Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

2 A bolognai folyamatról röviden
Képzések érettségi után Tanárképzés Felvételi eljárás Hallgatói pénzügyek (ösztöndíj, költségtérítés, átsorolás, diákhitel) Miért pont Szombathely? Információforrások

3 A BOLOGNAI FOLYAMAT Célja: az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja Formája: a csatlakozó országok felsőoktatás-politikájának összehangolása Legfontosabb célkitűzései: könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése

4 Lineáris képzés

5 Szakirányú továbbképzések
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (1) Felsőfokú szakképzés - 4 féléves képzések - használt jelölés: F, FSZ Alapképzés - 6-8 féléves képzések - használt jelölések: BA és BSc Mesterképzés - 2-5 féléves képzések - használt jelölések: MA és MSc Szakirányú továbbképzések

6 2006-tól már nem lehet jelentkezni szakpáros képzésre
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (2) Az érettségi megszerzése után kizárólag felsőfokú szakképzésre, vagy alapképzésre lehet beiratkozni (kivétel az osztatlan képzések) 2006-tól már nem lehet jelentkezni szakpáros képzésre Alapképzésben nem lehet tanári diplomát szerezni A szakirányok szerepe nagy mértékben változott

7 Képzési területek a 3 szombathelyi karon
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (3) Képzési területek a 3 szombathelyi karon - Bölcsészettudományi - Természettudományi - Társadalomtudományi - Műszaki - Gazdaságtudományi - Pedagógusképzés - Sporttudományi - Művészetközvetítő

8 Alapképzések a 3 szombathelyi karon
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (4) Alapképzések a 3 szombathelyi karon Bölcsészettudomány Természettudomány - andragógia - biológia - anglisztika - fizika - germanisztika - földrajz - magyar - matematika - romanisztika (olasz, francia) - kémia - szabad bölcsészet - környezettan - szlavisztika (horvát, orosz, szlovén) Társadalomtudomány - történelem - informatikus könyvtáros - pedagógia - kommunikáció- és médiatudomány - nemzetközi tanulmányok

9 Alapképzések a 3 szombathelyi karon
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (5) Alapképzések a 3 szombathelyi karon Gazdaságtudomány Műszaki - gazdálkodási és menedzsment - műszaki menedzser Művészetközvetítő Sporttudományok - ének-zene - testnevelő-edző - képi ábrázolás - rekreáció szervező és egészségfejlesztő - kézműves - sportszervező Pedagógia - tanító

10 Szakterületi ismeretek az alapszakon belül 2-4 féléves modulok
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (6) Szakterületi ismeretek az alapszakon belül 2-4 féléves modulok a szakterület valamely választott részéhez kapcsolódó tudás elmélyítésére vonatkozik lehet szakirány, szakterületi specializáció, vagy tanári felkészülés

11 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (7) andragógia felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó magyar finnugor, nyelvmentor romanisztika olasz, francia szabad bölcsészet esztétika, filozófia, filmelmélet és filmtörténet szlavisztika horvát, orosz, szlovén pedagógia oktatási asszisztens, nevelési asszisztens biológia akadémiai földrajz térinformatika, terület- és településfejlesztés környezettan technika fizika csillagász informatikus könyvtáros információbróker és menedzsment, nyilvános és iskolai könyvtáros

12 KÉPZÉSI KÍNÁLAT (8) kommunikáció és médiatudomány szervezeti kommunikáció-PR, újságírás nemzetközi tanulmányok jelenkori Európa-elméleti kérdések, jelenkori Európa-gyakorlat gazdálkodási és menedzsment Európai Uniós üzleti tanulmányok, külgazdasági, logisztika, pénzügy, település- es régiómenedzsment ének-zene karvezetés, egyházzene képi ábrázolás díszfestő, festő, képgrafika kézműves bőrművesség, festett- nyomott textilművesség, nem szőtt- nemezelt textilművesség, papírművesség, szövő- textilművesség rekreáció-szervező és egészségfejlesztő egészségfejlesztő, rekreáció-szervező

13 Felsőfokú szakképzések a felsőoktatás részét képezi
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (9) Felsőfokú szakképzések a felsőoktatás részét képezi képzési idő 4 félév hallgatói jogviszonnyal jár beszámítható az alapképzésbe (30-60 kredit) államilag támogatott képzési formában is (hallgatói juttatásokkal együtt!!)

14 Felsőfokú szakképzések a szombathelyi karokon
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (10) Felsőfokú szakképzések a szombathelyi karokon Általános rendszergazda Gépipari mérnökasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Idegenforgalmi szakmenedzser Idegennyelvi kommunikátor Ifjúságsegítő Informatikai Statisztikus és Gazdasági Tervező Intézményi kommunikátor Műszaki Informatikai mérnökasszisztens Sajtótechnikus Sportkommunikátor Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Web-programozó

15 Diszciplináris mesterszakok
KÉPZÉSI KÍNÁLAT (12) Mesterképzés Tanári mesterszakok biológiatanár földrajztanár horváttanár / nemzetiségi horvát-tanár környezettan-tanár magyartanár orosztanár pedagógiatanár szlovéntanár / nemzetiségi szlovén-tanár technikatanár testnevelőtanár vizuális és környezetkultúra tanár Diszciplináris mesterszakok andragógia esztétika geográfus informatikus könyvtáros rekreáció* szlavisztika

16 A tanárképzés a mesterképzési szintre kerül.
A tanári mesterképzés kétszakos tanári diploma megszerzését teszi majd lehetővé. Az alapszakos diploma birtokában nem lehet tanárként elhelyezkedni!! A tanítóképzésben megszerzett diploma birtokában automatikus az elhelyezkedési lehetőség az oktatási intézményekben (pedagógus végzettség)

17 Diszciplináris alapszakok
TANÁRKÉPZÉS (2) Pedagógia Phd Pedagógia MA Tanári mesterszakok Mesterképzés Diszciplináris alapszakok BA/Bsc Tanító, óvópedagógus BA Pedagógia BA Alapképzés

18 A tanárképzésre való felkészülés
A hallgató már az alapképzésben megkezdi a második szak alapismereteinek elsajátítását a TANÁRI MODUL keretében kredit A tanári mesterséghez kapcsolódó képzés is elindul az alapképzés alatt kredit

19 Felvételi eljárásrend (1) Határidők
Jelentkezési határidő: február 15. E-felvételi hitelesítés: február 23. Alkalmassági vizsgák (művészetközvetítés, sporttudományi képzési területen) : április Meglévő dokumentummásolatok pótlása (pl. középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga): június 2. Felvételi vizsgák (művészetközvetítés képzési terület, mesterképzések): június vége - július eleje Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: július 8. Ponthatár megállapítás (várhatóan): július 22.

20 Felvételi eljárásrend (2) Jelentkezés
Betűkódok: NYME-BTK NYME-MNSK NYME-TTMK A Felvételi Tájékoztató megjelenése: december 15. Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal További információk:

21 Felvételi eljárásrend (3) Jelentkezés
Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” 1380 Budapest, Pf. 1190 Az eljárási alapdíj Ft, Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni. A további jelentkezésekért Ft kiegészítési díj fizetendő. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon) A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is.

22 Felvételi eljárásrend (4) Jelentkezés
A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell. A rangsor július 8-ig egy alkalommal módosítható.

23 Felvételi eljárásrend (5) Pontszámítás
pontos rendszer érettségi pontok max tanulmányi pontok max többletpontok max összesen

24 Felvételi eljárásrend (6) Pontszámítás
Alapképzés tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok vagy 2 x érettségi pontok + többletpontok Felsőfokú szakképzés 2 x tanulmányi pontok + többletpontok

25 Felvételi eljárásrend (7) Pontszámítás
Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Középiskolai eredmények max. 100 pont magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat átlaga) történelem matematika idegen nyelv (v. nemzetiségi nyelv és irodalom) választott tárgy utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege x 2 Érettségi vizsgaeredmények max. 100 pont a 4 kötelező és 1 választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egész számra kerekítve

26 Felvételi eljárásrend (8) Pontszámítás
Érettségi pontok (max. 200 pont) Két érettségi tárgy százalékos eredményének összege. tantárgyanként max. 100 pont választható vizsgatárgyak esetén a jelentkező számára legkedvezőbb kettő eredménye alapján kell kiszámolni a számoláskor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségin elért eredmény között Az 1996 előtt érettségi vizsgát tett és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében egy a képzésnél megjelölt érettségi tárgyból is történhet a érettségi pont számítása. Gyakorlati vizsga alapján szerezhető max. 200 pont ének-zene, képi ábrázolás és kézműves alapszakokon csak ennek duplázásával szerezhető pont

27 Felvételi eljárásrend (9) Pontszámítás
Többletpontok (max. 80 pont) Minden szakon jár: emelt szintű érettségi, 40 pont/vizsga nyelvvizsga, max. 50 pont {C1(FC): 50, B2(KC): 35) előnyben részesítés (hátrányos helyzet: 25, halmozottan hátrányos 50, fogyatékosság: 50, gyermekgondozás: 50) Képzési területek szerint adható: tanulmányi versenyeredmény (15-80) művészeti versenyeredmény (20) szakképesítés (30) – FSZ képzésen nem adható! sporteredmény (10-20)

28 Felvételi eljárásrend (10) Pontszámítás
A felvételhez szükséges jogszabályi minimum, az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül : alapképzésben 200 pont felsőfokú szakképzésben 140 pont

29 Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont
Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 83 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Felvételi pontszám duplázással: 334 pont

30 Összpontszám: 417 pont 75 pont Felvételi pontszám: 342 pont
Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont Nyelvvizsgáért: középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont 35 pont 40 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető 75 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények (10-20) OKTV és SZÉTV eredmények ( ) Egyéb tanulmányi versenyek Összpontszám: 417 pont

31 Hallgatói pénzügyek (1) Finanszírozási formák
Államilag támogatott (juttatásokra való jogosultság, nincs általános térítései kötelezettség) az a hallgató, aki: ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és nem merítette ki 12 féléves keretet vagy nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten Költségtérítéses (önfinanszírozott, csak bizonyos juttatásokra jogosult) Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik

32 Hallgatói pénzügyek (2) Juttatások
A főbb jogcímek: Tanulmányi ösztöndíj: akár havi Ft (!!) Rendszeres szociális támogatás: havi Ft Sport, művészeti és tudományos ösztöndíj: havi Ft Közéleti ösztöndíj: havi – Ft Az intézmény a fentieken túl komoly összegekkel támogatja a külföldi résztanulmányokat, az Erasmus programokban való részvételt.

33 Hallgatói pénzügyek (3) Térítési díjak
A költségtérítés összegét minden képzésre vonatkozóan tartalmazza a Szakajánló és a Felvételi Tájékoztató is. Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége. A jelenlegi jogszabályok alapján a befizetett összeg 30%-a maximum évi Ft a befizetett adóból visszaigényelhető Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás. Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is. A hallgatói pénzügyek gördülékeny ügyintézést a Tanulmányi Hivatalban külön ügyintéző segíti.

34 Hallgatói pénzügyek (4)
Főbb jellemzők Nincs hitelbírálat Jövedelemarányos törlesztés A hitelfelvevők kockázatközösséget alkotnak A hitelfelvevők célzott kamattámogatásban részesülhetnek A hitelfelvevők kérhetik a törlesztési kötelezettség szüneteltetését

35 Hallgatói pénzügyek (5)
Jogosultság 40 év alatti életkor, magyar állampolgárság Hazai, vagy EGT tagország felsőoktatási intézményébe beiratkozott (aktív hallgató), aki : felsőoktatási törvényben meghatározott képzésben vesz részt, nappali, esti, levelező és távoktatásos formában, bármilyen képzési típusban, Jogosultsági idő egységesen 10 félév, de maximum 14 félév (osztatlan képzés esetén)

36 Hallgatói pénzügyek (6)
Összegek / Kamat Igényelhető összegek Ft; Ft; Ft; Ft; Ft; Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg. A 2009. július 1-jétől december 31-ig érvényes kamatláb 10,50%.

37 Hallgatói pénzügyek (7)
További információk Honlap: Info-vonal:

38 MIÉRT pont Szombathely? (1)
A képzési területek vonatkozásában a Dunántúl legszélesebb körű kínálatát nyújtja a három kar. A tanári pályára készülő jelentkezők gazdag kínálatból válogathatnak. A bolognai képzésben ugyanazon alapszakok ismeretanyaga sajátítható el, mint a nagy múltú egyetemeken. A bővülő nemzetközi kapcsolatrendszer révén számos lehetőség nyílik külföldi résztanulmányok folytatására A Nyugat-Magyarországi Egyetem jelenleg is 41 (!) mesterképzést kínál, és a kínálat folyamatosan bővül

39 MIÉRT pont Szombathely? (2)
A karok az oktatásfejlesztési tevékenységük során nagy hangsúlyt fektetnek a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztésére. A nappali tagozatos hallgató számára ingyenes nyelvoktatási lehetőséget biztosítunk. Az infrastrukturális beruházásokkal folyamatosan emelkedik az oktatás színvonala. A régió legaktívabb hallgatói élete zajlik az intézményben. Az aktív kikapcsolódás jegyében több tucat sportolási lehetőséget kínál az intézmény a hallgatók számára.

40 Információforrások Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató
NYME BTK NYME MNSK NYME TTMK Szakajánló 2010 kiadvány Felvételi és karrier nap Szombathely, január 27. A SEK Felvételi portálja: A SEK felvételi je:


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések