Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter ELEKTRONIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter ELEKTRONIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK."— Előadás másolata:

1 A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter ELEKTRONIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK

2 Az EKNY kialakításának okai I. a meglévő nyilvántartások zömükben eltérő technológiával készültek, fragmentáltan működnek, azaz nem kapcsolhatóak össze; nemegyszer csupán papíron léteznek, elektronikus hozzáférésük nem biztosított; ráadásul ezek a nyilvántartások nem teljes körűek, nem bírnak hitelt érdemlő megbízhatósággal a szükséges adatok tekintetében, többségük nem felel meg a közhitelesség – feltételezett – kritériumainak.

3 Az EKNY kialakításának okai II. e nyilvántartások mind az információtartalom, mind az információkezelés szempontjából szűk keresztmetszetet jelentenek, akadályozva a közigazgatásban dolgozókat, vezető tisztségviselőket, döntéshozókat a kontrollálható keretek közötti működtetésben, de ugyanígy a szolgáltatókat, kutatókat valamint az állampolgárokat, hogy az igényelt ágazati alapinformációkhoz hozzájuthassanak. a nyilvántartások egységes szempontokat valló, egységes elvárást érvényesítő felügyelete, kontrollja nem megoldott.

4 Mérföldkövek (elvégzendő feladatok) A közhitelesség egészségügyi előzetes definíciójának elkészítése; A közhiteles nyilvántartást igénylő témakörök listája munkahipotézisként való meghatározása; Az elsődleges adatgyűjtők köre munkahipotézisszerű meghatározása; Intézetek egységes kérdőívének összeállítása; Jogi és szakmai egyeztetés a munkahipotézis tárgyában; Interjúk a szervezetekkel; Javaslattétel a közhiteles nyilvántartások körébe vonandó adatokra; Harmonizált adatkörök leírása; Az EKNy Központ létrehozásának szervezetfejlesztési javaslata.

5 Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek I. A közhitelesség kritériumrendszere megalkotása, annak elfogadása A soron következő feladat a közhiteles nyilvántartások területeinek definiálása és erről konszenzus kialakítása A fogalmi kritériumok alapján közhitelesként azonosítható nyilvántartások felmérése, regisztrációja

6 Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek II. A közhitelesség kritériumaitól való eltérés nyilvántartások szerinti feltárása Ki kell választani a közhitelességet biztosító egyetlen szervezetet Egyértelmű, végrehajtható, valamint számonkérhető, a közhitelesség kritériumainak megfelelő jogszabályi környezet megteremtése, a meglévő jogszabályi kötelezettségek pontosítása

7 Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek III. A közhitelesség elfogadott definíciójának megfelelő nyilvántartások kialakítása - ez a nyilvántartások egy részének adott esetben szakmai, adminisztrációs valamint informatikai szempontú korrekcióját jelenti. Ezzel egyidejűleg, egyes témákban integrált közhiteles adatmodellek kialakítása válik szükségessé, s ez kiterjedt szakmai egyeztetéseket és egyezségeket kíván. Az Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások kialakítására, felügyeletére vonatkozó szakmai, jogi, szervezeti megoldási javaslat elkészítése, annak elfogadása Az EKNY informatikai megoldására javaslat elkészítése, elfogadása.

8 Az egészségügyi közhitelesség fogalmi kritériumrendszere kötelező adatszolgáltatáson, adatbejelentésen alapul az adatgyűjtés. jogszabály írja elő az adatok kezelését, nyilvántartását. jogszabály által meghatározott módon lehet módosítani a nyilvántartott adatokat. jogszabály által felhatalmazott szervezet végzi a nyilvántartás vezetését. államigazgatási jogosultsággal bíró szervezet által - akár közzététel útján -hitelesített információt tartalmaz. joghatással, jogkövetkezménnyel jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes. a nyilvántartás közérdeket szolgál, azaz állampolgároknak, szolgáltatóknak, finanszírozóknak, irányító szervezeteknek az egészségügy működésével kapcsolatos alapvető igényeit ki kell tudnia szolgálni.

9 Az egészségügyi közhitelesség fogalmi kritériumrendszere II. logikailag egységes (integrált) adatmodellen alapul a nyilvántartás. vagy: egy adott közhiteles nyilvántartás összes kötelezett felhasználója egyetért abban, hogy az adott nyilvántartás az adott információk körére vonatkozóan teljes. (A 'vagy' szócska értelmezése: a 8. kritérium teljesülése esetén tulajdonképpen a 9. kritériumra már nincs szükség. Amennyiben a helyzet nem értelmezhető ekként - márpedig jelenleg nincs olyan adatbázis, amely megfelelne ennek a kritériumnak -, így szükség mutatkozik ez utóbbi kiegészítő/helyettesítő megfogalmazásra is.) E két szempont eredménye, hogy minden közhiteles nyilvántartásból csupán egy van. nem csak a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó alapkritérium, de most is hangsúlyozni szükséges, hogy a közhiteles nyilvántartások sem írhatnak felül személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályt.

10 Klasszikus közhiteles nyilvántartások az orvos-, fogorvostörzs, az orvos-, fogorvostörzs, a gyógyszerészek nyilvántartása a gyógyszerészek nyilvántartása a klinikai szakpszichológusok nyilvántartása a klinikai szakpszichológusok nyilvántartása a szakdolgozók nyilvántartása a szakdolgozók nyilvántartása a szolgáltatói adattörzs a szolgáltatói adattörzs a gyógyszer adattörzs a gyógyszer adattörzs a TAJ adatbázis a TAJ adatbázis az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök állományai az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök állományai a digitális aláírások jegyzéke a digitális aláírások jegyzéke az Országos Transzplantációs Nyilvántartás az Országos Transzplantációs Nyilvántartás

11 Preklasszikus közhiteles nyilvántartások A különböző szakmai kódrendszerek: BNO törzs; BNO törzs; OENO törzs; OENO törzs; FNO törzs; FNO törzs; HBCS törzs. HBCS törzs. A különböző finanszírozási, besorolási algoritmusok: Fekvőbetegellátás - aktív (HBCS); Fekvőbetegellátás - aktív (HBCS); Fekvőbetegellátás - krónikus (KBCS); Fekvőbetegellátás - krónikus (KBCS); Járóbeteg szakellátás (WHO=OENO), Járóbeteg szakellátás (WHO=OENO), Fogászati ellátás. Fogászati ellátás.

12 Közhiteles nyilvántartások csoportjai Közhiteles nyilvántartások Jelenleg létező adatbázisokJelenleg nem létező, újonnan létrehozandó adatbázisok 1. A kritériumoknak 'megfelelő' közhiteles nyilvántartás: Gyógyszer alaptörzs állomány (törzskönyvezett gyógyszerek) Szakmai kódrendszerek papír alapú kiadványai Transzplantációs nyilvántartás 1. Engedélyezett eljárások, beavatkozások 2. A kritériumok alapján 'csaknem' közhiteles nyilvántartás: Humánerőforrásokat tartalmazó nyilvántartások (orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus, egészségügyi szakdolgozó) Szolgáltatók nyilvántartása 3. 'Vitatható besorolású' közhiteles nyilvántartás: TAJ nyilvántartás Finanszírozási, besorolási algoritmusok 4. 'Koncepcionális keretek' felülvizsgálatát igénylő nyilvántartás: Engedélyezett orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök

13 A feladatok ütemezése Az EKNY megvalósításának ütemezése 'Megfelelően' közhiteles nyilvántartások 'Csaknem' és 'Vitatható besorolású' közhiteles nyilvántartások 'Koncepcionális' és 'Létrehozandó' nyilvántartások Első ütem (2004. október - 2004. december) A tanulmány megállapításainak véleményezése, állásfoglalások kialakítása, a IX. fejezet 2. pontja alapján részletezett sorrendben Második ütem (2005. január - 2005. június) 1.Gyógyszer alaptörzs - tükrözés 2.OTNY - webes lekérdezés előkészítése 3.Szakmai kódkönyvek - elektronikus változat elkészítése 1.Szakértői egyeztetések a a.) 'Szolgáltatói', b.) 'Humánerőforrás ' adatbázisok c.) 'Finanszírozási algoritmusok' esetében 1.'TAJ' esetében az elektronikus lekérdezés EKNY-en keresztüli megteremtése 1.Az OEP munkabizottság végleges állásfoglalásána k elkészítése az orvostechnikai eszközök, gyógy. segédeszköz témájában – OEP, ESzCsM és EKH közreműködőkke l 2.Tanulmány elkészítése az engedélyezett beavatkozások témájában.

14 Az EKNY megvalósításának ütemezése 'Megfelelően' közhiteles nyilvántartások 'Csaknem' és 'Vitatható besorolású' közhiteles nyilvántartások 'Koncepcionális' és 'Létrehozandó' nyilvántartások Harmadik ütem (2005. június- 2005. december) 4. Integrált gyógyszer-törzs (K-NET) – feltöltése, tükrözés az EKNY-ben 5.OTNY - webes lekérdezés az EKNY-en keresztül 6. Szakmai kódkönyvek - elektronikus változat az EKNY-ben 3. Integrált a.) 'Szolgáltatói', b.) 'Humánerőforrás ' adatbázisok létrehozatala 3. Nyílt szakmai fórumokon vita az orvostechnikai eszközökről. 4. Szakértői workshopok az engedélyezett beavatkozások témájában. 5. Nyílt szakmai vita az engedélyezett beavatkozások témájában. Negyedik ütem (2006. január - 2006. június) 4. Integrált adatbázisok – tükrözés az EKNY-be 6. Új jogszabály megalkotása mind az engedélyezett eszközökről, mind az engedélyezett beavatkozások- ról 7. Adatbázis fejlesztések a két témában


Letölteni ppt "A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter ELEKTRONIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések