Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

2  A bolognai folyamatról röviden  Képzések érettségi után  Tanárképzés  Felvételi eljárás  Hallgatói pénzügyek (ösztöndíj, költségtérítés, átsorolás, diákhitel)  Miért pont Szombathely?  Információforrások

3 A BOLOGNAI FOLYAMAT Célja: az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja Formája: a csatlakozó országok felsőoktatás-politikájának összehangolása Legfontosabb célkitűzései: könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése

4 Lineáris képzés

5 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (1)  Felsőfokú szakképzés - 4 féléves képzések - használt jelölés: F, FSZ  Alapképzés - 6-8 féléves képzések - használt jelölések: BA és BSc  Mesterképzés - 2-5 féléves képzések - használt jelölések: MA és MSc  Szakirányú továbbképzések

6 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (2) Az érettségi megszerzése után kizárólag felsőfokú szakképzésre, vagy alapképzésre lehet beiratkozni (kivétel az osztatlan képzések) 2006-tól már nem lehet jelentkezni szakpáros képzésre Alapképzésben nem lehet tanári diplomát szerezni A szakirányok szerepe nagy mértékben változott

7 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (3) Képzési területek a 3 szombathelyi karon - Bölcsészettudományi- Természettudományi - Társadalomtudományi- Műszaki - Gazdaságtudományi - Pedagógusképzés - Sporttudományi- Művészetközvetítő

8 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (4) Alapképzések a 3 szombathelyi karon BölcsészettudományTermészettudomány - andragógia- biológia - anglisztika- fizika - germanisztika- földrajz - magyar- matematika - romanisztika (olasz, francia)- kémia - szabad bölcsészet- környezettan - szlavisztika (horvát, orosz, szlovén) Társadalomtudomány - történelem- informatikus könyvtáros - pedagógia- kommunikáció- és médiatudomány - nemzetközi tanulmányok

9 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (5) Alapképzések a 3 szombathelyi karon GazdaságtudományMűszaki - gazdálkodási és menedzsment- műszaki menedzser MűvészetközvetítőSporttudományok - ének-zene- testnevelő-edző - képi ábrázolás- rekreáció szervező és egészségfejlesztő - kézműves- sportszervező Pedagógia - tanító

10 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (6) Szakterületi ismeretek az alapszakon belül 2-4 féléves modulok a szakterület valamely választott részéhez kapcsolódó tudás elmélyítésére vonatkozik lehet szakirány, szakterületi specializáció, vagy tanári felkészülés

11 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (7) andragógiafelnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó magyar finnugor, nyelvmentor romanisztika olasz, francia szabad bölcsészet esztétika, filozófia, filmelmélet és filmtörténet szlavisztika horvát, orosz, szlovén pedagógia oktatási asszisztens, nevelési asszisztens biológia akadémiai földrajz térinformatika, terület- és településfejlesztés környezettan technika fizika csillagász informatikus könyvtáros információbróker és menedzsment, nyilvános és iskolai könyvtáros

12 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (8) kommunikáció és médiatudomány szervezeti kommunikáció-PR, újságírás nemzetközi tanulmányokjelenkori Európa-elméleti kérdések, jelenkori Európa- gyakorlat gazdálkodási és menedzsmentEurópai Uniós üzleti tanulmányok, külgazdasági, logisztika, pénzügy, település- es régiómenedzsment ének-zenekarvezetés, egyházzene képi ábrázolásdíszfestő, festő, képgrafika kézművesbőrművesség, festett- nyomott textilművesség, nem szőtt- nemezelt textilművesség, papírművesség, szövő- textilművesség rekreáció-szervező és egészségfejlesztő egészségfejlesztő, rekreáció-szervező

13 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (9) Felsőfokú szakképzések a felsőoktatás részét képezi képzési idő 4 félév hallgatói jogviszonnyal jár beszámítható az alapképzésbe (30-60 kredit) államilag támogatott képzési formában is (hallgatói juttatásokkal együtt!!)

14 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (10) Felsőfokú szakképzések a szombathelyi karokon Általános rendszergazda Gépipari mérnökasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Idegenforgalmi szakmenedzser Idegennyelvi kommunikátor Ifjúságsegítő Informatikai Statisztikus és Gazdasági Tervező Intézményi kommunikátor Műszaki Informatikai mérnökasszisztens Sajtótechnikus Sportkommunikátor Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Web-programozó

15 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (12) Mesterképzés Tanári mesterszakok biológiatanár földrajztanár horváttanár / nemzetiségi horvát- tanár környezettan-tanár magyartanár orosztanár pedagógiatanár szlovéntanár / nemzetiségi szlovén- tanár technikatanár testnevelőtanár vizuális és környezetkultúra tanár Diszciplináris mesterszakok andragógia esztétika geográfus informatikus könyvtáros rekreáció* szlavisztika

16 TANÁRKÉPZÉS (1)  A tanárképzés a mesterképzési szintre kerül.  A tanári mesterképzés kétszakos tanári diploma megszerzését teszi majd lehetővé.  Az alapszakos diploma birtokában nem lehet tanárként elhelyezkedni!!  A tanítóképzésben megszerzett diploma birtokában automatikus az elhelyezkedési lehetőség az oktatási intézményekben (pedagógus végzettség)

17 TANÁRKÉPZÉS (2) Mesterképzés Alapképzés Pedagógia Phd Pedagógia MA Pedagógia BA Tanári mesterszakok Tanító, óvópedagógus BA Diszciplináris alapszakok BA/Bsc

18 TANÁRKÉPZÉS (3) A tanárképzésre való felkészülés  A hallgató már az alapképzésben megkezdi a második szak alapismereteinek elsajátítását a TANÁRI MODUL keretében. 50 kredit  A tanári mesterséghez kapcsolódó képzés is elindul az alapképzés alatt.10 kredit

19 Felvételi eljárásrend (1) Határidők  Jelentkezési határidő: 2010. február 15.  E-felvételi hitelesítés: 2010. február 23.  Alkalmassági vizsgák (művészetközvetítés, sporttudományi képzési területen) : 2010. április  Meglévő dokumentummásolatok pótlása (pl. középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga): 2010. június 2.  Felvételi vizsgák (művészetközvetítés képzési terület, mesterképzések): 2010. június vége - július eleje  Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: 2010. július 8.  Ponthatár megállapítás (várhatóan): 2010. július 22.

20 Felvételi eljárásrend (2) Jelentkezés  Betűkódok:  NYME-BTK  NYME-MNSK  NYME-TTMK  A Felvételi Tájékoztató megjelenése: 2009. december 15.  Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal  További információk: http://www.felvi.hu

21 Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” 1380 Budapest, Pf. 1190 Az eljárási alapdíj 9.000 Ft, Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni. A további jelentkezésekért 2.000 Ft kiegészítési díj fizetendő. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon) A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is. Felvételi eljárásrend (3) Jelentkezés

22  A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be.  A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy  a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre,  továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik  Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.  A rangsor 2010. július 8-ig egy alkalommal módosítható. Felvételi eljárásrend (4) Jelentkezés

23 400+80 pontos rendszer érettségi pontokmax. 200 tanulmányi pontokmax. 200 többletpontokmax. 80 összesen 480 Felvételi eljárásrend (5) Pontszámítás

24 Alapképzés  tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok vagy  2 x érettségi pontok + többletpontok Felsőfokú szakképzés  2 x tanulmányi pontok + többletpontok vagy  tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok vagy  2 x érettségi pontok + többletpontok Felvételi eljárásrend (6) Pontszámítás

25 Tanulmányi pontok (max. 200 pont)  Középiskolai eredmények max. 100 pont  magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat átlaga)  történelem  matematika  idegen nyelv (v. nemzetiségi nyelv és irodalom)  választott tárgy  utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege x 2  Érettségi vizsgaeredmények max. 100 pont  a 4 kötelező és 1 választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egész számra kerekítve Felvételi eljárásrend (7) Pontszámítás

26 Érettségi pontok (max. 200 pont) Két érettségi tárgy százalékos eredményének összege.  tantárgyanként max. 100 pont  választható vizsgatárgyak esetén a jelentkező számára legkedvezőbb kettő eredménye alapján kell kiszámolni  a számoláskor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségin elért eredmény között  Az 1996 előtt érettségi vizsgát tett és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében egy a képzésnél megjelölt érettségi tárgyból is történhet a érettségi pont számítása. Gyakorlati vizsga alapján szerezhető max. 200 pont ének-zene, képi ábrázolás és kézműves alapszakokon csak ennek duplázásával szerezhető pont Felvételi eljárásrend (8) Pontszámítás

27 Többletpontok (max. 80 pont) Minden szakon jár:  emelt szintű érettségi, 40 pont/vizsga  nyelvvizsga, max. 50 pont {C1(FC): 50, B2(KC): 35)  előnyben részesítés (hátrányos helyzet: 25, halmozottan hátrányos 50, fogyatékosság: 50, gyermekgondozás: 50) Képzési területek szerint adható:  tanulmányi versenyeredmény (15-80)  művészeti versenyeredmény (20)  szakképesítés (30) – FSZ képzésen nem adható!  sporteredmény (10-20) Felvételi eljárásrend (9) Pontszámítás

28 A felvételhez szükséges jogszabályi minimum, az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül : alapképzésben 200 pont felsőfokú szakképzésben 140 pont Felvételi eljárásrend (10) Pontszámítás

29 Felvételi pontszám duplázással: 334 pont Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve

30 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Felvételi pontszám: 342 pont 40 pont 35 pont 75 pont Összpontszám: 417 pont

31  Államilag támogatott (juttatásokra való jogosultság, nincs általános térítései kötelezettség) az a hallgató, aki:  ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és  nem merítette ki 12 féléves keretet vagy  nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten  Költségtérítéses (önfinanszírozott, csak bizonyos juttatásokra jogosult)  Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik Hallgatói pénzügyek (1) Finanszírozási formák

32 A főbb jogcímek:  Tanulmányi ösztöndíj: akár havi 90.000 Ft (!!)  Rendszeres szociális támogatás: havi 5.000 - 23.800 Ft  Sport, művészeti és tudományos ösztöndíj: havi 5.000- 15.000 Ft  Közéleti ösztöndíj: havi 5.000 – 40.000 Ft Az intézmény a fentieken túl komoly összegekkel támogatja a külföldi résztanulmányokat, az Erasmus programokban való részvételt. Hallgatói pénzügyek (2) Juttatások

33  A költségtérítés összegét minden képzésre vonatkozóan tartalmazza a Szakajánló és a Felvételi Tájékoztató is.  Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége.  A jelenlegi jogszabályok alapján a befizetett összeg 30%-a maximum évi 60.000 Ft a befizetett adóból visszaigényelhető  Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás.  Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is.  A hallgatói pénzügyek gördülékeny ügyintézést a Tanulmányi Hivatalban külön ügyintéző segíti. Hallgatói pénzügyek (3) Térítési díjak

34 Főbb jellemzők  Nincs hitelbírálat  Jövedelemarányos törlesztés  A hitelfelvevők kockázatközösséget alkotnak  A hitelfelvevők célzott kamattámogatásban részesülhetnek  A hitelfelvevők kérhetik a törlesztési kötelezettség szüneteltetését Hallgatói pénzügyek (4)

35 Jogosultság  40 év alatti életkor, magyar állampolgárság  Hazai, vagy EGT tagország felsőoktatási intézményébe beiratkozott (aktív hallgató), aki :  felsőoktatási törvényben meghatározott képzésben vesz részt,  nappali, esti, levelező és távoktatásos formában,  bármilyen képzési típusban,  Jogosultsági idő egységesen 10 félév, de maximum 14 félév (osztatlan képzés esetén) Hallgatói pénzügyek (5)

36 Összegek / Kamat Igényelhető összegek 15.000 Ft; 21.000 Ft; 25.000 Ft; 30.000 Ft; 40.000 Ft; 50.000 Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg. A 2009. július 1-jétől december 31-ig érvényes kamatláb 10,50%. Hallgatói pénzügyek (6)

37 További információk  Honlap: http://www.diakhitel.hu  E-mail: info@diakhitel.hu  Info-vonal: 06-40-24-00-24 Hallgatói pénzügyek (7)

38 A képzési területek vonatkozásában a Dunántúl legszélesebb körű kínálatát nyújtja a három kar. A tanári pályára készülő jelentkezők gazdag kínálatból válogathatnak. A bolognai képzésben ugyanazon alapszakok ismeretanyaga sajátítható el, mint a nagy múltú egyetemeken. A bővülő nemzetközi kapcsolatrendszer révén számos lehetőség nyílik külföldi résztanulmányok folytatására A Nyugat-Magyarországi Egyetem jelenleg is 41 (!) mesterképzést kínál, és a kínálat folyamatosan bővül MIÉRT pont Szombathely? (1)

39 MIÉRT pont Szombathely? (2) A karok az oktatásfejlesztési tevékenységük során nagy hangsúlyt fektetnek a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztésére. A nappali tagozatos hallgató számára ingyenes nyelvoktatási lehetőséget biztosítunk. Az infrastrukturális beruházásokkal folyamatosan emelkedik az oktatás színvonala. A régió legaktívabb hallgatói élete zajlik az intézményben. Az aktív kikapcsolódás jegyében több tucat sportolási lehetőséget kínál az intézmény a hallgatók számára.

40 Információforrások  Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató  NYME BTK  NYME MNSK  NYME TTMK  Szakajánló 2010 kiadvány  Felvételi és karrier nap Szombathely, 2010. január 27.  A SEK Felvételi portálja: http://www.sek.nyme.hu/felveteli  A SEK felvételi e-mailje: felveteli@sek.nyme.hu


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések