Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOB-info A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most Dr. Palotai Mária – Kovács Beatrix GYEMSZI IRF MKE Vándorgyűlés, 2011. július 15. Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOB-info A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most Dr. Palotai Mária – Kovács Beatrix GYEMSZI IRF MKE Vándorgyűlés, 2011. július 15. Pécs."— Előadás másolata:

1 MOB-info A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most Dr. Palotai Mária – Kovács Beatrix GYEMSZI IRF MKE Vándorgyűlés, 2011. július 15. Pécs

2 A szakbibliográfiai tevékenység fő szempontjai a szakember −igényeihez alkalmazkodjon a bibliográfiai feldolgozás szintje, −minél több, a dokumentum tartalmára utaló információhoz jusson, −keresési gyakorlatát vegye figyelembe a bibliográfia struktúrája, szerkezete a szakbibliográfia gyűjtőköre különös tekintettel terjedjen ki arra a feldolgozandó szakterületre, amelyet nem vesz számba az általános nemzeti bibliográfia, az ország szakbibliográfiai rendszerének folyamatos hozzáférést kell biztosítania mind a kurrens szakirodalomhoz, mind a visszamenőleges szakirodalomhoz

3 Az első magyar orvostudományi bibliográfiák Weszprémi István (1723-1799) Magyarország és Erdély orvosainak négykötetes életrajza 1774 és 1787 között Lipcsében és Bécsben jelent meg Succinta Medicorum Hungariae et Transilvaniae Biographia

4 Orvostudományi bibliográfiák Fekete Lajos (1834-1874) Magyar orvosi könyvészet 1848-1874. Mainzer János (1828-1903) A magyar orvostudományi irodalom 1770-ig Győry Tibor (1869-1938) Magyarország orvosi bibliográfiája 1472-1899. A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása Magyarország orvosainak évkönyve és címtára (1900-20) 1. kötet Kelen József összeállításában: A hazai orvosirodalom az 1899. évben

5 Peleskei Magyar Orvosi Bibliográfiája Nem jelent meg nyomtatott formában. Két fő részből áll a hatkötetes szerzői és a kilenckötetes szakbibliográfiai részből. Az egyes kötetek beosztása: I.Anatómia-kórbonctan, élettan-kóréletten II.Gyógyszertan, mikrobiológia-immunológia III.Belgyógyászat, gyermekgyógyászat IV.Fertőző betegségek V.Ideg-elmegyógyászat VI.Sebészet VII.Szülészet-nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, nemikórtan VIII.Fogászat, fül-orr-torok-gégegyógyászat, szemészet, radiológia, fizikotherápia IX.Közegészségügy, törvényszéki orvostan, orvostörténeti vonatkozások, gyűlések, jelentések, emlékkönyvek, orvosi kiadványok, necrológok

6 A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) – a kurrens szakbibliográfia −1957 - Orvostudományi Dokumentációs Központ −1960-tól: az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ, −1980-tól: az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár – Medinfo -, −1997-tól: az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár, −2004-től az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, −2011 május 1-től GYEMSZI

7 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) −Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI) alapjain −Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), −Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), −Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) −Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK).

8 GYEMSZI feladata A jelenlegi hatósági és egyéb szakmai feladatok mellett −az országos egészségügyi minőségfejlesztési és betegbiztonsági stratégia megalkotása, −az egészségügyi intézmények közötti funkcionális integrációhoz szükséges kataszterek nyilvántartása, −az ágazat informatikai központjának létrehozása, −a Nagytérségi Egészségszervezési Igazgatóságok kialakítása, monitorozása, −a szakfelügyeleti rendszer működtetése, −az ágazatot érintő európai uniós projektek menedzselése

9 A szakbibliográfia manuális készítése −1957-től 1964-ig évi négy, −1965-től hat számban jelent meg. −1975-től 1990-ig supplementumok A feltárás: −Az első évben 17 latin elnevezésű témakörben (1. Anatomia. Histologia. Embryologia. Anthropologia; 2. Physiologia. Biochemia, Pharmakologia, stb.) −1958-tól 25-re bővült a témakörök száma (1. Orvostudomány általában; 2. Anatómia; 3. Élettan. Biofizika; 4. Orvosi mikrobiológia, stb.) −1960-tól 1990-ig 35 szakcsoport, illetve az azokon belül képzett alcsoportok

10 A MOB számítógépes előállítása −1990-1996: MicroISIS adatbáziskezelő −1996-tól: ORACLE-OLIB integrált könyvtári rendszerben, −2001-től az OLIB-rendszerhez illesztett kiadványkészítő program segítségével készül. −2007 – új webes felület −2011 – feldolgozás SZIKLÁ-ban

11 Változások 2006-2008 −1997-2005. retrospektív CD −CD-ROM −Összefoglalók −2008-ban az új felületre 1990-1997. évek 25 ezer tétel

12 Nem kerül feldolgozásra: −Kereskedelmi célú/reklám/életmód folyóiratok −Betegtájékoztató lapok −Szakcikkek másod- ill. harmad-közlése −Interjúk −Szakújságírók cikkei Bekerül: −Hazai egészségügyi, orvostudományi és határterületi szaklapok szakcikkei −Orvosokról szóló nekrológok, kitüntetések, jubileumi események −Rendezvényekről, kongresszusokról szóló beszámolók −Szakmai kollégiumi és Minisztériumi protokoll, módszertani levél, ajánlás,irányelv MOB-ba

13 Könyvtári kezdőoldal

14

15

16 Keresési tanácsok −A találatok 20-as listában jelennek meg egyszerre maximum 20 oldalon (400 tétel) −Csonkolás %-el, a karakter helyettesítés _-el − A csonkolás minden kereső kifejezés végén automatikus! Az ékezetek nincsenek megkülönböztetve

17 Keresési példák

18

19

20

21

22

23 Fejlesztési tervek −Ugrópontok a teljes szöveghez −Kosárfunkció −Retrospektív feldolgozás (1990 előtti MOB füzetek)

24 Egy kis MOB statisztika 2010-ben: Látogatások száma: 29 634 Oldalmegtekintés: 340 864 Látogatás/oldal: 11,5 Visszafordulók aránya: 30,38 % Átlagos idő: 0:06:09 Új látogatók látogatásai: 65,62 % Forrás: http://www.eski.hu/new3/kiadv/zip_doc/evkonyv-2010.pdfhttp://www.eski.hu/new3/kiadv/zip_doc/evkonyv-2010.pdf

25 Felhasznált irodalom −Jehoda Imola: Kőtáblától a világhálóig. Budapest, SE EFK. 2004. −Dörnyei Sándor: A magyar orvosi bibliográfia megvalósításáról. = Orvosi Könyvtáros, 1961. 1.sz. 44-45.p −Kozocsa Sándor: A magyar orvostudományi és egészségügyi bibliográfia kezdettől napjainkig. = Magyar Könyvszemle, 1961. 2.sz. 191-192.p. −Palotai Mária: A Magyar Orvosi Bibliográfia. = Magyar Orvosi Nyelv, 2008. 2. 74-79.p. −Schultheisz Emil: A felvilágosodás könyvei. Weszprémi István 1723-1799. = Lege Artis Medicinae, 2000. 10. évf. 1.sz. p.82-85. −Szekeres Zsuzsanna: A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) helyzete és jelentősége a hazai szakirodalmi tájékoztatásban. http://mek.oszk.hu/03100/03128/html/szekeres.htm −Vízvári Dóra: Szakbibliográfiák az egészségügyben. Medline, Magyar Orvosi Bibliográfia. Szakdolgozat. Budapest, 2008

26 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "MOB-info A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most Dr. Palotai Mária – Kovács Beatrix GYEMSZI IRF MKE Vándorgyűlés, 2011. július 15. Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések