Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BANKOK SZEREPE A KÜLGAZDASÁGI/-KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BANKOK SZEREPE A KÜLGAZDASÁGI/-KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN"— Előadás másolata:

1 BANKOK SZEREPE A KÜLGAZDASÁGI/-KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN
Sajósiné dr.Kováts Magdolna: „A bankok szerepe a külkereskedelmi fizetésekben” c. jegyzete alapján

2 Külkereskedelmi ügylet előkészítés fázisa - mikor,
kiemelt fontosságú kérdés: - mikor, - milyen pénznemben történik az elszámolás Áralakító tényező  - eredményt, finanszírozást és - pü-i biztonságot befolyásolja

3 Külkereskedelmi ügylet szereplői
Eladó/Exportőr – Bank – Vevő/Importőr Kockázatok  többletköltség nemfizetés/partner Ország Árfolyam kamat

4 Nemfizetés/partnerkockázat
Nem akar, vagy nem tud fizetni Mikor fizet Eladó Vevő - előre - előleg / /- - azonnal - utólag

5 Fizetési forgalom Pénztulajdonosok közötti folyamatos pénzmozgások összessége Lebonyolítás – ker. bankok hagyományos üzletága Forgalomban lévő pénz technikai formái számlapénzforgalom (kp. nélkül) - elszámolási számla - folyószámla készpénzforgalom

6 Banktechnikai megoldások
Átírás (giro) bankszámlák között feltétel: megbízó és kedvezményezett u.annál a banknál számlavezető (terhelés – jóváírás) Bankgiro: egymással kapcsolatban lévő bankok klíringforgalmában klíring = kölcsönös követelések és jóváírások elszámolása  egyenleg kielégítése

7 Átutalás átutalási megbízás – bank fizessen a kedvezményezettnek meghatározott összeget
áruszáll. előtt: V. feltétlen bizalma E.iránt áruszáll.után: E. feltétlen bizalma V. iránt - kp. befizetéssel - bankszámláról (+ ktsg.) SWIFT – nk-i bankkapcsolatokban bankközi adatátviteli rendszer – gyors !!! földrajzilag távol lévő bankok közötti pénzforgalom

8 Fizetési eszközök Cash / KP Csekk Váltó Okmányos beszedés, inkasszó
L/C, okmányos meghitelezés

9 Készpénz - biztonság (valódi, hamis ?)
Cash Készpénz - biztonság (valódi, hamis ?) - korrektség (legális üzlet ?) kérdése Fekete gazdaság elleni fellépés

10 Csekk Értékpapír Tényleges pü-i teljesítés = beváltás (kp.felvétel vagy bankszla „+”) Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz Háttere: bankkal kötött csekkszerződés – FEDEZET ! Szereplők: kibocsátó (adós), címzett (pénzint.), kedvezményezett(aki beváltja), csekk kezes

11 Nemzetközi Csekkjogi Egyezmény (1931) Csekk megtekintéskor fizetendő:
Szabályozás Nemzetközi Csekkjogi Egyezmény (1931) Csekk megtekintéskor fizetendő: belföldön 8 nap, kontinensen belül 20, más kontinensen 70 nap 6 kötelező alaki/formai kellék (1.”csekk” szó, 2. határozott összeg betűvel és számmal 3.címzett pénzint., 4. fizetési hely, 5. kiállítás helye, kelte 6. a kibocsátó aláírása

12 forgalomképesség  biztonság
Bemutatóra – nincs kedvezményezett tulajdonosváltás = átadással Névre – kedvezm. megnevezése + „nem rendeletére” megjegyzés (közjegyző + ktsg, átruházás körülményes) Rendeletre kedvezm. megnevezése csekk „ipso jure” rendeletre szól

13 Váltó Átruházható értékpapír
Fizetési ígéret, vagy arra való felszólítás Éven belüli lejárat Hitelviszonyt testesít meg (esedékesség) Nemzetközi Váltójog/Váltótörvény (1930) 8 kötelező alaki/formai kellék 1. „váltó” szó, 2. hat.pénzösszeg/pénznem 3.fiz.-re kötelezett megnev. 4. esedékesség, 5. fiz.helye, 6. rendelvényes, 7. kiállítás helye,dátuma, 8.aláírás

14 Saját váltó – fizetési ígéret Idegen váltó – fizetési felszólítás
Esedékesség szerint: Megtekintéskor Megtekintés után bizonyos idővel Kelet/dátum után bizonyos idővel Határozott napon

15 Felhasználás (váltóbirtokos mit tehet a váltóval ?)
Vár az esedékességig Továbbfizet (forgatás) Leszámítoltatja egy pénzintézettel Fenti 3 közül a likviditás alapján dönt

16 Váltótípusok a nemzetközi kereskedelemben
- Okmánykísérő váltó – okmányokhoz csatolt fiz.felszólítás (okm.kiszolgáltatás csak az adós elfogadása esetén) Bankelfogadvány – megbízhatóság  könnyen leszámítoltatható Váltó szerepe a külkereskedelemben: eladási volumen növelhető, pótlólagos hitelforrás a Vevő számára forgatás  V. újabb vásárlásait váltóköveteléssel finanszírozhatja

17 Okmányos beszedés (inkasszó) 1.
Megbízáson alapuló jogügylet, a bank a megbízó által kiállított beszedési megbízásban előírtaknak megfelelően megkísérli a követelés behajtását. Jogviszony alapügylet: Eladó – Vevő inkasszó: Eladó –Bank Bank – Vevő Szokvány jelleg: csak akkor kötelező, ha a szerződésben hivatkoztak rá.

18 Okmányos beszedés (inkasszó) 2.
Fizetés esedékessége - okmányok első bemutatásakor - okmányok kiszolgáltatása után X nappal Fizetési feltételek: - készpénz ( D/P) - hitel váltófedezettel ( D/A)

19 Okmányos beszedés (inkasszó) 3.
Vinkuláció – Eladó biztonságát fokozza Áru felett nem a Vevő rendelkezik, hanem az Eladó által megbízott 3. fél, aki addig nem szolgáltatja ki az árut, amíg nem fizet a Vevő. - speditőr-inkasszó - direkt/indirekt bankbeszedvény

20 Okmányos meghitelezés (akkreditív)
Jogügylet, amelyben a bank a Vevőtől kapott nyitási megbízás alapján a meghitelezés kedvezményezettje (Eladó) felé vállalja, hogy fizetést teljesít, amennyiben az E. az L/C-ben előírtaknak megfelelően a szerződésszerű teljesítést igazoló okmányokat megadott hat.időn belül bemutatja.

21 Okmányos meghitelezés 2.
Visszavonható – visszavonhatatlan Igazolt (megerősített) – 2 bank ígérete Reexportnál: Átruházható: a javára nyitott L/C-vel fizet Almeghitelezés (back to back) a javára nyitott L/C a fedezete egy általa nyitandó másik L/C-nél

22 Biztosítékok Bankkezesség - fizetési kötelezettség átvétele
egyszerű: főadós – kezes készfizetői/egyetemleges: nincs sortartás Bankgarancia – garancialevélben foglalt feltételek megléte esetén „hívható le”

23 Külkereskedelmi gyakorlat
Exportőr javára – Importőr megbízásából vállalt garanciák/kezességek: - vételár kezesség/garancia -váltóbeváltásért vállalt garancia - L/C-nyitást ígérő garancia (kötött dev.gazdálkodás esetén: - importkeret garancia, - transzfergarancia

24 Importőr javára – Exportőr megbízásából
vállalt garanciák/kezességek: - előleg-visszafizetési garancia - jogfenntartással kifizetett összeg (pl. L/C) visszafizetésért nyújtott bankgarancia - tendergarancia


Letölteni ppt "BANKOK SZEREPE A KÜLGAZDASÁGI/-KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések