Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügy finanszírozását érintő tervezett változások 2009. évre Dr. Székely Tamás Egészségügyi miniszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügy finanszírozását érintő tervezett változások 2009. évre Dr. Székely Tamás Egészségügyi miniszter."— Előadás másolata:

1 Az egészségügy finanszírozását érintő tervezett változások 2009. évre Dr. Székely Tamás Egészségügyi miniszter

2 Módosuló jogszabályok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati- segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati- segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.), az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.), az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eüetv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eüetv.), az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a felsőoktatásról szóló2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról szóló2005. évi CXXXIX. törvény

3 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi törvény (Ebtv.) módosítása Irányított betegellátási rendszer megszüntetése. A célok részben teljesültek, de a rendszer okafogyottá vált. Irányított betegellátási rendszer megszüntetése. A célok részben teljesültek, de a rendszer okafogyottá vált. Az ellátásszervezők nem a jogszabályoknak megfelelően működnek: Az ellátásszervezők nem a jogszabályoknak megfelelően működnek: –OEP-pel nem kötöttek szerződést, –nem szerezték be a biztosítottaktól a hozzájárulást adataik kezeléséhez. Az igazgatási-szolgáltatási díjak megállapításához szükséges törvényi felhatalmazások megteremtése. Az igazgatási-szolgáltatási díjak megállapításához szükséges törvényi felhatalmazások megteremtése.

4 Az egészségügyről szóló 1997. évi törvény – Eütv. módosítása Hatékony jogorvoslati eszköz a kötelező védőoltás alóli mentesítés megtagadásával szemben Hatékony jogorvoslati eszköz a kötelező védőoltás alóli mentesítés megtagadásával szemben – halasztás, mentesítés, írásbeli felszólítás, határozat, hatósági eljárás Mentési és betegszállítási feladatok szétválasztásával kapcsolatos szabályozás Mentési és betegszállítási feladatok szétválasztásával kapcsolatos szabályozás –orvosi elrendelés megalapozása –mentés és betegszállítás tartalma és feltételei Egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményei Egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményei –működési nyilvántartás szünetelésének eljárásrendje –3 éve egészségügyi tevékenységet nem végző személyek egészségügyi tevékenységének ismételt megkezdéséhez szükséges feltételek

5 Az egészségügyről szóló 1997. évi törvény – Eütv. módosítása – továbbképzési kötelezettség teljesítésével összefüggő szakmai felügyelet Rendkívüli halál esetén követendő eljárások Rendkívüli halál esetén követendő eljárások –Hatósági boncolás, igazságügyi orvosi boncolás Haemopoetikus őssejtet tartalmazó köldökvér külföldre szállítása Haemopoetikus őssejtet tartalmazó köldökvér külföldre szállítása

6 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. módosítása Okai: 109/2008. AB határozat és következményei Okai: 109/2008. AB határozat és következményei Nem volt lehetőség a kialakult szakellátási kapacitás szerkezet módosítására Nem volt lehetőség a kialakult szakellátási kapacitás szerkezet módosítására A törvénytervezet szerepe: Lekötendő kapacitások mennyiségének meghatározása Lekötendő kapacitások mennyiségének meghatározása – szakellátási kötelezettség mértéke a mindenkor érvényes finanszírozási szerződésben meghatározott kapacitásmennyiség Szakellátási kapacitások felosztásának szempontjai Szakellátási kapacitások felosztásának szempontjai – a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról szóló 54/2006. EüM rendeletben meghatározott elérési szabályok

7 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. módosítása Éves felülvizsgálat és újraosztás Éves felülvizsgálat és újraosztás – Egészségbiztosító javaslatot tesz a RET és az ÁNTSZ regionális szervének, RET a javaslathoz módosításokat fűzhet, regionális tiszti-főorvos a tv-ben meghatározott szempontrendszerek mentén dönt. Tartósan kihasználatlan kapacitások felhasználása Tartósan kihasználatlan kapacitások felhasználása – Egészségbiztosító folyamatosan vizsgálja, súlyponti vagy országos intézménynek feladatátadás, szerződésmódosítás Finanszírozási szerződésben rögzített egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének előírása, nem teljesítés esetén a szerződő fél szankcionálása Finanszírozási szerződésben rögzített egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének előírása, nem teljesítés esetén a szerződő fél szankcionálása – finanszírozási protokollok, szakmai eljárásrendek alulteljesítése esetén szerződéskötési ajánlat vagy pályáztatás

8 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. módosítása Területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok kiterjesztése a járóbeteg-szakellátásra Területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok kiterjesztése a járóbeteg-szakellátásra – kiindulási alap: szerződés szerinti ellátási terület Szakellátási kapacitások átcsoportosítási és konvertálási lehetőségének biztosítása Szakellátási kapacitások átcsoportosítási és konvertálási lehetőségének biztosítása – szolgáltató/fenntartó által kezdeményezhető

9 Az intézkedések eredménye az egészségbiztosító szolgáltatói szerepének erősítése, az egészségbiztosító szolgáltatói szerepének erősítése, igazságosabb hozzáférés, hatékonyabb, jobb minőségű, biztonságosabb ellátórendszer, igazságosabb hozzáférés, hatékonyabb, jobb minőségű, biztonságosabb ellátórendszer, a lakosság minél magasabb szintű ellátásának biztosítása, a lakosság minél magasabb szintű ellátásának biztosítása, a lakosság-közeli ellátások bővítése, a lakosság-közeli ellátások bővítése, a szolgáltatók számára a korábbinál rugalmasabb átcsoportosítás lehetővé tétele. a szolgáltatók számára a korábbinál rugalmasabb átcsoportosítás lehetővé tétele.

10 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet bizonyos rendelkezései 2008. december 31-én hatályukat vesztik, ezek hatályának 2009. januártól történő meghosszabbítása kívánatos, az ellátás finanszírozásának folyamatossága érdekében: 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet bizonyos rendelkezései 2008. december 31-én hatályukat vesztik, ezek hatályának 2009. januártól történő meghosszabbítása kívánatos, az ellátás finanszírozásának folyamatossága érdekében: – A háziorvosi ügyeleti ellátás szorzószámának emelése a 3000 fő alatti lakosságszámú településeken, – Járó- és fekvőbeteg szakellátásban a jogviszony ellenőrzés díjazása (50 Ft), – A krónikus ellátások szakmai szorzóinak módosítása (rehabilitációs tevékenységet végzők).

11 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása Fogászati ellátás finanszírozása, minimumidők módosulása Fogászati ellátás finanszírozása, minimumidők módosulása – Iskola-ifjúsági szolgálatoknál a általuk leggyakrabban használt kódok minimumideje csökkentésre kerül a szakma által javasolt értékekre, – egy biztosított ellátása során több beavatkozás esetén a legmagasabb minimumidejű beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve kerülne figyelembe vételre, – néhány beavatkozás más beavatkozásokkal együtt történő elszámolásakor nem indokolt mindkét kód minimumidejének a figyelembe vétele, – rezidens alkalmazása esetén, a minimumidő figyelembevételénél „alapul tekinthető idő” rezidensenként 50%-kal megemelésre kerül.

12 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása Komplikációmentes újszülöttek ellátásának (HBCs 15M 7270) TVK mentessé tétele. Komplikációmentes újszülöttek ellátásának (HBCs 15M 7270) TVK mentessé tétele. Pontosítás miatt a „Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama” melléklet cserére kerül. Pontosítás miatt a „Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama” melléklet cserére kerül. A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyeket tartalmazó 13. számú mellékletet módosításra kerül a szolgáltatók gyakori változása miatt, s az csak a megyéket, és a szolgáltatók heti óraszámát fogja tartalmazni. A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyeket tartalmazó 13. számú mellékletet módosításra kerül a szolgáltatók gyakori változása miatt, s az csak a megyéket, és a szolgáltatók heti óraszámát fogja tartalmazni.

13 Az egészségügyi szakellátástársadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (R.) módosítása. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (R.) módosítása. 2009 év elejétől: nem várható jelentős változás 2009 év elejétől: nem várható jelentős változás -Kompetencia listák változása korábbi befogadások, kihirdetések eredményeként -PET/CT díjának csökkentése a 1010/2006 (II.2.) Korm. Határozat alapján -Tételesen finanszírozott gyógyszerek körének módosítása (Alimta, Hepatect) -Új gyógyszerek befogadásához kapcsolódó díjtételek kihirdetése (pl. Vectibix, Synagis) Jelentős változások az átfogó karbantartást követően várhatók. Jelentős változások az átfogó karbantartást követően várhatók.

14 Az Eftv. végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása A 2007. március 31-ig befogadott, az Eftv. által nem szabályozott többletkapacitásokra megkötött finanszírozási szerződéseket 2008. december 31-ig lehetett meghosszabbítani. Ezekre a kapacitásokra ill. a már működő és finanszírozott eszközökre és eljárásokra vonatkozó szerződések a jövőben határozatlan idejű finanszírozási szerződésekké válnak.A 2007. március 31-ig befogadott, az Eftv. által nem szabályozott többletkapacitásokra megkötött finanszírozási szerződéseket 2008. december 31-ig lehetett meghosszabbítani. Ezekre a kapacitásokra ill. a már működő és finanszírozott eszközökre és eljárásokra vonatkozó szerződések a jövőben határozatlan idejű finanszírozási szerződésekké válnak. A fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázat keretében nyújtott (7,5 Mrd) támogatásokról való elszámolás határideje 2008. december 31-e. Az elszámolás határideje meghosszabbításra kerül 2009. december 31-ig.A fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázat keretében nyújtott (7,5 Mrd) támogatásokról való elszámolás határideje 2008. december 31-e. Az elszámolás határideje meghosszabbításra kerül 2009. december 31-ig.

15 Egészségügyi szolgáltatók 2008. évi finanszírozott teljesítményei és TVK kihasználtsági adatai

16

17

18

19

20

21

22 Az ellenőrzés megerősítésének jelenlegi helyzete az Országos Egészségbiztosítási Pénztár regionális átszervezésének tükrében

23 A hatékony támogatási rendszer logikája Finanszírozott egészségtechnológiák (finanszírozási protokollok/ellenőrzések) Egészségtechnológiák összessége (szabályoktól mentes) Befogadási rendszer Szakmailag elfogadott egészségtechnológiák (szakmai irányelvek) Elsődleges kontroll a támogatási rendszer felett Másodlagos kontroll

24 Az OEP ellenőrzés célja Az Egészségbiztosítási Alap védelmének garantálása Az Egészségbiztosítási Alap védelmének garantálása A minőségi egészségügyi szolgáltatások biztosítása egyenlő feltételek mellett A minőségi egészségügyi szolgáltatások biztosítása egyenlő feltételek mellett

25 Az OEP Ellenőrzési rendszerének fejlesztése Regionális működési modellbenRegionális működési modellben Orvos-szakmai ellenőrzési szakterület meg- erősítéseOrvos-szakmai ellenőrzési szakterület meg- erősítése Pénzügyi-közgazdasági „új” ellenőrzés szak- terület kiépítésePénzügyi-közgazdasági „új” ellenőrzés szak- terület kiépítése

26 Az ellenőrzés megerősítésének alapkövetelményei Módszertan Egységes szempontok Végrehajtás Egységes eljárásrend Kontroll Egységes szankciórendszer

27 Alapelvek Transzparens, egyértelmű Transzparens, egyértelmű − szolgáltató számára − szolgáltatást igénybe vevők számára − a finanszírozó számára A transzparencia érdekében A transzparencia érdekében – –szakmai protokollok, – –finanszírozási protokollok, – –ellenőrzési protokollok – –betegéletút-ügyfélkapu

28 Az ellenőrzés 2 fő alappillére Orvosszakmai ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés E. Alap forrásainak előírásszerű felhasználásának garantálása pénzügyi- közgazdasági szemlélettel Folyamatba épített ellenőrzés fejlesztése, finanszírozási algoritmusra épülő ellenőrzési protokollok kialakítása

29 A fejlesztés koncepciója folyamatba épített ellenőrzések három egymásra épülő szintje folyamatba épített ellenőrzések három egymásra épülő szintje –I. informatikai szűrés továbbfejlesztett változata –II. finanszírozási protokollok –III. „klasszikus” tételes orvosszakmai ellenőrzés (helyszíni)

30 Kifizetés előtti, folyamatba épített ellenőrzés továbbfejlesztése –központi szerverhez kötött, web alapú jelentési rendszer (az „elavult” floppy lemez helyett) –banki informatikai rendszer (on-line jelentés) –leghatékonyabb és legteljesebb rendszere az amerikai típusú „valós idejű” jelentés

31 Feladatok megoszlása (1) Centrális (OEP)Centrális (OEP) − központi koordináló szervezeti egység − ellenőrzés minőségéért felel − nem végez operatív ellenőrzést − orvosszakértői és ellenőrzési tevékenység monitorizálása − minőségi indikátor rendszer kidolgozása − elemzések elkészítése a régiók adataiból − egységes ajánlások kidolgozása − egészségpolitika által kért ellenőrzések elrendelése

32 Feladatok megoszlása (2) Decentrális (REP)Decentrális (REP) a szakellenőrzés a régióvezető irányítása alatt a szakellenőrzés a régióvezető irányítása alatt operatív ellenőrzési csoport irányítása operatív ellenőrzési csoport irányítása egészségügyi szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettség teljesülésének ellenőrzése (ÁSZF) egészségügyi szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettség teljesülésének ellenőrzése (ÁSZF) a biztosítottak egészségbiztosítási ellátásának érvényesülésének biztosítása, ellenőrzése a biztosítottak egészségbiztosítási ellátásának érvényesülésének biztosítása, ellenőrzése megyék közötti átcsoportosítások megszervezése megyék közötti átcsoportosítások megszervezése célellenőrzési tervek elkészítése célellenőrzési tervek elkészítése

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az egészségügy finanszírozását érintő tervezett változások 2009. évre Dr. Székely Tamás Egészségügyi miniszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések