Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés: tudomány és művészet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés: tudomány és művészet"— Előadás másolata:

1 A vezetés: tudomány és művészet
Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment Intézeti Tanszék

2 „A vezető... ... az az ember, akiben megvan a képesség, hogy másokkal megtehesse azt, amit azok nem akarnak megtenni, sőt még szívesen is tegyék.” (Harry Truman) „A vezetés... ... az a képesség és akarat, amely egy közös célra sorakoztatja fel az embereket, és a jellem, amely bizalmat sugall.” (Montgomery)

3 A vezetés fogalma, célja, funkciói
A vezetés az a tevékenység, amely egyének vagy csoportok befolyásolására irányul. Középpontjában az ember áll. Az emberek... ...múltbeli viselkedésének megértése, ...a jövőbeli viselkedésének meghatározása, ...viselkedésének megváltoztatása. A vezetés felelősség az emberi és gazdasági célok teljesüléséért. Ember és szervezet között kölcsönhatás van, alkufolyamat létezik.

4 Elvárások Az egyén (pszichológiai) elvárásai érdekes munka,
egyenlő elbírálás, bevonás a döntéshozatalba, a tisztelet megadása stb. A szervezet elvárásai szorgalmas munka, a szervezeti kultúrához való alkalmazkodás, lojalitás, hűség, hozzájárulás a vállalati összkép javításához stb.

5 A vezetés fő funkciói tervezés, szervezés, ellenőrzés

6 Miért indulnak gyakran rosszul az újdonsült vezetők?
utánozzák mások rossz vezető szokásait, nem születnek vezetői készségekkel, kevés a jó példaképük és pártfogójuk, kevés hivatalos képzést kapnak, gyakran tanácstalanok a vezetésről alkotott elképzeléseikben levő világi és lelki összetevők ellentéte miatt.

7 F. W. Taylor (1856–1915) Shop Management (1903)
Principles of Scientific Management (1911) Céljai: a termelőmunka hatékonyságának növelése; a munkaerő jobb, „okosabb” foglalkoztatása: a vezetés ne csak idejével, hanem emberi erejével is racionálisan gazdálkodjon; az intelligencia, a tudomány bevitele a munkavégzésbe és az irányításba.

8 A tudományos menedzsment alappontjai (Taylor) 1
A vezetésnek olyan új rendszert kell kialakítania, amely tudományos alapon szabályozza minden egyes munkaelem végzését. Tudományos stúdium alapján a vezetők válasszák ki a munka szempontjából leginkább megfelelő alkalmazottakat, tanítsák be őket az új munkamódszerre, biztosítsák továbbképzésüket ...

9 A tudományos menedzsment alappontjai (Taylor) 2
Dolgozzanak (a vezetők) a munkásokkal szívélyes egyetértésben. A munkát és a felelősséget szinte azonos mértékben meg kell osztani a vezetés és a munkások között. A vezetés vegyen át minden munkát, amelyre alkalmasabb, mint a munkások, míg eddig szinte az egész munka és a felelősség nagy része a munkásokra volt hárítva. (Munkatartalom konfliktusa)

10 A pihenőidő felismerése (Taylor) 2
42% nehéz fizikai munka, 58% pihenés Hatás: munkások száma (fő) 400– teljesítmény (t/fő) 16 59 fizetés (USD/fő/nap) 1,15 1,88 szállítás+rakodás költsége (UDS/t) 0,072 0,033

11 A pihenőidő felismerése (Taylor) 3
Munkamódszer, szerszám, eszköz fontossága (ergonómia), mozgáselemzés, minőségvédelem Bérezés: egyéni, garantált órabér+teljesítményfüggő bónusz szabványosítás, technológiai előírások Munkairányító iroda: programozó, technológus, munkanormás, fegyelmi ügyekkel foglalkozó mesterek Termelő üzem: sebességellenőr, karbantartó, műszaki ellenőr, munkaelőkészítő (funkcionális művezetők)

12 H. Fayol (1841–1925) Fő területe: A vezetés fő funkciói:
A vállalatok vezetésének, igazgatásának általános, s főleg a szervezettel összefüggő kérdései. A vezetés fő funkciói: műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, biztonsági, számviteli, igazgatási Vezetőképzés – az igazgatás oktatása: a vállalati hierarchia különböző szintjein más-más ismeretekre van szükség tervezés szervezés rendelkezés (személyes irányítás) koordinálás ellenőrzés

13 H. Fayol (1841–1925) Szervezetigazgatási alapelvek:
1. célszerű munkamegosztás 2. autoritás (tekintély–felelősség) 3. fegyelem 4. az utasítások egysége 5. az irányítás, vezetés egysége 6. az egyéni érdek alárendelése a közösnek 7. igazságos díjazás (bér) 8. megfelelő centralizáció 9. az autoritás hierarchiája, a szolgálati út szabályozása 10. a rend értelmezése, biztosítása 11. méltányosság gyakorlása 12. munkatársak stabilitása 13. kezdeményezés, öntevékenység előmozdítása 14. testületi szellem, a szervezet egységének biztosítása

14 H. Fayol (1841–1925) a vállalati tervezési rendszer
a működési szabályzatok és ügyrendek megalapozása igazgatás: külön ismeretanyag szervezés: szakapparátus

15 L. Gulick, L. F. Urwick (1937): Papers on the Science of Administration
Igazgatás elemei: tervezés szervezés személyzeti munka vezetés koordinálás tájékoztatás, tájékozódás pénzügyek, költségvetés Fayol szerint: tervezés szervezés rendelkezés (személyes irányítás) koordinálás ellenőrzés

16 H. Ford futószalag, gépek maximális kihasználása,
területkihasználás, szállítás optimalizálása, tipizálás (T-modell), tömeggyártás, minimális anyag- és alkatrész felhasználás, vevői igények, szerviz, újítások, ésszerűsítések, költségszámítás, szociális kedvezmények.

17 F. B. Gilbreth Mozgáselemzés (motion study, 1911):
Mozgásfolyamatok elemekre bontása és jelrendszer kidolgozása (therblig) Teljesítményt befolyásoló tényezők: - ember - környezet (fizikai, szervezeti) Elve: Mindenben teljes energiával a „legjobbat” megtalálni, alkalmazni.


Letölteni ppt "A vezetés: tudomány és művészet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések