Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az ágazati információpolitika fejlesztési eszköze: az eEgészség Program, a MITS-ESZ megvalósítása Holló Imre ESZCSM közgazdasági helyettes államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az ágazati információpolitika fejlesztési eszköze: az eEgészség Program, a MITS-ESZ megvalósítása Holló Imre ESZCSM közgazdasági helyettes államtitkár."— Előadás másolata:

1 1 Az ágazati információpolitika fejlesztési eszköze: az eEgészség Program, a MITS-ESZ megvalósítása Holló Imre ESZCSM közgazdasági helyettes államtitkár I. MEDINFO KOLLOKVIUM I. MEDINFO KOLLOKVIUM 2003 december 15

2 2 Az eEgészség program célkitűzései A MIT S -ESZ cél megvalósítása: Emlékezető: A MITS-ESZ c él ja, hogy az egyének, a szűkebb és tágabb értelemben vett közösségek a szociális jólétüket, biztonságukat, egészségüket és gyógyulásukat, valamint az ellátórendszer működését alapvetően meghatározó információk birtokában legyenek, ezekre alapozva felelős döntéseket tudjanak hozni. Ezt támogatja az eEGÉSZSÉG program, azzal, hogy: az ágazatban meglévő meglévő sok adat, információ és tudás elérhetőségét informatikai és kommunikációs eszközökkel lehetővé teszi, fejleszti az ágazat speciális igényeinek megfelelő informatikai infrastruktúrát, és végrehajtja az előző kettő által szolgáltatott tudás, ismeret felhasználását célzó fejlesztéseket, és mindehhez megteremti a szükséges végrehajtó szervezeti hátteret.

3 3 Az eEGÉSZSÉG program hármas feladatköre: 1: A szükséges egészségügyi-szociális elektronikus tartalmak létrehozása 2: Az ágazat speciális igényeinek megfelelő informatikai infrastruktúrájának fejlesztése 3: Az előző kettő által szolgáltatott tudás, ismeret felhasználását célzó fejlesztések végrehajtása

4 4 Információszolgáltatás a lakosság részére Ellátók számára adat-, információ- és ismerettárak előállítása és rendelkezésre bocsátása Döntéshozók számára tudásközpont előállítása és rendelkezésre bocsátása 1: A szükséges egészségügyi-szociális elektronikus tartalmak létrehozása

5 5 2: Az ágazat speciális igényeinek megfelelő informatikai infrastruktúrájának fejlesztése 2: Az ágazat speciális igényeinek megfelelő informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Ágazati fogalomtár és hierarchikus fogalomkezelési szabvány kialakítása Egységes eAlkalmazás szabványok kidolgozása, honosítása (eKórlap, eRecept stb.) Személyi egészségarchívum kidolgozása Megbízható harmadik fél” (TTP) szolgáltatás biztosítása az ágazat szereplői számára, a digitális aláírás egészségügyi és szociális irányú alkalmazása Megfelelő sávszélességű internet-hozzáférés kialakítása a szolgáltatóknál és a közösségi elérési pontokon

6 6 3: Az előző két feladatkör eredményei alapján létrejövő tudás, ismeret felhasználását célzó fejlesztések végrehajtása Egészségmonitorozási és jelentési rendszer korszerűsítése Stratégiai döntés-előkészítő, -támogató, -elemző kapacitás fejlesztése, intézményesítése Demonstratív, a legjobb gyakorlat kialakítását és elterjesztését célzó regionális mintaprojektek megvalósítása

7 7 Végrehajtás: az eEgészség program projektjei megvalósításával

8 8 Az eEGÉSZSÉG program előkészítő, megalapozó projektjei – indítás: 2003 (1) A magyar egészségügyi informatikai szabványok minimumkészletének kidolgozása és az egységes fogalomtárak kialakítása a megfelelő nemzetközi (ISO) és európai (CEN) szabványok figyelembevételével. eKórlap elektronikus dokumentum szabvány eKonzílium eLelet eRecept eFin anszírozás eAdat ePaciens eBeavatkozás eEszköz elektronikus üzenet szabványok szabványos fogalomtár adatmodellek A szabványok kialakítására az ESZCSM, a MEDINFO és az MSZT szerződést kötött, a szakértői munka idén indul.

9 9 Egészségügyi és szociális alapnyilvántartások, közhiteles nyilvántartások fejlesztése, integrálása és a digitális aláírás ágazati használatának előkészítése e gészségügyi és szociális alapnyilvántartások, közhiteles nyilvántartások integrálása, közösen kere s hető elektronikus tükrének fejlesztése, „ m egbízható harmadik fél” szolgáltatás, a digitális aláírás, mint az elektronikus hitelesítés egyik formájának előkészítése az egészségügyi ágazatban Az eEGÉSZSÉG program előkészítő, megalapozó projektjei – indítás: 2003 (2) A feladatokra az ESZCSM, a MEDINFO forrásátadási megállapodást kötött, a szakértői munka idén indul.

10 10 1.Az ágazati információs portál megvalósítása, szolgáltatásokkal és tartalommal való feltöltése A portál az ágazat meglévő, megbízható webes információtartalmainak és a kialakuló új eEgészség szolgáltatásoknak elérést szolgálja. Fejlesztése már folyamatban van. 2. Dr.I NFO internetes és telefonos egészségügyi tanácsadó szolgálat A Dr.INFO a lakosságot szolgáló, több lépcsőben megvalósuló szolgáltatás, mely (az említett portálon és telefonos elérhetőséggel) szolgálja a betegeket annak érdekében, hogy az egészségügy ellátás megfelelő szintjén kaphassanak ellátást. A teljes kifejlesztés két évet is meghalad, az első fázis (egészségügyi „tudakozó”) már 2004 első fél évében megvalósul, az OEP és az ESZCSM együttműködésével Az eEGÉSZSÉG program 2003-2004 évi fejlesztési projektjei (a már előkészített projektek)

11 11 3.Egészségi- és szociális indikátorrendszer, jelentési rendszer (népegészségügyi jelentés, adattár) fejlesztése, a monitorozási rendszer korszerűsítése A mai konferencia témája. 4. Bizonyítékon alapuló orvoslás (Clinical Evidence) A bizonyítékon alapuló orvoslás érdekében pályázati alapon a MEDINFO az eEgészség program projektjeként hozzáférhetővé teszi a eü. Intézmények számára a Clinical Evidence adatbázist, képzést ad az adatbázis használatára és finanszírozza a magyarnyelvű nyomtatott megjelenés első munkálatait Az eEGÉSZSÉG program 2003-2004 évi fejlesztési projektjei (a már előkészített projektek)

12 12 5. A regionális intézményközi mintarendszerek kialakítása Európai uniós (Strukturális Alapok) forrásból három, halmozottan hátrányos helyzetű régióban kezdődik intézményközi információ-rendszer fejlesztés, melynek előkészítő pályázata már meghirdetésre került, 17-én zárul le a jelentkezés. 6. Az egészségügyi kutatás-fejlesztés támogatása Megkezdődött a K&F eredmények gyakorlatba vitelének támogatása az idén novemberben szervezett centenáriumi Neumann Kollokvium kapcsán létrejött adatbázis segítségével. A jövő évben a zsűrizett projektek forrást pályázhatnak a gyakorlati megvalósításra. 7.Informatikai infrastruktúra azonos szintre hozás és fejlesztés az ágazati intézményeknél Pályazati forrásokból indul jövőre az előkészítő projektek eredményeképpen létrejövő szabványok felhasználását segítő fejlesztések köre. Az eEGÉSZSÉG program 2003-2004 évi fejlesztési projektjei (a már előkészített projektek)

13 SZAKMAI KOMPETENCIA ÁLLAMIGAZGATÁSI KOMPETENCIA Az eEgészség program ciklus megvalósításának szervezeti háttere

14 SZAKMAI KOMPETENCIA 1: stratégia készítése, karban tartása 3. megvalósítók kiválasztása 6. hatásvizsgálat ÁLLAMIGAZGATÁSI KOMPETENCIA 2. kötelezettség-vállalás, 4. végrehajtás és 5. ellenőrzés Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program ciklus megvalósításának szervezeti háttere

15 Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program ciklus megvalósításának szervezeti háttere

16 Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszter Közig. államtitkár Közgazd. helyettes át. Információpolitikai főosztály Egészségügyi és szociális információs bizottság ESZIB Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program ciklus megvalósításának szervezeti háttere

17 Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszter Közig. államtitkár Közgazd. helyettes át. Információpolitikai főosztály Egészségügyi és szociális információs bizottság ESZIB MEDINFO Program igazgató Főigazgató Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program megvalósításának szervezeti háttere

18 Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszter Közig. államtitkár Közgazd. helyettes át. Információpolitikai főosztály Egészségügyi és szociális információs bizottság ESZIB MEDINFO Főigazgató Program igazgató eEgészség Program állandó értékelő bizottság e PÉB Főigazgató Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program megvalósításának szervezeti háttere

19 Stratégia készítése, megvalósítók kiválasztása, értékelés, hatásvizsgálat Kötelezettség-vállalás, végrehajtás és ellenőrzés Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszter Közig. államtitkár Közgazd. helyettes át. Információpolitikai főosztály Egészségügyi és szociális információs bizottság ESZIB MEDINFO Program igazgató eEgészség Program állandó értékelő bizottság e PÉB Főigazgató Projekt 2Projekt 3Projekt n Az eEgészség program megvalósításának szervezeti háttere eEgészség Programiroda menedzsment, koordináció Közös adatmodellezés gördülő tervezés szerződésháló menedzsment operatív monitoring, stb Projekt 1Projekt 2Projekt 3Projekt n

20 20 Az eEgészség Program eddigi lépései, 2003 agusztusa, a stratégia elfogadás óta a stratégia alapján elkészült a projektek hálóterve elkészültek a 2003-ban induló előkészítő projektek feladatleírásai megalakult az eEgészség Programiroda a MEDINFO égisze alatt megtörtént a K&F projekteket bemutató Neumann Kollokvium kapcsán a szakértői kör induló felmérése a Programiroda meghirdette a jelentkezést a szakértői adatbázisába még idén kiválasztásra kerülnek a megalapozó projektek szakértői Felhívások a MEDINFO honlapján!


Letölteni ppt "1 Az ágazati információpolitika fejlesztési eszköze: az eEgészség Program, a MITS-ESZ megvalósítása Holló Imre ESZCSM közgazdasági helyettes államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések