Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettudatos óvodai nevelés keresztény szellemben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettudatos óvodai nevelés keresztény szellemben"— Előadás másolata:

1 Környezettudatos óvodai nevelés keresztény szellemben
„Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” Ter. 2, 15

2 Helyzetkép Tényleg baj van?
Realitás-e a környezeti válság, amiről annyit hallunk: Hírek MKPK körlevél Saját tapasztalataink Könyvek, cikkek „környezettudatosabb” termékek

3 Több összetevő: Környezeti válság:
Az egész bolygó egy KOMPLEX rendszer globális felmelegedés-éghajlatváltozás: Freonok-ózonlyuk Üvegház Hatású Gázok: CO2! -fölmelegedés Metán-fölmelegedés

4

5

6 A felmelegedés hatásai:
Fajkipusztulások Ökoszisztémák felbomlása Sarki jég elolvadása: tengerszint emelkedés, gyorsuló felmelegedés Gleccserek olvadása Permafroszt kiengedése Óceáni áramlatok felborulása Vízszennyezés: ivóvízhiány Szemét: élelmiszeripar, „hasznos” holmik (80%) Levegőszennyezés: asztma, rák

7 Túlnépesedés: Ökológiai lábnyom:1,2-1,4X, USA:8, Európa:5-6 Mo.:4
ökorabszolgák 80-20% Társadalmi hatások Hagyományos modellek devalválódása ösztrogén Élelmiszerválság Járványok Mennyit bír el a Föld fenntarthatóan?

8 Az emberiség létszáma:
Kr.e : millió Kr.e : millió Kr.e : millió Kr. sz : millió Kr. u : millió Kr. u : millió Kr. u : 1,2 milliárd Kr. u : 2,5 milliárd Kr. u : milliárd Kr. u : 7 milliárd Exponenciális növekedés!!!

9

10 Energiaválság: A népességrobbanás egyértelmű alapja az olcsó (fosszilis) energia a legnagyobb probléma Sokan nem hiszik el, hogy ez tényleg igaz. Három példa: Húsvét-szigetek Sumér birodalom Római birodalom Környezetüket felélő rendszerek: Sáskák Szt. Máté –sziget rénszarvasai ha nincs meg egy adott rendszer számára az erőforrás, nemhogy növekvő, de fenntartható sem marad!

11 Mihez kell: Élelmiszerek, ma már IPAR, műtrágya, gépek Fűtés
Csatornahálózat működtetése Ivóvíz Lakossági áram, kis és nagy gépek Közlekedés Állami infrastruktúra fenntartása Közbiztonság fenntartása Műanyaggyártás, gyógyszeripar Tudomány, technika fejlődése

12

13 Az energiafelhasználás fedezete:
Fontos: minél olcsóbb és nagy energia sűrűségű forrás legyen! 87% NEM megújuló, ősmaradványi (fosszilis) energia 13% minden más: nukleáris és megújuló energiák Az energiaigény alakulása: Egyre több kellene belőle Új felhasználók: India, Kína (Türkmenisztán, Nabucco) Csökkenő készletek, növekvő igények: exponenciális fogyás Exportáló országok: saját belső piac a legfontosabb!!! Energiahordozóink: kőolaj, földgáz, kőszén készletek alakulása Nincs elég energia!!!

14

15

16

17

18

19 Emlegetett alternatívák:
nukleáris energia napenergia szélerőművek vízi erőművek geotermikus energia hidrogén fúziós energia bioüzemanyag Nincs rájuk elég idő!!!

20 A lista: Túlnépesedett a Föld Hagyományos emberi életmód feladása:
Globális válság: Klíma Ökoszisztémák Energiaválság Hagyományos emberi életmód feladása: Soha nem tapasztalt dolgokkal állunk szemben Elvesztettük a tudást, eszközöket, ami továbbvihetne Haszontalanná váló szakmák! Elvesztettük a hagyományos emberi értékeket, ami lelki erőt adna Nincs kire-mire támaszkodnia a mai embernek most sem, pláne a súlyos válságban Az emberben nincs igény a gondolkodásmód megváltoztatására

21 Mi vár ránk? Lehetséges forgatókönyvek: Megoldódik az energiahiány
Nehéz, de tartós átállás a megújuló energiaforrásokra A fogyasztói, globalizált világ fokozatos megszűnése, a 200 évvel ezelőtti életmód stabilizálódása, decentralizálódás Gyors és teljes összeomlás

22 Környezetvédelem A filozófiában: Ökofilozófia Antropocentrizmus:
A világnak eszköz értéke van Erős: CSAK eszközérték, nincs erkölcsi vonatkozás Gyenge: az ember vonatkozásában közvetett felelősség hibái Ökocentrizmus: A világ ÖNMAGÁBAN értékes, az ember csak része ennek Biocentrizmus: élő lények méltósága Ökoszisztémák védelme: rendszerben kell gondolkodni

23 Keresztény filozófia:
Mélyökológia: A hangsúly a létezésen, az élet SPIRITUÁLIS erő Panteizmus, New Age, Föld Anya Hibái Ökofeminizmus Keresztény filozófia: Relatív antropocentrizmus, Teocentrizmus Teremtett világ (élő és élettelen) önértékkel bír!

24 A Szentírásban: Ószövetség: istenképiség, imago dei
A világ létének oka: Isten és ember találkozásának színtere munkatársi szerep a teremtett világban „…hogy művelje és őrizze…” Isten értéket teremtett, látta, hogy ez jó Csak akkor tudok valamit megőrizni, ha elismerem értéknek Maga az Isten van jelen a világban-felelősség érte zsidó tapasztalat: Isten dicsősége két dologban mutatkozik meg: Szabadításában és teremtői mivoltában Isten áldása arra tanít, hogy tiszteljük művét Nemzés teremtéshez kapcsolódása Isten képviselői vagyunk a földön, helyettese és eszköze, nem önkényurak, ez az igazi uralkodás: Ter 1,28

25 Újszövetség: Krisztus a teremtett világról:
Mezők liliomai, a hollókra is gondja van, Krisztus kapott minden hatalmat a mennyben és a földön: Követése a természet iránti felelősségben is testet ölt Isten üdvrendje a teremtett világot is magába foglalja, meg lesz a szerepe az új országban is Szt. Pál Kolosszei levél: Benne teremtetett minden a mennyben és a földön (Kol 1, 16a) Krisztus a viszonyítási pont Minden általa teremtetett (Kol 1,16b) Krisztus a teremtés művének közvetítője Minden érte teremtetett (Kol 1,16b) Krisztusért lett a teremtés

26 Az Egyház társadalmi tanításában:
II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes: A földi dolgok autonóm valóságok, azok végső vonatkozása a Teremtővel való kapcsolata marad. (GS 36) A természet teremtett valóság ként elismerése a felelősségteljesség alapja. II. János Pál: 1990 béke világnapján: „Béke a Teremtő Istennel, béke az egész teremtett világgal” kezdetű üzenete: Kollektív önzés fenyegeti a természetet és a biztonságot Bűn-eltávolodás Istentől-környezeti válság Az egész Föld az EGÉSZ emberiségé

27 XVI. Benedek pápa: Centesimus annus 1991: Evangelium vitae:
Rerum novarum centenáriuma A globális gondok alapja egy antropológiai hiba: Emberi önzés és a világ felett állóságának hamis tudata Kapcsolat a környezetvédelem és a humánökológia között Evangelium vitae: Élet és halál kultúrájának szembenállása Ha kizárjuk az Istenre hivatkozást, a természet már nem „anya”, hanem csak manipulálható anyag XVI. Benedek pápa: Beiktatási szentbeszéde: Kert és sivatag ellentéte a természetben és az emberszívekben

28 Összefoglalva: A Keresztény környezetetika három értéke
A természetnek van eszköz-értéke: közjó Szimbolikus értéke: Teremtőjére utal Beteljesülés értéke: az új ég és új föld megelőlegezése

29 Feladatunk A cél: Már kisgyermekkorban átadni a környezettudatosság értékeit az óvodai nevelésben is A hittel „megsarkallva”: könnyebb átadni elmélyültebb, egzisztenciális tudást biztosíthatunk MÁS perspektívát adhatunk

30 Általánosságban: A természethez fűződő pozitív viszony kialakítása
A közvetlen környezet-élettér megismerése, elfogadása A környezet-természet és az emberi tevékenység összefüggéseinek, ok-okozati viszonyának megláttatása Olyan magatartásformák Megismertetése Elfogadtatása Személyiségbe integrálása, melyek elengedhetetlenek a környezettudatos életformához.

31 A keresztény többlet: Tematikus foglalkozások, korosztályhoz illő mélységgel Erénygyakorlatok, kirándulások, régi szakmák Világnapok: Víz világnapja: március 22. Kézmosás-fogmosás, takarékosság + Isten teremtő művében a víz: éltet, megtisztít, megújít + Krisztus ”vizes történetei” Föld világnapja: április 22. A föld mint összetett rendszer: minden mindennel összefügg, minden apró dolog hatással van az egészre. Rácsodálkozás! Szemetelés! A természet tisztelete. + A Teremtéstörténet a földről: MI is abból vagyunk! (temetőlátogatás…) + anyaföld, anyatermészet, NEM Anyaföld! + az új ég és új föld távlata

32 Madarak és fák napja: május 10.
Állatgondozás, állatkerti séta, Falusi udvar, ha van lehetőség faültetés, virágültetés, kedvenc állat bemutatása + Krisztus kijelentései a természetről (…nézzétek az ég madarait és a mezők liliomait…) Környezetvédelmi világnap: június 5. Takarékosság: energia, élelmiszer, víz Szelektív hulladékgyűjtés: színek tudatosítása játékosan Szülők is nevelhetők a gyermeken keresztül + Teremtésbeli feladat: „műveld és ŐRIZD”: együttműködés a Teremtővel Állatvédelmi világnap: október 4. + Noé története, mi is lehetünk ilyenek + Assisi Szent Ferenc, Naphimnusz „elkészítése” kül. technikákkal Egészségnap: ősszel Egészséges élelmiszerek, gyümölcsök, saláta közösen + ötödik parancs: önmagunkért is felelősek vagyunk: játék, közlekedés, otthon, stb. „Ép testben ép lélek”

33

34

35

36 „Hogy művelje és őrizze meg” Segédanyag a környezeti neveléshez.
Öt nagy témakör gondolatébresztőnek: Isten jelen van a teremtett világban: Hála a teremtésért Isten jelen van a világban Felelősek vagyunk érte Ez az Isten és a természet iránti szeretetből fakad Munkatárs voltunk is ebből ered

37 Az élet Isten ajándéka:
Én is megkaptam Mindennek meg van a maga helye a világban Felelősségem: én szabadon dönthetek a természet felett, ellene vagy mellette Feladatom Istennel együttműködni, mert rám is szorul a világ Ha nem vagyok felelősségteljes, pótolhatatlan dolgoktól vehetem el a létezés ajándékát IGEN az életre! A világ egysége, összefüggései: Feladatunk van a világban! Megismerni és teljesíteni Isten szándékát, így együttműködni Vele. Döntéseink következményei nem magánügyek! A jól végzett munka ezek záloga A Föld mint egység szemlélése, MINDENKI felelős érte

38 Közjó és teremtésvédelem:
Szolidaritás: A világ mindenkié, az üdvösség mindenkié, közös kincsünk Képesek vagyunk lemondani a másik javára, terhet vállalni Képesnek kell lennünk a természet javára is lemondani Egyéni döntéseink, ha picik is, de számítanak! Közösségi lények vagyunk: Mózes :bezárkózás Krisztus: kezdeményező szeretet Közjó és teremtésvédelem: Közösen többet tehetünk a természetért: közös AKARAT Egyéni kincseink az Egészet gazdagítják, mint a különböző fajok is a természetet A természet gondozása – belsőnk gondozása összefüggése Erkölcsi felelősség: hasznos és haszontalan dolgok!

39

40 Könyvek, segédanyagok:
Felelősségünk a teremtett világért MKPK körlevele a teremtett világ védelméről Segédanyag a környezeti neveléshez-óravázlatok Segédanyag a katolikus óvodák helyi nevelési programjához, KPSZTI, 2010 Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2010 Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek 2008 Szent István Társulat

41 Internet: Filmek: Kellemetlen igazság Utolsó óra Baraka: világok arca
Utolsó kísérlet: híradás a Föld állapotáról 2008 Kairosz kiadó Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni? 2007 Bocs alapítvány Internet: Filmek: Kellemetlen igazság Utolsó óra Baraka: világok arca

42 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezettudatos óvodai nevelés keresztény szellemben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések