Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ"— Előadás másolata:

1 4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
legfőbb jellemzői 1995. évi CXVII. tv.

2 JELLEMZŐI közvetlen adó átfogó szabályozó eszköz általános adó
személyi jellegű mentességek kedvezmények progresszív adó, lineáris adó

3 A törvényi szabályozás alapelvei
arányos közteherviselés elve adóbevételek biztosítása minden jövedelem adóköteles, de a törvény számos jogcímen biztosít mentességet a törvény megerősíti a spekulatív adóelkerülés elleni fellépést szolgáló normákat

4 AZ ADÓ HATÁLYA A) SZEMÉLYI HATÁLY AZ ADÓ ALANYA a természetes személy
belföldi külföldi állampolgárság teljes körű korlátozott adókötelezettség

5 B) TÁRGYI HATÁLY C) TERÜLETI HATÁLY D) IDŐBELI HATÁLY
jövedelem (A bevétel jövedelemtartalmát kell meghatározni) C) TERÜLETI HATÁLY a jövedelemszerzés helyéről rendelkezik D) IDŐBELI HATÁLY a tv. időbeli hatálya

6 ADÓKÖTELEZETTSÉG magánszemély és a kifizető feladatait
az adózás rendjéről szóló törvény és a személyi jövedelemadó törvény határozza meg

7 Az adómegállapítás módjai
Önadózás adóhatósági munkáltatói főszabály magánszemély nyilatkozata alapján

8 a) Az önadózás A magánszemély az egyes jövedelmeit, az adó alapját és az adóját megállapítja, bevallja és az adót befizeti.

9 b) Adóhatósági adómegállapítás
ha a magánszemély kizárólag munkáltatóktól, illetve kifizetőktől szerzett olyan bevételt, amelyet önadózás esetén köteles lenne bevallani

10 c) Munkáltatói adómegállapítás
A magánszemély akkor kérheti, ha egyébként jogosult lenne adóhatósági adómegállapításra

11 Jogcím meghatározása:
A BEVÉTEL TARTALMA az a vagyoni érték, amelyet a magánszemély az adóévben a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kap Jogcím meghatározása: a felek közötti jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni

12 A bevétel adómentesítése (avagy nem adóköteles a bevétel)
a bevétel egy részét nem kell figyelembe venni a jövedelem számításánál, (pl. adómentes bevételek) a bevételből nem kell jövedelmet számítani egyes jövedelmek esetén az adómérték 0 %

13 A KÖLTSÉG A bevétel megszerzése érdekében felmerült, az adóévben ténylegesen kifizetett, igazolt kiadás Számla, egyszerűsített számla Költség egyszeresen, a bevétel mértékéig vehető figyelembe!

14 A JÖVEDELEM a bevétel egésze,
a bevétel elismert költségekkel csökkentett része, a bevétel törvényben meghatározott hányada (un. diktált hányad)

15 JÖVEDELEMCSOPORTOK összevonásra kerülő külön adózó jövedelmek
progresszív adó lineáris adó terheli alá tartoznak (különböző mértékkel)

16 I.) ÖSSZEVONÁSRA KERÜLŐ JÖVEDELMEK
a) nem önálló tevékenységből, (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, stb.) b) önálló tevékenységből (pl. szellemi tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem, stb) c) egyéb jövedelem

17 HÁROM „ADÓSZINT” SZÁMÍTOTT ADÓ (progresszív adótábla)
külföldön megfizetett adó meghatározott összege adójóváírás adóterhet nem viselő járandóság adója ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJA adókedvezmények FIZETENDŐ ADÓ

18 ADÓTÁBLA 2007. évre Az adó mértéke, ha a jövedelem összege
Ft % Ft-tól Ft és az Ft feletti rész %-a

19 AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA
Összevont jövedelmek után év közben meghatározott szabályok szerint kell teljesíteni Meg kell különböztetni: a munkáltatói, a kifizetői adóelőleg-levonást, és a magánszemély adóelőleg befizetésének szabályait

20 II.) KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK
az egyéni vállalkozás jövedelme vagyonátruházásból származó jövedelem tőkejövedelmek természetbeni juttatások és más engedmények vegyes jövedelmek Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett jövedelem

21 4.3. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
2002. évi XLIII. tv

22 AZ EVA JELLEMZŐI Az eva bevételhez kapcsolódó adó, amely kiváltja a célzott gazdálkodói körnél, vagyis egyéni vállalkozónál - a vállalkozói személyi jövedelemadót - a vállalkozói osztalékalap adóját - a cégautó adót - az áfa-t

23 társas vállalkozásnál
- a társasági adót - osztalék utáni személyi jövedelemadót - a cégautó adót - az áfa-t

24 A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén adóalanyok lehetnek:
az egyéni vállalkozó, a közkereseti társaság a betéti társaság a korlátolt felelősségű társaság a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági társulat a végrehajtó iroda az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda a szabadalmi ügyvivő iroda

25 Az adóalanyiság feltételei például
Áfa-val növelt bevételi határ nem haladja meg a 25 millió Ft-ot Ezt a feltételt az adóalanyiság évében és az azt megelőző két évben is teljesíteni kell.

26 Egyszerűbb nyilvántartási kötelezettség
bevételi nyilvántartás adók és járulékok nyilvántartása szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása De: például a kft. a számviteli tv. szerinti kettős könyvvitel vezetésére kötelezett!

27 Az eva alapja és mértéke
Az eva alapját a törvényben meghatározott tételekkel módosított bevétel adja. A bevételbe bele kell érteni az általános forgalmi adót is. Az eva mértéke a pozitív adóalap 25 %-a.

28 4.4. Általános forgalmi adó (ÁFA) Value Added Tax (VAT) Mehrwertsteuer (MWST)
1992. évi LXXIV. törvény

29 Az áfa bevezetésének előzményei:
Egyfázisú forgalmi adózás (Siemens javaslata a hozzáadott - érték adóra), 1954. Franciaország bevezeti a hozzáadott - érték adót Többfázisú forgalmi adózás nemzetközi tapasztalatai 1988. Magyarország bevezeti az általános forgalmi adót

30 Fogalma: Az Áfa végső fogyasztást terhelő, többfázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a termelés, forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni.

31 Az áfa jellemzői általános, forgalmi, fogyasztói, összfázisú, nettó,
közvetett,

32 További jellemzői stabil költségvetési bevétel, semleges, működése könnyen áttekinthető, szabályszerű számlázásra kényszerít, szűk körben ad lehetőséget kivételes elbánásra, adminisztráció igényes

33 VONATKOZIK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG
AZ ÁFA HATÁLYA TERÜLETI TÁRGYI SZEMÉLYI HOL MIRE KIRE VONATKOZIK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

34 TERÜLETI HATÁLY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETE, BELEÉRTVE A VÁMSZABAD- ÉS TRANZITTERÜLETEKET IS Minőségi kritérium: az ügylet az ország területi hatályán belül, vagy azon kívül zajlik

35 SZEMÉLYI HATÁLY AZ ADÓ ALANYA A TERMÉSZETES SZEMÉLY A JOGI SZEMÉLY
A JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZET AKI,/ AMELY JOGKÉPES ÉS SAJÁT NEVÉBEN GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZHET

36 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
bevétel elérése érdekében rendszeresen, vagy üzletszerűen végzett tevékenység

37 ADÓZTATHATÓ TÉNYÁLLÁS
TÁRGYI HATÁLY ADÓZTATHATÓ TÉNYÁLLÁS KETTŐS ÉRTELMEZÉSE termékértékesítés az a dolog, szolgáltatásnyújtás amelyre EU-n belülről történő az adó termékbeszerzés vonatkozik termékimport termék, szolgáltatás

38 A) AZ ÉRTÉKESÍTÉS FOGALMA: Birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, amely a vevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja fel főszabály TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS VISSZTERHES INGYENES

39 B) SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉG, AMI NEM MINŐSÜL TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSNEK, DE FIZETNEK ÉRTE (főszabály) SZOLGÁLTATÁS Ellenérték fejében Ellenérték nélkül

40 C) KÖZÖSSÉGEN BELÜLRŐL TÖRTÉNŐ TERMÉKBESZERZÉSEK
Főszabály szerinti ügylet „A” eladó Közösségen belül értékesít ez adómentes, ha - az eladó rendelkezik a vevő nemzetközi adószámával, és - az eladó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a termék elhagyja az eladó tagállam területét „B” vevő önbevallással rendezi adókötelezettségét saját tagállamában

41 D) TERMÉKIMPORT Harmadik ország területéről a Közösség területére történő termék-bejuttatás (A vámunió nem esik egybe az áfa szempontjából vett uniós területtel. A tv. 9. sz. melléklete tartalmazza azokat a területeket, amelyek nem az egyes tagállamok részeiként kezelendők áfa szempontjából.)

42 TERMÉKEXPORT Ha a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság –végleges rendeletetéssel- HARMADIK ország területére kilépteti. ADÓMENTESSÉGNEK MINŐSÜL levonási joggal

43 Minden ügylet adózzon, de csak egyetlen helyen!
A TELJESÍTÉS HELYE Az áfa tv. területi, személyi és tárgyi hatálya alá egyidejűleg tartozó ügyletek adóztathatók Az ügyletek megítéléséhez szükséges a teljesítési hely ismerete A teljesítési hely biztosítja az adóharmonizációt is Minden ügylet adózzon, de csak egyetlen helyen!

44 AZ ADÓ ALAPJA Főszabály szerint a teljesítésért járó ellenérték, amelybe beleszámít minden fizetendő összeg, kivéve magát az áfát (Bírói gyakorlat szerint, ha a felek nem rendelkeznek az áfa-ról, úgy kell tekinteni a megállapodást, hogy a kikötött árban az áfa is benne van.)

45 ( „felülről” számítva 16,67%)
AZ ADÓ MÉRTÉKE Általános kulcs 20 % ( „felülről” számítva 16,67%) Kedvezményes kulcs 5% (tv. szerinti felsorolásban) („felülről” számítva 4,76 %) Besorolás: - szolgáltatások esetén SZJ - építmények esetén ÉJ - termékek esetén vámtarifa jelzőszám alapján

46 AZ ADÓHALMOZÓDÁS KISZŰRÉSÉNEK ESZKÖZE
AZ ADÓ LEVONÁSA AZ ADÓHALMOZÓDÁS KISZŰRÉSÉNEK ESZKÖZE AZ ADÓLEVONÁSI JOG TARTALMA (főszabály): AZ ADÓALANYRA ÁTHÁRÍTOTT ADÓ (számla, egyszerűsített számla alapján) A TERMÉKIMPORT UTÁN MEGFIZETETT ADÓ A KÖZÖSSÉGEN BELÜLRŐL TÖRTÉNŐ TERMÉKBESZERZÉS UTÁN MEGFIZETETT ADÓ

47 fizetendő adó nagyobb, mint a levonható adó
AZ ADÓ ELSZÁMOLÁSA az adóhatósággal Az adóalanyok általában befizető pozícióban vannak fizetendő adó nagyobb, mint a levonható adó Visszaigénylés: ha az adóalanynak „követelése” van az adóhatósággal szemben

48 ADÓMENTESSÉG TÁRGYI ALANYI MENTESSÉG MENTESSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLY
értékesítés után nem kell adót fizetni, az előzetesen felszámított adó nem vonható le

49 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK
Mezőgazdasági termelés Bolti kiskereskedelmi tevékenység Különbözet szerinti adózás (használt-cikk kereskedelem) Idegenforgalmi tevékenység Befektetési célú arany forgalmazása

50 4.6. A helyi adók 1990. évi C. törvény

51 A helyi adóztatás mai nemzetközi gyakorlata nem egységes
Általános tendencia, hogy a nyolcvanas években felerősödött a központi kiadások decentralizálásának tendenciája (források átengedése nélkül)

52 USA-ban jelentős a szövetségi adók mellett az állami és helyi adók súlya
EU tagállamokban az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban jelentős a helyi adóztatás

53 Más a helyi adóztatás hatóköre az egységes államokban, mint a nagy föderatív országokban
A helyi adóztatáshoz azok a legmegfelelőbb adók, amelyek nem igényelnek bonyolult adóigazgatási feladatokat, viszonylag stabilak, és bevételi szempontból is többé-kevésbé állandóságot mutatnak

54 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája a pénzügyi forrásokról többek között a következőt tartalmazza: A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek mértékének meghatározására jogszabályi keretek között e szerveknek van hatáskörük

55 A magyar helyi adóztatás legfőbb jellemzői
A helyi adóhatóság az önkormányzat jegyzője A helyi adók az összes adóbevétel kb. 6%-át teszik ki.

56 Az önkormányzat saját pénzügyi forrásának jelentős része a helyi adó
Az önkormányzat szuverén módon dönt a helyi adó bevezetéséről

57 Sem a normatív hozzájárulás, sem a támogatás igénybevételének nem feltétele a helyi adó kivetése
Az önkormányzattól nem vonható el a helyi adó Csak a törvényben meghatározott adófajták vezethetők be

58 A törvény csak az adómérték felső határát határozza meg
A törvény által előírt mentességek betartása kötelező, de a helyi adórendelet ezt kiterjesztheti A törvény tiltja az adótöbbszörözést, ugyanazon a jogcímen csak egyfajta helyi adó vethető ki (Garanciális szabályok)

59 Adóalanyok lehetnek a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülései Az adókötelezettség kizárólag az adott település lakosságát és vállalkozóit terheli

60 Az adótárgy, amelyre az önkormányzat területén adót vezethetnek be:
Ingatlantulajdon Munkaerő foglalkoztatás Nem állandó lakosként való tartózkodás Meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlása

61 Építményadó: kivethető az építmény területe, illetve értéke alapján
Telekadó: Belterületen elhelyezkedő beépítetlen földterületre vethető ki

62 Kommunális adó: Kivethető magánszemélyekre (építmény ill
Kommunális adó: Kivethető magánszemélyekre (építmény ill. telek után), vállalkozásokra a foglalkoztatott létszám után. Idegenforgalmi adó: Kivethető vendégéjszakákra, illetve üdülőépületekre

63 Helyi iparűzési adó: Az adó jellege bevezetése óta megváltozott (Viták a megítélésében) Egyfázisú forgalmi adóra hasonlított bevezetésekor, de az adóalap meghatározásának módosulása miatt ma már inkább a jövedelemadókhoz közelít (Bevételek „nettósítása” miatt) Alapja: a nettó árbevétel csökkentve az elábé-vel, valamint az anyagköltséggel

64 További adók….. Gépjárműadó Regisztrációs adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Ökoadók Járulékok, stb.


Letölteni ppt "4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések