Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kincses Gy. ESKI 1/18 GLOBÁLIS ELVEK A JOBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT A NERA tanulmány korreferátuma 2004. március Kincses Gyula Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kincses Gy. ESKI 1/18 GLOBÁLIS ELVEK A JOBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT A NERA tanulmány korreferátuma 2004. március Kincses Gyula Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetet."— Előadás másolata:

1 Kincses Gy. ESKI 1/18 GLOBÁLIS ELVEK A JOBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT A NERA tanulmány korreferátuma 2004. március Kincses Gyula Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetet

2 Kincses Gy. ESKI 2/18 Alapvetések El kell dönteni, hogy miről is beszélünk ma. Éles különbséget kell tenni –az egészségpolitika és –az egészségügy-politika között.

3 Kincses Gy. ESKI 3/18 Egészségpolitika Az egészségpolitika célja a populációs szintű egészségi állapot javítása. Össz-kormányzati feladat. Feladata az egészség feltételeinek biztosítása: –a tömeges leszakadást kizáró szociálpolitika, –egészséges környezet biztosítása, –az egészség értékszerepének támogatása, –igazságos teherviselést és igazságos hozzáférést biztosító egészségügyi rendszer kialakítása. Feladata még: –az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi elvárások kialakítása, –a fenti elvárásokhoz igazított források biztosítása.

4 Kincses Gy. ESKI 4/18 Egészségügy-politika A szaktárca (jelenleg ESzCsM) feladata. Feladata az egészségügy működőképességének, minőségének és hatékonyságának biztosítása: –közegészségügyi feladatok ellátása, –hatékony, ellenőrzött és egységes minőségű egészségügyi szolgáltató-rendszer kialakítása és működtetése, –egységes, szektorsemleges szakmai szabályozás, szakmai felügyelet kialakítása, működtetése, –népegészségügyi program tervezése és irányítása a fő betegségterheket okozó betegségcsoportokban, –mentés és egyéb állampolgári jogon járó ellátások megszervezése, működtetése. A szaktárca tehát alapvetően az ellátórendszer működéséért, és nem a lakosság egészségi állapotért felelős.

5 Kincses Gy. ESKI 5/18 NERA kulcsszavak A tanulmány kulcsszavai: –Igazságos hozzáférés –Hatékonyság –A társadalmi igényekhez való igazodás –Innováció Lássuk, mit gondolhatunk ma ezekről.

6 Kincses Gy. ESKI 6/18 NERA alapelvek – Igazságos hozzáférés Fontos alapelv, mely nem érvényesül a deklarációknak megfelelően. Alapvető váltás volt a szóhasználatban: egyenlőség helyett igazságosságról, egality helyett equity-ről, fairness-ről beszélünk. Egy pofon, amiből nem tanultunk: a WHO World Health Report. Magyarország az igazságosság szempontjából holtversenyben a 105.-ik az ENSZ tagállamok listáján. Okok: álságos igazságosság, a hálapénz jelentős szerepe, a hozzájárulás igazságtalanságai, kulturális elzártságok, területi egyenlőtlenségek.

7 Kincses Gy. ESKI 7/18 Az equity dimenziói Lényege: mindenki számára garantálni kell a szakmai és gazdasági lehetőségek szerint a társadalmi méretekben általánosan biztosítható ellátások hozzáférhetőségét. Dimenziók:  vertikális: a személyes jövedelmi helyzet nem befolyásolhatja meghatározó módon az egészségügyi ellátás igénybevehetőségét,  horizontális: területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése: vidék – város, fejlett - fejletlenebb régiók,  minőség (azonos minőségű ellátáshoz való jog),  betegségek és technológiák esélyegyenlősége,  és életszakaszok közötti esélyegyenlőség. Az equity ugyan soha nem valósítható meg teljesen, de az egészségpolitika fő törekvésévé kell tenni.

8 Kincses Gy. ESKI 8/18 Az elveszett életévek aránya régiók szerint A nyers halálozás alapján Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

9 Kincses Gy. ESKI 9/18 Az elveszett életévek aránya település-szerkezet szerint A nyers halálozás alapján Férfiak Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

10 Kincses Gy. ESKI 10/18 Regionális különbségek: eltérés az országos átlagtól a finanszírozásban Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

11 Kincses Gy. ESKI 11/18 Regionális különbségek Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

12 Kincses Gy. ESKI 12/18 Az elvesztett életévek és a gazdasági teljesítmény összefüggése Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

13 Kincses Gy. ESKI 13/18 Az elvesztett életévek és a háztartások jövedelmének az összefüggése eFt Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

14 Kincses Gy. ESKI 14/18 Az elvesztett életévek és munkanélküliség összefüggése Forrás: KSH, OEP, 2002-es adatok

15 Kincses Gy. ESKI 15/18 NERA alapelvek – Hatékonyság Alapvető kérdés a folyamatos szűkösség miatt. Jelentős különbség van a magyar egészségügy teljesítményében az output és az outcome között. Szükséges főbb fogalmak: –A technikai hatékonyság és az allokációs hatékonyság elkülönítése. Az allokációs hatékonyság feltétele a szerkezet- átalakítás, fő eszköze az érdekeltség átalakítása: IBR. –Érdekeltség átalakítása (költségérzékenység – IBR). –EBM alapú tervezés és működés.

16 Kincses Gy. ESKI 16/18 NERA alapelvek – A társadalomhoz való igazodás Olyan kérdés, amelyről nem sokat beszéltünk. Igazodási kényszerek: –a gazdaság teherbíró-képessége (sajnos az egészségügyi források érdemi növelése, a fenntartható fejlődés csak működő és növekvő gazdaság mellett lehetséges), –lakossági elvárások (az eü ellátórendszernek igazodnia kell a szolgáltatások általános kulturáltsági fokához): orvos-beteg viszony aszimmetriájának oldása, az ellátás körülményeinek kulturáltsága, az információs aszimmetria oldása. Mottó: ketteskéből tájékozott, értéktudatos fogyasztókká kell válnunk.

17 Kincses Gy. ESKI 17/18 NERA alapelvek – Innováció A minőség nem statikus fogalom, hanem tartalmazza az innováció ésszerű és lehetséges követését is. Feltétel: –technológia-értékelés rendszerszerű bevezetése, –EBM alkalmazása, általában az orvoslás művészet jellege helyett a technológiai fegyelem erősítése. Megfontolások: –igazságosság, equity - kontra innováció, –egyenszilárdság az egészséget befolyásoló technológiákban: hiába fejlődik a gyógyszeripar rohamos gyorsasággal, ha az egyéb technológiák (pl.: ápolás) lemaradnak, de hiába a magas színvonal az ellátásban, ha az egészség támogatásában nem teszünk hasonló erőfeszítéseket.

18 Kincses Gy. ESKI 18/18 Konzekvenciák - hívószavak Egyenszilárdságú rendszerre van szükség, azaz nem lehet egy kettészakadó országot kizárólag az egészségügy ragtapaszával egyben tartani. A szokások helyett az alapelveinkhez kell ragaszkodni, mert ma ezek nem érvényesülnek. Vélt, és nem valós igazságosságot védünk amikor félünk a változásoktól. Ki kell mondani és meg kell értetni, hogy a társadalombiztosítás feladata csak a szükségletek kielégítésére korlátozódhat, az igényekkel tessék a pénztárhoz fáradni. Szinkronba kell hozni az egészségüggyel kapcsolatos elvárásokat és az egyéni és közösségi teher-vállalási készséget.


Letölteni ppt "Kincses Gy. ESKI 1/18 GLOBÁLIS ELVEK A JOBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT A NERA tanulmány korreferátuma 2004. március Kincses Gyula Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések