és a Sport Szakállamtitkárság feladatkörébe tartozó sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatokat millió forinttal érintette. Az alábbi programok nem kerültek kiírásra: „Tárt Kapus Létesítmények” Program; Komplex Kistérségi Táboroztatási Program; Kistérségi Szenior Sport – Aktív Életmód Program; Komplex Kistérségi Szabadidősport Program; Kistérségi Diáksport Program.

4 Jelenlegi helyzet III. Sportpolitika
Szövetségek, egyesületek egyéni túlélési taktikája: politikusok, üzletemberek, média személyiségek megnyerése vezetésükhöz. Harc a megjelenésért a médiában a közvélemény formálásáért (nincs a sportnak pozíciója a média közalapítványokban). Állami és önkormányzati források várható további szűkülése. Egymás hibáztatása, folyamatos bűnbak keresés (győztes-vesztes konfrontációk). Sport civil szervezetek összefogásának hiánya. A sportlobby hiánya. Képzett sportmenedzserek, pályázatírók hiánya.

5 2009. évben a zárolások után felhasználható előirányzat
Megnevezés 2009. évben a zárolások után felhasználható előirányzat 2010. évi javasolt támogatás Utánpótlás-nevelési feladatok 1 370,6 1 335,0 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 293,7 271,2 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 275,0 Versenysport támogatása 2 299,9 1 872,5 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 900,2 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 2 940,0 4 178,5 Nemzeti Sporttanács támogatása 3,0 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 42,7 41,2 Szabadidősport támogatása 241,0 209,5 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 25,0 20,0 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 61,7 59,5 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 16,0 15,4 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása 31,6 30,5 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 13,3 12,8 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 28,8 27,8 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 2,8 3,5 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok) 126,4 100,0 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 71,1 64,2 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 57,3 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása 172,7 Magyar Sport Háza program 337,5 302,5 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 929,5 1 529,0 Jégkorong utánpótlás-nevelés támogatása 170,0 0,0 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 190,8 190,4 Sport szakterület rész összesen 11 645,6 12 671,7 Megjegyzés: A Pénzügyminisztérium előírásai alapján, a évi tervezés során mentesített előirányzat - azaz amelyeken az elvonást nem lehet érvényesíteni - a Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása és a Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése.

6 Állami szerepvállalás
Egyes ágazatok közötti fokozottabb együttműködés (EüM – Népegészségügyi Program, OKM – iskolai testnevelés; SZMM – esélyegyenlőségi programok, KVVM – fenntarthatóság); Nincs szükség „világmegváltó” megoldásokra (egy sor, számos területre kiterjedő kisebb politikai és gyakorlati változás érhető el); A célok és célkitűzések önmagukban nem elegendőek a hatékony végrehajtás biztosítására; Támogató politikai háttér megteremtése; Az ösztönző jogszabályi környezet megteremtése; Egységes és közös kommunikáció kialakítása (szemléletmód váltás); Professzionális adatgyűjtési rendszerek kialakítása; Legjobb gyakorlatok, működő modellek elterjesztése.

7 Mi az amit megkezdtünk? Ágazati együttműködések kialakítása:
EüM – Népegészségügyi Program kialakítása; OKM – diáksport reformja (MDSZ, NUSI-UPI, MTTOE bevonásával); KVVM – fenntarthatóság (Nordic Walking program, Lépés Program); SZMM – Nemzeti Ifjúsági Stratégia megvalósítása; ÚMFT pályázati lehetőségeinek bővítése; Kommunikáció egységesítése (MT Zrt.);

8 Mi az amit megkezdtünk? Sportszakmai továbbképzések;
Legjobb gyakorlatok, működő modellek összegyűjtése; Kistérségi sport és szabadidős stratégiák megvalósítása; Sportinformatikai rendszerek fejlesztése; Indikátor-rendszer kidolgozása; Szerencsejáték adókból származó bevételek felülvizsgálata.

9 EU támogatások összege

10 A stratégiai tervezéstől a pályázatig
KEOP ÁROP 7 ROP TÁMOP Nemzeti Fejlesztési Terv II. ( ) – Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) TIOP Operatív Programok ( ) Akciótervek ( ) Pályázati konstrukciók, felhívások

11 Sportcélú fejlesztések az előző (2004-2006) programozási időszakban
Regionális Fejlesztés Operatív Program Három beavatkozási terület (turisztika, infrastrukturális-, humánerőforrás fejlesztés) Sportcélú fejlesztési lehetőségekre négy intézkedés keretében volt lehetőség: Turisztikai vonzerők fejlesztése (kerékpárutak kiépítése); Turisztikai fogadóképesség javítása (sportturizmus fejlesztése); Városi területek rehabilitációja (szabadidős és sportlétesítmények fejlesztése); Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (tornaszobák, tornatermek, sportudvarok fejlesztése);

12 Sportcélú fejlesztési lehetőségek a jelenlegi (2007-2013) programozási időszakban
Turisztikai fejlesztések; Közlekedési feltételek javítása – kerékpárutak építése; Humán erőforrás fejlesztése (TÁMOP); Környezet és Energia Operatív Program (KEOP); Regionális Operatív Programok (ROP) LEADER Program; Települési területek megújítása; Decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása, valamint a vis maior tartalék terhére: humán-infrastruktúra fejlesztés, zöldterületek rekreációs, valamint sport és szabadidős célú terület megújítása, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése.

13 Szabadidősport fejlesztési lehetőségei 2009-ben
LEADER Program – Az Európai Unió kezdeményezése ( ) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) része Fő cél: térség fenntartható fejlődése Kb. 100 sportcélú fejlesztés Helyi közösségek sportolási lehetőségének bővítése; Turisztikai fejlesztésekhez köthető sportolási lehetőségek bővítése. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (2008) 56 helyi közösségben terveznek sportcélú fejlesztéseket (sport infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, sport programsorozatok, öltöző felújítás stb.)

14 Szabadidősport fejlesztési lehetőségei 2009-ben
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés 6.1.2./II Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Specifikus cél: egészség-kockázati tényezők befolyásolása prevenciós, illetve egészségfejlesztési komplex megelőzési programokkal; egészségtudatos magatartás kialakítása; közösségi aktivitások, partnerségi együttműködések erősítése. Kedvezményezettek köre: önkormányzati intézmények vagy azok költségvetési szervei; non-profit szervezetek; többcélú kistérségi társulások; önkormányzatok. Pályázati keretösszeg: 2,4 Mrd Ft (2009), 4 Mrd Ft (2010-es utófinanszírozás); leghátrányosabb kistérségek esetében 4Mrd Ft (2009). Támogatás min-max. összege: 2-200M Ft (100%-os támogatási arány) Támogatható projektek száma: (LHH esetében )

15 Szabadidősport fejlesztési lehetőségei 2009-ben
Támogatható tevékenységek köre: Kistérségi és települési egészségtervek cselekvési programjainak támogatása; Országos, regionális, kistérségi programok kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel az egészség megőrzését, fejlesztését meghatározó életmódbeli tényezőkre (mozgás, táplálkozás, lelki egészség, káros szenvedélyek); Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek támogatása; Bölcsődei-, óvodai, iskolai teljes körű egészségfejlesztési programok; A célcsoportok fizikai aktivitásának javítását célzó és a mozgás-gazdag életmódot ösztönző szabadidős programok; Energiaegyensúly (táplálkozás és mozgás együttes alkalmazása) megtartására és visszaállítására irányuló tevékenységek, stb.

16 Szabadidősport fejlesztési lehetőségei 2009-ben
Munkacsoport felállítása (2009. április) Tagok: ÖM Sport Szakállamtitkárság, Stratégiakutató Intézet; Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium; Országos Egészségfejlesztési Intézet; NFÜ Központi Fejlesztési Programiroda; Magyar Sporttudományi Társaság Innovációs Bizottság; Tatabánya Megyei Jogú Város. Feladat: kistérségi egészségterv, illetve az ebben megfogalmazott célkitűzések megvalósítására alkalmas „egészségnevelő és szemléletformáló életmódprogram” minták kidolgozása.

17 Fejlesztési irányok A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési programja létesítmény-fejlesztéssel összefüggő feladatok; a szabadidő- és diáksport fejlesztése; a versenysport és utánpótlás-nevelés fejlesztése; a sport humán-erőforrás fejlesztése.

18 Kitűzött fejlesztési irányok 2010-2011
Kötött diáksport normatíva megtartása; Sportlétesítmény-felújítási program megtartása; Területi szintű pályázatok visszaállítása (táborozási-, szenior-, szabadidő program); Önkéntesség erősítése a sport területén; Multifunkcionális létesítmények építési lehetőségének megteremtése ( as akciótervi tervezések); Sportkommunikáció erősítése.

19 Kitűzött fejlesztési irányok 2010-2011
További megvalósítandó tervek: Sportszakember képzés; Fogyatékosok sportjának területi alapú támogatása (diák és szabadidő pályázat); Kistérségi/Területi Diáksport Program; Tárt Kapus Létesítmény Program; Felsőoktatás szabadidősportjának támogatása; Irányított sporttudományi kutatások támogatása; Testnevelés órák számának növelése (Bsc képzésben is); Fogyatékosok sportjának sportágfejlesztési programja; Nordic Walking és Munkahelyi sport program;

20 Már nem is annyira utópia…
Lisszaboni Szerződés elfogadása (165-ös cikke értelmében a sport a “koordináló, kiegészítő és támogató tevékenységek” területéhez fog tartozni); Sport Program (Sport Unit) kereteinek kidolgozása (alapja: sportról szóló Fehér Könyv).

21 SPORTOLÓ NEMZET KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
ÖM Sport Szakállamtitkárság Sport és Stratégiai Főosztály Lukács Zsuzsanna főosztályvezető Tel.:


Letölteni ppt "Az állami sportirányítás a megváltozott gazdasági körülmények között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések