Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A globalizáció avagy zavar minden szinten. Fogalmi problémák Mindenki ismeri, de kevesen értelmezik hasonlóan a kérdést, Donald Robertson használta el.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A globalizáció avagy zavar minden szinten. Fogalmi problémák Mindenki ismeri, de kevesen értelmezik hasonlóan a kérdést, Donald Robertson használta el."— Előadás másolata:

1 A globalizáció avagy zavar minden szinten

2 Fogalmi problémák Mindenki ismeri, de kevesen értelmezik hasonlóan a kérdést, Donald Robertson használta el ő ször a kifejezést még a nyolcvanas években abban az értelemben, ahogy az manapság használtatik,

3 Fogalmi problémák Globalizáció nem folyamat, hanem folyamatok rendszere, ellentmondásokon és ellentéteken keresztül m ű ködik, Globalizáción a nyugati civilizáció kezdeményezésére történ ő világszint ű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatokat, és azok következményeit értjük az élet számos területén, „Gyárilag el ő állított dzsungel” – Anthony Giddens,

4 Fogalmi problémák Mind kezdete, mind hatása, mind érintettségi területe állandó viták tárgya, Globalizáció akkor lett fontos, amikor a hidegháború kiüresedett (1979-1991),

5 Létezik-e globalizáció? Az egyik magyarázat: A globalizáció egy jól körülhatárolt folyamat, amely mindent megváltoztat (Robert Reich),

6 Létezik-e globalizáció? A másik magyarázat: Semmi új a nap alatt (D. Gordon, Wood, N. Ferguson) a 19. század végén (1870-1914)is így nézett ki a világgazdaság, Szabad kereskedelem, T ő keáramlás, Kisfokú migráció (25 millió európai ment ki), Alacsony infláció Technikai találmányok széles tára, Kína hajlott a nyitásra, Oroszország is lendületet vett,

7 Létezik-e globalizáció? Harmadik magyarázat Útban vagyunk a globális gazdaság felé (Robert Went), Szkeptikusok és radikálisok

8 A globalizáció f ő területei 1. Globális gazdaság, 2. Univerzális kultúra, az informatika és a kommunikációs technikák forradalma, 1969 a világháló kereskedelmivé tétele, 3. Ökológiai kérdések Római Klub (1969) A növekedés határai 1972,

9 Globalizáció és a gazdaság A globalizáció a kapitalizmus új szakasza, Megsokszorozódott a lokális gazdaságok és a világgazdaság közötti interakciók, Transznacionális vállatok, médiabirodalmak, a t ő ke és a pénzpiacok összekapcsolódása, Nemzetközi szervezetek; IMF-IBRD, m

10 Gazdasági vetületei 1. Az integrált globális piacok számának növekedése, 2. A multinacionális vállaltok növekedése, 3. Nem választott „világkormányok”, G7, G20, IMF, WTO, OECD, EU, 4. Globális makropolitika ún. Washingtoni konszenzus, 5. Kereskedelmi piacok, 6. Pénzügyi piacok, A gazdaság kicsúszott a nemzetállamok ellen ő rzése alól,

11 Globalizáció alulról A pénzügyi piacok diktatúrája, Verseny lefelé, Privatizáció, Növekv ő migráció mint reakció, Növekv ő társadalmi elégedetlenség, Munkaer ő piacról való kiszorulás a közösségekb ő l való kiszorulás, Férficentrikus világot teremtett, Ökológiai hatások, Demokrácia aláaknázása (Szuperkapitalizmus),

12 A globalizáció és a világrendszer-elmélet A globalizáció kölcsönös függ ő ségi viszonyokat teremt, illetve olyan szabályokat érvényesít, melyek az egyes államok kormányai számára nem feltétlenül elfogadhatóak. A folyamat a világpiac destabilizálódásával és a specifikus kultúrák elt ű nésével fenyeget. A globalizáció elméleti megközelítése I. Wallerstein "világrendszer" fogalmára (1979, 1983) vezethet ő vissza, mely a fejlett és kevésbé fejlett országok egyenl ő tlen gazdasági és politikai kapcsolatainak hálózatát jelöli.

13 Saskia Sassen - globalizáció és szuverenitás A globalizációs folyamatot a nemzetek közötti megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályozzák. A globalizáció állandó növekedéssel jár. Nemzetállamokra Szuverenitás, Területiség, Állampolgárság, Bizonytalanná válás, m,

14 Ralf Dahrendorf és a globalizáció Emberek kiszorulnak a munkaer ő piacról a politika közösségekb ő l, Nyomor fokozódik, Durva ellenséges er ő k megnövekednek, A radikális lehet ő ségek tára, 1. Meghaltak az utópiák, 2. A jöv ő nemzedék léte a fontosabb, 3. Jólét - összetartozás – szabadság; a háromból már csak kett ő valósul meg,

15

16

17

18

19


Letölteni ppt "A globalizáció avagy zavar minden szinten. Fogalmi problémák Mindenki ismeri, de kevesen értelmezik hasonlóan a kérdést, Donald Robertson használta el."

Hasonló előadás


Google Hirdetések