Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan IX.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan IX."— Előadás másolata:

1 NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan IX.
Válságok és válságmagyarázatok

2 Kapcsolódó irodalom GÁL PÉTER – MOLDICZ CSABA – NOVÁK TAMÁS: Közgazdasági gondolkodás és tévutak. Elvek és nézetek – hitek és tévhitek. Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. pp KOMÁROMI GYÖRGY: Tőkepiaci buborékok a gazdaságtörténetben. Fejlesztés és Finanszírozás 2005/3. GÁL PÉTER – MOLDICZ CSABA – NOVÁK TAMÁS: Gazdasági ciklusok és gazdaságpolitika a 21. század elején. Fejlesztés és Finanszírozás 2004/1. CARMEN M. REINHART – KENNETH S. ROGOFF: From Financial Crash to Debt Crisis. NBER Working Paper, március.

3 A probléma- avagy az instabilitás forrásai
A pénzügyi rendszer fejlődése – különösen két fejlemény – a stabilitás kérdését új dimenziókba helyezte. Az egyik fejlemény a pénzügyi piacok globalizálódásához vezető liberalizáció és dereguláció. A pénzrendszer stabilitása és a pénzügyi piacok liberalizáltsága között átváltás van.

4 Stabilitás – Instabilitás (tág értelmezés esetén)
A pénzügyi rendszer stabilitását jelző ún. stabilitási indikátorok mutatják.(Financial Soundness Indicators- FSI) Szintjei: makro-pénzügyi indikátorok a pénzügyi rendszerre jellemző indikátorok (ún. makroprudenciális elemzés) A pénzügyi válságokat általánosan jellemző, ún válságindikátorok mutatják.(leading indicators) Ex post és ex ante indikátorok

5 Pénzügyi válságok fajtái
Fő válságtípusok: Valutaválság: ha a valuta elleni támadás a tartalékok jelentős leapadásához és/vagy jelentős leértékeléshez vezet Bankválság: a bankszektor helyzete megrendül (többféle def.) Ikerválság

6 Valutaválságok okai 1. Első generációs modellek (Krugman, 1979):
A fejlődő országok ’70-es, ’80-as évekbeli válságára ad magyarázatot (pl.Argentína ) Válságok támadás jellegűek: hatásos, ha feladásra kényszeríti a fix árfolyamot v. árfolyamcélt, új lebegő árfolyam leértékeltebb Fő oka: fundamentális, gazdaságpolitikai inkonzisztencia a makrogazdaság és az árfolyam között Leértékelés kiváltó oka: tartalékok kimerülése

7 Valutaválságok okai 2. Második generációs modellek
A ’90-es évek valutaválságainak magyarázatára fejlesztették ki (Európa 1992, Mexikó 1994) A támadás célja itt is az árfolyam feladás, de az ok nem elsősorban fundamentális, hanem spekulációs eredetű.(Akkor adják fel a célt, ha túl drága a megvédés költsége) Tipikus lefolyás: kockázati megítélés megváltozása- pánikreakció – menekülés a valutától – önbeteljesítő válság A támadás valószínűsége nem független a fundamentumoktól

8 Valutaválságok - összefoglaló
Mind az első-, mind a második generációs modellek szerint a fundamentumok gyengesége sebezhetővé teszi az országot a spekulatív támadással szemben, és gyengíti a hatóságok képességét a valuta megvédésére Legfőbb fundamentális gyengeségek: Makro-egyensúlytalanság (pl. monetárisan finanszírozott magas költségvetési deficit) Gyenge pénzügyi-, vagy vállalati szektor miatti sebezhetőség

9 Bankválságok Nincs egyetlen, általános definíció
Inszolvencia vs. Illikviditás Szolvencia válság: a bankszektor számottevő része inszolvens Likviditási válság(pánik): a bank betétesei hirtelen készpénzre akarják váltani betéteiket. Rendszer szintű bankválság vs. Nem rendszer szintű válságepizódok

10 Bankválságok lehetséges definíciói
A nem teljesítő hitelek küszöbértéke; A válság fiskális költségei; Volt-e extenzív bank pánik; Felmerült-e az intézmények számottevő részénél bankbezárás, bankfúzió,vagy nagyarányú állami segítségnyújtás; Sor került-e vészhelyzeti beavatkozásra.

11 Bankválságok okai- bankpánikok
A bankok eleve kitettek a pániknak Az eszközök hosszabb lejáratúak, mint a források, a hitelek nem likvidek A banktevékenység lényegéből fakad az illikviditásra való hajlam, a bizalmi válságnak való kitettség

12 A banki sebezhetőség okai - mikro
Bank specifikus: hozzáértés hiánya, csalás; Nem megfelelő szabályozás és felügyelés; Liberalizáció hatására bekövetkező értékvesztés (verseny hatása); Fertőzés.

13 A banki sebezhetőség okai – makro
Magas infláció - magas kamatláb; Leértékelés; Eszközárak összeomlása; Recesszió; Cserearány romlás.

14 Lehetséges kapcsolat a bank-, és valutaválság között
Független események Kapcsolódó események: a valutaválság bankválságot okoz a bankválság a valuta összeomlását eredményezi A kétfajta válság közös okokra vezethető vissza

15 Latin–Amerika: Latin–Amerika: a 19.században gazdag volt, politikai ereje nem tudta hatékonyan kiaknázni az erőforrásokat, gazdag természeti kincsekben, lakossága mégis szegénységben él; Bretton Woods-i rendszer összeomlásának hatására romlott a makrogazdasági teljesítmény; Külföldi hitelfelvétel, seigniorage és kormányzati vásárlások növekedése; Infláció és adósságválság jellemezte; Politikai és gazdasági zavar elősegítette a katonai diktatúrák hatalomra kerülését; Csúszó leértékelés a pénz reálértékének fenntartásáért; Magántőke beáramlása előtt megnyílnak a pénzügyi piacok, kereskedelmi reformok.

16 Latin–Amerika: Erkölcsi kockázat: a kormányzati garanciák nem tudják biztosítani a forrást a bankoknak, ami gyenge szabályozással párosul; A valuták reálértelemben felértékelődtek az USD-hez képest és a folyó fizetési mérleg hiánya az árfolyam rögzítését követelte az USD-hez; Adósságválság – IMF-től és a Világbanktól származó hiteleket csak késve teljesítik; Csőd közeli állapot után reform, tőkeáramlás és újabb válság.

17 Kelet–Ázsia: siker és válság
Kelet-Ázsia: gazdasági reformok (1963) során az importhelyettesítésről exportcikkek gyártására tért át Dél –Korea GDP-je 31 év alatt a 8-szorosorára nőtt, durván megegyezett az USA-éval Hasonló gazdasági növekedést hajt végre: Honkong, Taivan, Szingapúr, majd Thaiföld, Malajzia, Indonézi és a világ legnépesebb országa Kína Közös jellemző: nagy gazdasági visszaesések elkerülték a régiót, magas megtakarítási és beruházási ráta, magas foglalkoztatottság, munkaerő képzettsége nő, gazdasági nyitottság magasabb színvonala, multinacionális vállalkozások helyi leányvállalatai mellett a hazai vállalkozásokra épít

18 Kelet–Ázsia: siker és válság
Gyengeségek: alacsony termelékenység (input egységre jutó outputnövekedése), banki szabályozás elégtelensége, erkölcsi kockázat –törvényességi keretek 1997. thai bhat leértékelésével elkezdődött a válság, ingatlanpiaci árak esésé, tőzsdekrach, Japán újabb gazdasági visszaesésének hatásai - pénzügyi feszültség, spekuláció, bankcsőd, veszélyes mértékű infláció, adósságok vissza nem fizetése, IMF segítség ellenére is valutaválság Indonézia súlyos helyzete: a gazdasági visszaesés, élelmiszerhiánnyal, munkanélküliséggel és súlyos etnikai összetűzésekkel párosult A gazdasági csoda utáni visszaesés több távoli régiót (Oroszország, Brazília) is magával rántott

19 Tanulságok: A megfelelő árfolyamrendszer megválasztása és ahhoz tartása (fejlődő országnak veszélyes az árfolyam rögzítése) A bankrendszer központi jelentősége Reformintézkedések megfelelő ütemezése, a liberalizációs lépések sorrendje Fertőzés veszélye: a világ más részeinek válásága továbbgyűrűzik a befektetői bizalmatlanság miatt A világ pénzügyi architektúrájának reformja, monetáris kapcsolatok újragondolása Tőkemobilitás, árfolyamrendszerek és a monetáris politika „trilemmája” Megelőző intézkedések a kockázat csökkentésére: több transzparencia, erősebb bankrendszer, kiterjesztett hitellehetőség, nagyobb részvénytőke-beáramlás hitelfelvétel helyett

20 Válságmodellek egyéb osztályozása
Fundamentálisan indokolható válság Pánik által kiváltott válság Buborék kipukkadása Erkölcsi kockázat alapú válság

21 Napjaink válságmagyarázatai
21 Napjaink válságmagyarázatai Technokrata magyarázat Globalizáció kritika A válság hitelválság, ennek elődleges oka, hogy a pénzpiaci felügyeletek kompetenciája nem terjed ki a derivatív ügyeletekre, a befektetési alapok tevékenységére A off-shore központok, az adóparadicsomok segítették ezt a folyamatot Nem erősebb szabályozás kell, hanem jobb szabályozás Átláthatóság javítása, rendszerkockázatok csökkentése Hitelválságként értelmezik a jelenlegi recessziót Fair trade (elsősorban fejlődő és agrárterméke preferálása) Szociáldemokrata irányzat: Kollektív béralkuk intézménye a fejlett és fejlődő országokban is Globális keynesiánizmus Demokratikus intézményekkel szabályozott világgazdaság Ezek hiánya vezetett a világgazdasági válsághoz Tobin-adó bevezetése Munkaerőáramlás segítése 21

22 22 Baloldali magyarázat Túltermelési válság kezelése a spekulatív pénz használatával A jelzálogpiaci válság a kereslet mesterséges élénkítése miatt Az állami intézkedések a bankszektort támogatják, de a források nem jutnak el a reálszektorba A válság tünetei nem újak, az elmúlt két évtizedben bekövetkezett fejlődés sajátosságai is voltak A mai válság nem más mint a Marx által leírt, periodikusan visszatérő túltermelési válság, ami most a spekulatív pénz megsemmisülése fedett fel Wallersteini magyarázat: A globalizáció előtt a kapitalista gazdaságokban 7-10 évente túltermelési válság alakult ki, nemzeti keretek között a recesszió után helyreáll az egyensúly A globalizáció korszakéban a TNC-k a felesleges tőkéket továbbmozgatták a globális gazdaságban, kereslet ösztönzéssel, pénzteremtéssel kerülték el a válságokat, de felesleges pénzügyi és termelő tőke megmentésével. (túlfogyasztás, eladósodás) 22

23 Idézetek a válság előtt időből
23 Idézetek a válság előtt időből A. Grenspan: „…A növekvő komplexitású pénzügyi termékek nagymértékben hozzájárultak egy sokkal rugalmasabb, hatékonyabb, s ezáltal ellenállóbb pénzügyi rendszer kialakulásához, mint amilyen akár csak negyed századdal korábban is létezett. A 2000-ben kidurrant értéktőzsdei buborék a korábbi jelentős pénzügyi sokkokkal szemben nem okozta egyetlen jelentősebb pénzintézet bukását sem és a gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult, mint azt korábban sokan várták… Ha elértük a rugalmasság egy bizonyos szintjét, ami enyhítheti a legnagyobb sokkok hatását… a gazdaság teljesítménye javulni fog, és a makrogazdasági döntéshozók feladata könnyebbé válik

24 Idézetek a válság utáni időből
24 Idézetek a válság utáni időből A Banque de France meghatározó képviselője Az volt a tervünk, hogy a pénzügyi terméket csak akkor engedélyezünk, ha legalább egyikünk érti annak működését. Ezt az alapelvet nem tudtuk betartani, mert attól kellett mindig félnünk, hogy akkor a britek vagy a németek engedélyezik. Ezért becsuktuk a szemünket és megadtuk az engedélyt.

25 Idézetek a válság utáni időből
25 Idézetek a válság utáni időből Lámfalussy: A hitelderivatívok „valószínűleg hozzásegítették a bankokat ahhoz, hogy ellenálljanak a részvényárak as csökkenéséből adódó sokknak. Ám a hitelderivatívok jelenleg megfigyelhető csillagászati értékeire tekintve fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon ezek a kockázat-átruházások valóban a hatékonyság és ellenálló képesség forrását jelentik-e a globalizált piacokon, vagy éppen ellenkezőleg, a sérülékenység forrásai.”  Stiglitz (2008. június 16.). „A neoliberális piaci fundamentalizmus mindig is politikai doktrína volt, amely meghatározott érdekeket szolgált. A közgazdasági elmélet sohasem támasztotta alá. Világosan kell látni azt is, hogy a történeti tapasztalat sem igazolja”

26 Keynes Nem helyes a közgazdaságtan elveiből arra következtetni, hogy a felvilágosult önérdek mindig a köz érdekében hat. Az sem igaz, hogy az önérdek általában felvilágosult; igen gyakran a saját céljaik megvalósítása érdekében függetlenül cselekvő egyének túl buták vagy gyengék ahhoz, hogy egyáltalán ezeket megvalósítsák. A tapasztalat nem mutatja, hogy az egyes emberek, ha társadalmi egységet alkotnak, mindig kevésbé látnak tisztán, mint ha külön cselekednének.


Letölteni ppt "NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan IX."

Hasonló előadás


Google Hirdetések