Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoport Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoport Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment."— Előadás másolata:

1 A csoport Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment Intézeti Tanszék

2 Szervezet Csoport Egyén Csoportot alkothat bármilyen számú személy, akik - interakcióban vannak egymással, - tudnak egymásról, - csoportnak tekintik magukat.

3 A csoport alapfunkciói feladatok (munka) teljesítése, a tagok pszicho-szociális igényeinek kielégítése

4 Csoportméretek Két fős konfliktuskerülés, látszatkonszenzus Három fős sok konfliktus, változó koalíció Kis csoport (4–15 fő) sok interakció, erős kohézió

5 Csoporttípusok Referenciacsoport összehasonlítási alap az egyén számára, saját viselkedésének megítéléséhez Formális csoport formális célok megvalósítására hozzák létre, működését formális előírások szabályozzák Informális csoport egyéni szükségletek és vonzalmak alapján alakul ki. Tagsága önkéntes.

6 Csoporthatás A csoporttagok viselkedése befolyásolja más tagok viselkedését. konformitás másként viselkedünk, mint ahogyan egyedül tennénk engedelmesség konform módon viselkedünk saját preferenciáink ellenére azonosulás konform módon hasonlóan cselekszünk, mint mások, hogy kedvüket keressük vagy hasonlítsunk hozzájuk (önkéntes). internalizáció az elvárt viselkedés belülről jövően jelent jutalmat az egyén számára, ha végrehajtja.

7 Funkciók és szerepek Célok Feladatok Funkciók, szerepek Egymás viselkedésére vonatkozó elvárások. szerepkétértelműség: bizonytalan elvárások szerepkonfliktus: egymásnak ellentmondó elvárások

8 Csoportnormák Csoporton belül elfogadott elvárások és várakozások a viselkedéssel kapcsolatban (stabilizál, szabályoz, könnyít) korlát ellenőrzés egyéni szabadság

9 Státus Csoportban elfoglalt relatív pozíció, egymáshoz viszonyított hierarchikus elrendeződés. Függ: szervezetben elfoglalt pozíció, iskolai végzettség, hozzáértés, szakértelem, jövedelem, személyes megjelenés, kor, nem, kulturális azonosság, nemzetiség, fizikai környezet, kapcsolatok, kommunikáció.

10 Hatékony csoportviselkedések dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások, dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések

11 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése javaslatok célokra vagy akciókra: problémák meghatározása, eljárások ajánlása

12 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése tények közlése, szakvélemény adása

13 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése „Mit jelent ez a számodra?” „Beleérted-e ebbe azt, hogy...”

14 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése elvek vagy javaslatok interpretálása, szakkifejezések értelmezése, kérdések tisztázása a csoport előtt

15 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése összefüggő elvek összegyűjtése, javaslatok újrafogalmazása a csoport számára megfontolásra ajánl határozatot vagy következtetést

16 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a munkára vagy a feladatra irányuló magatartások kezdeményezés információátadás jelentés ellenőrzés tisztázás összegzés valószerűség tesztelése egy elv kritikai elemzésének elkészítése, szembesítése néhány adattal annak belátására, hogy vajon megvalósulhat-e

17 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések harmonizálás „kaputartás” közvélemény tesztelése ösztönzés, bátorítás kiegyezés segítése kísérlet az ellentétek kibékítésére, feszültség csökkentésére, az emberek ösztönzése a különbségek kifejtésére

18 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések harmonizálás „kaputartás” közvélemény tesztelése ösztönzés, bátorítás kiegyezés segítése a kommunikációs csatornák nyitva tartásának segítése; mások részvételének ösztönzése; az elvek, elképzelések megosztását lehetővé tévő eljárások ajánlása

19 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések harmonizálás „kaputartás” közvélemény tesztelése ösztönzés, bátorítás kiegyezés segítése annak megvizsgálása, hogy vajon egy csoport milyen közel van, illetve közeledik-e egy elhatározáshoz, próbalabda feldobása egy lehetséges következtetés tesztelésére

20 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések harmonizálás „kaputartás” közvélemény tesztelése ösztönzés, bátorítás kiegyezés segítése barátságos, szívélyes, készséges másokhoz, mások hozzájárulásának elfogadását arckifejezéssel vagy észrevétellel jelzi

21 Hatékony csoportviselkedések Dominánsan a csoportot „fenntartó” viselkedések harmonizálás „kaputartás” közvélemény tesztelése ösztönzés, bátorítás kiegyezés segítése alternatívát nyújt, amely tekintélyt ad; elismeri a hibát; a csoport érdekében mérsékli az összetartozást vagy a haladást

22 A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések agresszív megnyilatkozás blokkolás uralkodás playboy viselkedés elkerülő viselkedés mások tekintélyének lejáratása; a csoport vagy annak értékeinek megtámadása; másokkal bántó módon való viselkedés

23 A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések agresszív megnyilatkozás blokkolás uralkodás playboy viselkedés elkerülő viselkedés személyi okokra is visszavezethető makacs egyet nem értés és ellenkezés a csoporttagokkal szemben; nyilvánosságra nem hozott napirenddel a csoportfejlődés akadályozása

24 A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések agresszív megnyilatkozás blokkolás uralkodás playboy viselkedés elkerülő viselkedés fennhatóság vagy felsőbbrendűség érzékeltetésével a csoport vagy egyes tagjainak manipulálása, mások közreműködésének félbeszakítása behízelgéssel vagy a „támogató” viselkedés más formáival való irányítás

25 A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések agresszív megnyilatkozás blokkolás uralkodás playboy viselkedés elkerülő viselkedés önmagát fitogtató, a csoporthoz tartozást nélkülöző magatartás; csak fizikai jelenlét a csoportban; olyan felismerések keresése, amelyek a csoport feladata szem- pontjából lényegtelenek

26 A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések agresszív megnyilatkozás blokkolás uralkodás playboy viselkedés elkerülő viselkedés a csoport munkájához nem kapcsolódó speciális érdekek követése; az elkötelezettség elkerülése érdekében a tárgyalt téma felfüggesztése; annak meg hiúsítása, hogy a csoport szembeszálljon saját belső ellentmondásaival

27 A csoportviselkedés típusai A csoporttagok viselkedése mögött általában két motívum húzódik meg: a személyiség ereje és a csoporttal való azonosulás mértéke. A jellemző viselkedésminta jelzi e két dimenzió milyenségét is.

28 A csoportviselkedés típusai gy e n g e k ö t ő d é s erőskötődéserőskötődés elemez kötözködik bírál helytelenít ellenáll tanácsol összehangol irányít kezdeményez vezet kitér beleegyezik beletörődik visszahúzódik kilép elfogad egyetért segít együttműködik engedelmeskedik

29 A csoportnyomás fő irányai Ne legyél túlteljesítő! Ne legyél nagyon alulteljesítő! Ne legyél „mószeroló” a főnökség felé! Ne legyél túl hivatalos! (Ha valamilyen hatalmat kaptál...)

30 A csoportnyomás fő irányai A csoportnyomás egyaránt irányulhat a csoport tagjai és a csoport hivatalos vezetője (vezetői) felé. A csoportnyomás eszközei: kigúnyolás, kiközösítés, feladatáthárítás stb. Kérdés lehet a résztvevők felé: ők milyen csoportnyomásokat tapasztaltak eddig?

31 Az eredményes csoport A csoport akkor működik eredményesen, ha a tagok között bizalmi kapcsolat van, létezik pozitív csoportszellem, a tagok érzik a csoport segítő erejét.

32 Csoportos érzelmi intelligencia


Letölteni ppt "A csoport Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment."

Hasonló előadás


Google Hirdetések