Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

“A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "“A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil."— Előadás másolata:

1 “A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil Gibran)

2 Nyitott tanulási formák
szabadtanulás „freiarbeit”

3 „…a pedagógus akkor válik aktívvá, ha a gyermeket környezetével kívánja kapcsolatba hozni, és akkor lesz passzív, ha ez a kapcsolat létrejön. Figyelembe veszi az egyéni szükségleteket, a legkisebb önálló döntésre is figyel, azt megerősíti, segítséget ad a legmegfelelőbb tanulási mód megtalálásához, úgy viselkedik, hogy az elért sikert a tanuló önmagának tulajdonítsa.” (Maria Montessori)

4 A szabadtanulás megjelenése Magyarországon
Változások: A családban Az egyén szintjén A törvényben

5 A tanulás Szellemi fejlődés Ismeretbővítés
Szociális viselkedésváltozás A tanulás mindig az ember és környezete egymásra hatásának eredménye, vagyis interakciós folyamat!

6 Zárt t. forma Nyitott t. forma
A pedagógus a tudás birtokosa Alárendelt, passzív befogadó Frontális, differenciálás csak formálisan Verbális közlések. Kevés érzékszervre ható. Többnyire érdemjegyre épül Partnerség,segítőkészség. Aktív, önálló. Önmaga választ Cselekvő tevékenységgel. Minél több érzékszervre hatóan. Egyénhez szóló, szöveges.

7

8 A nyitott tanulási formák jellemzői
A tanulási folyamat nyitottá válik, megszűnik a frontális helyzet egyeduralma a gyermek egyenrangú partneré válik Ezáltal képes kiváltani a legoptimálisabb tanulási szintet.

9 A nyitott tanulási formák jellemzői
Minden embernek más a tanulási stílusa. A tanulás céljának ismerete. Az aktivációs szint, azaz a taníthatóság állapotának elérése. A gyermeki tanulási folyamat követése A kíváncsiság kihasználása, az idegenkedés legyőzése. A pedagógus nyitottsága, szakmai felkészültsége

10 A nyitott tanulási formák jellemzői
Pszichológiai tény, hogy a képességek a tevékenykedés során fejlődnek. A frontális tanulás során a gyermekek leszoknak a kérdezésről, passzívvá válnak.    Fontos, hogy a gyermek megkapja a számára legmegfelelőbb tanulási mód megválasztásának lehetőségét, azt az ismeretelsajátítási módot, amelyben a legjobban ki tud bontakozni!

11 A szabadtanulás nem akarja felváltani a kötött iskolai munkát
A szabadtanulás nem akarja felváltani a kötött iskolai munkát. Nem módszer, hanem egy lehetséges mód az iskolai oktatás sikeresebbé tételére Nem cél, hanem eszköz! A szabad tanulás elsősorban munkaforma.

12 Lehetősége nyílik a gyermeknek:
Az önálló munkára (félelemnélküliség, önbizalom, felelősség érzet, kritikus önértékelés, önfegyelem) A tanulás tartalmának szabad megválasztására (nehézségi fok, tempó –> kompetenciaérzés) Egyéni tanulási tempóra (félelemnélküliség, önfegyelem) Eszközök szabad megválasztására (vidámság, motiváltság, ötlet) Tevékenységi forma szabad megválasztásra A szociális forma szabad megválasztásra (egyéni/páros)

13 Mivel? Meddig? Kivel? Mit? Hogyan?

14 Követelmények a pedagógussal szemben:
Hinnie kell… Tudnia kell… „A visszahúzódni-tudás, a kivárás, a türelem, a bizalom lassan alakul ki, ezek a legfontosabb erények, melyeket a szabadtanuláshoz ki kell fejleszteni.” (Bönsch)

15 Követelmények a gyermekkel szemben:
Fontosak a szociális képességek, a figyelem, segítőkészség, rugalmasság, a figyelem… Meg kell tanítani, a gyermeket az önálló munkára, azt mindig ismételni és gyakoroltatni kell! Tud-e a gyermek és milyen szinten olvasni? Végre tudja –e hajtani a feladatot? Tud-e csendesen dolgozni? Képes-e önállóan ellenőrizni magát? Tud-e dönteni több lehetőség között? Tud-e segítséget kérni, és arra várni? Tud-e segítséget adni?   

16 A taneszközöknek döntő szerepe van a szabadtanulás folyamán!
A gyermeket önálló munkára ösztönzi… … a tisztán körvonalazott feladatokon keresztül! …a benne rejlő önellenőrzési lehetőségeken keresztül!

17 Segítő kérdéssor a taneszköz készítéséhez
Speciális tudás Cél Megoldási utak Önállóság foka Munkafogások Munkaformák Önellenőrzési lehetőségek Ismétlés Motiváció

18 Rokonértelmű szavak, szókapcsolatok , mondatok
Rokonértelmű szavak, szókapcsolatok , mondatok szókincs,emlékezet, másolás,

19 Szólások, szavak, szókapcsolatok , mondatok szövegértés,szókincs,emlékezet, másolás, „Melyik igaz? Jelöld!”

20 Képhez mondatrendelése szókincs, figyelem, „Tedd sorba! Másold le a…!”

21 Kifejezés-párosító

22 „Vázlat”

23 Melyik a helyes?

24 Melyik a helyes?

25 Melyik igaz?

26 Puzzle

27 Szódoboz

28 „Tagold szavakra! „ Szóanalizis, helyesírás, figyelem
„Vág szét!Ragaszd be! Másold le! „Húzz vonalat!” „Csipeszelj!”

29 ABC sorrend helyesírás, figyelem
„Tedd betűrendbe! Másold le (szótagolva)! Keresd az olv.k-ben! Húzd alá!”

30 -t ? –tt? helyesírás, figyelem , koopreáció,

31 Nyomtatottról írottra (nagybetűsről, kisbetűsről…) helyesírás, figyelem ,

32 Szótagokból szavak összeállítása helyesírás, figyelem , analízis, szintézis,olv.technika,

33 Szófelismerés mgh. vagy msh. sor alapján
Szófelismerés mgh. vagy msh. sor alapján helyesírás, figyelem , analízis, szintézis,olv.technika, „Melyik szó bújt el?

34 Szavak csoportosítása helyesírás, figyelem , analízis, szintézis,olv
Szavak csoportosítása helyesírás, figyelem , analízis, szintézis,olv.technika,

35 „Keresem minden gyermek sajátos titkát, s azt kérdem, miben segíthetném, hogy önmaga legyen.” (J. Korczak)


Letölteni ppt "“A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil."

Hasonló előadás


Google Hirdetések