Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sürgősségi ellátás tervezete az NFT II-ben, ennek hatása a magyar kórházstruktúra és a kórházak belső szerkezetének átalakulására Dr. Pikó Károly elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sürgősségi ellátás tervezete az NFT II-ben, ennek hatása a magyar kórházstruktúra és a kórházak belső szerkezetének átalakulására Dr. Pikó Károly elnök."— Előadás másolata:

1 A sürgősségi ellátás tervezete az NFT II-ben, ennek hatása a magyar kórházstruktúra és a kórházak belső szerkezetének átalakulására Dr. Pikó Károly elnök Oxyológiai-Sürgősségi, Honvéd- és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégium

2 Mottó: „The future is unknowable, but the past give us hope” (Sir Winston Churchill)

3 Az előadás vázlata A magyar sürgősségi ellátás jelenlegi helyzete A sürgősségi ellátás jövőbeli víziója – fogalmak tisztázása Milyen hatással van a sürgősségi ellátás átalakulása a kórházstruktúrára? Milyen hatással van a sürgősségi ellátás átalakulása a kórházak szerkezetére? Az átalakítás előnyeinek összefoglalása

4 Status presens Az eklektikus magyar egészségügyi struktúrára épülő sürgősségi ellátásban a beteg esélye a megfelelő ellátásra esetleges.

5 A jelenlegi sürgősségi ellátás jellemzői (1) Nem egységes a prehospitális és hospitális betegellátás sem szakmailag, sem ellátási elvekben, sem pedig kommunikáció szintjén. A lakosság alapvető ismeretei hiányoznak a sürgősségi betegellátással kapcsolatosan. A sürgősségi ellátás riaszthatósága több szintű, nem egységes elvek, nem a triage szakmai és logisztikai elve mentén működik. Nem a szükségletekhez igazodik a mentőállomások, továbbá a mentőegységek eloszlása. A mentési háló független a kórházi ellátás hiányos rendszerétől.

6 A, vagy egyáltalán belépése a rendszerbe esetleges (lakcím lutri). A betegek megfelelő ellátási helyre kerülése, vagy egyáltalán belépése a rendszerbe esetleges (lakcím lutri). Számos helyen, sürgősségi osztályok az aktív betegellátást végző kórházakban. Számos helyen nincsenek kialakított központi fogadóhelyek, sürgősségi osztályok az aktív betegellátást végző kórházakban. A eltérő szinten vannak. A sürgősségi eseteket ellátó helyek személyi- és tárgyi feltételei eltérő szinten vannak. A betartása nem teljesül. A minimum feltételek betartása nem teljesül. A jelenlegi sürgősségi ellátás jellemzői (2)

7 Az egyes szakterületek szervezik a betegek progresszív ellátását (traumatológia, kardiológiai betegek, stroke-ban szenvedő betegek), azonban a kialakított rendszer nem harmonizált, az egyes szakmáknak eltérő nézetei vannak a sürgősségi betegellátásról. A finanszírozás nem a szakmailag indokolható helyén finanszírozza az ellátást. A sürgősségi betegellátó láncban hiányoznak a szakmai irányelvek és az ezek bázisán leírható helyi protokollok. Az ellátásban résztvevők kompetencia szintje nem jelölt, folyamatos képzésük és akkreditációjuk megoldatlan. A sürgősségi betegekkel kapcsolatos ismeretek oktatásának az orvosképzésben, diplomás ápoló, és szakdolgozói képzésben sincs átgondolt, egységes struktúrája. A jelenlegi sürgősségi ellátás jellemzői (3)

8 A magyar sürgősségi ellátás gyökerei (1) 1887 Budapesti Önkéntes Mentőegylet 1948 Megalakul az Országos Mentőszolgálat 1972 Gábor Aurél oxyológia fogalmának megalkotása 1978 Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság

9 1994 Oxyológiai Tudományos Társaság 1998 SBOME 2000 MSOTKE 2000 Oxyológiai-Sürgősségi, Honvéd- és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégium 2000Sürgősségi Orvostani szakvizsga 2007Oxyológiai és Sürgősségi szakvizsga Az egyes orvosi szakterületek sürgősségi betegellátási rendszere A magyar sürgősségi ellátás gyökerei (2)

10 A sürgősségi rendszer átalakításának alaptételei (1) Csak egyetlen sürgősségi ellátási struktúra létezik Az ellátás alapját a sürgősségi orvostan adja, amely interdiszciplináris ága a medicinának Érvényesül a progresszivitás elve Konszenzuson alapuló protokollok alapján történik az ellátás

11 A sürgősségi rendszer átalakításának alaptételei (2) Optimalizálódnak a betegutak Egységes kommunikáció alakul ki (telemedicina) Minőségügyileg követhető az új rendszer

12 A sürgősségi betegellátó rendszer átalakításának céljai (1) A lakosok számára esélyegyenlőséget kell biztosítani. Betegközpontú rendszert kell kialakítani. Regionális szinten kell kooperálni a sürgősségi rendszer szereplőinek. 15 percen belül minden rászoruló beteget érjen el a mentőszolgálat.

13 A sürgősségi betegellátó rendszer átalakításának céljai (2) Egységes szemlélet kialakítása. Elő kell teremteni a megfelelő humánerőforrás szükségletet. Növelni kell a lakosság ismereteit sürgősségi ellátással kapcsolatban.

14 A prehospitális sürgősségi ellátás jellemzői Szakrendelő Folyamatosan működő sürgősségi ellátóhely MentőkSBO Folyamatosan működő központi ügyelet Mentők Kistérségi központok Kórházzal rendelkező városok „0” szint – DoktorInfo

15 A sürgősségi betegellátó osztályok feladatai Folyamatos oxiológiai készenlét, megfelelő tárgyi- és személyi feltételekkel. Ambulánsan rendezhető kórképek végleges ellátása Differenciáldiagnosztika akut kórképekben Intézeten belül mobil reanimációs team működtetése Akut beteg állapotstabilizálása Konzultatív lehetőség a praehospitális szak részére Bizonytalan és határesetek monitorizálása Szerep az oktatásban

16 SO2 típusú sürgősségi osztályok jellemzői Ellátási terület: népesség: 100 ezer fő alatt, elérhetőség: 30 percen belül, ellátott betegszám: 10 ezer vizit/év Ágyszám: minimum 8 általános ágy + 2 intenzív ágy Lehetőleg minden műszakban sürgősségi szakorvos. Feladat: Végleges ellátás után hazabocsátás Klinikai osztályokra irányítás Speciális intézménybe küldés

17 SO1 típusú sürgősségi osztályok jellemzői Ellátási terület: népesség: 200 ezer fő alatt, elérhetőség: 60 percen belül, ellátott betegszám: 20 ezer vizit/év Ágyszám: minimum 10 általános ágy + 4 intenzív ágy Minden műszakban sürgősségi szakorvos. Feladat: Végleges ellátás után hazabocsátás Klinikai osztályokra irányítás Továbbítás más intézménybe

18 Sürgősségi centrummal rendelkező kórházak jellemzői Háttérszakmák: SO1 + hemodinamika, idegsebészet, mellkas sebészet, polytrauma ellátás, PIC, érsebészet Ágyszám: minimum 15 általános ágy + 4 intenzív ágy Minden műszakban sürgősségi szakorvos. Feladat: Végleges ellátás után hazabocsátás Klinikai osztályokra irányítás Állapotstabilizálás után speciális központokba irányítás

19 Az SFH fogalma Olyan monoprofilú intézetben kiépített sürgősségi betegek ellátására alkalmas hely, amelyben megtalálhatók a súlyos betegek ellátásához szükséges feltételek.

20 A sürgősségi rendszer átalakításának hatása a kórházstruktúrára (1) Kevesebb aktív beteget ellátó kórházra van szükség Optimális ellátás vs. elérhetőség?

21 Jelenleg működő sürgősségi osztályok Tervezett sürgősségi osztályok RégiókSO1SO2SO1SO2 Közép-Magyarország0675 Közép-Dunántúl1234 Nyugat-Dunántúl0134 Dél-Dunántúl1125 Észak-Magyarország0335 Észak-Alföld2336 Dél-Alföld2337 Összesen6192436 Az Oxyológiai-Sürgősségi, Honvéd- és Katasztrófaorvostani Szakmai Kollégium 2005. évi felmérése alapján Megjegyzések: 1.Az SO1 típusú sürgősségi osztályok közül országosan 10 db-ot kell sürgősségi centrumként kezelni. 2.Az SFH-k száma a végleges kórházstruktúra átalakítása után határozható meg. Javaslat az SO1 és SO2 típusú ellátóhelyek számára Magyarországon

22 SCSO1SO2 AneszteziológiaF F F Intenzív ellátásF F F Traumatológia: teljes körűF F - csak végtag F F IdegsebészetF F - KézsebészetF El - MellkassebészetF El - Általános sebészetF F F ÉrsebészetF El - Szülészet- nőgyógyászat F F F NeurológiaF F El UrológiaF F El BelgyógyászatFFF KardiológiaF FEl A sürgősségi intézeti ellátás egyes szintjeinek szakmai háttere (1) F: folyamatos El: elérhető Sz: szükséges

23 SCSO1SO2 Gastroenterológia (endoscopia)F F El Toxikológia (a fővárosban központilag szervezett)F F El PszichiátriaFF El Laboratórium (toxikológiai vizsgálatok is): KlinikaiF F F MikrobiológiaiEl Képalkotó eljárások: RöntgenF F F CT közvetlen közelségbenF F El MRI F El- A sürgősségi intézeti ellátás egyes szintjeinek szakmai háttere (2) F: folyamatos El: elérhető Sz: szükséges

24 SCSO1SO2 AngiographiaF F - UHF F F EchocardiographiaF F El Orr-fül-gégészet (idegentest-eltávolítás)F F El SzemészetEl PulmonológiaEl Gyermekgyógyászat-gyermeksebészetF El Klinikai transzfuziológiaF F El EEGF El GyógyszerészEl Dialízis biztosításaF F El Coronaria interventio (elérhetőség – perc) * = helyben 2 asztal 2*/15’30’60’ A sürgősségi intézeti ellátás egyes szintjeinek szakmai háttere (3) F: folyamatos El: elérhető Sz: szükséges

25 Sürgősségi Betegellátó Osztály Hogyan alakul át az aktív kórházak belső struktúrája?

26 Miért hasznos a sürgősségi betegellátó osztály működése a betegnek? A beteg egy ponton lép be a sürgősségi ellátó láncba Gyorsan jut egy helyen definitív diagnózishoz Egy felelős orvos irányítja a beteg sorsát első perctől kezdve Magas időfaktorú betegségek gyors ellátásával kevesebb a szövődmény

27 Miért hasznos a sürgősségi betegellátó osztály működése az intézetnek? (1) Fekvőbeteg osztályok munkavégzése zavartalan Az akut diagnosztikus és terápiás műszereket egy helyen kell koncentrálni A műszerek hatékonyabban vannak kihasználva (non stop működés) A betegek kezelési ideje közelít a HBCS optimum minimumához A fekvőbeteg ellátást nem igénylő betegeket kiszűri

28 Miért hasznos a sürgősségi betegellátó osztály működése az intézetnek? (2) A szakmák hatékonysága nő A beteg végleges ellátási helyén kerül felvételre Lehetőség az ágyszám csökkentésére Megfelelő folyamatos ellátásnál a peres ügyek száma csökken Kevesebb a szövődmény Ügyeletesek száma csökkenthető

29 Miért hasznos a sürgősségi betegellátó osztály működése a finanszírozónak? A HBCS minimum alatt véglegesen rendezhető olyan kórképek, amelyek a HBCS-nél olcsóbban finanszírozhatók A rövidebb ápolási idő következtében a HBCS idő szűkíthető Könnyebb kontrollálhatóság

30 Az új sürgősségi rendszer kialakítására lehetőség teremtődött, mivel az NFT II. egyik prioritása hazánk sürgősségi ellátásának fejlesztése.

31 Összefoglalás tisztázódnak Csak akkor van értelme a magyar sürgősségi ellátás fejlesztésének, ha tisztázódnak a sürgősséggel kapcsolatos fogalmak, kialakul a racionális sürgősségi ellátás víziója, amely mind a szakma, mind a társadalom számára elfogadható lesz és minden anyagi forrás csak az elfogadott struktúra mentén használható fel.

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A sürgősségi ellátás tervezete az NFT II-ben, ennek hatása a magyar kórházstruktúra és a kórházak belső szerkezetének átalakulására Dr. Pikó Károly elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések