Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekek játékában megjelenő pedagógusmodell Kovácsné dr. Bakosi Éva Szakanyagán felhasználásával Farkasné Egyed Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekek játékában megjelenő pedagógusmodell Kovácsné dr. Bakosi Éva Szakanyagán felhasználásával Farkasné Egyed Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 A gyermekek játékában megjelenő pedagógusmodell Kovácsné dr. Bakosi Éva Szakanyagán felhasználásával Farkasné Egyed Zsuzsa

2 Az óvodapedagógus szerepe a játékban a beavatkozás, melyet korábban minden differenciálás nélkül használtak az óvónői ötletadás, segítségnyújtás, s akár a konfliktusmegoldás helyzeteire. Ma már ez az óvodapedagógusnak azt a játékbeli megnyilvánulását jelenti, amikor meg kell állítania a játékot, mert az nem megfelelő irányba halad, balesetveszélyes, kedvezőtlen hatású a többi gyermek játékára a beavatkozás, melyet korábban minden differenciálás nélkül használtak az óvónői ötletadás, segítségnyújtás, s akár a konfliktusmegoldás helyzeteire. Ma már ez az óvodapedagógusnak azt a játékbeli megnyilvánulását jelenti, amikor meg kell állítania a játékot, mert az nem megfelelő irányba halad, balesetveszélyes, kedvezőtlen hatású a többi gyermek játékára

3 Az óvodapedagógus szerepe a játékban ma már nem használatos a játékvezetés megnevezés, melyen az óvodapedagógus tudatos játékalakító, játékfejlesztő tevékenységét értettük. Ez azonban nem fejezte ki kellően a játék legfőbb jellemzőjét, a játék önkéntességét, sőt a gyakorlatban gyakran ellentétesen hatott a játékra. ma már nem használatos a játékvezetés megnevezés, melyen az óvodapedagógus tudatos játékalakító, játékfejlesztő tevékenységét értettük. Ez azonban nem fejezte ki kellően a játék legfőbb jellemzőjét, a játék önkéntességét, sőt a gyakorlatban gyakran ellentétesen hatott a játékra.

4 Az óvodapedagógus szerepe a játékban Ennek feloldására honosodott meg a játékirányítás, mint amely az óvodapedagógusnak a játék továbbfejlesztése érdekében kifejtett tevékenységét jelentette. Ennek feloldására honosodott meg a játékirányítás, mint amely az óvodapedagógusnak a játék továbbfejlesztése érdekében kifejtett tevékenységét jelentette.

5 A 90-es évektől az a felfogás a játékirányítás az óvodapedagógusnak a játékfolyamat kibontakozása elősegítését szolgáló játékra ható tevékenysége. a játékirányítás az óvodapedagógusnak a játékfolyamat kibontakozása elősegítését szolgáló játékra ható tevékenysége. kívánatos, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítsunk a játék szabadságának, amely a gyermek saját elhatározására épülő szabad képzettársítások alkotta játékvilágban jut kifejezésre. kívánatos, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítsunk a játék szabadságának, amely a gyermek saját elhatározására épülő szabad képzettársítások alkotta játékvilágban jut kifejezésre.

6 Mi is a játék? Nehéz volt összehangolni: a játék nevelési funkcióját a játék nevelési funkcióját a játék önkéntes jellegével. a játék önkéntes jellegével. Nehéz annak gyakorlati kezelése: Nehéz annak gyakorlati kezelése: hogy a gyermeki játékvilág ugyan a valóság talaján épül, hogy a gyermeki játékvilág ugyan a valóság talaján épül, de az a felnőtti racionalitás kereteit nem tűri. de az a felnőtti racionalitás kereteit nem tűri.

7 A „játékirányítás” tagadása, helyette megjelenő fogalom "csendesen szemlélődő” óvodapedagógus "csendesen szemlélődő” óvodapedagógus az "aktív figyelő" nevelői magatartás kifejezéseinek alkalmazása az óvodapedagógus játékbeli szerepének megjelölésére. az "aktív figyelő" nevelői magatartás kifejezéseinek alkalmazása az óvodapedagógus játékbeli szerepének megjelölésére.

8 Az óvodapedagógus szerepének helyes megközelítése a játékban megkülönböztetünk a gyermekek óvodai játékának két formáját megkülönböztetünk a gyermekek óvodai játékának két formáját szabad játékát szabad játékát kezdeményezett vagy ajánlott játékokat, kezdeményezett vagy ajánlott játékokat, (különösen azokat a játékkezdeményezéseket, amelyek közelebb állnak a szervezett tanuláshoz, mint a szabad játékhoz) (különösen azokat a játékkezdeményezéseket, amelyek közelebb állnak a szervezett tanuláshoz, mint a szabad játékhoz)

9 Az óvodapedagógus játékbeli szerepe azon hatások összessége, amellyel a gyermekek játékának kibontakozását segíti elő feltételteremtő tevékenységével és játékával. Az óvodapedagógus tehát a játék kibontakozása (tehát nem fejlesztése) céljából hat a játékra, amely közvetlen vagy közvetett megnyilvánulásokban realizálódik. azon hatások összessége, amellyel a gyermekek játékának kibontakozását segíti elő feltételteremtő tevékenységével és játékával. Az óvodapedagógus tehát a játék kibontakozása (tehát nem fejlesztése) céljából hat a játékra, amely közvetlen vagy közvetett megnyilvánulásokban realizálódik.

10 A szabad játék kereteiben megjelenő indirekt hatásokat Az óvodapedagógusnak a játékra gyakorolt hatásával kapcsolatos ismereteinket több ponton is ki kell egészíteni, illetve újra kell gondolni. Az óvodák nevelési felfogása, pedagógiai légköre is megváltozott a módosított alapprogram szellemében.

11 Megváltozott játék helye az óvodai élet egészében a gyermek autonómiája, a gyermek autonómiája, a gyermek tisztelete, ami magában foglalja a gyermeki vágyak, szükségletek fokozottabb figyelembevételét, a gyermek tisztelete, ami magában foglalja a gyermeki vágyak, szükségletek fokozottabb figyelembevételét, az önállóság prioritása, az önállóság prioritása, az egyéni fejlődési ütem és különbözőségek figyelembevétele, az egyéni fejlődési ütem és különbözőségek figyelembevétele, tolerancia és szolidaritás, tolerancia és szolidaritás, a kooperáció, s benne az egyén önmegvalósítása, a kooperáció, s benne az egyén önmegvalósítása, integratív pedagógiai stílus stb. integratív pedagógiai stílus stb.

12 A programok jellemzői MEGFOGALMAZÓDOTT a játék modern pedagógiai felfogások közös vonása: a szociálisan hasznos a szociálisan hasznos az individuum számára is előnyös cél elérésére törekvés. az individuum számára is előnyös cél elérésére törekvés.

13 Megváltozott az óvodásgyermek kép több olyan képességgel is rendelkeznek a gyermekek, amelyeket eddig a kisiskolás korúak sajátjának véltünk, több olyan képességgel is rendelkeznek a gyermekek, amelyeket eddig a kisiskolás korúak sajátjának véltünk, az eddigi ismereteinkhez viszonyítva a gondolkodási műveletekben is előrébb járnak az óvodások, az eddigi ismereteinkhez viszonyítva a gondolkodási műveletekben is előrébb járnak az óvodások, tisztulni látszik a szocializációval kapcsolatos differenciáció, affibiáció, az utánzás és a kognitív sémák kialakulásának folyamata, tisztulni látszik a szocializációval kapcsolatos differenciáció, affibiáció, az utánzás és a kognitív sémák kialakulásának folyamata, a környezeti hatásokban jelentkező új ellentmondások miatt a fejlődés veszített lendületéből. Különösen igaz ez a gyermekek érzelmi életének kibontakozására. Márpedig a szocializáció fejlődésének döntő eleme az érzelem óvodáskori differenciálódása. a környezeti hatásokban jelentkező új ellentmondások miatt a fejlődés veszített lendületéből. Különösen igaz ez a gyermekek érzelmi életének kibontakozására. Márpedig a szocializáció fejlődésének döntő eleme az érzelem óvodáskori differenciálódása.

14 Az óvodapedagógus megbízható szakismerete Az óvodás gyermek képességei (kognitív, szociális, motoros, verbális) és szocializációja (utánzás, azonosulás, identifikáció, társas hatóképesség stb.). Az óvodás gyermek képességei (kognitív, szociális, motoros, verbális) és szocializációja (utánzás, azonosulás, identifikáció, társas hatóképesség stb.). A modern pedagógia paradigmái, értékei. A modern pedagógia paradigmái, értékei. A gyermeki környezet sajátosságainak ismerete. A gyermeki környezet sajátosságainak ismerete. A játék legfőbb pszichológiai-pedagógiai kérdései, különös tekintettel az óvodapedagógus játékfeltétel megteremtésének és együttjátszásának pedagógiai vonatkozásaira. A játék legfőbb pszichológiai-pedagógiai kérdései, különös tekintettel az óvodapedagógus játékfeltétel megteremtésének és együttjátszásának pedagógiai vonatkozásaira.

15 A feltételek megteremtése A játék legfőbb jellemzői A játék legfőbb jellemzői interaktív, szabad és nem korlátoz interaktív, szabad és nem korlátoz örömszerző, örömszerző, többféle megoldást tesz lehetővé, többféle megoldást tesz lehetővé, ötletgazdag, ötletgazdag, alkotó stb alkotó stb A játék szerves, örömteli része, s egyben játékfejlődésének mutatója is

16 A támogató, igazodó, illeszkedő játékkapcsolat kialakítására törekvő óvodapedagógus további jellemzője a közvetlen, nyugodt hangvétel, a megengedő attitűd, a kölcsönösség, a kongruens kommunikáció, az empátia, a személyes bánásmód, készség az együttműködésre, pozitív beállítódás, a gyermekek játékérdeklődéséhez, játékigényéhez való alkalmazkodás. a közvetlen, nyugodt hangvétel, a megengedő attitűd, a kölcsönösség, a kongruens kommunikáció, az empátia, a személyes bánásmód, készség az együttműködésre, pozitív beállítódás, a gyermekek játékérdeklődéséhez, játékigényéhez való alkalmazkodás.

17 Óvodapedagógus készenléti állapota Minden esetben a gyermekek aktuális játéka dönti el, hogy az óvodapedagógus játékra ható megnyilvánulásának melyik formája lesz kedvező a játék alakulására! IdőbeliségBeállítódásLehetőségFelkészültség

18 Óvó feladata Van, amikor szemlélni kell a játékot. Van, amikor szemlélni kell a játékot. Van, amikor hagyni kell a gyermekeket problémáik megoldásában. Van, amikor hagyni kell a gyermekeket problémáik megoldásában. Van, amikor segíteni kell. Van, amikor segíteni kell. Van, amikor együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet. Van, amikor együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet. Van, amikor közbe kell avatkoznunk. Van, amikor közbe kell avatkoznunk.

19 Máskor az óvó feladata Van, amikor nem lehet csak szemlélni a játékot, a gyermekek számára megoldhatatlan helyzeteket. Van, amikor nem lehet csak szemlélni a játékot, a gyermekek számára megoldhatatlan helyzeteket. Van, amikor nem szabad mindjárt segítségükre sietni, mert éppen a játék keretében tapasztalhatják meg a különböző problémahelyzetek megoldását. Van, amikor nem szabad mindjárt segítségükre sietni, mert éppen a játék keretében tapasztalhatják meg a különböző problémahelyzetek megoldását. Van, amikor nincs ránk szükség. Van, amikor nincs ránk szükség. Van, amikor nélkülünk, társaikkal vagy egyedül akarnak játszani, szemlélődni, valamit cselekedni. Van, amikor nélkülünk, társaikkal vagy egyedül akarnak játszani, szemlélődni, valamit cselekedni. Van, amikor a gyermekek önállóan is képesek kiállni igazukért, nélkülünk is megoldják konfliktusaikat. Van, amikor a gyermekek önállóan is képesek kiállni igazukért, nélkülünk is megoldják konfliktusaikat.

20 Az óvodapedagógus játékhelyzetben való döntése A döntések meghozatalát segíti: sokoldalú gyermekismerete, sokoldalú gyermekismerete, a játék lényegének szem előtt tartása, a játék lényegének szem előtt tartása, a gyermekek játékának megértése, elfogadása, a gyermekek játékának megértése, elfogadása, az óvodapedagógus játékszeretete az óvodapedagógus játékszeretete játékos beállítódása. játékos beállítódása.

21 A játékban megjelenő pedagógusmodell az óvodapedagógus milyen mértékben tud eleget tenni a helyi nevelési programban megfogalmazott játékbeli szerepének, az óvodapedagógus milyen mértékben tud eleget tenni a helyi nevelési programban megfogalmazott játékbeli szerepének, milyen összhang van a külső és a belső értékelése (verbális, nonverbális) milyen összhang van a külső és a belső értékelése (verbális, nonverbális) pedagógiai intelligencia pedagógiai intelligencia

22 Az óvodapedagógus mérhető értékének megjelenő formái az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége az óvodapedagógusnak a játék kibontakozását támogató közvetlen megnyilvánulásai az óvodapedagógusnak a játék kibontakozását támogató közvetlen megnyilvánulásai az óvodapedagógus játszóképességei az óvodapedagógus játszóképességei az óvodapedagógus játéktanácsadó tevékenysége a szülőknek. az óvodapedagógus játéktanácsadó tevékenysége a szülőknek.

23 Az óvodapedagógus játékmagatartása Beszéde Beszéde Kapcsolata a gyermekekkel Kapcsolata a gyermekekkel Figyelem megosztása Figyelem megosztása Egyénisége, stílusa Egyénisége, stílusa A játék folyamatosságának érvényesülése A játék folyamatosságának érvényesülése A gyermeki önállóság biztosítása A gyermeki önállóság biztosítása Biztosította-e a játék szabadsága Biztosította-e a játék szabadsága A játék közben megjelenő kulturált magatartás normáinak érvényesülése, megerősítése A játék közben megjelenő kulturált magatartás normáinak érvényesülése, megerősítése Konfliktusok kezelése Konfliktusok kezelése A gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulásának segítése A gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulásának segítése

24 Köszönöm a türelmet a türelmet a figyelmet a figyelmet az azonosulást az azonosulást empátiát empátiát érzelmi biztonságot érzelmi biztonságot kooperációs képességet kooperációs képességet gyors reagáló képességet gyors reagáló képességet lelkesedést lelkesedést jókedvet, jókedvet, derűt, derűt, vidámságot, vidámságot,


Letölteni ppt "A gyermekek játékában megjelenő pedagógusmodell Kovácsné dr. Bakosi Éva Szakanyagán felhasználásával Farkasné Egyed Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések